Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2008   Enhet: Senter for omsorgsforskning Nord (UiT)   Hovedkategori: Tidsskriftspublikasjon   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Hovedkategori: Mediebidrag   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 178 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

1 Røe, Cecilie; Roe, C; Damsgard, E; Damsgård, Elin; Knardahl, Stein; Knardahl, Stein.
Reliability of bloodflux measurements from the upper trapezius muscle during muscle contractions. European Journal of Applied Physiology 2008 ;Volum 102.(5) s. 497-503
OUS STAMI UiO UiT Untitled
 
2 Aadal, Lena; Pallesen, Hanne; Arntzen, Cathrine; Moe, Siri.
Municipal Cross-Disiplinary Rehabilitation following Stroke in Denmark and Norway: A Qualitative Study. Rehabilitation Research and Practice 2018 s. -
UiT Untitled
 
3 Arntzen, Cathrine.
En teoretisk refleksjon over å være fasilitator i ergoterapistudentenes dannelsesprosess. I: Ergoterapi- mangfold og muligheter. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-256-8. s. 49-64
UiT Untitled
 
4 Arntzen, Cathrine.
Nyansatt leder på Senter for omsorgsforskning nord.. www.omsorgsforskning.no [Internett] 2018-01-02
UiT Untitled
 
5 Arntzen, Cathrine.
Når hukommelsen Svikter. Senter for omsorgsforskning.no 2018
UiT Untitled
 
6 Arntzen, Cathrine.
Om Demens: Å leve livet-hele livet. VG : Verdens gang 2019 s. 11-13
UiT Untitled
 
7 Arntzen, Cathrine.
Å leve livet- hele livet. VG : Verdens gang 2018 s. 48-49
UiT Untitled
 
8 Arntzen, Cathrine; Borg, Tove; Hamran, Torunn.
Long-term recovery trajectory after stroke: an ongoing negotiation between body, participation and self. Disability and Rehabilitation 2015 ;Volum 37.(18) s. 1626-1634
UiT UNN Untitled
 
9 Arntzen, Cathrine; Dale, Bjørg; Jacobsen, Frode F.; Moe, Aud; Obstfelder, Aud.
Skal noen velges bort, Åse?. Dagbladet på nett 2018 s. 27-28
HVL NORD UIA UiT Untitled
 
10 Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Jentoft, Rita.
Ergoterapi- mangfold og muligheter. Orkana Forlag 2015 (ISBN 978-82-8104-256-8)
UiT Untitled
 
11 Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Jentoft, Rita.
Innledning. I: Ergoterapi- mangfold og muligheter. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-256-8. s. 13-17
UiT Untitled
 
12 Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Kristensen, Hanne Kaae.
Aktivitet i et hverdagslivsperspektiv. I: Nordisk Aktivitetsvidenskab, i-bok. Munksgaard Forlag 2017 ISBN 9788762816879.
UiT Untitled
 
13 Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Kristensen, Hanne Kaae.
Aktivitet i et hverdagsperspektiv. I: Nordisk aktivitetsvidenskab. Munksgaard Forlag 2017 ISBN 978-87-628-1649-7. s. 171-192
UiT Untitled
 
14 Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Mathisen, Vår; Høyem, Audhild.
Ergoterapiforskning ved UiT, Norges arktiske universitet- Strategi for etablering av et sterkt fag- og forskningsmiljø i nord.. Ergoterapeuten 2016 ;Volum 59.(6) s. 50-51
UiT UNN Untitled
 
15 Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn.
Stroke survivors’ and relatives’ negotiation of relational and activity changes: A qualitative study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2016 ;Volum 23.(1) s. 39-49
UiT UNN Untitled
 
16 Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn; Borg, Tove.
Body, participation and self transformations during and after in-patient stroke rehabilitation. Scandinavian Journal of Disability Research 2015 ;Volum 17.(4) s. 300-320
UiT UNN Untitled
 
17 Arntzen, Cathrine; Jentoft, Rita; Holthe, Torhild.
Teknologi til pasienter med demens. Dagavisen Nordlys 2014 s. -
SIV UiT Untitled
 
18 Arntzen, Cathrine; Sveen, Unni; Hagby, Cathrine; Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel.
Community-based occupational therapy in Norway: Content, dilemmas, and priorities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2019
VID HINN OSLOMET NTNU OUS UiT Untitled
 
19 Blix, Bodil Hansen.
Beklager eldreminister - eldreomsorg koster penger. nordnorskdebatt.no 2018
UiT Untitled
 
20 Blix, Bodil Hansen.
Eldre samers livshistorier utvider og utfordrer trange representasjoner av "den gamle samen". Senterbladet. Senter for omsorgsforskning 2014 s. 27-29
UiT Untitled
 
21 Blix, Bodil Hansen.
Frantzen har ikke demens. Men det har 70 000 andre personer i Norge. Bladet Nordlys 2016
UiT Untitled
 
22 Blix, Bodil Hansen.
Grensefortellinger: Symposium på Forskningsdagene 2016. Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2016 (4) s. 7-7
UiT Untitled
 
23 Blix, Bodil Hansen.
Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkningen i Norge. En oppsummering av kunnskap. http://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket: Senter for omsorgsforskning 2016 (ISBN 978-82-8340-050-2) 61 s.
UiT Untitled
 
24 Blix, Bodil Hansen.
Intervju med Lill Sverresdatter Larsen. omsorgsforskning.no [Internett] 2017-10-11
UiT Untitled
 
25 Blix, Bodil Hansen.
Leve hele livet - en reform eller en ansvarsfraskrivelse?. nordnorskdebatt.no 2018
UiT Untitled
 
26 Blix, Bodil Hansen.
Livsberettelse i narrativ gerontologi: Tid for et skifte?. I: Berättelser. Vänbok til Héctor Pérez Prieto. Karlstad University Press 2018 ISBN 978-91-7063-829-9. s. 117-129
UiT Untitled
 
27 Blix, Bodil Hansen.
Nytt masterstudium i helsefaglig utviklingsarbeid ved UiT fra høsten 2019. Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2018 (3) s. 7-7
UiT Untitled
 
28 Blix, Bodil Hansen.
Om å knuse (minst) 40 000 egg for å lage omelett til "folk flest". Bladet Nordlys 2017
UiT Untitled
 
29 Blix, Bodil Hansen.
Reform eller ansvarsfraskrivelse?. Kommunal rapport 2018
UiT Untitled
 
30 Blix, Bodil Hansen.
Svaret er ja, eldreminister Michaelsen - reformen er en ansvarsfraskrivelse. nordnorskdebatt.no 2018
UiT Untitled
 
31 Blix, Bodil Hansen.
The Importance of Untold and Unheard Stories in Narrative Gerontology: Reflections on a Field Still in the Making from a Narrative Gerontologist in the Making. Narrative Works. Issues, Investigations & Interventions 2017 ;Volum 6.(2) s. 28-49
UiT Untitled
 
32 Blix, Bodil Hansen.
Tidsskrift for omsorgsforskning. Fagnytt i nord 2015 (2) s. 3-3
UiT Untitled
 
33 Blix, Bodil Hansen.
Young researchers of the Barents region: Bodil H. Blix. Barents Studies 2018 ;Volum 5.(1) s. 130-133
UiT Untitled
 
34 Blix, Bodil Hansen.
70 000 personer med demens i Norge. Harstad Tidende 2016
UiT Untitled
 
35 Blix, Bodil Hansen; Berendonk, Charlotte; Caine, Vera.
Theoretical foundations of narrative care: Turning towards relational ethics. Nursing Ethics 2018 s. -
UiT Untitled
 
36 Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn.
Demens hos personer med samisk bakgrunn. I: Demensboka. Lærebok for helse- og omsorgspersonell. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse 2016 ISBN 978-82-8061-260-1. s. 117-127
UiT Untitled
 
37 Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn.
Frivillige - et virkemiddel til å "takle eldrebølgen"?. Bladet Nordlys 2017 s. 33-33
UiT Untitled
 
38 Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn.
Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre (2. utgave). Aldring og helse 2018 (ISBN 978-82-8061-242-7) 74 s.
UiT Untitled
 
39 Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn.
Kommunen skal tilby "rett hjelp". Kommunal rapport 2016
UiT Untitled
 
40 Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn.
Temahefte Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre. Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2015 (3) s. 7-7
UiT Untitled
 
41 Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn.
“They take care of their own”: Healthcare professionals’ constructions of Sami persons with dementia and their families’ reluctance to seek and accept help through attributions to multiple contexts. International Journal of Circumpolar Health 2017 ;Volum 76.(1) s. -
UiT Untitled
 
42 Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn.
"When the saints go marching in": constructions of senior volunteering in Norwegian government white papers, and in Norwegian senior volunteers’ and health-care professionals’ stories. Ageing & Society 2017 ;Volum 38.(7) s. 1399-1428
UiT Untitled
 
43 Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn.
Å leve med demens. Dagavisen Nordlys 2018
UiT Untitled
 
44 Blix, Bodil Hansen; Klausen, Rita Kristin.
På forskerkonferanse i USA. Fagnytt i Nord - fagtidsskrift for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 2015 (3) s. 6-6
UiT Untitled
 
45 Blix, Bodil Hansen; Mathisen, Johanne Røe.
Samarbeid med Australia?. https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=548699&p_dim=8 [Internett] 2017-11-15
UiT Untitled
 
46 Blix, Bodil Hansen; Sørly, Rita.
Reading feminist biographical research- an introduction. I: Fortelling og forskning: Narrativ teori og metode i tverrfaglig perspektiv. Orkana Forlag 2017 ISBN 978-82-8104-302-2. s. 157-159
UiT Untitled
 
47 Dale, Bjørg; Arntzen, Cathrine; Jacobsen, Frode F.; Moe, Aud; Obstfelder, Aud.
Skal noen velges bort, Michaelsen?. Nordlys 2018
HVL NORD UIA UiT Untitled
 
48 Dale, Bjørg; Arntzen, Cathrine; Jacobsen, Frode F.; Moe, Aud; Obstfelder, Aud.
Skal noen velges bort, Michaelsen?. Oppland arbeiderblad 2018
HVL NORD UIA UiT Untitled
 
49 Dale, Bjørg; Arntzen, Cathrine; Jacobsen, Frode F.; Moe, Aud; Obstfelder, Aud.
Skal noen velges bort, Michaelsen?. Agderposten 2018
HVL NORD UIA UiT Untitled
 
50 Damsgård, Elin; Dewar, Anne; Røe, Cecilie; Hamran, Torunn.
Staying active despite pain: Pain beliefs and experiences with activity-related pain in patients with chronic musculoskeletal pain. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2011 ;Volum 25.(1) s. 108-116
OUS UiT Untitled
 
    Vis neste liste