Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2010   Til: 2017   Rapporteringsår   Enhet: Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk (USN)   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Vitenskapelig monografi   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-30 av 30

2017
1 Glitsch, Veronika Svensson.
Fit in ready-to-wear clothing: Why people dispose garments before they are worn out. I: Design for a Sustainable Culture. Perspectives, Practices and Education.. Routledge 2017 ISBN 978-1-138-71490-8. s. 141-154
USN Untitled
 
2 Johansson, Mats.
Non-Isochronous Musical Meters: Towards a Multidimensional Model. Ethnomusicology 2017 ;Volum 61.(1) s. 31-51
USN Untitled
 
3 Johansson, Mats.
Paraphrase this: A note on improvisation. Ethnomusicology Forum 2017 ;Volum 26.(1) s. 26-45
USN Untitled
 
4 Johansson, Mats Sigvard.
Empirical Research on Asymmetrical Rhythms in Scandinavian Folk Music: A Critical Review. Studia Musicologica Norvegica 2017 ;Volum 43.(1) s. 58-89
USN Untitled
 
2016
5 Egeland, Ånon.
Europeiske spor i hardingfelespringaren. Musikk og tradisjon 2016 ;Volum 30. s. 31-54
USN Untitled
 
6 Johansson, Mats.
Making sense of genre and style in the age of transcultural reproduction. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 2016 ;Volum 47.(1) s. 45-62
USN Untitled
 
2015
7 Johansson, Mats.
Measuring Rhythm: A Context-Sensitive Approach. Musikk og tradisjon 2015
USN Untitled
 
8 Johansson, Mats.
On the relationship between technique and style: the case of the violin. Music Education Research 2015 ;Volum 17.(2) s. 127-140
USN Untitled
 
9 Kvifte, Tellef.
Den norske sekkepipa: historien om et prosjekt. Musikk og tradisjon 2015 s. 83-105
USN Untitled
 
10 Omholt, Per Åsmund.
Mælefjøllvisa – toner i bevegelse : om intonasjon i vokal folkemusikk. Musikk og tradisjon 2015
USN Untitled
 
2014
11 Knutzen, Håkon; Kvifte, Tellef; Wanderley, Marcelo M..
Vibrotactile Feedback for an Open Air Music Controller. I: Sound, Music, and Motion. Springer Publishing Company 2014 ISBN 978-3-319-12975-4. s. 41-57
USN UiO Untitled
 
12 Kvifte, Tellef.
Teknologien og tradisjonen – Noter og opptak, nok en gang. Musikk og tradisjon 2014 ;Volum 28.(1) s. 7-26
USN Untitled
 
13 Kvifte, Tellef.
Traditions, archives and change. I: (Re)Searching the Field. Festschrift in Honour of Egil Bakka. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788232103713. s. 289-300
USN Untitled
 
14 Tin, Mikkel Bjørset.
Natural and insane in painting : Ludwig Binswanger and the Daseinsanalyse. I: Phenomenology of the everyday. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-760-2. s. 274-306
USN Untitled
 
15 Tin, Mikkel Bjørset.
Prégnance et naissance dans la phénoménologie génétique de Merleau-Ponty. I: Corporeity and affectivity : dedicated to Maurice Merleau-Ponty. Brill Academic Publishers 2014 ISBN 9789004261334. s. 261-276
USN Untitled
 
2013
16 Knudsen, Ragnhild Rose.
"Lære på øret": Om muntlig tradering i folkemusikk og i andre sjangre. Musikk og tradisjon 2013 (27) s. 32-46
USN Untitled
 
17 Kvifte, Tellef.
Improvisasjon i folkemusikk - tradisjon, nyskaping eller påvirkning?. Musikk og tradisjon 2013 (27) s. 47-60
USN Untitled
 
18 Tin, Mikkel Bjørset.
Making and the sense it makes. Studies in Material Thinking 2013 ;Volum 9. s. -
USN Untitled
 
2012
19 Furholt, Ragnhild.
Tankar om autentisitet og kjeldebruk i den vokale folkemusikken. Musikk og tradisjon 2012 (26) s. 10-34
USN Untitled
 
20 Kvifte, Tellef.
"Svevende intervaller" - og svevende begrep. Musikk og tradisjon 2012 (26) s. 93-112
USN Untitled
 
21 Omholt, Per Åsmund.
48 600 måter å spille en slått på – om variabilitet i Truls Ørpens transkripsjoner. Musikk og tradisjon 2012 ;Volum 26. s. 68-92
USN Untitled
 
2011
22 Omholt, Per Åsmund.
Rytmen i kryllingspringar. Musikk og tradisjon 2011 (25) s. 47-65
USN Untitled
 
23 Rorgemoen, Mari.
Kopiering av tradisjonskunst som læringsmetode. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2011 ;Volum 4.(1) s. -
USN Untitled
 
24 Tin, Mikkel Bjørset.
Spilleregler og spillerom. Tradisjonens estetikk. Novus Forlag 2011 (ISBN 9788270996711) 262 s. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter(141)
USN Untitled
 
2010
25 Johansson, Mats.
The concept of rhythmic tolerance : examining flexible grooves in Scandinavian folk fiddling. I: Musical Rhythm in the Age of Digital Reproduction. Ashgate 2010 ISBN 9781409403401. s. 69-83
USN Untitled
 
26 Johansson, Mats.
What is musical meter?. Musikk og tradisjon 2010 (24) s. 41-59
USN UiO Untitled
 
27 Knudsen, Ragnhild.
Norsk folkemusikk: tradisjoner og terskler. I: Allmenn musikkundervisning : perspektiver på praksis. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40014-6. s. 126-141
USN Untitled
 
28 Omholt, Per Åsmund.
How old is a tune?. Skrifter utgivna av Svenskt visarkiv 2010 (29) s. 169-178
USN Untitled
 
29 Tin, Mikkel B..
Saturated phenomena : from picture to revelation in Jean-Luc Marion's phenomenology. Filozofia 2010 ;Volum 65.(9) s. 860-876
USN Untitled
 
30 Tin, Mikkel B..
Tredimensjonale skulpturer i fire dimensjoner : Husserls kinesteser og Calders kinetiske skulpturer. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2010 (3) s. 116-139
USN Untitled