Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2010   Til: 2018   Institusjon: SINTEF AS   Hovedkategori: Informasjonsmateriale   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 106 << Forrige 1 2 3    Neste >>

1 Alonso, Maria Justo.
Is opening windows the best way to ventilate a building?.
SINTEF Untitled
 
2 Antonsen, Stian; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Læring av vellykkede operasjoner. Offshore.no, 16.05.2014.
SINTEF Untitled
 
3 Aursand, Eskil; Dumoulin, Stephane; Hammer, Morten; Munkejord, Svend Tollak; Nordhagen, Håkon Ottar.
Simulating running ductile fracture in CO2 pipelines.
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
4 Aursand, Eskil; Dumoulin, Stephane; Hammer, Morten; Munkejord, Svend Tollak; Nordhagen, Håkon Ottar.
Simulering av løpende sprekk i CO2-rør.
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
5 Bakk, Audun.
Vi må forstå bergmassene for mer bærekraftig olje- og gassutvinning.
SINTEF Untitled
 
6 Blom, Peter.
Pressemelding. Forspiller muligheten for lønnsom etterisolering.
SINTEF Untitled
 
7 Boletsis, Costas.
VR & AR RESEARCH @ SINTEF: VERY INTERESTING SEMINAR AT SINTEF.
SINTEF Untitled
 
8 Boletsis, Costas; Karahasanovic, Amela.
TRANSFORMING RETAIL INNOVATION WITH AUGMENTED AND VIRTUAL REALITY.
SINTEF UiO Untitled
 
9 Buvik, Karin; Blomsterberg, Åke; Holopainen, Riikka; Mortensen, Andrea; Peuhkuri, Ruut; Svennberg, Kaisa.
Konsepter for bolighus med svært lavt energibehov i nordeuropeiske land.
SINTEF Untitled
 
10 Buvik, Karin; Blomsterberg, Åke; Holopainen, Riikka; Mortensen, Andrea; Peuhkuri, Ruut; Svennberg, Kaisa.
Konsepter for nordeuropeiske bolighus som bruker svært lite energi.
SINTEF Untitled
 
11 Buvik, Karin; Blomsterberg, Åke; Holopainen, Riikka; Mortensen, Andrea; Peuhkuri, Ruut; Svennberg, Kaisa.
Very Low-Energy House Concepts in North European Countries.
SINTEF Untitled
 
12 Bysveen, Marie; Natvig, Marit Kjøsnes; Antonsen, Stian.
SINTEF Smarte byer: Vi skal bidra til gode byer å bo i og massiv tjenesteinnovasjon.
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
13 Bøthun, Silje; Ausen, Dag.
Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens - en tjenestemodell for norske kommuner (folder).
SINTEF Untitled
 
14 Bøthun, Silje; Ausen, Dag.
Hvordan ta i bruk GPS for personer med demens? - en tjenestemodell for norske kommuner (hefte).
SINTEF Untitled
 
15 Cerasi, Pierre.
Mechanical testing of the Draupne shale.
SINTEF Untitled
 
16 Cerasi, Pierre.
Mekanisk testing av Draupne skifer.
SINTEF Untitled
 
17 Dupuy, Bastien.
Why quantitative monitoring is important for cost-efficient CO2 storage.
SINTEF Untitled
 
18 Dupuy, Bastien; Romdhane, Mohamed Anouar; Eliasson, Peder.
Why quantitative monitoring is important for cost-efficient CO2 storage?.
SINTEF Untitled
 
19 Eikebrokk, Bjørnar; Bruaset, Stian; Vreeburg, Jan; Hammes, Frederik; Røstum, Jon.
Linking water treatment performance to water quality in the distribution network.
SINTEF Untitled
 
20 Flyen, Cecilie.
Pressemelding. Mange hindre for klimatilpasning.
SINTEF Untitled
 
21 Gjære, Erlend Andreas; Jaatun, Martin Gilje; Meland, Per Håkon; Tøndel, Inger Anne; Bernsmed, Karin; Moe, Marie Elisabeth Gaup; Line, Maria Bartnes.
Blogg fra SINTEF forskningsgruppe informasjonssikkerhet.
SINTEF Untitled
 
22 Gjære, Erlend Andreas; Tøndel, Inger Anne; Jaatun, Martin Gilje; Meland, Per Håkon; Nyre, Åsmund Ahlmann; Bernsmed, Karin; Line, Maria Bartnes.
Infosec - Blogg fra faggruppe for informasjonssikkerhet, SINTEF IKT.
SINTEF Untitled
 
23 Grimstad, Alv-Arne.
Tailor-made molecules for increased CO2-EOR efficiency.
SINTEF Untitled
 
24 Gullbrekken, Lars.
Pressemelding. Byggenæringen viser klimaomstilling i praksis..
SINTEF Untitled
 
25 Gullbrekken, Lars.
Pressemelding. Disputerer om klimatilpasning av store tretak.
SINTEF Untitled
 
26 Gullbrekken, Lars.
Problematiske tak. NTNU Tech Zone 17.12.2015.
SINTEF Untitled
 
27 Halvorsrud, Ragnhild; Lee, Eunji.
Official web site for the VISUAL project.
SINTEF Untitled
 
28 Hanssen, Geir Kjetil.
ABRUMED - Aktiv Brukermedvirkning ved Høreapparattilpasning - et forsknings- og innovasjonsprosjekt.
SINTEF Untitled
 
29 Hauge, Åshild Lappegard.
Forsikringsselskaper positive til datadeling for bedre klimatilpasning.
SINTEF Untitled
 
30 Hvinden, Bjørn; Enebakk, Vidar; Fjørtoft, Kjersti; Holand, Ingegerd; Johnsen, Roar; Kolstad, Ivar; Nevøy, Anne; Skilbrei, May-Len Østbye; Sandmo, Erling Sverdrup; Staksrud, Elisabeth; Tande, Knut Martin; Ulleberg, Pål; Øyum, Lisbeth; Bang, Kirsten Johanne; Monsen, Tor Harald.
Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.
OSLOMET NHH NTNU SINTEF UiB UiO UIS UiT Untitled
 
31 Jacobsen, Terje.
Pressemelding; Bygger unikt fullskala kontorbygg for å forske på nullutslippløsninger.
SINTEF Untitled
 
32 Johnsen, Sverre Gullikstad; Heggenhougen, Tone Aas.
OSASMOD - Modeling of obstructive sleep apnea by fluid-structure interaction in the upper airways.
SINTEF Untitled
 
33 Johnsen, Sverre Gullikstad; Heggenhougen, Tone Aas.
OSASMOD - Modellering av obstruktiv søvnapné ved fluid-strukturinteraksjon i de øvre luftveiene.
SINTEF Untitled
 
34 Karahasanovic, Amela.
Hva med en sjekke-app for bananer?, nyhetssak på Gemini.
SINTEF Untitled
 
35 Karahasanovic, Amela.
Sterkere sammen - Gemini sentrene på konferanse.
SINTEF Untitled
 
36 Karahasanovic, Amela.
User Experience - Gemini Centre - Annual Report 2012 (Introduction).
SINTEF Untitled
 
37 Karahasanovic, Amela; Perez, L..
R2D2 - Project Achievements.
SINTEF Untitled
 
38 Klinski, Michael.
Miljøkostnader ved boligutvikling - workshop 7. desember.
SINTEF Untitled
 
39 Kofod-Petersen, Anders; Ellefsen, Kai Olav.
Applied Artifical Intelligence - GEMINI centre for Applied Artificial Intelligence.
NTNU SINTEF Untitled
 
40 Kvande, Tore; Lisø, Kim Robert; Hygen, Hans Olav; Time, Berit.
Mot normalt! NTNU Tech Zone 03.10.2015.
MET NTNU SINTEF Untitled
 
41 Langseth, Eirin.
Avansert kontroll av biocidutlekking fra bunnstoff.
SINTEF Untitled
 
42 Lavrov, Alexandre.
Electrophoresis to improve well construction?.
SINTEF Untitled
 
43 Lavrov, Alexandre.
Kan elektroforese forbedre brønnkonstruksjon?.
SINTEF Untitled
 
44 Lavrov, Alexandre.
New Book Helps Solve Lost Circulation in Today’s Oil and Gas Drilling Operations.
SINTEF Untitled
 
45 Line, Maria Bartnes.
Informasjonssikkerhet i fokus.
NTNU SINTEF Untitled
 
46 Line, Maria Bartnes; Jaatun, Martin Gilje; Tøndel, Inger Anne; Meland, Per Håkon; Jensen, Jostein; Gjære, Erlend Andreas; Nyre, Åsmund Ahlmann; Bernsmed, Karin.
Infosec - Blogg fra faggruppe for informasjonssikkerhet, SINTEF IKT.
SINTEF Untitled
 
47 Løvhaug, Nils Ragnar; Time, Berit.
Meld deg på "Klimatilpasningsdagene i Sandnes". Nyhetsartikkel. forskningsradet.no/sfi. 15.06.2016.
SINTEF Untitled
 
48 Løvhaug, Nils Ragnar; Time, Berit.
Norge kan bli verdensledende på bygging for et endret klima. Nyhetsartikkel. forskningsradet.no/sfi. 26.05.2016.
SINTEF Untitled
 
49 Meland, Per Håkon; Gjære, Erlend Andreas; Nyre, Åsmund Ahlmann; Tøndel, Inger Anne; Jaatun, Martin Gilje; Line, Maria Bartnes; Jensen, Jostein; Bernsmed, Karin.
Infosec - Blogg fra faggruppe for informasjonssikkerhet, SINTEF IKT.
SINTEF Untitled
 
50 Mellegård, Sofie Elisabet.
Pressemelding. Klimadugnad for verneverdige bygg.
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste