Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2010   Til: 2018   Institusjon: SINTEF AS   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

1 Jelle, Bjørn Petter; Noreng, Knut; Time, Berit; Gustavsen, Arild.
Nanotechnology and New Solar Cell Materials and Systems - The Need for Long Term Climate Exposure and Durability Testing. Cairo, Egypt: Egyptian International Conferencing 2010 1 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
2 Jelle, Bjørn Petter; Noreng, Knut; Time, Berit; Gustavsen, Arild.
The Need for Long Term and Accelerated Climate Exposure and Durability Testing of New Solar Cell Materials and Systems. Trondheim: NTNU 2010 1 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
3 Olsen, Jan Erik; Wittgens, Bernd; Grådahl, Svend; Solheim, Ingeborg; Panjwani, Balram.
Status on NOx related studies for the Norwegian Ferrosilicon industry. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214052534) 44 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
4 Olsen, Jan Erik; Wittgens, Bernd; Grådahl, Svend; Solheim, Ingeborg; Panjwani, Balram.
Status on NOx related studies for the Norwegian ferrosilicon industry. : SINTEF rapport 2012 (ISBN 9788214052688) 44 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
5 Skei, Jens; Iversen, Eigil rune; Kristensen, Torstein; Aanes, Karl Jan; Fosså, Jan helge; van der Meeren, Terje; Jensen, Tor; Rye, Henrik; Løkeland, Mads; Thornhill, Maria; Bøe, Reidulv; Dekko, Trygve; Dalen, Marius; Sørby, Harald; Storbraaten, Glenn; Braastad, Grethe.
Bergverk og avgangsdeponering: Status, miljøutfordringer og kunnskapsbehov (TA-nummer 2715/2010). Oslo: Klima- og forurensningsdirektoratet 2010 104 s.
HAVFORSK NIVA NTNU SINTEF Untitled
 
6 Aakre, Arvid; Tørset, Trude; Børnes, Vilhelm.
Fartsmodell for næringslivets transporter. Datagrunnlag og dokumentasjon av modellen. Trondheim: SINTEF 2011 (ISBN 9788214051858) 130 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
7 Aakvaag, Niels.
Laststyring i primærreserven. Utvikling av et SOHz programmerbart frekvensrele. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06652-4) 9 s. SINTEF Rapport(2018:00372)
SINTEF Untitled
 
8 Aall, Carlo; Baltruszewicz, Marta; Groven, Kyrre; Almås, Anders-Johan.
Føre-var, etter-snar eller på-stedet-hvil? Hvordan vurdere kostnader ved forebygging opp mot gjenoppbygging av fysisk infrastruktur ved naturskade og klimaendringer?. Sogndal: Vestlandsforsking 2015 (ISBN 978-82-428-0355-9) 126 s.
SINTEF VF Untitled
 
9 Aall, Carlo; Flyen, Cecilie; Hafskjold, sigurd; Almås, Anders-Johan; Groven, Kyrre; Heiberg, Eli.
Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. Delrapport 5 Hindringsanalyse. Sogndal: Vestlandsforsking 2011 (ISBN 978-82-428-0304-7) 37 s.
HVL NTNU SINTEF VF Untitled
 
10 Aall, Carlo; Flyen, Cecilie; Miles, Martin W.; Hafskjold, sigurd; Bruaset, Stian; Almås, Anders-Johan; Kjølle, Gerd Hovin; Gjerde, Oddbjørn Idar; Groven, Kyrre; Heiberg, Eli.
Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. Delrapport 1 Kunnskapsstatus. Sogndal: Vestlandsforsking 2010 (ISBN 978-82-428-0300-9) 87 s.
HVL NORCE NTNU SINTEF VF Untitled
 
11 Aall, Carlo; Groven, Kyrre; Heiberg, Eli; Flyen, Cecilie; Hafskjold, sigurd; Bruaset, Stian; Almås, Anders-Johan; Gjerde, Oddbjørn Idar.
Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. Delrapport 4: Egne analyser av tilpasningsmuligheter belyst med eksempler fra ulike kommuner. Sogndal: Vestlandsforsking 2011 57 s.
HVL NTNU SINTEF VF Untitled
 
12 Aall, Carlo; Heiberg, Eli; Flyen, Cecilie; Miles, Martin W.; Hafskjold, sigurd; Bruaset, Stian; Almås, Anders-Johan; Gjerde, Oddbjørn Idar.
Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. Delrapport 3: Egne analyser av sårbarhet overfor klimaendringer belyst med eksempler fra ulike kommuner. Sogndal: Vestlandsforsking 2011 108 s.
HVL NORCE NTNU SINTEF VF Untitled
 
13 Aanonli, Anne Karen; Aspnes, Espen; Rørvik, Merete; Hansen, Nina Vanvik; Kaasbøll, Jannike; Storaas, Synneva Gjertrudsdotter.
Sykepleiere + Innovasjon = ? - Sykepleiere som pådrivere og aktive deltagere i innovasjonsarbeid. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214061970) 150 s. SINTEF Rapport(A28025)
SINTEF Untitled
 
14 Aanonli, Anne Karen; Hansen, Nina Vanvik.
Egenmestring i behandling av fedme. Pasienten som aktiv deltager.. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-06954-9) 67 s.
SINTEF Untitled
 
15 Aanonli, Anne Karen; Thomassen, Hanne Ekran; Hansen, Nina Vanvik.
Barn (ungdom) og overvekt. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-06953-2) 81 s.
SINTEF Untitled
 
16 Aarhaug, Thor Anders.
Assessment of PEMFC Durability by Effluent Analysis. : NTNU Trondheim 2011 (ISBN 978-82-471-3193-0) 141 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
17 Aarlien, Rune; Henriksen, Partow Pakdel; Tangen, Grethe; Munkejord, Svend Tollak; Jakobsen, Jana Poplsteinova; Gundersen, Truls; Mølnvik, Mona J.; Steenstrup-Duch, Anne.
Annual Report 2015 - BIGCCS Centre - International CCS Research Centre. Trondheim: Fagtrykk 2016 (ISBN 978-82-594-3766-2) 72 s.
ENERGISINT NTNU SINTEF Untitled
 
18 Aarstad, Kari; Skjølsvold, Ola; Justnes, Harald.
TIGHT-Sement til injisering. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2015 (ISBN 978-82-14-05811-6) 17 s. SINTEF Rapport(SBF2015A0056)
SINTEF Untitled
 
19 Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim; Hydle, Katja Maria.
Service Innovation Best Practices: A qualitative exploration of five scale intensive service firms. Delivery for WP4 the Center for Service innovation. Bergen: CSI SFI NHH 2012 15 s.
NORCE SINTEF Untitled
 
20 Aasen, Tone Merethe; Ramstad, Lone Sletbakk; Ullern, Eli Fyhn.
Metoder for gjennomføring og oppfølging av kompetansekartlegginger i Oppdal/Rennebu og Frøya/Hitra.. : SINTEF A27868 2016 (ISBN 9788214061796) 49 s.
SINTEF Untitled
 
21 Aasen, Tone Merethe; Ramstad, Lone Slettbakk.
Samhandling i nytt Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus. En mulighetsstudie.. : SINTEF A27984 2016 (ISBN 978-82-14-06191-8) 60 s.
SINTEF Untitled
 
22 Aasen, Tone Merethe; Sjøbakk, Børge; Ullern, Eli Fyhn.
Mer effektiv produksjon. Fleksibelt produksjonssystem og medarbeiderdrevet innovasjon i bærekraftig samspill.. Norge: SINTEF-rapport F28076 2017 31 s.
SINTEF Untitled
 
23 Aasgrav, Elin.
Investigation of CFD simulations of flow in the upper airways. Trondheim, Norway: NTNU 2017 100 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
24 Aasheim, Andreas.
Process Tailoring in Large-Scale Agile Programs. Universitetet i Oslo 2018 110 s.
SINTEF UiO Untitled
 
25 Aasly, Kari Aslaksen; Danielsen, Svein Willy; Wigum, Børge Johannes; Norman, Sven-Henrik; Cepuritis, Rolands; Onnela, Tero.
Review report on dry and wet classification of filler materials for concrete : State-of-the-art : FA 2.3 High quality manufactured sand for concrete : SP 2.3.1 Filler technology. Oslo: SINTEF akademisk forlag 2014 (ISBN 978-82-536-1412-0) 45 s. COIN Projet report(52)
NTNU SINTEF Untitled
 
26 Ahmadi, Mehdi; Sivertsen, Edvard.
Status flood risk framework. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2018 Klima 2050 Note(54)
SINTEF Untitled
 
27 Aksnes, Dag W.; Benner, Mats; Borlaug, Siri Brorstad; Hansen, Hanne Foss; Kallerud, Egil; Kristiansen, Ernst Herlof; Langfeldt, Liv; Pelkonen, Antti; Sivertsen, Gunnar.
Centres of Excellence in the Nordic countries: A comparative study of research excellence policy and excellence centre schemes in Denmark, Finland, Norway and Sweden. NIFU Arbeidsnotat/Working Paper 4/2012. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2012 86 s.
NIFU SINTEF Untitled
 
28 Albrechtsen, Eirik; Almklov, Petter Grytten; Antonsen, Stian; Nyheim, Ole Magnus; Nilsen, Marie; Bye, Rolf Johan; Johnsen, Stig Ole; Wasilkiewicz, Kinga; Aalberg, Asbjørn.
Har samfunnssikkerheten blitt bedre etter 22.juli 2011? Populærvitenskapelig rapport fra forskningsprosjektet The next disaster (NEXUS). : NTNU 2017 35 s.
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
29 Albrechtsen, Eirik; Størseth, Fred; Andersen, Siri; Besnard, Denis; Grøtan, Tor Olav; Hollnagel, Erik; Hovden, Jan; Mostue, Bodil Aamnes; Vatn, Jørn.
Essays on socio-technical vulnerabilities and strategies of control in Integrated Operations. : SINTEF 2010 (ISBN 978-82-14-04866-7) 78 s.
NTNU SINTEF UIS Untitled
 
30 Albrechtsen, Eirik; Tveiten, Camilla Knudsen.
Offshore wind farms: Safety management framework and issues. : SINTEF Teknologi og Samfunn 2011 14 s.
SINTEF Untitled
 
31 Aldea, Xavier; Nie, Linmei; Baban, Ahmet; Öc, Irem; Hocaoglu, Selda Murat; Akalin, Nuray Guler; Azrague, Kamal; Latona, Paola; Hem, Lars John.
Recommendations on the management of increased urban runoff, including knowledge base for SUDS and proposal for RWH in urban context. Oslo: s.n. 2013 16 s.
SINTEF Untitled
 
32 Allard, Francis; Braham, Derrick; van Dijk, Dick; Kurnitski, Jarek; Feldmann, Christian; Fox, Jacquelyn; Gräslund, Jonas; Heiselberg, Per; Hovorka, Frank; Kosonen, Risto; Lebrun, Jean; Magyar, Zoltan; Mazzarella, Livio; Martinac, Ivo; Novakovic, Vojislav; Railio, Jorma; Seppänen, Olli; Sartori, Igor; Zirngibl, Johann; Schmidt, Michael; Virta, Maija; Voss, Karsten; Wahlström, Åsa.
REHVA nZEB technical definition and system boundaries for nearly zero energy buildings. : REHVA 2013
NTNU SINTEF Untitled
 
33 Almklov, Petter Grytten; Antonsen, Stian; Fenstad, Jørn; Røstum, Jon; Frøydis, Sjøvold; Værnes, Reidun.
Restrukturering av norsk VA-bransje og konsekvenser for samfunnssikkerhet. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS 2010 74 s.
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
34 Almli, Martin.
Effects of different live feed on larval growth and development in ballan wrasse (Labrus bergylta Ascanius, 1767) - A metabolomics study. NTNU, Trondheim: Institutt for biologi 2012 65 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
35 Almås, Anders-Johan.
Temasamling | Innovasjon. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2017 Klima 2050 Note(36)
SINTEF Untitled
 
36 Almås, Anders-Johan; Hauge, Åshild Lappegard; Klinski, Michael.
Markedseffekter av forbildeprogrammer. Rapport på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Oslo: SINTEF Byggforsk 2015 59 s. SINTEF Rapport(SBF 2015 0247)
SINTEF Untitled
 
37 Almås, Anders-Johan; Lisø, Kim Robert; Bygballe, Lena Elisabeth; Time, Berit.
SFI Klima 2050 | Innovasjonsarena. Trondheim: s.n. 2016 Klima 2050 Note(18)
BI NTNU SINTEF Untitled
 
38 Almås, Anders-Johan; Simonsen, Ingeborg; Berg, Torer F.; Dokka, Tor Helge; Solbraa, Anne; Jensen, preben; Eriksen, Gunnar; Spjudvik, Per; Øyen, Biørn; Palm, Linn Therese; Listerud, Christian; Bjørberg, Svein.
Kostnadsoptimalitet. Energiregler i TEK. På oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet. : Multiconsult AS & SINTEF Byggforsk 2012 92 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
39 Alvaro, Antonio; Maincon, Philippe Emmanuel; Osen, Vidar.
FEM formulation for mass diffusion through UMATHT subroutine. Trondheim: SINTEF Industri 2014 (ISBN 978-82-14-05833-8) 18 s. SINTEF Rapport(2014:26585)
SINTEF Untitled
 
40 Alvaro, Antonio; Mainçon, Philippe; Osen, Vidar.
FEM formulation for mass diffusion through UMATHT subroutine. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214058338) 19 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
41 Andenæs, Erlend; Jelle, Bjørn Petter.
The Influence of Snow and Ice Coverage on the Energy Generation from Photovoltaic Solar Cells. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 2015 23 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
42 Andenæs, Erlend.
Wind-Driven Rain Exposure and Assessment of Building Integrated Photovoltaic Systems. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 2016 52 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
43 Andersen, Odd.
Simplified models for numerical simulation of geological CO2 storage. : University of Bergen 2017 (ISBN 978-82-308-3127-4)
NORCE SINTEF UiB Untitled
 
44 Andersen, Ole Kristian Mørch.
Flomforvaltningens møte med klimaendringer. Erfaringer fra en perifer kommune i Oppland. Universitetet i Oslo 2016 114 s.
SINTEF UiO Untitled
 
45 Andersen, Thale Kvernberg.
Med jobb i sikte fase 2. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 978-82-14-059915) 9 s.
SINTEF Untitled
 
46 Andersen, Thale Kvernberg.
The Structuration Model of Organizational ICT Integration: From Involuntary Non-Use of New ICT at Work to Situated Learning. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2015 (ISBN 978-82-326-1290-1) 191 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(2015:317)
NTNU SINTEF Untitled
 
47 Andersen, Thale Kvernberg; Håpnes, Tove Rigmor.
Sluttrapport god toppledelse i kunnskapsbedrifter. : SINTEF 2018 11 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
48 Andersen, Thale Kvernberg; Ravn, Johan Elvemo; Øyum, Lisbeth; Håpnes, Tove Rigmor.
Robust organisering. Trondheim: SINTEF / Abelia / NHO 2014 60 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
49 Andersen, Thale Kvernberg; Skarholt, Kari.
Med jobb i sikte. En studie av hva som påvirker synshemmedes yrkesdeltakelse og mulighetsrom i arbeidslivet.. Trondheim: SINTEF 2014 100 s. SINTEF Rapport(A26237)
SINTEF Untitled
 
50 Andersen, Thale Kvernberg; Solem, Anniken.
NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 978-82-14-059892) 144 s. SINTEF Rapport(A27330)
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste