Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2007   Til: 2007   Enhet: Senter for profesjonsstudier (OSLOMET)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 137 << Forrige 1 2 3    Neste >>

1 Aamodt, Per Olaf; Havnes, Anton.
Factors affecting Professional Job Mastery: Quality of Study or Work Experience?. Improving Student Learning Symposium 2007; 2007-09-03 - 2007-09-05
HIOA Untitled
 
2 Abrahamsen, Bente.
Combination pressure in the Nordic Nursing profession. The 8th European Sociological Association Conference; 2007-09-03 - 2007-09-06
HIOA Untitled
 
3 Abrahamsen, Bente.
Hva motiverer kvinner til å bli sykepleiere?. I: Engasjement og læring. Fagkritiske perspektiver på sykepleie. Akribe Forlag 2007 ISBN 9788279501206. s. 27-44
HIOA Untitled
 
4 Abrahamsen, Bente.
Ikke mer opptatt av lønn enn andre. Aftenposten [Avis] 2007-03-28
HIOA Untitled
 
5 Brusling, Christer.
Analys av lärares yrkesverksamhet som praktiskt tänkande. En nygammal metod. I: Reflektion och praktik i läraryrket. Studentlitteratur AB 2007 ISBN 978-91-44-01786-0. s. 113-126
HIOA Untitled
 
6 Brusling, Christer.
Professionskvalificering och handledning. I: Handledning i pedagogiskt arbete. Studentlitteratur AB 2007 ISBN 9789144021911. s. 403-416
HIOA Untitled
 
7 Brusling, Christer; Strömqvist, Göran.
Förord. I: Reflektion och praktik i läraryrket. Studentlitteratur AB 2007 ISBN 978-91-44-01786-0. s. 7-11
HIOA Untitled
 
8 Brusling, Christer; Strömqvist, Göran.
Reflektion och praktik i läraryrket. Studentlitteratur AB 2007 (ISBN 978-91-44-01786-0) 280 s.
HIOA Untitled
 
9 Caspersen, Joakim.
Aspects of professionalism Collective nursing – personalised teaching?. I: In Tension between Organization and ProfessionProfessionals in Nordic Public Service. Nordic Academic Press 2007 ISBN 978-91-85509-02-7. s. 115-132
HIOA Untitled
 
10 Caspersen, Joakim.
Individual and contextual characteristics in teachers’ professional development. 8th Annual Conference of the European Sociological Association; 2007-09-03 - 2007-09-06
HIOA Untitled
 
11 Caspersen, Joakim.
Kvalifisering av nyutdannede sykepleiere -en undersøkelse av læringsstrategier og opplæring i arbeidslivet. Høgskolen i Oslo og Akershus 2007 (ISBN 978-82-579-4575-6) 55 s.
HIOA Untitled
 
12 Caspersen, Joakim.
"Three aspects of professionalism in Norwegian teaching and nursing". "Professions, citizenship and the changing worlds of welfare governance"; 2007-09-02 - 2007-09-03
HIOA Untitled
 
13 Dahl-Michelsen, Tone.
Fra tante til ekspert. Mensedieck som system og erfaring. : Universitet i Oslo 2007 100 s.
HIOA Untitled
 
14 Dæhlen, Marianne.
Job values, gender and profession: a comparative study of the transition from school to work. Journal of Education and Work 2007 s. 107-121
HIOA Untitled
 
15 Ekeland, Tor-Johan; Heggen, Kåre.
Meistring og myndiggjering : - reform eller retorikk? / Tor-Johan Ekeland og Kåre Heggen (red.). Gyldendal Akademisk 2007 (ISBN 978-82-0537491-1) 253 s.
HIM HIOA HVO Untitled
 
16 Ekeland, Tor-Johan; Heggen, Kåre.
Meistring og myndiggjering. Reform eller retorikk?. I: Meistring og myndiggjering : - reform eller retorikk? / Tor-Johan Ekeland og Kåre Heggen (red.). Gyldendal Akademisk 2007 ISBN 978-82-0537491-1.
HIOA HVO Untitled
 
17 Eriksen, Asgeir.
Discourse theory and trust. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2007-01-03 - 2007-01-05
HIOA Untitled
 
18 Eriksen, Erik Oddvar.
Democratic legitimacy - working agreement or rational consensus?. I: Discursive Modernity. Festschrift til Professor Gunnar Skirbekk in the Occasion of his seventieth Birthday. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01189-9. s. 92-115
HIOA Untitled
 
19 Fonn, Marit; Abrahamsen, Bente.
Over gjennomsnittet aktive. Sykepleien 18/07 [Avis] 2007-12-05
HIOA Untitled
 
20 Frøseth, Mari Wigum; Smeby, Jens-Christian.
Førskolelærernes utdannings- og yrkesvalg. SPS Arbeidsnotat; 2007-01-01 - 2007-12-31
HIOA Untitled
 
21 Frøseth, Mari Wigum; Smeby, Jens-Christian.
Førsteårsstudentene - Utdanningsvalg, studieadferd og vurdering av studiet og undervisningsopplegg. Seminar om førsteårsstudentene; 2007-05-22
HIOA Untitled
 
22 Frøseth, Mari Wigum; Smeby, Jens-Christian.
Førsteårsstudentene - Utdanningsvalg, studieatferd og vurdering av studiet og undervisningsopplegg. Høgskolen i Oslo og Akershus 2007 (ISBN 978-82-579-4566-4) ;Volum 2007.95 s. HiO-notat(1)
HIOA Untitled
 
23 Grimen, Harald.
Introduction. I: Discursive Modernity. Festschrift til Professor Gunnar Skirbekk in the Occasion of his seventieth Birthday. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01189-9. s. 7-17
HIOA Untitled
 
24 Grimen, Harald.
Konstruktivismen under kritikk. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2007 (1-2) s. 391-400
HIOA Untitled
 
25 Grimen, Harald.
Profesjoners samfunnsoppdrag i møte med pressen. I: Pressens "Blinde flekker". Høgskolen i Oslo og Akershus 2007 ISBN 978-82-579-4587-9. s. 51-54
HIOA Untitled
 
26 Grimen, Harald.
Svak vurdering og ønske av andre orden. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2007 (3) s. 5-36
HIOA Untitled
 
27 Grimen, Harald.
Warranted Uncertainties. I: Discursive Modernity. Festschrift til Professor Gunnar Skirbekk in the Occasion of his seventieth Birthday. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01189-9. s. 133-158
HIOA Untitled
 
28 Grimen, Harald; Gilje, Nils; Gilje, Nils.
Discursive Modernity. Festschrift til Professor Gunnar Skirbekk in the Occasion of his seventieth Birthday. Universitetsforlaget 2007 (ISBN 978-82-15-01189-9) 262 s.
HIOA Untitled
 
29 Grimen, Harald; Ingstad, Benedicte.
Qualitative Research. I: Research Methodology in the Medical and Biological Sciences. Elsevier 2007 ISBN 978-0-12-373874-5. s. -
HIOA Untitled
 
30 Gule, Lars.
"Blottet for kunnskap"; Debattomtale av Hallgrim Berg, Amerikabrevet: Europa i fare, Koloritt forlag 2007. Dagbladet 2007
HIOA Untitled
 
31 Gule, Lars.
"En advarsel"; Debattinnlegg om Hallgrim Bergs bok. Dagbladet 2007
HIOA Untitled
 
32 Gule, Lars.
Hva er fundamentalisme?. Forelesning; 2007-11-27 - 2007-11-27
HIOA Untitled
 
33 Gule, Lars.
"Islam og det moderne – en refleksjon"; artikkel i Minervas nettutgave. Minerva 2007
HIOA Untitled
 
34 Gule, Lars.
"Niqab – en etisk og profesjonell umulighet". Magasinet Utrop 2007
HIOA Untitled
 
35 Gule, Lars.
Om Irak. Gjesteforelesning; 2007-12-03 - 2007-12-03
HIOA Untitled
 
36 Gule, Lars.
Om konflikten mellom shia- og sunni-muslimer i Irak. Gjesteforelesning; 2007-03-30 - 2007-03-30
HIOA Untitled
 
37 Gule, Lars.
Om konfliktene i Irak. Gjesteforelesning; 2007-06-11 - 2007-06-11
HIOA Untitled
 
38 Gule, Lars.
Om niqab - en orientering for administrativt personale ved HiO. Seminar; 2007-02-05 - 2007-02-05
HIOA Untitled
 
39 Gule, Lars.
Om ære og æreskultur. Gjesteforelesning; 2007-03-28 - 2007-03-28
HIOA Untitled
 
40 Gule, Lars.
"Rasediskriminering eller rasisme?". Oslostudenten 2007 (6)
HIOA Untitled
 
41 Gule, Lars.
"Religionskritikk og folkeskikk. Om begrepene respekt og toleranse". I: Verdier og verdighet. Tanker om det humanistiske livssyn. Humanist Forlag 2007 ISBN 9788292622353. s. 38-50
HIOA Untitled
 
42 Gule, Lars.
RESPEKT OG TOLERANSE. Om ytringsfrihet og etikk i det flerkulturelle samfunn. Landskonferanse; 2007-04-19 - 2007-04-19
HIOA Untitled
 
43 Gule, Lars.
"Sexsalg, sexkjøp og autonomi". I: Det ideelle offer. Andre tekster om prostitusjon. Oslo: Koloritt forlag 2007 ISBN 9788292395424. s. 139-152
HIOA Untitled
 
44 Gule, Lars.
"Uærlighet i religionsdebatten"; Debattinnlegg. Dagbladet 2007
HIOA Untitled
 
45 Gule, Lars.
Vitenskapskultur, dagens frontvitenskap og “the principle of charity”. Forelesning; 2007-11-27 - 2007-11-27
HIOA Untitled
 
46 Gule, Lars; Horntvedt, Tone.
"De uverdige andre". Dagbladet 2007
HIOA Untitled
 
47 Heggen, Kåre.
Helse- og sosialarbeiderens rom i profesjonshuset – hva er særpreget og hva er motivasjonen for yrkesvalget?. Fagseminar, FO Hedmark/Oppland; 2007-02-21 - 2007-02-21
HIOA Untitled
 
48 Heggen, Kåre.
Kan vi legitimere forsking i profesjonshøgskolen?. Avdelingsseminar, Avd. for helse- og sosialfag; 2007-02-22 - 2007-02-23
HIOA Untitled
 
49 Heggen, Kåre.
Rammer for meistring. I: Meistring og myndiggjering : - reform eller retorikk? / Tor-Johan Ekeland og Kåre Heggen (red.). Gyldendal Akademisk 2007 ISBN 978-82-0537491-1.
HIOA HVO Untitled
 
50 Heggen, Kåre.
Social workers, teachers and nurses – from college to professional work. Forskningsseminar; 2007-05-14
HIOA Untitled
 
    Vis neste liste