Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2008   Enhet: Senter for omsorgsforskning Nord (UiT)   Hovedkategori: Tidsskriftspublikasjon   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Hovedkategori: Mediebidrag   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 137 << Forrige 1 2 3    Neste >>

1 Arntzen, Cathrine.
An Embodied and Intersubjective Practice of Occupational Therapy. OTJR (Thorofare, N.J.) 2017
UiT Untitled
 
2 Arntzen, Cathrine.
En teoretisk refleksjon over å være fasilitator i ergoterapistudentenes dannelsesprosess. I: Ergoterapi- mangfold og muligheter. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-256-8. s. 49-64
UiT Untitled
 
3 Arntzen, Cathrine; Borg, Tove; Hamran, Torunn.
Long-term recovery trajectory after stroke: an ongoing negotiation between body, participation and self. Disability and Rehabilitation 2015 ;Volum 37.(18) s. 1626-1634
UiT UNN Untitled
 
4 Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Jentoft, Rita.
Ergoterapi- mangfold og muligheter. Orkana Forlag 2015 (ISBN 978-82-8104-256-8)
UiT Untitled
 
5 Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Jentoft, Rita.
Innledning. I: Ergoterapi- mangfold og muligheter. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-256-8. s. 13-17
UiT Untitled
 
6 Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Kristensen, Hanne Kaae.
Aktivitet i et hverdagslivsperspektiv. I: Nordisk Aktivitetsvidenskab, i-bok. Munksgaard Forlag 2017 ISBN 9788762816879.
UiT Untitled
 
7 Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Kristensen, Hanne Kaae.
Aktivitet i et hverdagsperspektiv. I: Nordisk aktivitetsvidenskab. Munksgaard Forlag 2017 ISBN 978-87-628-1649-7. s. 171-192
UiT Untitled
 
8 Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Mathisen, Vår; Høyem, Audhild.
Ergoterapiforskning ved UiT, Norges arktiske universitet- Strategi for etablering av et sterkt fag- og forskningsmiljø i nord.. Ergoterapeuten 2016 ;Volum 59.(6) s. 50-51
UiT Untitled
 
9 Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn.
Stroke survivors’ and relatives’ negotiation of relational and activity changes: A qualitative study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2016 ;Volum 23.(1) s. 39-49
UiT UNN Untitled
 
10 Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn; Borg, Tove.
Body, participation and self transformations during and after in-patient stroke rehabilitation. Scandinavian Journal of Disability Research 2015 ;Volum 17.(4) s. 300-320
UiT UNN Untitled
 
11 Arntzen, Cathrine; Jentoft, Rita; Holthe, Torhild.
Teknologi til pasienter med demens. Dagavisen Nordlys 2014 s. -
SIV UiT Untitled
 
12 Blix, Bodil Hansen.
Analyser av narrativ samhandling. I: Fortelling og forskning: Narrativ teori og metode i tverrfaglig perspektiv. Orkana Forlag 2017 ISBN 978-82-8104-302-2. s. 111-122
UiT Untitled
 
13 Blix, Bodil Hansen.
Eldre samers livshistorier utvider og utfordrer trange representasjoner av "den gamle samen". Senterbladet. Senter for omsorgsforskning 2014 s. 27-29
UiT Untitled
 
14 Blix, Bodil Hansen.
Frantzen har ikke demens. Men det har 70 000 andre personer i Norge. Bladet Nordlys 2016
UiT Untitled
 
15 Blix, Bodil Hansen.
Grensefortellinger: Symposium på Forskningsdagene 2016. Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2016 (4) s. 7-7
UiT Untitled
 
16 Blix, Bodil Hansen.
Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge. En oppsummering av kunnskap. http://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket: Senter for omsorgsforskning 2016 (ISBN 978-82-8340-050-2) 61 s.
UiT Untitled
 
17 Blix, Bodil Hansen.
Intervju med Lill Sverresdatter Larsen. omsorgsforskning.no [Internett] 2017-10-11
UiT Untitled
 
18 Blix, Bodil Hansen.
Narrativ identitet. I: Fortelling og forskning: Narrativ teori og metode i tverrfaglig perspektiv. Orkana Forlag 2017 ISBN 978-82-8104-302-2. s. 63-80
UiT Untitled
 
19 Blix, Bodil Hansen.
Narrativ: Store og små, og på ulike nivå. I: Fortelling og forskning: Narrativ teori og metode i tverrfaglig perspektiv. Orkana Forlag 2017 ISBN 978-82-8104-302-2. s. 47-60
UiT Untitled
 
20 Blix, Bodil Hansen.
Om å knuse (minst) 40 000 egg for å lage omelett til "folk flest". Bladet Nordlys 2017
UiT Untitled
 
21 Blix, Bodil Hansen.
The Importance of Untold and Unheard Stories in Narrative Gerontology: Reflections on a Field Still in the Making from a Narrative Gerontologist in the Making. Narrative Works. Issues, Investigations & Interventions 2017 ;Volum 6.(2) s. 28-49
UiT Untitled
 
22 Blix, Bodil Hansen.
Tidsskrift for omsorgsforskning. Fagnytt i nord 2015 (2) s. 3-3
UiT Untitled
 
23 Blix, Bodil Hansen.
70 000 personer med demens i Norge. Harstad Tidende 2016
UiT Untitled
 
24 Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn.
Demens hos personer med samisk bakgrunn. I: Demensboka. Lærebok for helse- og omsorgspersonell. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse 2016 ISBN 978-82-8061-260-1. s. 117-127
UiT Untitled
 
25 Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn.
Frivillige - et virkemiddel til å "takle eldrebølgen"?. Bladet Nordlys 2017 s. 33-33
UiT Untitled
 
26 Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn.
Kommunen skal tilby "rett hjelp". Kommunal rapport 2016
UiT Untitled
 
27 Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn.
Temahefte Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre. Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2015 (3) s. 7-7
UiT Untitled
 
28 Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn.
“They take care of their own”: Healthcare professionals’ constructions of Sami persons with dementia and their families’ reluctance to seek and accept help through attributions to multiple contexts. International Journal of Circumpolar Health 2017 ;Volum 76.(1) s. -
UiT Untitled
 
29 Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn.
"When the saints go marching in": constructions of senior volunteering in Norwegian government white papers, and in Norwegian senior volunteers’ and health-care professionals’ stories. Ageing & Society 2017 s. -
UiT Untitled
 
30 Blix, Bodil Hansen; Klausen, Rita Kristin.
På forskerkonferanse i USA. Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2015 (3) s. 6-6
UiT Untitled
 
31 Blix, Bodil Hansen; Mathisen, Johanne Røe.
Samarbeid med Australia?. https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=548699&p_dim=8 [Internett] 2017-11-15
UiT Untitled
 
32 Blix, Bodil Hansen; Sørly, Rita.
Introduksjon. I: Fortelling og forskning: Narrativ teori og metode i tverrfaglig perspektiv. Orkana Forlag 2017 ISBN 978-82-8104-302-2. s. 19-30
UiT Untitled
 
33 Blix, Bodil Hansen; Sørly, Rita.
Reading feminist biographical research- an introduction. I: Fortelling og forskning: Narrativ teori og metode i tverrfaglig perspektiv. Orkana Forlag 2017 ISBN 978-82-8104-302-2. s. 157-159
UiT Untitled
 
34 Damsgård, Elin; Dewar, Anne; Røe, Cecilie; Hamran, Torunn.
Staying active despite pain: Pain beliefs and experiences with activity-related pain in patients with chronic musculoskeletal pain. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2011 ;Volum 25.(1) s. 108-116
OUS UiT Untitled
 
35 Damsgård, Elin; Røe, Cecilie.
Activity related pain in patients with musculoskeletal disorders. : Universitetet i tromsø 2010 (ISBN 978-82-7589-254-4) 58 s.
UiO UiT Untitled
 
36 Eira, Berit Marie Lise; Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn.
Sierra gihppaga bokte galget dearvvašvuođabargit oahppat eanet das mo sámi vuorrasiiguin galgá bargat. http://avvir.no/oddasat/2015/08/na-galget-sapmelaccaid-boarasmanbeaivvit-saddat-buorebun#.VfhpHNJJJik.. Oddasat [Internett] 2015-08-06
UiT Untitled
 
37 Ervik, Bente; Asplund, Kenneth Almar.
Dealing with a troublesome body: A qualitative interview study of men's experiences living with prostate cancer treated with endocrine therapy. European Journal of Oncology Nursing 2012 ;Volum 16.(2) s. 103-108
UiT UNN Untitled
 
38 Fors, Terese; Damsgård, Elin; Røe, Cecilie; Anke, Audny.
Readiness to adopt a self-management approach to pain - Are profiles of subscale scores on the Pain Stages of Change Questionnaire useful?. European Journal of Pain 2010 ;Volum 14.(10) s. 1051-1058
OUS UiO UiT UNN Untitled
 
39 Fottland, Anne Serine.
Kunnskapsutveksling i det daglige arbeidet ved sykehjem. Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2012 (1)
UiT Untitled
 
40 Fottland, Anne Serine.
Læringsnettverk og innovasjon i kommunene. Fagnytt i nord 2014 (3) s. 6-6
UiT Untitled
 
41 Fottland, Anne Serine.
Musikkterapi - Nye toner på Sør-Tromsøya sykehjem. Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2012 (2)
UiT Untitled
 
42 Fottland, Anne Serine.
Personsentrert omsorg - hva betyr det egentlig?. Fagnytt i nord 2013 (3) s. 6-6
UiT Untitled
 
43 Fottland, Anne Serine.
Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene. Fagnytt i nord 2014 (4) s. 6-7
UiT Untitled
 
44 Fottland, Anne Serine.
Samhandlingsreformen - noen erfaringer så langt. Fagnytt i nord 2016 (2) s. 6-6
UiT Untitled
 
45 Fottland, Anne Serine.
Kunnskapsutveksling i det daglige arbeidet - er det rom for dette i norske sykehjem?. : Universitetet i Tromsø 2011 68 s.
UiT Untitled
 
46 Gramstad, Astrid.
Ei meir effektiv og framtidsretta hjelpemiddelformidling vil bidra til auka deltaking og meistring. Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2017 (2)
UiT Untitled
 
47 Gramstad, Astrid.
Hjelpemidler gir mulighet for frihet. www.omsorgsforskning.no [Internett] 2015-12-08
UiT Untitled
 
48 Gramstad, Astrid.
Me veit for lite om noko som kostar oss over 5 milliardar i året. Forskning.no 2017
UiT Untitled
 
49 Gramstad, Astrid.
Meiningsomgrep i helsetenestene. I: Ergoterapi- mangfold og muligheter. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-256-8. s. 153-167
UiT Untitled
 
50 Gramstad, Astrid.
Omsorg i velferdsteknologien si tid. Kommunal rapport 2016
UiT Untitled
 
    Vis neste liste