Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2000   Enhet: Institutt for pedagogikk (UiO)   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 278 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2019
1 Esterhazy, Rachelle.
Productive feedback practices in higher education. Investigating social and epistemic relations in two undergraduate courses (PhD thesis). Universitetet i Oslo 2019 148 s.
UiO Untitled
 
2018
2 Andresen, Finn Christian.
Det handler om å bli kjent med folk: Om psykologiske kontrakter i et prosjekt. Oslo: Universitetet i Oslo 2018 105 s.
UiO Untitled
 
3 Gloppen, Silje Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal; Ârlestig, Helene; Rud, Hanne; Strøm, Kristin Flood.
Ekstern evaluering av masterprogrammet i utdanningsledelse. Rapport fra eksternt panel. Periodisk programevaluering.. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2018 11 s.
UiO Untitled
 
4 Hetland, Per; Entradas, Marta; Medvecky, Fabien; Otero, Sofia; Trench, Brian.
Big challenges for small countries in science communication: Roundtable report. : Public Communication of Science and Technology Network 2018 6 s.
UiO Untitled
 
5 Lie, Elin Rødahl.
Evalueringsrapport «FadderPluss» - Et læringsmiljøprosjekt rettet mot 1. semester, Bachelor i Pedagogikk – Høst 2017. Oslo: Institutt for pedagogikk 2018 33 s.
UiO Untitled
 
6 Nerland, Monika; Prøitz, Tine Sophie.
Pathways to quality in higher education : Case studies of educational practices in eight courses. Oslo: Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) 2018 (ISBN 978-82-327-0319-7) 225 s. NIFU-rapport(3)
USN NIFU UiO Untitled
 
7 Stræte, Egil Petter; Hårstad, Renate Marie Butli; Ystad, Eystein; Kvam, Gunn-Turid; Mørch, Anders Irving; Klev, Roger; Haugum, Margrete Hembre.
Kompetanse og rådgivning i jordbruket: Kunnskapsoversikt, aktuelle problemstillinger og analytiske perspektiver for studier av bønders kompetanse som samspill mellom bønder, rådgivning og forskning. Trondheim: RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning 2018 98 s.
BYGDEFORSK NTNU TFoU UiO NMBU Untitled
 
2017
8 Brante, Eva Wennås.
Vikten av att kunna värdera källor på Internet.. : Skolverket 2017
UiO Untitled
 
9 ; Dalseide, Anne.
Kunnskapsdeling og kunnskapsgrenser i et tverrfaglig prosjekt. Oslo: Universitetet i Oslo 2017 77 s.
UiO Untitled
 
10 ; Kristoffer Strømnes, Dimakis.
“Du trenger ikke å skjønne alt det den andre gjør for å forstå nytten av det han gjør” - En studie om prosjektsamarbeid innen nanoteknologi og isolasjonsmaterialer. Oslo: Universitetet i Oslo 2017 98 s.
UiO Untitled
 
11 Huang, Lihong; Ødegård, Guro; Hegna, Kristinn; Svagård, Vegard; Helland, Tarjei; Seland, Idunn.
Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge. Oslo: NOVA 2017 (ISBN 978-82-7894-638-1) 147 s.
HIOA UiO Untitled
 
12 Kluge, Anders; Boothby, Russel Clark; Dolonen, Jan Arild; Scherer, Ronny; Ludvigsen, Sten Runar.
Critical Thinking in a Changing World: A Formative Report of the Conceptualization, Assessment, and Implementation of Critical Thinking Skills in 21st Century Education. : University of Oslo and the Brookings Institution 2017 46 s.
UiO Untitled
 
13 Kluge, Anders; Boothby, Russel Clark; Dolonen, Jan Arild; Scherer, Ronny; Ludvigsen, Sten Runar.
Critical Thinking in a Changing World: ASSESSMENT FRAMEWORK. : University of Oslo and the Brookings Institution 2017 30 s.
UiO Untitled
 
14 Leister, Wolfgang; Tjøstheim, Ingvar; Joryd, Göran; de Brisis, Michel; Andersson, Jan Alfred; Heggelund, Håvard; Bagle, Eyvind; Norseng, Per G; Sletten, Heidi Thöni; Reisæter, Sigrun; Havskjold, Anders; Pierroux, Palmyre.
VisitorEngagement: Final Project Report. Oslo: Norsk Regnesentral 2017 49 s. NR-notat(DART/17/2017)
USN NR UiO Untitled
 
2016
15 Aamodt, Per O; Hovdhaugen, Elisabeth; Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline; Maassen, Peter; Dalseng, Carmen Celine From.
Utdanningsledelse: En analyse av ledere av studieprogrammer i høyere utdanning. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) 2016 (ISBN 978-82-327-0201-5) 68 s. NIFU Arbeidsnotat(10)
NIFU UiO Untitled
 
16 Elvebakk, Beate; Nævestad, Tor-Olav; Lahn, Leif Christian; Langeland, Per Andreas; Sundfør, Hanne Beate.
Obligatorisk etterutdanning for yrkessjåfører. Oslo: Transportøkonomisk institutt 2016 (ISBN 978-82-480-1257-3) 115 s. TØI-rapport(1467)
TØI UiO Untitled
 
17 Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill; Kluge, Anders; Knain, Erik; Mørch, Anders Irving; Naalsund, Margrethe; Skarpaas, Kaja Granum.
Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer. : Reprosentralen, Universitetet i Oslo 2016 186 s.
UiO NMBU Untitled
 
18 Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Nosrati, Mona; Hermann, Stefan; Lohndal, Terje; Ulvund, Stein Erik; Harkestad Olsen, Mirjam; Skeid Fossum, Susanne; Jøsendal, Jan Sivert.
Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-583-1285-4) 99 s.
NTNU UiO Untitled
 
19 Lie, Elin Rødahl.
Examen facultatum – utdanningsvitenskapelig variant – Evalueringsrapport Høst 2015. Oslo: Institutt for pedagogikk 2016 39 s.
UiO Untitled
 
20 Sanne, Anders; Berge, Ola; Bungum, Berit; Jørgensen, Eva Celine; Kluge, Anders; Kristensen, Tor Espen; Mørken, Knut Martin; Svorkmo, Anne-Gunn; Voll, Liv Oddrun.
Teknologi og programmering for alle : En faggjennomgang med forslag til endringer i grunnopplæringen - august 2016. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2016 91 s.
NTNU UiB UiO Untitled
 
21 Ulvund, Stein Erik.
Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial. Oslo: Norges offentlige utredninger (NOU) 2016 99 s.
UiO Untitled
 
2015
22 Beck, Eevi Elisabeth; Strømsø, Helge Ivar.
FUP – selvevaluering av konsultasjonsressursen 2012-2014. Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 2015 15 s.
UiO Untitled
 
23 Damsa, Crina I.; de Lange, Thomas; Elken, Mari; Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine; Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Nordkvelle, Yngve Troye; Stensaker, Bjørn; Tømte, Cathrine Edelhard; Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke; Aamodt, Per O.
Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2015 (ISBN 978-82-327-0127-8) 90 s. NIFU-rapport(24)
HINN NIFU UiO UiT Untitled
 
24 de Lange, Thomas.
DOKUMENTASJON - PROGRAM FOR PEDAGOGISK BASISKOMPETANSE: Kursbeskrivelser, gjennomføringstall og kursevalueringer 2012-2014. Universitetet i Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2015 101 s.
UiO Untitled
 
25 de Lange, Thomas; Lycke, Kirsten Hofgaard; Skodvin, Arne; Strømsø, Helge Ivar; Fremstad, Ester; Stensaker, Bjørn; Enqvist-Jensen, Cecilie; Beck, Eevi Elisabeth; Solbrekke, Tone Dyrdal.
Egenrapport: Programevaluering - pedagogisk basiskompetanse Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO. Universitetet i Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2015 37 s.
UiO Untitled
 
26 Dolonen, Jan Arild; Naalsund, Margrethe; Kluge, Anders.
Læremidler og arbeidsformer i matematikk 1T vgs. En casestudie i prosjektet ARK&APP, matematikk 1T, studieforberedende utdanningsprogram, videregående skole.. Oslo: Universitetet i Oslo 2015 (ISBN 978-82-569-7012-4) 76 s.
UiO NMBU Untitled
 
27 Kittelsen, Siri.
Det er gøy, men du skal lære noe også! En kvalitativ studie om læring og engasjement i et vitensenter. : University of Oslo 2015 83 s.
UiO Untitled
 
28 Mørch, Anders Irving; Engeness, Irina.
Læremidler og arbeidsformer i prosessorientert skriving. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2015 86 s.
UiO Untitled
 
29 Naalsund, Margrethe; Dolonen, Jan Arild; Kluge, Anders.
Læremidler og arbeidsformer i algebra på mellomtrinnet. En casestudie i prosjektet ARK&APP, matematikk, 5. klasse. Universitetet i Oslo 2015 (ISBN 978-82-569-7016-2) 75 s.
UiO NMBU Untitled
 
30 Nordahl-Hansen, Anders.
Assessment of Language and Social Communication in Children with Autism: Measurement Issues. Akademika forlag 2015 106 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(236)
UiO Untitled
 
31 Sefton-Green, Julian; Marsh, Jackie; Erstad, Ola; Flewitt, Rosie.
Establishing a Research Agenda for the Digital Literacy Practices of Young Children. A White Paper for COST Action IS1410. Brussel: COST. European Cooperation in Science and Technology 2015 44 s.
UiO Untitled
 
32 Ulla, Bente.
Arrangement av kropp, kraft og kunnskap; Ein studie av profesjonsutøvinga til barnehagelæraren. Akademika forlag 2015 196 s.
HIOF UiO Untitled
 
33 Vossensteyn, Hans; Stensaker, Bjørn; Kottman, Andrea; Hovdhaugen, Elisabeth; Jongbloed, Ben; Wollscheid, Sabine; Kaiser, Frans; Cremonini, Leon; Thomas, Liz; Unger, Martin.
Dropout and Completion in Higher Education in Europe. Brussel, Belgia: European Commission, Education and Culture 2015 (ISBN 978-92-79-52357-1)
NIFU UiO Untitled
 
2014
34 Alvares, Claudia; Cardoso, Gustavo; Dahlgren, Peter; Erstad, Ola; Fornäs, Johan; Golding, Peter; Nieminen, Hannu; Sparks, Colin; Splichal, Slavko; Xinaris, Charis.
Media in Europe: New questions for Research and Policy. Strasbourg: European Science Foundation 2014 (ISBN 978-2-36873-007-2) 55 s.
UiO Untitled
 
35 Brock-Utne, Birgit.
From Blaming to Reflecting. An Evaluation of the Quality Education project(QEP) in Zimbabwe and Zambia. Oslo: Redd Barna 2014 151 s.
UiO Untitled
 
36 Brock-Utne, Birgit; Mercer, Malcolm.
Norad’s Support to Education through Norwegian NGOs: a review. Oslo: NORAD 2014 88 s.
UiO Untitled
 
37 Dolonen, Jan Arild; Kluge, Anders.
Læremidler og arbeidsformer for algebra i ungdomsskolen: En casestudie i prosjektet ARK&APP, matematikk, 8. klasse. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2014 64 s.
UiO Untitled
 
38 Erstad, Ola.
Media in Europe: New questions for Research and policy. Strasbourg: European Science Foundation 2014 (ISBN 978-2-36873-007-2) 55 s.
UiO Untitled
 
39 Erstad, Ola.
MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2014 (ISBN 978-82-583-1198-7) 106 s.
UiO Untitled
 
40 Erstad, Ola; Amdam, Synnøve Hedemann; Arnseth, Hans Christian; Silseth, Kenneth.
Om fremtidens kompetansebehov: En systematisk gjennomgang av internasjonale og nasjonale initiativ. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2014 82 s.
HVO UiO Untitled
 
41 Esterhazy, Rachelle.
Strategic responses to the German Excellence Initiative - A casy study of Berlin Humboldt University. Universitetet i Oslo 2014 96 s.
UiO Untitled
 
42 Fremstad, Ester; Enqvist-Jensen, Cecilie; de Lange, Thomas.
Prosjektrapport for prosjektet‘Universitetspedagogisk tilbud for stipendiater, post.doc. og seminargruppeledere ved UiO’. Universitetet i Oslo: Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2014
UiO Untitled
 
43 Fumasoli, Tatiana; Gornitzka, Åse; Maassen, Peter.
University Autonomy and Organizational Change Dynamics. Universitetet i Oslo 2014 ;Volum 2014.33 s. ARENA Working Papers(08)
UiO Untitled
 
44 Fumasoli, Tatiana; Pinheiro, Romulo; Stensaker, Bjørn.
Strategizing Identity in Higher Education. Universitetet i Agder 2014 ;Volum 2014.32 s. ISL Working Paper(03)
UIA UiO Untitled
 
45 Gilje, Øystein; Silseth, Kenneth; Ingulfsen, Line.
Tømmerfløtingens tradisjoner som digital historie - En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, 8. klasse. Oslo: Universitetet i Oslo 2014 60 s.
UiO Untitled
 
46 Jungblut, Jens Patrick Wilhelm; Maassen, Peter; Olson, Jennifer Rebecca.
Higher Professional Education in Europe: main policy trends and research findings. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2014 34 s.
UiO Untitled
 
47 Kjeldstad, Berit Johanne; Alvestrand, Harald; Bongo, Mathis Persen; Breivik, June; Elvestad, Endre; Erstad, Ola; Gjerdrum, Eva; Ingebretsen, Trond; Krokan, Arne; Landstad, Bergljot; Melve, Ingrid.
NOU 2014: 5 - MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. : Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 2014 (ISBN 978-82-583-1198-7) ;Volum 2014.NOU - Norges offentlige utredninger(5)
NTNU UiO UiT Untitled
 
48 Leister, Wolfgang; Fuglerud, Kristin Skeide; Kluge, Anders; Skaar, Bjørn; Evreinov, Grigori; Ruschin, Detlef; Hopf, Klaus; Dijkman, Jasper; Domenech, Jorge; Gomez, Luis; Oswald, Emily.
Development of a Haptic Interface for Communication via the Skin - Literature Review and Related Matters. Oslo: Norsk Regnesentral 2014 104 s. NR-notat(DART/06/2014)
NR UiO Untitled
 
49 Leister, Wolfgang; Tjøstheim, Ingvar; Joryd, Göran Kurt; Larssen, Andreas; Andersson, Jan Alfred; Bagle, Eyvind; Norseng, Per G; Reisæter, Sigrun; Jensen, Hege Røsto; Peltokangas, Maria; Pierroux, Palmyre; Gjetrang, Kari.
VisitorEngagement D7.1: Description of Installations and Indicators. Oslo: Norsk Regnesentral 2014 43 s. NR-notat(DART/02/2014)
USN NR UiO Untitled
 
50 Lie, Elin Rødahl.
Likestilling som danning - kan Gert Biesta kaste nytt lys på likestillingsbegrepet i skolen?. Universitetet i Oslo 2014 86 s.
UiO Untitled
 
    Vis neste liste