Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2006   Til: 2006   Enhet: Senter for profesjonsstudier (OSLOMET)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 139 << Forrige 1 2 3    Neste >>

1 Berger, Vigdis.
Hvordan er muligheten for økt bruk av StudData databasen?. HiO-rapport 2006 (11) s. 75-90
HIOA Untitled
 
2 Caspersen, Joakim.
Kallet eller dannet? Motivasjon og yrkessosialsering hos sykepleiere og lærere. Høgskolen i Oslo og Akershus 2006 (ISBN 82-579-4486-6) 150 s. HiO-rapport(5)
HIOA Untitled
 
3 Dahle, Rannveig; Skogheim, Gry.
Agency Nurses in the New Public Management Era. ESA Interim Meeting,; 2006-03-29 - 2006-04-02
HIOA Untitled
 
4 Dahle, Rannveig; Strøby Jensen, Carsten; Aarsæther, Nils; Ivarsflaten, Elisabeth; Rønning, Rolf.
Nancy Fraser & Axel Honneth: Redistribution and Recognition? A Political-Philosophical Exchange. Tidsskrift for samfunnsforskning 2006 (1) s. 137-141
HIOA Untitled
 
5 Eriksen, Erik Oddvar; Menendez, Augustin Jose.
Introduction. I: Arguing Fundamental Righs. Springer Science+Business Media B.V. 2006 ISBN 1-4020-4918-8. s. 1-12
OSLOMET UiO Untitled
 
6 Grimen, Harald.
Tacit knowledge and the study of organizations. I: Sixiang Yu Wenhua. Shanghai: East China Normal University Press 2006 ISBN 7561745524. s. 63-111
HIOA Untitled
 
7 Grimen, Harald; Ingstad, Benedicte.
Kulturelle perspektiver på helse og sykdom. Universitetsforlaget 2006 (ISBN 8215009530) 230 s.
HIOA Untitled
 
8 Lindholm, Magne.
Ibsensk ironi. Klassekampen 2006
HIOA Untitled
 
9 Lindholm, Magne.
Konvensjonenes kirke. Klassekampen 2006
HIOA Untitled
 
10 Raaen, Finn Daniel.
Akkreditering og sakkyndighet: En analyse av den reviderte akkrediteringen av bachelorgradsstudiene i sykepleie i Norge. Høgskolen i Oslo og Akershus 2006 (ISBN 82-579-4506-4) ;Volum 2006.86 s. HiO-rapport(13)
HIOA Untitled
 
11 Raaen, Finn Daniel.
Når akkreditering blir utdanningspolitikk. Forskningspolitikk 2006 (2) s. 12-13
HIOA Untitled
 
12 Raaen, Finn Daniel; Terum, Lars Inge.
Arbeidsplassen som kvalifiseringsarena. Plan og arbeid 2006 s. -
HIOA Untitled
 
13 Terum, Lars Inge.
Profesjonskvalifisering - arbeidsdeling mellom høgskole og praksisfelt. Kvalitet i praksis; 2006-06-12
HIOA Untitled
 
14 Terum, Lars Inge.
Profesjonskvalifisering - arbeidsdeling mellom høgskole og yrkesfelt. Fagdag - FLU; 2006-03-29
HIOA Untitled
 
15 Terum, Lars Inge.
Profesjonskvalifisering - høgskole og yrkesfelt som kvalifiseringsarena. Fagdag for helse- og sosialfag, HiB; 2006-09-08
HIOA Untitled
 
16 Terum, Lars Inge.
Profesjonsutdanning - en spenning mellom akademisering og yrkesretting?. Fagdag for helse- og sosialfag, HiB; 2006-09-08
HIOA Untitled
 
17 Terum, Lars Inge.
Profesjonsutdanningenes utfordringer. Profesjonsfag ved høgskolene; 2006-03-15
HIOA Untitled
 
18 Terum, Lars Inge.
Skjønnsutøvelse i et IA-perspektiv. Fagkonferanse for NAV; 2006-04-05
HIOA Untitled
 
19 Aamodt, Per Olaf.
Studiefrafall: årsaker og konsekvenser. SPS-kronikken 2006 (4)
HIOA Untitled
 
20 Abrahamsen, Bente.
Female professionals' labour market participation. European Sociological Association 4.th Interim Workshop; 2006-03-29 - 2006-04-01
HIOA Untitled
 
21 Abrahamsen, Bente.
Høgskolenes profesjonsutdanninger: Rekruttering og motivasjon. Seminar om rekruttering til høyere utdanning; 2006-12-15
HIOA Untitled
 
22 Abrahamsen, Bente.
Nursing or medicine? Female students' motivation and choice of occupation. Nordic Sociological Congress; 2006-08-18 - 2006-08-20
HIOA Untitled
 
23 Abrahamsen, Bente.
Realisering av arbeidstidspreferanser i helsesektoren. NFR-konferansen Arbeid, integrering og velferd; 2006-11-06 - 2006-11-07
HIOA Untitled
 
24 Abrahamsen, Bente.
Sykepleie eller medisin? Betydningen av jobbverdier og livsstilspreferanser for kvinners yrkesvalg. Høgskolen i Oslo og Akershus 2006 26 s. SPS Arbeidsnotat(03/2006)
HIOA Untitled
 
25 Andreassen Hagir, Lise; Abrahamsen, Bente.
Usikre journaliststudenter. Journalen [Internett] 2006-09-07
HIOA Untitled
 
26 Brusling, Christer.
Evidence-based practice in teaching and teacher education: What is it? What is the rationale? What is the criticism? Where to go now?. Agora CVU STORK 2006 (8) s. 87-100
HIOA Untitled
 
27 Brusling, Christer.
Professionskvalificering och handleding. Høgskolen i Oslo og Akershus 2006 18 s. SPS Arbeidsnotat(1)
HIOA Untitled
 
28 Brusling, Christer.
Professionskvalificering och handledning. Nordisk konferens i handledning i pedagogiskt arbete; 2006-10-16 - 2006-10-17
HIOA Untitled
 
29 Caspersen, Joakim.
Teachers' and nurses' realisation of job values. 23rd Nordic Conference of Sociology; 2006-08-18 - 2006-08-20
HIOA Untitled
 
30 Caspersen, Joakim.
Teachers' and nurses' realisation of job values. Høgskolen i Oslo og Akershus 2006 SPS Arbeidsnotat(02/2006)
HIOA Untitled
 
31 Eriksen, Erik Oddvar.
Democratic legitimacy - Working agreement or rational consensus?. Høgskolen i Oslo og Akershus 2006 27 s. SPS Arbeidsnotat(6)
HIOA Untitled
 
32 Eriksen, Erik Oddvar.
Democratic or jurist-made law?. I: Arguing Fundamental Righs. Springer Science+Business Media B.V. 2006 ISBN 1-4020-4918-8. s. 69-99
OSLOMET UiO Untitled
 
33 Eriksen, Erik Oddvar; Menéndez, Agustín José.
Arguing Fundamental Righs. Springer Science+Business Media B.V. 2006 (ISBN 1-4020-4918-8) 230 s. Law and Philosophy Library(77)
OSLOMET UiO Untitled
 
34 Gjesvik, Anders; Abrahamsen, Bente.
Den første jobben. Dagens Næringsliv [Avis] 2006-12-30
HIOA Untitled
 
35 Grimen, Harald.
Profesjoner og profesjonsmoral. Høgskolen i Oslo og Akershus 2006 46 s. SPS Arbeidsnotat(4)
HIOA Untitled
 
36 Grimen, Harald.
Strategiar for tillitsreparasjon i pasient-legerelasjonen. I: Kulturelle perspektiver på helse og sykdom. Universitetsforlaget 2006 ISBN 8215009530. s. 34-56
HIOA Untitled
 
37 Grimen, Harald.
Subjektivisme og kontinuitet. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2006 ;Volum 24.(1-2) s. 135-170
HIOA Untitled
 
38 Grimen, Harald; Ingstad, Benedicte.
Kultur, helse og sykdom. I: Kulturelle perspektiver på helse og sykdom. Universitetsforlaget 2006 ISBN 8215009530. s. 11-17
HIOA Untitled
 
39 Grimen, Harald; Ingstad, Benedicte.
Kulturelle perspektiver på sykdom og helse. Universitetsforlaget 2006 (ISBN 9788215009537) 214 s.
HIOA Untitled
 
40 Gule, Lars.
"Et krav om underkastelse". Dagbladet 2006
HIOA Untitled
 
41 Gule, Lars.
Forandring tar tid. Utfordringer i flerkulturell formidling; 2006-03-02 - 2006-03-03
HIOA Untitled
 
42 Gule, Lars.
”Forandring tar tid”. HiO-rapport 2006 (30) s. 109-117
HIOA Untitled
 
43 Gule, Lars.
"Humanisme og islam". Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2006 (4) s. 22-29
HIOA Untitled
 
44 Gule, Lars.
Humanismens menneskesyn. Humanistisk kveldskole; 2006-03-30 - 2006-03-30
HIOA Untitled
 
45 Gule, Lars.
Humanistisk religionskritikk. Moderne religionskritikk, RESA4203; 2006-10-11 - 2006-10-11
HIOA Untitled
 
46 Gule, Lars.
Islam og det moderne. Abstrakt forlag 2006 (ISBN 82-7935-186-8) 312 s.
HIOA Untitled
 
47 Gule, Lars.
Islam og menneskerettigheter. Krigens og fredens etikk, IKOS-KULS 1220; 2006-03-31 - 2006-03-31
HIOA Untitled
 
48 Gule, Lars.
"Israel, rasisme og vårt ansvar". Klassekampen 2006
HIOA Untitled
 
49 Gule, Lars.
"Israelsk apartheid". Dagbladet 2006
HIOA Untitled
 
50 Gule, Lars.
”Kirken er intellektuelt uredelig”. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2006
HIOA Untitled
 
    Vis neste liste