Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2000   Enhet: orskningsgr. senter for omsorgsforskning nord (UiT)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 493 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Neste >>

1 Aadal, Lena; Pallesen, Hanne; Arntzen, Cathrine; Moe, Siri.
Municipal Cross-Disiplinary Rehabilitation following Stroke in Denmark and Norway: A Qualitative Study. Rehabilitation Research and Practice 2018 s. -
UiT Untitled
 
2 Allern, Marit; Skaalvik, Mari Wolff; Iversen, Anita.
Å skrive for og om undervisning og utdanning. UNIPED 2018 ;Volum 41.(4) s. 441-451
UiT Untitled
 
3 Anke, Audny; Manskow, Unn Sollid; Friborg, Oddgeir; Røe, Cecilie; Arntzen, Cathrine.
The family experiences of in-hospital care questionnaire in severe traumatic brain injury (FECQ-TBI): a validation study. BMC Health Services Research 2016 ;Volum 16.(1) s. 1-11
OUS UiO UiT UNN Untitled
 
4 Arntzen, Cathrine.
An Embodied and Intersubjective Practice of Occupational Therapy. OTJR: Occupation, Participation and Health 2017 ;Volum 38.(3) s. 173-180
UiT UNN Untitled
 
5 Arntzen, Cathrine.
Avslutningsforedrag konferanse. Forskningskonferanse. Mellom oss sagt- samhandling i helse og omsorgstjenesten; 2017-03-15
UiT Untitled
 
6 Arntzen, Cathrine.
Embodied og intersubjektiv orientert ergoterapi.. Nasjonal fagkonferanse i Danmark; 2016-03-09 - 2016-03-10
UiT Untitled
 
7 Arntzen, Cathrine.
En teoretisk refleksjon over å være fasilitator i ergoterapistudentenes dannelsesprosess. I: Ergoterapi- mangfold og muligheter. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-256-8. s. 49-64
UiT Untitled
 
8 Arntzen, Cathrine.
Ergoterapiforskning i nord. Fagdager Ergoterapeututdanninga; 2016-10-18
UiT Untitled
 
9 Arntzen, Cathrine.
Etablering av ergoterapifaglig forskning i nord-noen betraktninger underveis. Møte i profesjonsrådet; 2016-04-15 - 2016-04-15
UiT Untitled
 
10 Arntzen, Cathrine.
Likeverdige rehabiliteringstjenester i kommunene? Innlegg til debatt med Eldre og Folkehelseminister Åse Micaelsen under Arendalsuka.. Debatt med Eldre og Folkehelseminister Åse Micealsen; 2018-08-17
UiT Untitled
 
11 Arntzen, Cathrine.
Nyansatt leder på Senter for omsorgsforskning nord.. www.omsorgsforskning.no [Internett] 2018-01-02
UiT Untitled
 
12 Arntzen, Cathrine.
Når hukommelsen Svikter. Senter for omsorgsforskning.no 2018
UiT Untitled
 
13 Arntzen, Cathrine.
Om Demens: Å leve livet-hele livet. VG : Verdens gang 2019 s. 11-13
UiT Untitled
 
14 Arntzen, Cathrine.
Presentation of Research Projects at Center of Care Research, North. Forelesning; 2018-06-14
UiT Untitled
 
15 Arntzen, Cathrine.
Å leve livet- hele livet. VG : Verdens gang 2018 s. 48-49
UiT Untitled
 
16 Arntzen, Cathrine; Bonsaksen, Tore; Sveen, Unni; Hagby, Cathrine; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Thyness, Else Merete; Seberg, Merethe.
KE prosjektet 2017 til 2022 Kommuneergoterapi. Kjennetegn før og etter å ha blitt en lovpålagt tjeneste. Norsk fagkongress i ergoterapi; 2017-11-06 - 2017-11-08
VID HINN OSLOMET NTNU UiO UiT Untitled
 
17 Arntzen, Cathrine; Borg, Tove; Hamran, Torunn.
Long-term recovery trajectory after stroke: an ongoing negotiation between body, participation and self. Disability and Rehabilitation 2015 ;Volum 37.(18) s. 1626-1634
UiT UNN Untitled
 
18 Arntzen, Cathrine; Borg, Tove; Hamran, Torunn.
Long-term rehabilitation trajectory after stroke: An ongoing negotiation between body, participation and self. 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists; 2014-06-18 - 2014-06-21
UiT Untitled
 
19 Arntzen, Cathrine; Dale, Bjørg; Jacobsen, Frode F.; Moe, Aud; Obstfelder, Aud.
Skal noen velges bort, Åse?. Dagbladet på nett 2018 s. 27-28
HVL NORD UIA UiT Untitled
 
20 Arntzen, Cathrine; Elstad, Ingunn.
The bodily experience of apraxia in everyday activities: A phenomeonological study. 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists; 2014-06-18 - 2014-06-21
UiT Untitled
 
21 Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Jentoft, Rita.
Ergoterapeutens rolle i samfunnet.
UiT Untitled
 
22 Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Jentoft, Rita.
Ergoterapi- mangfold og muligheter. Orkana Forlag 2015 (ISBN 978-82-8104-256-8)
UiT Untitled
 
23 Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Kristensen, Hanne Kaae.
Aktivitet i et hverdagslivsperspektiv. I: Nordisk Aktivitetsvidenskab, i-bok. Munksgaard Forlag 2017 ISBN 9788762816879.
UiT Untitled
 
24 Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Kristensen, Hanne Kaae.
Aktivitet i et hverdagsperspektiv. I: Nordisk aktivitetsvidenskab. Munksgaard Forlag 2017 ISBN 978-87-628-1649-7. s. 171-192
UiT Untitled
 
25 Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Mathisen, Vår.
Framtidig forskning i Nord. Jubileumskonferanse ergoterapeututdanningen i Tromsø 25 år; 2015-05-07 - 2015-05-08
UiT Untitled
 
26 Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Mathisen, Vår; Høyem, Audhild.
Ergoterapiforskning ved UiT, Norges arktiske universitet- Strategi for etablering av et sterkt fag- og forskningsmiljø i nord.. Ergoterapeuten 2016 ;Volum 59.(6) s. 50-51
UiT UNN Untitled
 
27 Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn.
Negotiation of relational and occupational changes in families’ everyday life after stroke. World Federation of Occupational Therapists (WFOT) Congress; 2018-05-21 - 2018-05-25
UiT Untitled
 
28 Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn.
Rehabiliteringsforløp etter hjerneslag.. Geriatrisk sykepleie 2015 ;Volum 7.(3) s. 24-34
UiT Untitled
 
29 Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn.
Stroke survivors’ and relatives’ negotiation of relational and activity changes: A qualitative study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2016 ;Volum 23.(1) s. 39-49
UiT UNN Untitled
 
30 Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn.
Stroke survivors and relatives negotiations of relational and occupational changes. Fagkongress i ergoterapi; 2017-11-06 - 2017-11-08
UiT Untitled
 
31 Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn; Borg, Tove.
A critical passage in the stroke survivors recovery trajectory appears after homecoming. Nasjonal konferanse for lærings- og mestringsfeltet; 2014-11-30 - 2014-11-30
UiT Untitled
 
32 Arntzen, Cathrine; Hamran, Torunn; Borg, Tove.
Body, participation and self transformations during and after in-patient stroke rehabilitation. Scandinavian Journal of Disability Research 2015 ;Volum 17.(4) s. 300-320
UiT UNN Untitled
 
33 Arntzen, Cathrine; Holthe, Torhild; Jentoft, Rita.
Tracing the successful incorporation of assistive technology into everyday life for younger people with dementia and family carers. Dementia 2014 ;Volum 15.(4) s. 646-662
SIV UiT Untitled
 
34 Arntzen, Cathrine; Jentoft, Rita; Holthe, Torhild.
Teknologi til pasienter med demens. Dagavisen Nordlys 2014 s. -
SIV UiT Untitled
 
35 Arntzen, Cathrine; Jentoft, Rita; Holthe, Torhild.
Use and benefit of assistive technology in everyday life for younger persons with dementia and family carers. Fagkongress i ergoterapi; 2017-11-06 - 2017-11-08
HIOA UiT Untitled
 
36 Arntzen, Cathrine; Moe, Siri; Aadal, Lena; Pallesen, Hanne.
Facilitating learning and change in the daily lives of stroke survivors: A comparative analysis of municipal stroke rehabilitation services in Norway and Denmark. Cogent Medicine 2019 ;Volum 6.(1) s. 1-18
UiT UNN Untitled
 
37 Arntzen, Cathrine; Moe, Siri; Pallesen, Hanne; Aadal, Lena.
Rehabiliteringstilbud til personer med kognitive vansker etter hjerneslag. Foreløpige resultater.. Forskningsdag NOR-klinikken, UNN; 2017-12-01
UiT Untitled
 
38 Arntzen, Cathrine; Moe, Siri; Pallesen, Hanne; Aadal, Lene.
Rehabiliteringstilbud til personer med kognitive utfordringer etter hjerneslag. Høstmøte; 2017-11-09
UiT Untitled
 
39 Arntzen, Cathrine; Sveen, Unni; Hagby, Cathrine; Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel.
Community-based occupational therapy in Norway: Content, dilemmas, and priorities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2019
VID HINN OSLOMET NTNU OUS UiT UNN Untitled
 
40 Berendonk, Charlotte; Blix, Bodil Hansen; Caine, Vera; Hoben, Matthias; Clandinin, D. Jean; Roach, Pamela M.; Compton, Roslyn; Cave, Marie T.; Cave, Andrew J..
Developing a narrative care intervention for professional care providers situated in long-term care. Narrative Matters 2018; 2018-07-05 - 2018-07-05
UiT Untitled
 
41 Berendonk, Charlotte; Blix, Bodil Hansen; Hoben, Matthias; Clandinin, D. Jean; Roach, Pamela M.; Compton, Roslyn M.; Cave, Marie T.; Caine, Vera.
A Narrative Care approach for persons living with dementia in institutional care settings. International Journal of Older People Nursing 2019 s. 1-10
UiT Untitled
 
42 Blix, Bodil Hansen.
Analyser av narrativ samhandling. I: Fortelling og forskning: Narrativ teori og metode i tverrfaglig perspektiv. Orkana Forlag 2017 ISBN 978-82-8104-302-2. s. 111-122
UiT Untitled
 
43 Blix, Bodil Hansen.
Arctic aging in place - pårørendes, helse- og omsorgspersonells og seniorers perspektiver. Seminar om arktisk aldring; 2018-11-13 - 2018-11-13
UiT Untitled
 
44 Blix, Bodil Hansen.
Beklager eldreminister - eldreomsorg koster penger. nordnorskdebatt.no 2018
UiT Untitled
 
45 Blix, Bodil Hansen.
CAPS LOC: Beretningen om en søknad til NFR HELSEVEL. RETHOS høringskonferanse; 2019-08-09 - 2019-08-09
UiT Untitled
 
46 Blix, Bodil Hansen.
Chair of session: Dementia. Narrative Matters 2018; 2018-07-03 - 2018-07-03
UiT Untitled
 
47 Blix, Bodil Hansen.
Chair of session: Embodying stories and storying bodies. Narrative Matters 2018; 2018-07-03 - 2018-07-03
UiT Untitled
 
48 Blix, Bodil Hansen.
Demens hos samiske personer. Tønsberg: Aldring og helse 2019 (ISBN 978-82-8061-419-3) 31 s.
UiT Untitled
 
49 Blix, Bodil Hansen.
Eldre samers livshistorier utvider og utfordrer trange representasjoner av "den gamle samen". Senterbladet. Senter for omsorgsforskning 2014 s. 27-29
UiT Untitled
 
50 Blix, Bodil Hansen.
En kritisk refleksjon over betydningen av kultur i møter mellom innvandrere og helse- og omsorgstjenester. Tidsskrift for samfunnsforskning 2014 ;Volum 55.(4) s. 471-484
UiT Untitled
 
    Vis neste liste