Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2008   Til: 2008   Enhet: Senter for profesjonsstudier (OSLOMET)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 193 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

1 Eriksen, Erik Oddvar; Molander, Anders.
Profesjon, rett og politikk. I: Profesjonsstudier. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-00859-2. s. 161-176
OSLOMET UiO Untitled
 
2 Smeby, Jens-Christian; Gornitzka, Åse.
All Cosmopolitans Now?. I: Borderless Knowledge. Springer Science+Business Media B.V. 2008 ISBN 978-1-4020-8282-5. s. 37-50
HIOA Untitled
 
3 Valeberg, Berit Taraldsen; Rustøen, Tone; Bjordal, K; Hanestad, BR; Hanestad, Berit Rokne; Paul, S; Miaskowski, C; Miaskowski, Christina.
Self-reported prevalence, etiology, and characteristics of pain in oncology outpatients. European Journal of Pain 2008 ;Volum 12. s. 582-590
HIOA OUS UiB Untitled
 
4 Aamodt, Per Olaf.
Hva kjennetegner lærerstudentenes studiestrategier og læringsutbytte?. Seminar om lærerutdanning; 2008-08-25 - 2008-08-25
HIOA Untitled
 
5 Aamodt, Per Olaf; Havnes, Anton.
Factors Affecting Professional Job Mastery:Quality of Study or Work Experience?. Quality in Higher Education 2008 ;Volum 14.(3) s. 233-248
HIOA UiB Untitled
 
6 Abrahamsen, Bente.
Between alltruism and self-interest. Europeisk sosiologkonferense (ESA); 2008-09-03 - 2008-09-06
HIOA Untitled
 
7 Abrahamsen, Bente.
Female professionals'working hours in the welfare state services. Ergonomia IJE&HF 2008 ;Volum 29.(3-4) s. 193-197
HIOA Untitled
 
8 Abrahamsen, Bente.
Kvinners karrieremønster - et spørsmål om preferanser?. Boklansering; 2008-03-12
HIOA Untitled
 
9 Abrahamsen, Bente.
Profesjoner og karrierer. I: Profesjonsstudier. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-00859-2. s. 333-351
HIOA Untitled
 
10 Abrahamsen, Bente.
Professional's employment status and commitment to work. 5th Interim Conference, ISA; 2008-09-12 - 2008-09-13
HIOA Untitled
 
11 Bentsen, Signe Berit; Hanestad, BR; Hanestad, Berit Rokne; Rustøen, Tone; Wahl, Astrid; Rustoen, T; Miaskowski, Christine.
Quality of life in chronic low back pain patients treated with instrumented fusion. Journal of Clinical Nursing 2008 ;Volum 17.(15) s. 2061-2069
HVL OSLOMET OUS UiB UiO Untitled
 
12 Bjølseth, Gunnar; Havnes, Anton; Lauvås, Per.
Can inter-assessor reliability be improved by deliberation. Challenging assessment. Fourth biennial Earli/Northumbria assessment conference; 2008-08-27 - 2008-08-29
HIOA Untitled
 
13 Caspersen, Joakim.
Er nyutdannede ferdigvare?. Dagbladet 2008
HIOA Untitled
 
14 Caspersen, Joakim.
Føler seg ikke kvalifiserte for arbeidslivet. Intervju i Oslostudenten. Oslostudenten - studentavis for Høgskolen i Oslo [Avis] 2008-04-02
HIOA Untitled
 
15 Caspersen, Joakim.
Gap mellom utdanning og arbeidsliv. Radio Nova [Radio] 2008-04-04
HIOA Untitled
 
16 Caspersen, Joakim.
Individual and contextual characteristics in teachers' approaches to knowledge. The School- a Learning organisation; 2008-04-07 - 2008-04-08
HIOA Untitled
 
17 Caspersen, Joakim.
Norwegian teacher students' integration of knowledge. Professional learning as epistemic trajectories. 5th interim conference of the international sociological association, sociology of professional groups; 2008-09-12 - 2008-09-13
HIOA Untitled
 
18 Caspersen, Joakim.
Tilbakeblikk på utdanningen. -Yrkesaktivitet, mestring av yrke, oppfølging i arbeidslivet og vurdering av utdanningen. Seminar om nyutdannede studenters vurdering av utdanningen, og hvordan dette kan brukes i studiekvalitetsarbeidet.; 2008-04-01 - 2008-04-01
HIOA Untitled
 
19 Caspersen, Joakim.
Tilbakeblikk på utdanningen. -Yrkesaktivitet, mestring av yrke, oppfølging i arbeidslivet og vurdering av utdanningen. Fokus på barnevernspedagoger. Barnevernpedagogutdanningenes lærerkonferanse 2008; 2008-04-01 - 2008-04-01
HIOA Untitled
 
20 Dahl-Michelsen, Tone.
Fra tante til ekspert. Sentrale tema i utviklingen av Mensendieck fra Bess Mensendiecks egen tid og frem til i dag. Årsmøte i Faggruppen for Mensedieckfysioterapi; 2008-09-19 - 2008-09-20
HIOA Untitled
 
21 Dahl-Michelsen, Tone.
Normality and Normativity in the Professional Culture of Physiotherapy. Gender Network Conferance; 2008-09-19 - 2008-09-20
HIOA Untitled
 
22 Drange, Ida; Amble, Nina.
Kartlegging av deltidsarbeid i Drammen kommune- pleie- og omsorgssektoren. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2008 (ISBN 978-82-7609-223-3) 32 s. AFI-notat(3)
HIOA Untitled
 
23 Drange, Ida; Skjønsberg, Andreas.
Læreryrkets status. Allmennlæreres egenvurdering i StudData. Paper uten foredrag, SPS-arbeidsnotat 4/2008; 2008-10-10
HIOA Untitled
 
24 Dæhlen, Marianne.
Seleksjon og tilpasning. Jobbverdier i studietid og yrkesliv. Universitetet i Oslo: Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2008 163 s.
HIOA Untitled
 
25 Dæhlen, Marianne; Abrahamsen, Bente.
Velferdsstatens profesjoner: mellom altruisme og egennytte. Tidsskrift for velferdsforskning 2008 ;Volum 11.(3) s. 150-165
FAFO HIOA Untitled
 
26 Dæhlen, Marianne; Abrahamsen, Bente.
Velferdsstatens profesjoner: Mellom altruisme og egennytte : jobbverdier blant framtidige profesjonsutøvere. Tidsskrift for velferdsforskning 2008 ;Volum 11.(3)
HIOA Untitled
 
27 Dæhlen, Marianne; Svensson, Lennart G.
Profesjon, klasse og kjønn. I: Profesjonsstudier. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-00859-2. s. 119-127
HIOA Untitled
 
28 Eriksen, Asgeir.
Liberal Child Care and the Principle of Opportunity. Nasjonal fagkonferanse i etikk; 2008-12-03 - 2008-12-05
HIOA Untitled
 
29 Eriksen, Asgeir.
Professional ethics in Child Welfare. 5th Interim Conference of the International Sociological Association - Sociology of Professions; 2008-09-12 - 2008-09-13
HIOA Untitled
 
30 Eriksen, Erik Oddvar; Molander, Anders.
Profesjon, rett og politikk. I: Profesjonsstudier. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-00859-2. s. 161-176
HIOA Untitled
 
31 Forsberg, Ellen-Marie; Drange, Ida; Amble, Nina.
Faktaundersøkelse om rekruttering av kvinner til ledelse i domstolene. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2008 (ISBN 978-82-7609-226-4) 45 s. AFI-notat(6)
HIOA Untitled
 
32 Frøseth, Mari Wigum; Caspersen, Joakim.
Tilbakeblikk på utdanningen. -Yrkesaktivitet, mestring av yrke, oppfølging i arbeidslivet og vurdering av utdanningen. Oslo: Høyskolen i Oslo 2008 (ISBN 978-82-579-4610-4) 106 s.
HIOA Untitled
 
33 Gjersøe, Heidi Moen.
To brukerperspektiv på lange stønadsforløp. I: Oppfølgings- og tiltaksarbeid i NAV. Med case fra sosialtjenesten i NAV Sagene. Kommuneforlaget AS 2008 ISBN 978-82-446-1222-7.
HIOA Untitled
 
34 Grimen, Harald.
Functional explanations. Seminar; 2008-10-01 - 2008-10-01
HIOA Untitled
 
35 Grimen, Harald.
Om utøving av skjønn. Om skjønn og byggeskikk; 2008-10-20 - 2008-10-20
HIOA Untitled
 
36 Grimen, Harald.
Profesjon og kunnskap. I: Profesjonsstudier. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-00859-2. s. 71-86
HIOA Untitled
 
37 Grimen, Harald.
Profesjon og profesjonsmoral. I: Profesjonsstudier. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-00859-2. s. 144-160
HIOA Untitled
 
38 Grimen, Harald.
Profesjon og tillit. I: Profesjonsstudier. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-00859-2. s. 197-215
HIOA Untitled
 
39 Grimen, Harald.
Profesjonar og kunnskap. Profesjonsstudier; 2008-10-09 - 2008-10-09
HIOA Untitled
 
40 Grimen, Harald.
Retningar i moderne vitskapsteori. Seminar; 2008-10-08 - 2008-11-04
HIOA Untitled
 
41 Grimen, Harald.
Statistikkens historie. Seminar; 2008-09-12 - 2008-12-19
HIOA Untitled
 
42 Grimen, Harald.
Tillit og profesjonsetikk. Konferanse om profesjonsetikk; 2008-08-27 - 2008-08-29
HIOA Untitled
 
43 Grimen, Harald.
Vitskapsteoretiske problem i studiet av tillit. Vitskapsteoretisk forum; 2008-10-22 - 2008-10-22
HIOA Untitled
 
44 Grimen, Harald; Ingstad, Benedicte.
Kvalitative forskningsopplegg. I: Forskning i medisin og biofag. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205384873. s. 321-350
HIOA Untitled
 
45 Grimen, Harald; Molander, Anders.
Briljans og særhet. Om Jon Elsters Explaining Social Behavior. Nytt Norsk Tidsskrift 2008 ;Volum 25.(3) s. 299-307
HIOA Untitled
 
46 Grimen, Harald; Molander, Anders.
Profesjon og skjønn. I: Profesjonsstudier. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-00859-2. s. 179-196
HIOA Untitled
 
47 Grøgaard, Jens Brandi; Helland, Håvard; Lauglo, Jon.
Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? En analyse av ulikhet i elevers prestasjonsnivå i fjerde, syvende og tiende trinn i grunnskolen og i grunnkurset i videregående. Oslo: NIFU 2008 (ISBN 978-82-7218-601-1) 277 s. NIFU STEP rapport(45)
OSLOMET NIFU UiO Untitled
 
48 Gule, Lars.
Anders Heger som hvit ridder?. Dagsavisen 2008
HIOA Untitled
 
49 Gule, Lars.
Debatt i Qureshis verden. Dagbladet 2008
HIOA Untitled
 
50 Gule, Lars.
Dømd på tvilsamt grunnlag. Dag og Tid 2008
HIOA Untitled
 
    Vis neste liste