Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2010   Til: 2017   Enhet: Senter for omsorgsforskning (NTNU)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 300 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2017
1 Aartsen, Marja; Veenstra, Marijke; Hansen, Thomas.
Is quality or quantity of the social network a pathway from SEP to Health?. IAGG 2017; 2017-07-23 - 2017-07-27
OSLOMET NTNU Untitled
 
2 Andfossen, Nina Beate.
Frivillig arbeid i omsorgssektoren. Fellessamling Senter for omsorgsforskning; 2017-09-11 - 2017-09-12
NTNU Untitled
 
3 Dietrichson, Susanne; Obstfelder, Aud.
Teknologi lokker ikke flere menn til sykepleien. Kilden Kjønnsforskning [Internett] 2017-08-10
NTNU UiT Untitled
 
4 Havig, Anders Kvale; Hollister, Brooke.
How Does Leadership Influence Quality of Care? Towards a Model of Leadership and the Organization of Work in Nursing Homes. Ageing International 2017 s. 1-24
NTNU Untitled
 
5 Håkstad, Ragnhild B.; Obstfelder, Aud; Øberg, Gunn Kristin.
Let's play! An observational study of primary care physical therapy with preterm infants aged 3-14 months. Infant Behavior and Development 2017 ;Volum 46. s. 115-123
NTNU UiT Untitled
 
6 Isaksen, Jørn.
Omsorg? Det er som all annen atferd hos deg og meg. NTNU Medisin og Helse Fagblogg 2017
NTNU Untitled
 
7 Isaksen, Jørn; Fredriksen, Gunnar.
Dagens lærere og pedagoger har mye å lære av Drillo. Forskning.no 2017
NTNU Untitled
 
8 Isaksen, Jørn; Paulsen, Kaia; Skarli, Jim; Stokke, Randi; Melby, Line.
Hvilke nytte har hjemmeboende med hjelpebehov for velferdsteknologi?. Tidsskrift for omsorgsforskning 2017 ;Volum 3.(2) s. 117-127
NTNU SINTEF Untitled
 
9 Isaksen, Jørn; Stokke, Randi.
Utfordringer med velferdsteknologibegrepet. Tidsskrift for omsorgsforskning 2017 ;Volum 2.(9)
NTNU Untitled
 
10 Larsen, Lill Sverresdatter; Obstfelder, Aud; Olsvold, Nina; Hellesø, Ragnhild.
Med hvilken stemme skal vi snakke om dagens sykepleie?. Tidsskriftet sykepleien 2017
NTNU UiO UiT Untitled
 
11 Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Lappegard, Øystein; Garåsen, Helge; Aaraas, Ivar Johannes.
Desentraliserte helsetjenester. www.tidsskriftet.no 2017
HIOF NTNU OSTFSYK Untitled
 
12 Magnussen, Siv.
Faglig ansvarlig for dagseminar for ledere, mellomledere og politikere i Søndre Land kommune.. Fagseminar om Innovasjon; 2017-09-28 - 2017-09-28
NTNU Untitled
 
13 Magnussen, Siv.
Hverdagsmestring – hvordan gjøre kunnskap til praksis?. Fagseminar om Innovasjon; 2017-08-18 - 2017-08-18
NTNU Untitled
 
14 Magnussen, Siv.
Innlegg om innovasjon og muligheter for forskningssamarbeid med NTNU.. Folkehelsekonferanse; 2017-03-29 - 2017-03-29
NTNU Untitled
 
15 Magnussen, Siv.
Innlegg om Omsorgsbiblioteket.. Seminar for USHT og fylkesmann.; 2017-02-08 - 2017-02-08
NTNU Untitled
 
16 Magnussen, Siv.
Innlegg om seminar om Innovasjon med vekt på rehabilitering og velferdsteknologi.. Fagseminar om Innovasjon; 2017-05-31 - 2017-05-31
NTNU Untitled
 
17 Magnussen, Siv.
Innovasjon i kommunene - vanskelig, men nødvendig. Integreringskonferanse i Nord Norge; 2017-12-06 - 2017-12-07
NTNU Untitled
 
18 Magnussen, Siv.
Lokalmedisinsk senter som nasjonal innovasjonsidé og interkommunal innovasjonsprosess.. Undervisning på studiet Helse i plan; 2017-04-25 - 2017-04-25
NTNU Untitled
 
19 Magnussen, Siv.
Lokalmedisinske senter fra idé til praksis. www.omsorgsforskning.no [Internett] 2017-05-02
NTNU Untitled
 
20 Magnussen, Siv.
Offentlig innovasjon.. Fagdag; 2017-09-27 - 2017-09-27
NTNU Untitled
 
21 Magnussen, Siv.
Om samarbeidet mellom SOF og USHT. Sykepleieforbundets konferanse.. Sykepleieforbundets konferanse; 2017-08-23 - 2017-08-23
NTNU Untitled
 
22 Magnussen, Siv.
10 bud for innovasjon i kommunene. Seminar; 2017-09-26 - 2017-09-26
NTNU Untitled
 
23 Magnussen, Siv; Rønning, Rolf.
Folkehelsearbeid i et innovasjonsperspektiv. Faglig ansvarlig for dagseminar for ledere, mellomledere og politikere i Søndre Land kommune.. Fagseminar om Innovasjon; 2017-05-23 - 2017-05-23
HINN NTNU Untitled
 
24 Magnussen, Siv; Rønning, Rolf.
Folkehelsearbeid i et innovasjonsperspektiv. Faglig ansvarlig for 2 dagers seminar for ledere, mellomledere og politikere i Søndre Land kommune.. Fagseminar om Innovasjon; 2017-03-23 - 2017-03-24
HINN NTNU Untitled
 
25 Magnussen, Siv; Rønning, Rolf.
Innovasjonsarbeid i Søndre Land kommune. UHR-møte november 2017; 2017-11-16 - 2017-11-16
HINN NTNU Untitled
 
26 Magnussen, Siv; Rønning, Rolf.
Lokalt innovasjonsarbeid. Faglig ansvarlig for heldagsseminar i Søndre Land kommune.. Fagseminar om Innovasjon; 2017-01-16 - 2017-01-16
HINN NTNU Untitled
 
27 Magnussen, Siv; Rønning, Rolf.
The Interaction between different systems of governance in the development of public service innovations. PUBSIC 2017 (Public Service Innovation); 2017-11-15 - 2017-11-17
HINN NTNU Untitled
 
28 Magnussen, Siv; Rønning, Rolf.
Ti bud for innovasjon i kommunene.. Kronikk i Kommunal Rapport; 2017-06-20 - 2017-06-20
HINN NTNU Untitled
 
29 Magnussen, Siv; Sangvik, Morten.
Et år er ikke nok – om utvikling av Lokalmedisinske senter.. Kronikk i Gemini.no; 2017-05-30 - 2017-05-30
NTNU Untitled
 
30 Melby, Line; Andreassen, Hege; Magnussen, Siv.
Reforming Municipal Healthcare Services. BSA Medical Sociology Study Group 49th Annual Conference; 2017-09-13 - 2017-09-15
NTNU SINTEF UiT Untitled
 
31 Obstfelder, Aud.
Innovasjon i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Et virkemiddel for realisering av samhandlingsreformens intensjoner. Innlandets helseforskningskonferanse; 2017-10-28 - 2017-10-28
NTNU UiT Untitled
 
32 Obstfelder, Aud.
Kan lære av 12 åringer. Dagens næringsliv 2017
NTNU UiT Untitled
 
33 Paulsen, Kaia; Isaksen, Jørn; Vekve, Inger Ann; Skarli, Jim.
TRYGG HJEMME: TO KOMMUNERS ERFARINGER MED DELTAKELSE I VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAMMET. Tidsskrift for omsorgsforskning 2017 ;Volum 2.(9)
NTNU Untitled
 
34 Pedersen, Rune; Holm, Inger Marie; Andreassen, Hege.
The characteristic flux of the e-health definition. I: Proceedings of the International Conference E-Health 2017. IADIS Press 2017 ISBN 978-989-8533-65-4. s. 166-170
NTNU UNN Untitled
 
35 Sangvik, Morten; Blix, Bodil Hansen.
Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkning. omsorgsforskning.no [Internett] 2017-04-24
NTNU UiT Untitled
 
36 Skarli, Jim.
En må jo ha ei hånd. Om hvordan pårørende opplever sin hverdag, hvilke behov og ønsker de har.. Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten 2017; 2017-03-15 - 2017-03-15
NTNU Untitled
 
37 Skarli, Jim.
Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Pårørendeprogrammet 2017; 2017-05-15 - 2017-05-15
NTNU Untitled
 
38 Skarli, Jim.
Velferdsteknologi og innovasjon. PHD- seminar; 2017-03-06 - 2017-03-06
NTNU Untitled
 
39 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Fire større forskningsprosjekter ved Senter for omsorgsforskning, øst. Seminar med Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC); 2017-10-04 - 2017-10-04
NTNU Untitled
 
40 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Frivillig arbeid i de kommunale omsorgstjenestene: forekomst, volum og samarbeid. Regional samling for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste (USHT); 2017-10-10 - 2017-10-11
NTNU Untitled
 
41 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Frivillig arbeid i de kommunale omsorgstjenestene: forekomst, volum og samarbeid. Innlandets Helseforskningskonferanse; 2017-09-28 - 2017-09-28
NTNU Untitled
 
42 Skinner, Marianne Sundlisæter.
Frivillige gir mer jobb for ansatte. Dagens Næringsliv [Avis] 2017-08-19
NTNU Untitled
 
43 Sogstad, Maren Kristine Raknes; Hellesø, Ragnhild.
A new care service landscape, challenging integrated care?. ICIC17 - 17th International Conference on Integrated Care; 2017-05-08 - 2017-05-10
NTNU UiO Untitled
 
44 Sogstad, Maren Kristine Raknes; Lodgaard, Eirin Anita; Magnussen, Siv.
Innovasjon I samarbeid mellom hjemmetjenesten og et beredskapsselskap. Sluttseminar for MIRID prosjektet; 2017-06-07 - 2017-06-07
NTNU Untitled
 
45 Sogstad, Maren Kristine Raknes; Magnussen, Siv; Lodgaard, Eirin Anita.
Innovativt samarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester. Innlandets helseforskningskonferanse; 2017-09-28
NTNU SRAUFOSS Untitled
 
46 Sogstad, Maren Kristine Raknes; Veenstra, Marijke; Wentzel-Larsen, Tore.
Overganger mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, I SAMDATA kommune. Oslo: Helsedirektoratet 2017 10 s.
NTNU Untitled
 
47 Stokke, Mona Helene; Kårstein, Asbjørn; Lundhaug, Kristine; Olsvik, Vigdis Mathisen; willumsen, tord.
Kartlegging og analyse av UHinstitusjonenes organisering for digitalisering av utdanningene. : Østlandsforskning 2017 108 s.
HINN NTNU UiT Untitled
 
48 Stokke, Randi.
How older people pursue, maintain and negotiate independence and safety in everyday life by using technology in community care practices.. PUBSIC2017 Public Service Innovation Conference; 2017-11-15 - 2017-11-17
NTNU Untitled
 
49 Stokke, Randi.
"Maybe we should talk about it anyway": a qualitative study of understanding expectations and use of an established technology innovation in caring practices. BMC Health Services Research 2017 ;Volum 17.(1) s. -
HINN NTNU Untitled
 
50 Stokke, Randi.
Older people pursuing, maintaining and negotiating independence and safety in everyday life through telecare in caring practices.. Robots on the (t)rack? Welfare technology and the digitalization of healthcare; 2017-10-18 - 2017-10-19
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste