Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2010   Til: 2018   Enhet: Helse (SINTEF)   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 245 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

1 Andersson, Helle Wessel.
Levekårsmessige forhold for hybelboere i videregående skoler i Nordland. Trondheim: SINTEF 2010 (ISBN 9788214050363) 120 s. SINTEF Rapport(A17952)
SINTEF Untitled
 
2 Andersson, Helle Wessel.
Evaluering av Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD og regelverk for legers rett til å rekvirere sentralstimulerende legemiddel. Sammendrag av evalueringens fire delstudier. : SINTEF rapport 2010 (ISBN 9788214047950) 30 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
3 Andersson, Helle Wessel; Bungum, Brita; Kaspersen, Silje Lill; Bjørngaard, Johan Håkon; Buland, Trond.
Psykisk helse i skolen. Effektevaluering av opplæringsprogrammene Hva er det med Monica?, STEP - ungdom møter ungdom og Venn 1.no. : SINTEF rapport 2010 (ISBN 9788214047929) 131 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
4 Anthun, Kjartan Sarheim.
Erfaringer med helseforetaksmodellen. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2012 (ISBN 9788214053807) 32 s.
SINTEF Untitled
 
5 Anthun, Kjartan Sarheim; Paulsen, Bård.
Styringsdata for bruk til pasientforløp. : SINTEF 2012 (ISBN 9788214054972) 33 s. SINTEF Rapport(A23325)
SINTEF Untitled
 
6 Ausen, Dag; Austad, Hanne Opsahl; Svagård, Ingrid Storruste; Landmark, Andreas D.; Tjønnås, Maria Suong; Rohde, Tarald; Halvorsen, Trond; Halvorsen, Marit Røed; Trondsen, Trond; Tomasevic, Tanja.
Utvikling og implementering av digital samhandling og oppgavestøtte på KAD. Et regionalt forsknings- og innovasjonsprosjekt. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06599-2) 51 s. SINTEF Rapport(2017:00881)
SINTEF Untitled
 
7 Ausen, Dag; Boysen, Elin Sundby; Lauvsnes, Marte; Konstante, Rita.
Helsehus og velferdsteknologi - forstudie. Behov og mulighetsrom for Aukra og Rauma kommuner. : SINTEF 2015 (ISBN 9788214059038) 15 s. SINTEF Rapport(A27023)
SINTEF Untitled
 
8 Ausen, Dag; Karahasanovic, Amela; Grut, Lisbet.
Nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskolen. Kunnskapsgrunnlag for evaluering av pilotprosjekt. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06632-6) 30 s. SINTEF Rapport(2018:00023)
SINTEF Untitled
 
9 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Bøthun, Silje; Øderud, Tone; Lillefjære, Inger; Aas, Jan Harald.
Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem – behovskartlegging. : SINTEF 2012 (ISBN 9788214053005) 51 s. SINTEF Rapport(A23282)
SINTEF Untitled
 
10 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Øderud, Tone; Bøthun, Silje; Dahl, Yngve; Holbø, Kristine.
Trygge spor - forstudie. GPS løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens. : SINTEF 2011 (ISBN 9788214049923) 39 s. SINTEF Rapport(A20663)
SINTEF Untitled
 
11 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Øderud, Tone; Holbø, Kristine; Bøthun, Silje.
Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens. Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. : SINTEF 2013 (ISBN 9788214053142) 64 s. SINTEF Rapport(A23878)
SINTEF Untitled
 
12 Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Øderud, Tone; Sørensen, Elisabeth; Stanarevic, Marija.
Selvstendig, trygg og aktiv i Larvik. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Larvik kommune. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214061390) 54 s. SINTEF Rapport(A27871)
SINTEF Untitled
 
13 Ausen, Dag; Øderud, Tone; Grut, Lisbet; Gottschal, Espen; Onsrud, Kristin; Skyer, Tove Holst; Sivertsen, Heidi; Heldal, Anne Lene; Omland, May.
Vi er stolt, men inte nøjd. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Skien kommune. : SINTEF 2017 (ISBN 9788214061604) 56 s. SINTEF Rapport(A28137)
SINTEF Untitled
 
14 Austad, Hanne Opsahl; Liverud, Anders Erik; Strisland, Frode; Ausen, Dag; Reitan, Jarl.
Sensorer til støtte for avstandsoppfølging av kronisk syke. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214060461) 26 s. SINTEF Rapport(A27802)
SINTEF Untitled
 
15 Bjerkan, Anne Mette; Lippestad, Jan Wilhelm; Husum, Tonje Lossius.
Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A - om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214050424) 76 s. SINTEF Rapport(A18961)
SINTEF Untitled
 
16 Braathen, Stine Hellum; Munthali, Alister.
Disability and education: Qualitative case studies from Malawi (Summary of results). : SINTEF 2016 (ISBN 9788214059991) 35 s. SINTEF Rapport(A27470)
SINTEF Untitled
 
17 Braathen, Stine Hellum; Munthali, Alister.
Disability and education: Qualitative case studies from Malawi. Oslo: SINTEF 2016 (ISBN 9788214059991) 32 s. SINTEF Rapport(A27470)
SINTEF Untitled
 
18 Braathen, Stine Hellum; Rohleder, Poul; Azalde, Gloria.
Sexual and reproductive health and rights of girls with disabilities: A review of the literature. Oslo: SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06720-0) 51 s.
SINTEF Untitled
 
19 Brattheim, Berit J; Toussaint, Pieter Jelle; Melby, Line; Hellesø, Ragnhild; Osmundsen, Tonje.
Samhandling med IKT (SIKT), prosjekt 229623 Sluttrapport til Forskningsrådet. NTNU: Prosjektrapport 2016
NTNU SAMFORSK SINTEF UiO Untitled
 
20 Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Aaslid, Bjørg Eva; Haugsbakken, Halvdan; Bungum, Brita; Mordal, Siri.
På vei mot framtida - men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgiving. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2011 (ISBN 978-82-14-05084-4) 267 s.
IRIS NTNU SINTEF Untitled
 
21 Buland, Trond Hallgeir; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri; Solberg, Astrid.
Samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen om å hindre frafall fra videregående skole - Utfordringer og gode grep. Stavanger: IRIS 2017 (ISBN 978-82-490-0883-4) 68 s.
IRIS NTNU SINTEF Untitled
 
22 Buland, Trond; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri; Tønseth, Christin; Austnes-Underhaug, Randi; Skoland, Kathrine.
«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» - Rådgivning i skolen under lupen. : International Research Institute of Stavanger 2014 316 s.
IRIS NTNU SINTEF Untitled
 
23 Buland, Trond; Mathisen, Ida Holth; Mordal, Siri; Austnes-Underhaug, Randi; Tønseth, Christin.
"Æ skjønne itj, æ våkne opp kvar dag og vil bli nå nytt æ". Skolens rådgivning i møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.. Trondheim: NTNU Program for lærerutdanning 2014 (ISBN 978-82-7923-066-3) 314 s.
IRIS NTNU SINTEF Untitled
 
24 Bull-Berg, Heidi; Halvorsen, Trond Uhre; Hem, Karl-Gerhard.
Evaluering av velferdsteknologi - Et helhetlig rammeverk for effektevaluering. : SINTEF 2015 (ISBN 9788214059618) 41 s. SINTEF Rapport(A27017)
SINTEF Untitled
 
25 Dahl, Thomas; Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Aaslid, Bjørg Eva.
På de samme stier som før - Kunnskapsløftet i fag- og yrkesopplæringen. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2012 (ISBN 978-82-14-05488-0) 185 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
26 Dahm, Kristin Thuve; Leiknes, Kari Ann; Husum, Tonje Lossius; Kirkehei, Ingvild; Hofmann, Bjørn; Myrhaug, Hilde Tinderholt; Brurberg, Kjetil Gundro; Dalsbø, Therese Kristine; Reinar, Liv Merete.
Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2012 (ISBN 978-82-8121-484-2) 106 s. Rapport fra Kunnskapssenteret(9)
FHI OSLOMET SINTEF Untitled
 
27 Dale, Øystein; Boysen, Elin Sundby; Svagård, Ingrid Storruste.
Bruk av berøringsskjermer på sykehjem. Erfaringer med bruk av berøringsskjermer for beboere, pårørende og ansatte på sykehjem. : SINTEF 2015 (ISBN 9788214059120) 32 s. SINTEF Rapport(A27220)
SINTEF Untitled
 
28 Dale, Øystein; Grut, Lisbet.
Bruk av velferdsteknologi for å støtte barn og unge med AD/HD og/eller autisme med hverdagsaktiviteter. Trondheim: SINTEF A26812 2015 (ISBN 9788214059434) 42 s.
SINTEF Untitled
 
29 Dale, Øystein; Grut, Lisbet.
Formidling av velferdsteknologi til familier med barn med nedsatt funksjonsevne. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214056686) 39 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
30 Dale, Øystein; Grut, Lisbet.
The use of information and communication technology to support children and adolescents with ADHD and/or autism with everyday activities. The experience gained from four case studies.. Trondheim: SINTEF A26666 2015 (ISBN 9788214058031) 47 s.
SINTEF Untitled
 
31 Dalgard, Odd Steffen; Mathiesen, Kristin Schjelderup; Nord, Erik; Ose, Solveig Osborg; Rognerud, Marit Aase; Aarø, Leif Edvard; Major, Ellinor F..
Bedre føre var. Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt 2011 (ISBN 978-82-8082-441-7) 90 s. rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt(2011:1)
FHI NTNU SINTEF Untitled
 
32 Das, Anita.
App i Apotek. En tjenestemodell for å øke pasientsikkerheten knyttet til legemiddelbruk ved utskriving fra sykehus. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214059632) 41 s. SINTEF Rapport(A27029)
SINTEF Untitled
 
33 Das, Anita; Røhne, Mette; Reitan, Jarl; Fossland, Kirsti Brørs.
Fremtidens trygghetsalarm. Kunnskapsutvikling for funksjonsinnhold i fremtidens trygghetsalarm. SINTEF akademisk forlag 2016
SINTEF Untitled
 
34 Dyrstad, Karin; Binningsbø, Helga Malmin; Bakke, Kristin; Eide, Arne Henning.
Public Support for Peace Agreements: The Cases of Guatemala, Nepal, and Northern Ireland. Oslo: Peace Research Institute Oslo (PRIO) 2016 (ISBN 978-82-7288-759-8) ;Volum 2016.4 s. Conflict Trends(5)
PRIO SINTEF Untitled
 
35 Dyrstad, Karin; Halvorsen, Thomas; Hem, Karl-Gerhard.
Sykefravær og ventetider i spesialisthelsetjenesten. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 978821405955-7) 58 s. SINTEF Rapport(A26948)
SINTEF Untitled
 
36 Dyrstad, Karin; Mandal, Roland; Ose, Solveig Osborg.
Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214056624) 100 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
37 Dyrstad, Karin; Ose, Solveig Osborg.
Kommunalt rusarbeid og innlemming av statlig tilskudd til kommunalt rusarbeid i rammen til kommunene. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214056808) 85 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
38 Eide, Arne Henning.
Living conditions among people with disability in Nepal. Oslo: SINTEF 2016 157 s. SINTEF Rapport(A27656)
SINTEF Untitled
 
39 Eide, Arne Henning.
Users of the physical rehabilitation services supported by ICRC Special Fund for the Disabled in Vietnam. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214055948) 100 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
40 Eide, Arne Henning; Braathen, Stine Hellum; Azalde, Gloria; Munthali, Alister; Chiocha, Massy; Ndawala, Jameson; Natvig, Henrik; Hoel, Erik.
Fighting poverty through alcohol misuse prevention in Malawi – revised summary report (December 2013). SINTEF report A25509. Oslo: SINTEF 2013 (ISBN 978-82-14-05624-2) 56 s.
HINN SINTEF UiO Untitled
 
41 Eide, Arne Henning; Neupane, Shailes; Hem, Karl-Gerhard.
Living conditions among people with disability in Nepal. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214060362) 157 s. SINTEF Rapport(A27656)
SINTEF Untitled
 
42 Engvik, Gunnar; Sandvik, Lise Vikan; Buland, Trond Hallgeir; Fjørtoft, Henning; Langseth, Inger Dagrun; Aaslid, Bjørg Eva; Mordal, Siri.
Vurdering i skolen. Intensjoner og forståelser. Delrapport 1 fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS). Trondheim: NTNU, Program for lærerutdanning og SINTEF Teknologi og samfunn 2012 192 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
43 Farshchian, Babak A.; Øderud, Tone; Svagård, Ingrid Storruste; Ausen, Dag.
Velferdsteknologi - En forskningsagenda for kommunene. Resultater fra prosjektet "Velferdsteknologi i kommunene" under nasjonalt. : SINTEF 2014 (ISBN 9788214053715) 21 s. SINTEF Rapport(A26542)
SINTEF Untitled
 
44 Finne, Håkon; Jensberg, Heidi; Aaslid, Bjørg Eva; Haugsbakken, Halvdan; Mathiesen, Ida Holth; Mordal, Siri.
A18011 Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningen blant studenter, lærerutdannere, øvingslærere og rektorer. Trondheim: SINTEF 2011 (ISBN 978-82-14-05081-3) 156 s.
IRIS NTNU SINTEF Untitled
 
45 Finne, Håkon; Landmark, Andreas D.; Mordal, Siri; Ullern, Eli Fyhn.
R&D in teacher education milieus. A descriptive mapping of research and development in milieus that educate teachers for primary and lower secondary schools in Norway (GLU).. Trondheim: Stiftelsen SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06963-1) 79 s.
SINTEF Untitled
 
46 Finne, Håkon; Mordal, Siri.
Studentmobilitet i Trøndelag. : SINTEF rapport 2012 (ISBN 9788214055122) 37 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
47 Finne, Håkon; Mordal, Siri; Stene, Trine Marie.
Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene 2013. Trondheim: SINTEF Teknologiledelse 2014 (ISBN 978-82-14-05679-2) 162 s. SINTEF Rapport(Rapportnr SINTEF A26113)
SINTEF Untitled
 
48 Finne, Håkon; Mordal, Siri; Ullern, Eli Fyhn.
Oppfatning av kvalitet i lærerutdanningene 2016. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2017 (ISBN 978-82-14-06201-4) 43 s. SINTEF Rapport(A28066)
SINTEF Untitled
 
49 Færevik, Hilde.
SARiNOR WP4/5. Overlevelse i kaldt klima. Appendix C. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 978-82-14-059960) 47 s. SINTEF Rapport(A27407)
SINTEF Untitled
 
50 Færevik, Hilde; Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje Lill; Kilskar, Stine Skaufel; Wærø, Irene.
Delrapport 1 Resultater fra spørreundersøkelse knyttet til offshorearbeid i Barentshavet. Menneskelig yteevne ved arbeid i nordområdene. Arbeidspakke 1 - kvantitativ kartlegging. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06657-9) 29 s. SINTEF Rapport(2018:00206)
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste