Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2010   Til: 2030   Enhet: Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking (HVL)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2021
1 Rimmereide, Hege Emma; Varga, Zoltan; Guanio-Uluru, Lykke; Naylor, Amanda; Syed, Ghazal Kazim.
Intercultural dialogue through online exchange: a transnational approach to teaching literature. Research in the Teaching of English 2021
HVL Untitled
 
2020
2 Iversen, Sarah Hoem.
Organization and Presentation of Knowledge in Children’s Picture Dictionaries. I: NON-FICTION PICTUREBOOKS Sharing Knowledge as an Aesthetic Experience. Edizioni ETS 2020 ISBN 9788846757012. s. 147-161
HVL Untitled
 
3 Iversen, Sarah Hoem.
‘When you have said your les-sons well, then you shall go out to play’: Play, Gender, and the Child Addressee in Nineteenth-century Children’s Dictionaries. I: Rulers of Literary Playgrounds: Politics of Intergenerational Play in Children’s Literature. Routledge 2020 ISBN 9780367501433.
HVL Untitled
 
4 Iversen, Sarah Hoem; Hoem, Jon Øivind.
Producing Hypertext Narratives for Mobile Phones. I: Transforming Teacher Education with Mobile Technologies. Bloomsbury Academic 2020 ISBN 9781350095632.
HVL Untitled
 
5 Agger, Anne; Sagar, Helena; Jenssen, Eirik S.; Haara, Frode Olav.
Avslutning. I: Læring for fremtiden: En entreprenøriell didaktikk for arbeid i skolen. Kommuneforlaget AS 2020 ISBN 9788244623612. s. 184-192
HVL Untitled
 
6 Anderson, Elina.
Argumentasjon i regnefortelling. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2020 (1) s. 36-40
HVL Untitled
 
7 Angelica, Solheim.
Adapted Teaching for Pupils with a Native or Native-like Proficiency in English. A qualitative study of pupil and teacher perceptions and reflections in the Norwegian EFL classroom. : Høgskulen på Vestlandet 2020 72 s.
HVL Untitled
 
8 Anible, Benjamin Donald.
Iconicity in American Sign Language-English Translation Recognition. Language and Cognition 2020 ;Volum 12.(1) s. 138-163
HVL Untitled
 
9 Bader, Monika; Dypedahl, Magne.
Working with grammar. I: Teaching and Learning English. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202671082. s. 248-266
HVL USN Untitled
 
10 Bergersen, Ane; Nornes-Nymark, Merete; Helgesen, Monica Tove Vattedal.
Forskningsetiske utfordringer. Eksempler fra studenter som samler inn empiri i praksis, studenter som intervjuobjekter og forskeren som faglærer. Å forske på egen praksis og bruk av egne studenter til forskning – muligheter og utfordringer; 2020-10-22 - 2020-10-22
HVL Untitled
 
11 Bjørhusdal, Eli.
Glad for lovfesting [intervjua av Eva Aalberg Undheim om språklova]. Dag og Tid [Avis] 2020-05-15
HVL Untitled
 
12 Bjørhusdal, Eli.
Kvinner i den nynorske historia. Vinterleir; 2020-01-18 - 2020-01-18
HVL Untitled
 
13 Bjørhusdal, Eli.
Mektige tekstar og kritisk diskursanalyse.. I: Master i norsk. Metodeboka 1. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032306. s. 158-175
HVL Untitled
 
14 Bjørhusdal, Eli.
Nynorsk i kvardagen til barn og unge - resultat av offentleg språkpolitikk eller lokal identitet? [Fagleg samtale mellom Eli Bjørhusdal, Gudrun Kløve Juuhl og Per Magnus F. Sandsmark]. Lansering av Skriftkultur 2/2020 – Vilkår for nynorsk mellom barn og unge; 2020-09-18 - 2020-09-18
HVL Untitled
 
15 Bjørhusdal, Eli.
Women who wrote in lesser used languages. A study on author museums in Wales and Norway.. Women's Archive Wales 2020 Symposium; 2020-10-03 - 2020-10-03
HVL Untitled
 
16 Bjørhusdal, Eli; Sønnesyn, Janne; Fretland, Jan Olav.
Repetisjonens kunst i dekontekstualisert språkdidaktikk: Ein fokusgruppestudie av lærarar på nynorskskular. Skriftkultur 2020 s. 63-92
HVL Untitled
 
17 Bjørlo, Berit Westergaard; Goga, Nina.
Bildebokanalyse. I: Master i norsk. Metodeboka 1. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032306. s. 62-79
HVL Untitled
 
18 Blekesaune, Morten; Vangsnes, Øystein A.
Språk og standpunktkarakterer i nynorsk- og bokmålskommuner på Vestlandet.. Norsklæreren 2020 ;Volum 44.(2) s. 56-68
HVL UIA UiT Untitled
 
19 Bonness, Dania Jovanna.
'I know I'll not sleep much tonight. I expect you won't either.' A diachronic study of NEG/AUX contraction in Irish English. New Perspectives on Irish English 6, Vienna, Austria; 2020-02-19 - 2020-02-21
HVL Untitled
 
20 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Argumentasjonsanalyse. I: Master i norsk. Metodeboka 1. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032306. s. 176-199
HVL Untitled
 
21 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Falske nyhende i eit argumentasjonsperspektiv. DEMBRA-kurs; 2020-02-18 - 2020-02-18
HVL Untitled
 
22 Breivega, Kjersti Maria Rongen.
Kvifor skal vi lære om kristendom? https://blogg.forskning.no/religion-og-kulturmoter/kvifor-skal-vi-laere-om-kristendom/1636544. Forskning.no 2020
HVL Untitled
 
23 Breivega, Kjersti Maria Rongen; Myklebust, Hege.
Refleksjonsloggar i KRLE-faget. Ein studie av reflekterande skriving på niande steget. Nordic Journal of Literacy Research 2020 ;Volum 6.(1) s. 107-125
HVL Untitled
 
24 Budal, Ingvil Brugger.
Det kom et skip til Bjørgvin. Debatt; 2020-10-20 - 2020-10-20
HVL Untitled
 
25 Budal, Ingvil Brugger.
Mellom eldre og nyare språkhistorie: studiar av mellomalderballadar. I: Master i norsk. Metodeboka 1. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032306. s. 220-234
HVL NLAH Untitled
 
26 Budal, Ingvil Brugger.
Mykje har endra seg sidan "Jonas" kom ut. Utdanningsnytt.no 2020
HVL Untitled
 
27 Budal, Ingvil Brugger.
Rett skytset mot læreplanane, ikkje mot norsklærarane. Utdanningsnytt.no 2020
HVL Untitled
 
28 Budal, Ingvil Brugger.
Språk i skolen. Grammatikk. Retorikk.Didaktikk.. Fagbokforlaget 2020 (ISBN 9788245034301) 352 s.
HVL Untitled
 
29 Budal, Ingvil Brugger.
Sutlaus skrivebordsott. Dag og Tid 2020
HVL Untitled
 
30 Budal, Ingvil Brugger.
Til studentane. Dag og Tid 2020
HVL Untitled
 
31 Budal, Ingvil Brugger.
Å baka stumpane heile. Medisinsk behandling i fornaldersogene. Helse, sjukdomar og medisinsk behandling i Norden i vikingtid og mellomalder; 2020-09-28 - 2020-09-29
HVL Untitled
 
32 Bugge, Edit.
Ord som forsvinner og ord som kommer til. I: Master i norsk. Metodeboka 2. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215035710.
HVL Untitled
 
33 Bugge, Edit.
Sosiolingvistisk undersøkelse av talemålsvariasjon og dialektendring. I: Master i norsk. Metodeboka 2. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215035710.
HVL Untitled
 
34 Bygnes, Alexander.
Begynneropplæring i Engelskfaget. Begynneropplæring i GLU 1-; 2020-09-29 - 2020-09-29
HVL Untitled
 
35 Cabot, Michel Alexandre.
Grammatikk og feedback i lærerutdanningens skriveopplæring i engelsk. Viden om Literacy 2020 (27) s. 122-128
HVL Untitled
 
36 Carlsen, Cecilie Hamnes.
Mener språkkrav er ekskluderingspolitikk. Morgenbladet [Avis] 2020-07-02
HVL Untitled
 
37 Carlsen, Cecilie Hamnes.
Unntak fra språkkrav er en dårlig løsning. Bergens Tidende 2020
HVL Untitled
 
38 Carlsen, Cecilie Hamnes; Bugge, Edit.
Ordlæring når norsk er andrespråket. I: Ord og begreper i klasserommet. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245025125.
HVL Untitled
 
39 Carlsen, Cecilie Hamnes; Rocca, Lorenzo; Deygers, Bart.
Linguistic Integration of Adult Migrants: Requirements and Learning Opportunities for Migrants. Europarådet, Strasbourg: Europarådet 2020 (ISBN 978-92-871-8974-5) 62 s.
HVL Untitled
 
40 Carlsen, Cecilie Hamnes; Svendsen, Jonas; Hamidi, Hasti; Monsen, Marte; Bugge, Edit.
Fører strengere språkkrav til bedre integrering?. Aftenposten.no 2020
HVL UiB Untitled
 
41 Carlsen, Christian; Dypedahl, Magne; Iversen, Sarah Hoem.
Teaching and Learning English. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 9788202671082) 384 s.
HVL USN Untitled
 
42 Doublet, Maria-Rosa Raphaela.
From a monolingual being to a bilingual reality - a case study on a bilingual four-year-old. NAFOL/HVL/NorTED conference 2020; 2020-10-20 - 2020-10-21
HVL Untitled
 
43 Doublet, Maria-Rosa Raphaela.
Tegn-til-tale til Flerspråklige. Tegn-til-Tale konferansen; 2020-10-15 - 2020-10-15
HVL Untitled
 
44 Eikset, Andrea; Ødegaard, Elin Eriksen.
Historical Roots of Exploration – Through a Fröbelian Third Space. I: Children's Exploration and Cultural Formation. Springer Nature 2020 ISBN 9783030362713. s. 105-119
HVL Untitled
 
45 Ferrara, Lindsay Nicole; Anible, Benjamin Donald; Hodge, Gabrielle; Jantunen, Tommi; Leeson, Lorraine; Mesch, Johanna; Nilsson, Anna-Lena.
A cross-linguistic comparison of reference across different signed languages. HDLS; 2020-11-21 - 2020-11-23
HVL NTNU Untitled
 
46 Fjellanger, Liv Ingrid; Borgenvik, Katrine; Grønsdal, Ingrid A. R.; Hansen, Hannah Belsvik.
“Koffor lagar boka lyd?» Digital teknologi som opning og lukking av samspel mellom menneske og materiale i ein kollektiv estetisk læreprosess i barnehagen. Velkommen til digital konferanse 28.- 30. september 2020 Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer Høgskulen på Vestlandet – BARNkunne; 2020-09-29 - 2020-09-29
HVL Untitled
 
47 Fosse, Trude.
Regnefortellinger i begynneropplæringen - nye muligheter. Konferanse God start - Begynneropplæring 2020; 2020-01-30 - 2020-01-31
HVL Untitled
 
48 Fosse, Trude; Lange, Troels; Meaney, Tamsin Jillian.
Kindergarten Teachers’ Stories About Young Children’s Problem Posing and Problem Solving. I: Mathematics education in the early years. Results from the POEM4 conference, 2018. Springer Nature 2020 ISBN 978-3-030-34775-8. s. 351-368
HVL Untitled
 
49 Fosse, Trude; Lange, Troels; Meaney, Tamsin Jillian.
Å formulere og løse problemer i barnehagen. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2020 ;Volum 31.(3) s. 20-25
HVL Untitled
 
50 Fosse, Trude; Meaney, Tamsin Jillian.
Using problem posing to bring real-life into the mathematics classroom: can it be too real?. For the Learning of Mathematics 2020 ;Volum 40.(3) s. 40-45
HVL Untitled
 
    Vis neste liste