Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2010   Til: 2010   Enhet: Senter for profesjonsstudier (OSLOMET)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 177 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

1 Aamodt, Per Olaf; Hovdhaugen, Elisabeth; Arnesen, Clara Åse; Waagene, Erica.
Kompetanse til energibedrifter: En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft. Oslo: NIFU STEP 2010 (ISBN 978-82-7218-689-9) 53 s. NIFU STEP rapport(24)
HIOA NIFU Untitled
 
2 Aamodt, Per Olaf; Hovdhaugen, Elisabeth; Bielfeldt, Uta.
Serving the Society? Historical and Modern Interpretations of Employability. Higher Education Policy 2010 ;Volum 23.(2) s. 271-284
HIOA NIFU Untitled
 
3 Abrahamsen, Bente.
Deltidsarbeid på retur? : en sammenlikning av tre kull sykepleiere utdannet i 1977, 1992 og 2003. Søkelys på arbeidslivet 2010 ;Volum 27.(1-2) s. 5-18
HIOA Untitled
 
4 Abrahamsen, Bente.
Educational qualifications and nurses' early professional career. QPC-workshop; 2010-12-13 - 2010-12-15
HIOA Untitled
 
5 Abrahamsen, Bente.
Employment Status and Commitment to Work in Professions. Economic and Industrial Democracy 2010 ;Volum 31.(1) s. 93-115
HIOA Untitled
 
6 Abrahamsen, Bente.
Vil ha full jobb - og tid til familien. Tidsskriftet sykepleien 2010 (8) s. 90-91
HIOA Untitled
 
7 Arnesen, Clara Åse; Aamodt, Per Olaf.
Fra lærerutdanning til skole: en undersøkelse blant nyutdannede allmennlærere i 2009. Oslo: NIFU STEP 2010 (ISBN 978-82-7218-706-3) 90 s. NIFU STEP rapport(32)
HIOA NIFU Untitled
 
8 Bartoszko, Aleksandra; Leseth, Anne Birgitte; Ponomarew, Marcin.
Public Space, Information Accessibility, Technology and Diversity at Oslo University College. : Høgskolen i Oslo 2010 (ISBN 9788257947439) 38 s.
HIOA Untitled
 
9 Bitta, Karima.
Studieprestasjoner og etnisk bakgrunn : en undersøkelse av studieprestasjoner og fullføring mellom norske studenter og ikke-vestlige minoritetsstudenter ved avdeling SAM, HiO. Høgskolen i Oslo og Akershus 2010 (ISBN 978-82-579-4729-3) ;Volum 2010.49 s. HiO-rapport(9)
HIOA Untitled
 
10 Borchgrevink, Harald Bonaventura.
Ytringsfrihet i vår sikkerhetspolitiske situasjon - en analyse av motsetningsforholdet mellom åpenhet og hemmelighold rundt Forsvarets internasjonale operasjoner i Afghanistan. Universitetet i Oslo: Institutt for Medier og Kommunikasjon 2010 139 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
11 Borgen, Jorunn Spord; Arnesen, Clara Åse; Caspersen, Joakim; Gunnes, Hebe; Hovdhaugen, Elisabeth; Næss, Terje.
Kjønn og musikk : Kartlegging av kjønnsfordelingen i utdanning og arbeidsliv innenfor musikk. Oslo: NIFU STEP 2010 (ISBN 978-82-7218-730-8) 64 s. NIFU STEP rapport(49)
HIOA NIFU Untitled
 
12 Caspersen, Joakim.
Privat, avgrenset, fragmentert. SPS-nyhetsbrev [Internett] 2010-02-12
HIOA Untitled
 
13 Caspersen, Joakim; Aamodt, Per Olaf.
Hvordan studerer allmennlærerstudentene, og hva har det å si?. I: Kvalifisering til læraryrket. Abstrakt forlag 2010 ISBN 978-82-7935-291-4. s. 33-52
HIOA Untitled
 
14 Caspersen, Joakim; Raaen, Finn Daniel.
Nyutdannede læreres første tid i yrket : en sjokkartet opplevelse?. I: Kvalifisering til læraryrket. Abstrakt forlag 2010 ISBN 978-82-7935-291-4. s. 315-339
HIOA Untitled
 
15 Dahl-Michelsen, Tone.
Opportunities for achieving relevant competence during practical training in the first year of a physiotehrapy program -emphazize on the importance of the teacher. Oualifying for Professional Career Workshop; 2010-12-13 - 2010-12-15
HIOA Untitled
 
16 Damsgaard, Hilde Larsen; Heggen, Kåre.
Læreres vurdering av egen utdanning og videre kvalifisering i yrket. Norsk pedagogisk tidsskrift 2010 ;Volum 94.(1) s. 28-40
HIOA HSN HVO Untitled
 
17 Eriksen, Asgeir.
De kriminelle barna. Dagbladet 2010 (351) s. -
HIOA Untitled
 
18 Frølich, Nicoline; Waagene, Erica; Aamodt, Per Olaf.
Gamle spillere - nye regler: Samspillet mellom etterspørsel og tilbud av høyere utdanning: Søkning til høyere utdanning og lærestedenes utdanningsprofil etter Kvalitetsreformen. Oslo: NIFU STEP 2010 (ISBN 978-82-7218-720-9) 62 s. NIFU STEP rapport(43)
HIOA NIFU Untitled
 
19 Frølich, Nicoline; Waagene, Erica; Aamodt, Per Olaf.
Old players - new rules. The impact of performance-based funding on educational markets in higher education. EAIR Forum Valencia 2010; 2010-09-01 - 2010-09-04
HIOA NIFU Untitled
 
20 Frølich, Nicoline; Waagene, Erica; Aamodt, Per Olaf.
Stor stabilitet i søkningen til høyere utdanning. Forskningspolitikk 2010 ;Volum 33.(4) s. 14-15
HIOA NIFU Untitled
 
21 Frøseth, Mari Wigum; Hovdhaugen, Elisabeth; Høst, Håkon; Vibe, Nils.
En, to…tre? Den vanskelige overgangen Evaluering av Kunnskapsløftet. Fra andre til tredje år i videregående opplæring. Oslo: NIFU STEP 2010 (ISBN 978-82-7218-698-1) 123 s. NIFU STEP rapport(21)
HIOA NIFU Untitled
 
22 Grimen, Harald.
Dei nye kunnskapsorganisasjonane. Førelesing; 2010-11-17 - 2010-11-17
HIOA Untitled
 
23 Grimen, Harald.
Discretion: What is dicretionary space?. Førelesing; 2010-10-25 - 2010-10-25
HIOA Untitled
 
24 Grimen, Harald.
Discretion: What is discretionary reasoning?. The Simian Honorary Lecture; 2010-10-28 - 2010-10-28
HIOA Untitled
 
25 Grimen, Harald.
Kunnskapens nye portvakter. Konferanse; 2010-11-18 - 2010-11-18
HIOA Untitled
 
26 Grimen, Harald.
Kva er eit profesjonsfag?. Konferanse om pedagogikk; 2010-09-15 - 2010-09-15
HIOA Untitled
 
27 Grimen, Harald.
Meir lik ein rev med åra. Dag og Tid 2010 (7) s. 19-19
HIOA Untitled
 
28 Grimen, Harald.
Michel Foucault: Styring, makt og motstand. I: Moderne politisk teori. Pax Forlag 2010 ISBN 978-82-530-3292-4. s. 226-247
HIOA Untitled
 
29 Grimen, Harald.
Moral og profesjon. Filosofi og etikk; 2010-01-22 - 2010-01-22
HIOA Untitled
 
30 Grimen, Harald.
Om evidensbasering. Seminarserie om evidensbasering; 2010-04-28 - 2010-04-28
HIOA Untitled
 
31 Grimen, Harald.
Om profesjonelt ansvar. Konferanse; 2010-11-25 - 2010-11-25
HIOA Untitled
 
32 Grimen, Harald.
Om taus kunnskap. Seminar; 2010-11-19 - 2010-11-19
HIOA Untitled
 
33 Grimen, Harald.
Om tillit og forholsreglar. Økonomi, miljø og etikk; 2010-02-02 - 2010-02-02
HIOA Untitled
 
34 Grimen, Harald.
Robert Nozick: Den minimale staten. I: Moderne politisk teori. Pax Forlag 2010 ISBN 978-82-530-3292-4. s. 51-72
HIOA Untitled
 
35 Grimen, Harald.
The idea of tacit knowing. Førelesing; 2010-10-29 - 2010-10-29
HIOA Untitled
 
36 Grimen, Harald.
The new gatekeepers of knowledge. Førelesing; 2010-10-28 - 2010-10-28
HIOA Untitled
 
37 Grimen, Harald.
The strong and the weak thesis of tacit knowing. Førelesing; 2010-10-29 - 2010-10-29
HIOA Untitled
 
38 Grimen, Harald.
Tillit og forholdsreglar. Seminar om tillit; 2010-10-06 - 2010-10-06
HIOA Untitled
 
39 Grimen, Harald.
Tillit og samhandling. Konferanse om rehabilitering; 2010-05-06 - 2010-05-06
HIOA Untitled
 
40 Grimen, Harald.
Tillit som senka guard. Om tillit; 2010-04-07 - 2010-04-07
HIOA Untitled
 
41 Grimen, Harald.
Tillit som senket guard. I: Elster og sirenenes sang. Pax Forlag 2010 ISBN 978-82-530-3273-3. s. 188-200
HIOA Untitled
 
42 Grimen, Harald.
Tilsvar. Nytt Norsk Tidsskrift 2010 ;Volum 27.(3) s. 330-334
HIOA Untitled
 
43 Grimen, Harald.
Utfordringar ved evidensbasering av profesjonsutøving. Seminarserie om nye styringsformer; 2010-09-06 - 2010-09-06
HIOA Untitled
 
44 Grimen, Harald; Molander, Anders.
Mekanismer og normer. I: Elster og sirenenes sang. Pax Forlag 2010 ISBN 978-82-530-3273-3. s. 107-119
HIOA Untitled
 
45 Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham.
Editors' Introduction. I: The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books 2010 ISBN 978-0-7391-4197-7. s. xiii-xxviii
HIOA UiB Untitled
 
46 Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham.
The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books 2010 (ISBN 978-0-7391-4197-7) 317 s.
HIOA UiB Untitled
 
47 Gule, Lars.
"- Muslimer er de nye jødene". Nettavisen [Internett] 2010-08-23
HIOA Untitled
 
48 Gule, Lars.
Brennpunkt-programmet "Farlige fronter". NRK1 [TV] 2010-11-02
HIOA Untitled
 
49 Gule, Lars.
Den fjerde opphengingen. Beretningen om et varslet justismord og en profesjonsstudie av aktøransvar. Ariadne forlag 2010 (ISBN 978-82-90477-47-4) 614 s.
HIOA Untitled
 
50 Gule, Lars.
"Hijab - igjen". Klassekampen 2010
HIOA Untitled
 
    Vis neste liste