Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2009   Til: 2009   Enhet: Senter for profesjonsstudier (OSLOMET)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 166 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

1 Støren, Liv Anne; Helland, Håvard.
Ethnicity Differences in the Completion Rates of Upper Secondary Education: How Do the Effects of Gender and Social Background Variables Interplay?. European Sociological Review 2009 s. -
HIOA NIFU Untitled
 
2 Støren, Liv Anne; Opheim, Vibeke; Helland, Håvard.
Getting through closed doors? Labour market entry among ethnic minority and majority youth with low levels of formal education. Journal of Education and Work 2009 ;Volum 22.(4) s. 261-282
HIOA NIFU Untitled
 
3 Aamodt, Per Olaf; Hovdhaugen, Elisabeth; Opheim, Vibeke.
Effects of a national higher education reform on the academic progress of students. Journal of Adult and Continuing Education 2009 ;Volum 15.(2) s. 220-234
HIOA NIFU Untitled
 
4 Abrahamsen, Bente.
Er de som arbeider flest timer også de mest engasjerte og lojale?. Avslutningsseminar for prosjektet Velferdsstatens yrker - motivasjon, kvalifisering og karrierer; 2009-08-27
HIOA Untitled
 
5 Abrahamsen, Bente.
Forskjeller i kvinners arbeidstid - et spørsmål om preferanser?. Sosiologisk Tidsskrift 2009 ;Volum 17.(4) s. 311-332
HIOA Untitled
 
6 Abrahamsen, Bente.
Nurses in elderly care: motivation and job satisfaction. 9th Conference of the European Sociological Association; 2009-09-03 - 2009-09-05
HIOA Untitled
 
7 Abrahamsen, Bente.
Preferanser og arbeidstid blant sykepleiere. Frivillig og ufrivillig deltidsarbeid; 2009-10-15
HIOA Untitled
 
8 Caspersen, Joakim.
Profesjonsutdanning og praksisretting - hvordan lykkes?. Faglig internseminar, Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Nord Trøndelag; 2009-05-14 - 2009-05-14
HIOA Untitled
 
9 Caspersen, Joakim; Lassen, Kjersti.
Hvem skal undervise de yngste?. forskning.no [Internett] 2009-03-06
HIOA Untitled
 
10 Caspersen, Joakim; Raaen, Finn Daniel.
Practice shock - theoretical and empirical considerations. European Sociologial Association, 9th conference; 2009-09-01 - 2009-09-05
HIOA Untitled
 
11 Drange, Ida.
Sysselsatt eller tilsidesatt? Heltidstilpasning blant høyt utdannede minoritetskvinner. I: Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Abstrakt forlag 2009 ISBN 978-82-7935-278-5. s. -
HIOA Untitled
 
12 Drange, Ida; Lassen, Kjersti.
Sysselsatt eller tilsidesatt?. HiO-nytt [Internett] 2009-12-11
HIOA Untitled
 
13 Flatland, Inger Johanne.
Barn og smerte - intervju med Hanne Reinertsen. Innblikk 2009 (1)
HIOA Untitled
 
14 Frøjd, Elise Koppang; Ystehede, Per Jørgen.
Fengsler danner ikke nettverk. Forskning.no [Internett] 2009-11-18
OSLOMET UiO Untitled
 
15 Frølich, Nicoline; Brandt, Synnøve Skjersli; Hovdhaugen, Elisabeth; Aamodt, Per Olaf.
Coping by copying? Higher education institutions' student recruitment strategies. Tertiary Education and Management 2009 ;Volum 15.(3) s. 227-240
HIOA NIFU Untitled
 
16 Frøseth, Mari Wigum; Markussen, Eifred.
Gjennomstrømming og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring. I: Videregående opplæring for (nesten) alle. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 9788202283759.
HIOA NIFU Untitled
 
17 Gabrielsen, Elisabeth; Lindstrõm, Unni Å.; Nåden, Dagfinn.
Acute - an ambiguous concept in healthcare. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2009 ;Volum 23.(3) s. 589-597
HIOA Untitled
 
18 Gjersøe, Heidi Moen.
Den spesielle utfordringen: en diskursanalyse av hvordan kategorien langtidsmottaker av sosialhjelp konstitueres i kvalifiseringsprogrammet i Nav. Masteroppgave. Høgskolen i Oslo og Akershus 2009 70 s.
HIOA Untitled
 
19 Grimen, Harald.
Debatten om evidensbasering - noen utfordringer. I: Evidensbasert profesjonsutøvelse. Abstrakt forlag 2009 ISBN 978-82-7935-279-2. s. 191-222
HIOA Untitled
 
20 Grimen, Harald.
Einverständnis und normative Gültigkeit. Seminar om forfatningar i møte med religiøs pluralisme; 2009-02-09 - 2009-02-11
HIOA Untitled
 
21 Grimen, Harald.
Evidens og evidensbasering. Bedre Skole 2009 (1) s. 93-95
HIOA Untitled
 
22 Grimen, Harald.
Evidens og skjønn. Konferanse; 2009-12-01 - 2009-12-01
HIOA Untitled
 
23 Grimen, Harald.
Filosofien sin praktiske relevans. Konferanse; 2009-10-10 - 2009-10-10
HIOA Untitled
 
24 Grimen, Harald.
Finst rein tillit?. Vårt Land [Avis] 2009-10-01
HIOA Untitled
 
25 Grimen, Harald.
Hva er tillit. Universitetsforlaget 2009 (ISBN 978-82-15-01516-3) 155 s.
HIOA Untitled
 
26 Grimen, Harald.
Kunnskap og skjønn. Kurs; 2009-08-27 - 2009-08-27
HIOA Untitled
 
27 Grimen, Harald.
Om mistillit. Seminar; 2009-11-26 - 2009-11-26
HIOA Untitled
 
28 Grimen, Harald.
Om tillit. Verdibørsen NRK [Radio] 2009-09-03
HIOA Untitled
 
29 Grimen, Harald.
Power, Trust and Risk: Some Reflections on an Absent Issue. Medical Anthropology Quarterly 2009 ;Volum 23.(1) s. 16-33
HIOA Untitled
 
30 Grimen, Harald.
Precautions and distrust. Nasjonal workshop i profesjonsetikk; 2009-06-15 - 2009-06-16
HIOA Untitled
 
31 Grimen, Harald.
Profesjonell skjønnsutøving. Kurs; 2009-10-14 - 2009-10-14
HIOA Untitled
 
32 Grimen, Harald.
Profesjonsetikken sitt grunnlag. Konferanse; 2009-03-26 - 2009-03-26
HIOA Untitled
 
33 Grimen, Harald.
Profesjonskunnskap. Konferanse; 2009-11-04 - 2009-11-05
HIOA Untitled
 
34 Grimen, Harald.
Profesjonslæresetenes dillemmaer. I: Profession och vetenskap - idéer och strategier för et professionslärosäte. Borås: Högskolan i Borås 2009 ISBN 9789185659333. s. 47-61
HIOA Untitled
 
35 Grimen, Harald.
Profesjonsuniversitetenes dilemmaer. Seminar om hva et profesjonsuniversitet er; 2009-04-02 - 2009-04-02
HIOA Untitled
 
36 Grimen, Harald.
Skjønn og argumentasjon. Kurs; 2009-03-16 - 2009-03-16
HIOA Untitled
 
37 Grimen, Harald; Terum, Lars Inge.
Evidensbasert profesjonsutøvelse. Abstrakt forlag 2009 (ISBN 978-82-7935-279-2) 227 s.
HIOA Untitled
 
38 Gulbrandsen, Lars.
Barnehagedata i Kostra. SSBs Kostradataseminar; 2009-11-19
HIOA Untitled
 
39 Gulbrandsen, Lars.
Barnehagenes personale. Seminar; 2009-12-15
HIOA Untitled
 
40 Gulbrandsen, Lars.
Barnehagepersonalets utdanning og kompetanse. I: Utdanning 2009 - læringsutbytte og kompetanse. : Statistisk sentralbyrå 2009 ISBN 978-82-537-7671-2. s. 131-147
HIOA Untitled
 
41 Gulbrandsen, Lars.
Kvantitet og kvalitet - myter, fakta og realisme. Barnehagekonferanse; 2009-10-22
HIOA Untitled
 
42 Gulbrandsen, Lars.
Quantity and Quality in Norwegian Day Care Centres. The Modern Child and the Flexible Labour Market: Exploring early childhood education and care; 2009-04-29 - 2009-04-30
HIOA Untitled
 
43 Gulbrandsen, Lars.
The Norwegian Cash-for-Care Reform. Changing behaviour and stable attitudes. Nordisk Barnehageforskning 2009 ;Volum 2.(1) s. 17-25
HIOA Untitled
 
44 Gulbrandsen, Lars; Løvgren, Mette.
Child Care Centre Staff and Children under 3. Under 3 in ECEC in Europe; 2009-09-25 - 2009-09-26
HIOA Untitled
 
45 Gule, Lars.
"Den maktarrogante". Klassekampen 2009
HIOA Untitled
 
46 Gule, Lars.
"Dialog? Ja". Klassekampen 2009
HIOA Untitled
 
47 Gule, Lars.
"Fornuft og følelser". Klassekampen 2009
HIOA Untitled
 
48 Gule, Lars.
"Guds død – igjen". Klassekampen 2009
HIOA Untitled
 
49 Gule, Lars.
"Hva er kommunisme?". Klassekampen 2009
HIOA Untitled
 
50 Gule, Lars.
"Hvor stort mangfold tåler vi?". FFKF landsmøtekonferanse; 2009-03-26 - 2009-03-27
HIOA Untitled
 
    Vis neste liste