Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2010   Til: 2019   Rapporteringsår   Enhet: By- og regionforskningsinstituttet NIBR (OSLOMET)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 334 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2019
1 Aasland, Aadne; Kropp, Sabine; Meylakhs, Anastasiya.
Between Collaboration and Subordination: State and Non-state Actors in Russian Anti-drug Policy. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2019 s. 1-15
OSLOMET Untitled
 
2 Aasland, Aadne; Søholt, Susanne.
Boforhold og boligtilfredshet blant innvandrere i Distrikts-Norge. Tidsskrift for boligforskning 2019 ;Volum 2.(2) s. 112-130
OSLOMET Untitled
 
3 Bergsli, Heidi; Hanssen, Gro Sandkjær; Sirowy, Beata.
“Byens offentlige rom som demokratiske arenaer”. I: Bysamfunn. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03005-0. s. 29-42
OSLOMET NMBU Untitled
 
4 Brottveit, Ånund; Feiring, Marte; Gotaas, Nora; Zeiner, Hilde Hatleskog.
Den nye selvhjelpsbevegelsen. I: Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202590468. s. 9-46
OSLOMET Untitled
 
5 Brottveit, Ånund; Feiring, Marte; Zeiner, Hilde Hatleskog.
Selvhjelp i grenseland – en ny type helsebevegelse?. I: Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202590468.
OSLOMET Untitled
 
6 Carmona, Matthew; Hanssen, Gro Sandkjær; Lamm, Bettina; Nylund, Katarina; Saglie, Inger-Lise; Tietjen, Anne.
Public space in an age of austerity. Urban Design International 2019 ;Volum 24.(4) s. 241-259
OSLOMET NMBU Untitled
 
7 Cook, Linda J.; Holm-Hansen, Jørn; Kivinen, Markku; Kuhnle, Stein.
Introduction: The Russian welfare state in a time of economic stagnation. Russian Politics 2019 ;Volum 4.(3) s. 291-301
OSLOMET UiB Untitled
 
8 Cook, Linda S.; Aasland, Aadne; Prisyazhnyuk, Daria.
The Russian pension system under quadruple influence. Problems of Post-Communism 2019 ;Volum 66.(2) s. 96-108
OSLOMET Untitled
 
9 Gotaas, Nora.
«Midt i smørøyet» – samarbeid og ambivalens i grenseflater mellom profesjons- og erfaringskunnskap. I: Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202590468. s. 91-113
OSLOMET Untitled
 
10 Haarstad, Håvard; Wathne, Marikken Wullf.
Are smart city projects catalyzing urban energy sustainability?. Energy Policy 2019 ;Volum 129. s. 918-925
OSLOMET UiB Untitled
 
11 Hanssen, Gro Sandkjær.
The Social Sustainable City: How to Involve Children in Designing and Planning for Urban Childhoods?. Urban Planning 2019 ;Volum 4.(1) s. 53-66
OSLOMET Untitled
 
12 Haug, Marit; Aasland, Aadne; Aasen, Berit.
Attitudes Towards Women’s Participation in Local Politics in South Asia. Forum for Development Studies 2019 s. 1-21
OSLOMET Untitled
 
13 Holm-Hansen, Jørn; Berg-Nordlie, Mikkel; Aasland, Aadne; Cook, Linda.
Welfare reform, protest and stability in the light of reforms of old-age pensions, housing and primary education. Russian Politics 2019 ;Volum 4.(3) s. 354-374
OSLOMET Untitled
 
14 Kasahara, Yuri; Botelho, Antonio Jose Junqueira.
Ideas and leadership in the crafting of alternative industrial policies: Local content requirements for the Brazilian oil and gas sector. Comparative politics 2019 ;Volum 51.(3) s. 385-405
OSLOMET Untitled
 
15 Kristiansen, Siri Høyem; Lid, Stian.
Mistenkt og dømt for terrortilknytning, hva nå, og hva med fremtiden. I: Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 9788205518346. s. 223-241
OSLOMET Untitled
 
16 Leal de Oliveira, Fabricio; Vainer, Carlos B.; Mascarenhas, Gilmar; Bienenstein, Glauco; Braathen, Einar.
"Mega-events, legacies and impacts: notes on 2016 Rio de Janeiro Olympics".. International Journal of Urban Sustainable Development 2019 s. -
OSLOMET Untitled
 
17 Lid, Stian; Heierstad, Geir.
Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Den gjenstridige forebyggingen nå og i framtiden.. I: Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 9788205518346. s. 15-48
OSLOMET Untitled
 
18 Lid, Stian; Heierstad, Geir.
Kommunal skreddersøm eller one size fits? Den norske kommunen som velferdsleverandør og terrorkontrollør. I: Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 9788205518346. s. 91-113
OSLOMET Untitled
 
19 Lid, Stian; Heierstad, Geir.
Samordning og samrøre, eller kunsten å kjenne sin plass.. I: Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 9788205518346. s. 175-197
OSLOMET Untitled
 
20 Orderud, Geir; Naustdalslid, Jon.
Climate change adaptation in Norway: learning–knowledge processes and the demand for transformative adaptation. International Journal of Sustainable Development and World Ecology 2019 s. 1-13
OSLOMET Untitled
 
21 Prisiazhniuk, Daria; Holm-Hansen, Jørn.
Reforms in the Field of Pensions, Education and Housing, as Portrayed in the Russian Mass Media. Russian Politics 2019 ;Volum 4.(3) s. 400-422
OSLOMET Untitled
 
22 Refstie, Hilde; Millstein, Marianne.
Does Participatory Planning Promise Too Much? Global Discourses and the Glass Ceiling of Participation in Urban Malawi. Planning Theory & Practice 2019 ;Volum 20.(2) s. 241-257
OSLOMET NTNU Untitled
 
23 Skare, Roswitha; Stokstad, Sigrid; Vårheim, Andreas.
ABM-utvikling og avvikling: institusjonell konvergens og divergens i kulturpolitikken. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2019 ;Volum 22.(2) s. 231-256
OSLOMET UiT Untitled
 
24 Stokstad, Sigrid.
Fortrolige samtaler i folkevalgte organer?. I: Nye tendenser i nordisk kommunalrets forskning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2019 ISBN 978-87-574-4344-8. s. 185-210
OSLOMET Untitled
 
25 Stokstad, Sigrid.
Utvidet adgang til domstolskontroll i tvister mellom stat og kommune. I: Ugyldighet i forvaltningsretten. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03205-4. s. 240-258
OSLOMET Untitled
 
26 Søholt, Susanne; Aasland, Aadne.
Enhanced local-level willingness and ability to settle refugees: Decentralization and local responses to the refugee crises in Norway. Journal of Urban Affairs 2019 s. -
OSLOMET Untitled
 
27 Vedeld, Trond; Mathur, Mihir; Bharti, Neha.
How can co-creation improve the engagement of farmers in weather and climate services (WCS) in India. Climate Services 2019 s. 1-12
OSLOMET Untitled
 
28 Vestby, Guri Mette.
Byglød: å skape nytt liv i hjertet av små og mellomstore byer. I: Bysamfunn. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03005-0. s. 108-120
OSLOMET Untitled
 
29 Zeiner, Hilde Hatleskog.
Fra felt til verktøy: Om Selvhjelp Norge som koordinerende enhet. I: Samarbeid om selvhjelp. En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202590468. s. 167-189
OSLOMET Untitled
 
2018
30 Aarsæther, Nils; Hanssen, Gro Sandkjær.
Kompetanse og kapasitet: det lokale nivået - er forutsetningene tilstede?. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 185-201
OSLOMET NORCE UiT Untitled
 
31 Aarsæther, Nils; Hofstad, Hege.
Samfunnsdelen - flaggskipet i pbl.-flåten?. I: Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593. s. 157-172
OSLOMET NORCE UiT Untitled
 
32 Aasland, Aadne.
Mot økt folkelig innflytelse? Desentralisering og lokaldemokrati i Ukraina. Nordisk Østforum 2018 ;Volum 32. s. 174-194
OSLOMET Untitled
 
33 Barlindhaug, Rolf.
Husholdningenes formue i bolig- og fritidseiendom. I: Eiendom og eierskap : om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i verdiskaping og samfunnsbygging. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215029184. s. 155-174
OSLOMET Untitled
 
34 Barlindhaug, Rolf; Nordahl, Berit Irene.
Developers' price setting behaviour in urban residential redevelopment projects. Journal of European Real Estate Research 2018 ;Volum 11.(1) s. 71-86
OSLOMET NMBU Untitled
 
35 Berg-Nordlie, Mikkel.
New in town. Small-town media discourses on immigrants and immigration. Journal of Rural Studies 2018
OSLOMET Untitled
 
36 Berg-Nordlie, Mikkel.
The governance of urban indigenous spaces: Norwegian Sámi examples. Acta Borealia 2018 ;Volum 35.(1) s. 49-72
OSLOMET Untitled
 
37 Berg-Nordlie, Mikkel; Bolshakov, Nikita.
The Critical Movement Against the 2010-2012 Education Reform in Russia: Networks, Organisations and Parties. Europe-Asia Studies 2018 ;Volum 70.(4) s. 666-684
OSLOMET Untitled
 
38 Bergsli, Heidi; Harvold, Kjell Arve.
Planning for Polycentricity. The Development of a Regional Plan for the Oslo Metropolitan Area. Scandinavian Journal of Public Administration 2018 ;Volum 22.(1) s. 99-117
OSLOMET Untitled
 
39 Braathen, Einar.
Brazil - the rise and fall of democratic developmentalism. I: The Democratic Developmental State: North-South Perspectives. Ibidem-Verlag 2018 ISBN 978-3-8382-0915-9. s. 131-149
OSLOMET Untitled
 
40 Børrud, Elin; Hanssen, Gro Sandkjær; Fausa, Hans Erlend.
Om å styre kompleksitet - behov for områdestrategier?. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 145-166
OSLOMET NMBU Untitled
 
41 Eskild, Anne; Monkerud, Lars Chr.; Jukic, Anne Marie Z.; Åsvold, Bjørn Olav; Lie, Kari Helene Elise Kveim.
Maternal concentrations of human chorionic gonadotropin (hCG) and risk for cerebral palsy (CP) in the child. A case control study. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology 2018 ;Volum 228. s. 203-208
AHUS FHI OSLOMET NTNU STO UiO Untitled
 
42 Fosse, Elisabeth; Helgesen, Marit Kristine; Hagen, Susanne; Torp, Steffen.
Addressing the social determinants of health at the local level: Opportunities and challenges. Scandinavian Journal of Public Health 2018 ;Volum 46.(20) s. 47-52
OSLOMET USN UiB Untitled
 
43 García-Godos, Jemima; Wiig, Henrik.
Ideals and realities of restitution: The Colombian land restitution programme. Journal of Human Rights Practice 2018 ;Volum 10.(1) s. 40-57
OSLOMET UiO Untitled
 
44 Haarstad, Håvard; Wathne, Marikken Wullf.
Smart cities as strategic actors: Insights from EU Lighthouse projects in Stavanger, Stockholm and Nottingham. I: Inside Smart Cities: Place, Politics and Urban Innovation. Routledge 2018 ISBN 9780815348689.
OSLOMET UiB Untitled
 
45 Hagen, Susanne; Øvergård, Kjell Ivar; Helgesen, Marit Kristine; Fosse, Elisabeth; Torp, Steffen.
Health promotion at local level in Norway: The use of public health coordinators and health overviews to promote fair distribution among social groups. International Journal of Health Policy and Management 2018 ;Volum 7.(9) s. 807-817
OSLOMET USN UiB Untitled
 
46 Hanssen, Gro Sandkjær.
Dispensasjonsbestemmelsen - skjer utvikling gjennom plan eller enkeltvedtak?. I: Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593. s. 347-366
OSLOMET Untitled
 
47 Hanssen, Gro Sandkjær.
Fungerer arealdelens arealformål som styringsverktøy?. I: Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593. s. 207-224
OSLOMET Untitled
 
48 Hanssen, Gro Sandkjær.
Ivaretas barn og unge i planlegging etter pbl. (2008)?. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 277-305
OSLOMET Untitled
 
49 Hanssen, Gro Sandkjær.
Klima. I: Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6. s. 363-392
OSLOMET Untitled
 
50 Hanssen, Gro Sandkjær.
Kommuneplanens arealdel. I: Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593. s. 173-190
OSLOMET Untitled
 
    Vis neste liste