Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2000   Enhet: Institutt for pedagogikk (UiO)   Hovedkategori: Bok   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 271 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2019
1 Bostad, Inga; Pettersen, Tove.
Dialog og danning. Spartacus 2019 (ISBN 9788230402405) 145 s.
UiO Untitled
 
2 Honneth, Axel; Holmes, Inger Sverreson; Strand, Torill.
Tingliggjøring og anerkjennelse - et nytt blikk på et gammelt begrep. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202595166) 132 s. Cappelens upopulære skrifter(73)
UiO Untitled
 
3 Jensen, Ruth; Karseth, Berit; Ottesen, Eli.
Styring og ledelse i grunnutdanningen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-60554-4) 223 s.
UiO Untitled
 
4 Malizia, Alessio; Valtolina, Stefano; Mørch, Anders Irving; Serrano, Alan; Stratton, Andrew.
End-User Development, 7th International Symposium, IS-EUD 2019, Hatfield, UK, July 10–12, 2019, Proceedings. Springer 2019 (ISBN 978-3-030-24780-5) ;Volum 11553.256 s. Lecture Notes in Computer Science(11553)
HIM UiO Untitled
 
5 Sefton-Green, Julian; Erstad, Ola.
Learning Beyond the School. International perspectives on the schooled society.. Routledge 2019 (ISBN 9781138087712) 237 s. Routledge Research in Education(5)
UiO Untitled
 
2018
6 Arnseth, Hans Christian; Hanghøj, Thorkild; Henriksen, Thomas Duus; Misfeldt, Morten; Ramberg, Robert; Selander, Staffan.
Games and Education: Designs in and for Learning. Brill Academic Publishers 2018 (ISBN 978-90-04-38882-6) ;Volum 2.220 s. Gaming Ecologies and Pedagogies Series( )
UiO Untitled
 
7 Braasch, Jason L.G.; Bråten, Ivar; McCrudden, Matthew T..
Handbook of multiple source use. Routledge 2018 (ISBN 9781315627496) 548 s.
UiO Untitled
 
8 Brock-Utne, Birgit; Ismail, Maryam; Vuzo, Mwajuma Siama.
Transforming Education for Development in Africa.. Mkuki na Nyota Publishers 2018 (ISBN 978-9987-083-50-3) 233 s.
UiO Untitled
 
9 Grøtta, Vidar.
The Transformation of Humanities Education. The Case of Norway 1960-2000 from a Systems-Theoretical Perspective. Transcript Verlag 2018 (ISBN 978-3-8376-4307-7)
UiO Untitled
 
10 Grøver, Vibeke.
Å lære språk i barnehagen. Kvaliteter ved barns samhandling med voksne og jevnaldrende som fremmer språklæring.. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 978-82-02-42220-2) 194 s.
UiO Untitled
 
11 Kiili, Carita Päivi Susanna; Laurinen, Leena.
Monilukutaidon mestariksi: Opettaja nettilukemisen ohjaajana. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti 2018 (ISBN 978-951-39-7402-2) 127 s.
UiO Untitled
 
12 Kleven, Thor Arnfinn; Hjardemaal, Finn Rudolf.
Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2379-4) 225 s.
UiO Untitled
 
13 Lauvås, Per; Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar.
Kollegavejledning med kritiske venner.. Klim 2018 (ISBN 9788772040950) 234 s.
UiO Untitled
 
14 Maassen, Peter; Nerland, Monika; Yates, Lyn.
Reconfiguring Knowledge in Higher Education. Springer Nature 2018 (ISBN 978-3-319-72831-5) 208 s. Higher Education Dynamics(50)
UiO Untitled
 
15 Von Wright, Moira; Kvernbekk, Tone.
Barn og deres voksne. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202572549) 278 s.
UiO Untitled
 
16 Wittek, Anne Line.
Identitet som lærer. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 978-82-02-53332-8) 184 s.
UiO Untitled
 
2017
17 Erstad, Ola; Smette, Ingrid.
Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-53333-5) 159 s.
HIOA UiO Untitled
 
18 Hohr, Hansjörg.
Erfahrungstheoretische Begründung ästhetischer Erziehung. LIT Verlag 2017 (ISBN 978-3-643-90839-1) 289 s.
UiO Untitled
 
19 Kucirkova, Natalia; Snow, Catherine E.; Grøver, Vibeke; McBride, Catherine.
The Routledge International Handbook of Early Literacy Education. A Contemporary Guide to Literacy Teaching and Interventions in a Global Context.. Routledge 2017 (ISBN 978-1-138-78788-9) 391 s.
UiO Untitled
 
20 Ludvigsen, Sten Runar; Arnseth, Hans Christian.
Computer-Supported Collaborative Learning. Springer 2017 (ISBN 978-3-319-02599-5) 11 s.
UiO Untitled
 
21 Lycke, Kirsten Hofgaard.
Søsken for livet. (Revidert utgave). Cappelen Damm AS 2017 (ISBN 978-82-02-56436-0) 160 s.
UiO Untitled
 
22 Roth, Wolff-Michael; Jornet, Alfredo.
Understanding educational psychology: A late Vygotskian, Spinozist approach. Springer 2017 (ISBN 978-3-319-39868-6) 321 s.
UiO Untitled
 
23 Stensaker, Bjørn; Bilbow, Grahame; Breslow, Lori; Van der Vaart, Rob.
Strengthening teaching and learning in research universities. Strategies and initatives for institutional change.. Palgrave Macmillan 2017 (ISBN 978-3-319-56498-2) 228 s.
UiO Untitled
 
24 Strand, Torill; Smith, Richard D; Pirrie, Anne; gregoriou, zelia; Papastephanou, Marianna.
Philosophy as Interplay and Dialogue. Viewing landscapes within philosophy of education. LIT Verlag 2017 (ISBN 978-3-643-90956-5) 513 s.
UiO Untitled
 
2016
25 Babaci-Wilhite, Zehlia.
Human Rights in Language and STEM Education, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Sense Publishers 2016 (ISBN 978-94-6300-403-9) 282 s.
UiO Untitled
 
26 Babaci-Wilhite, Zehlia.
Human rights in language and STEM education: science, technology, engineering and mathematics. Sense Publishers 2016 (ISBN 978-94-6300-404-6) 304 s.
UiO Untitled
 
27 Cloete, Nico; Goedegebuure, Leo; Gornitzka, Åse; Jungblut, Jens Patrick Wilhelm; Stensaker, Bjørn.
Pathways through higher education research: A festschrift in honour of Peter Maassen. Oslo: Department of Education, University of Oslo 2016 (ISBN 978-82-569-7044-5) 166 s.
UiO Untitled
 
28 Erstad, Ola; Gilje, Øystein; Sefton Green, Julian; Arnseth, Hans Christian.
Learning Identities, Education and Community. Young lives in the cosmopolitan city. Cambridge University Press 2016 (ISBN 9781107625211) 262 s.
UiO Untitled
 
29 Erstad, Ola; Kumpulainen, Kristiina; Makitalo, Åsa; Schrøder, Kim Christian; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille; Jóhannsdóttir, Thuridur.
Learning across Contexts in the Knowledge Society. Sense Publishers 2016 (ISBN 9789463004145) 260 s.
UiO Untitled
 
30 Greene, Jeffrey A.; Sandoval, William A.; Bråten, Ivar.
Handbook of epistemic cognition. Routledge 2016 (ISBN 978-1-138-01342-1) 518 s.
UiO Untitled
 
31 Hansen, Bjarne; Østerud, Svein.
Om pedagogikk. Aschehoug & Co 2016 (ISBN 9788203360831) 146 s.
UiO Untitled
 
32 Kant, Immanuel; Løvlie, Lars.
Om pedagogikk. Oslo: Thorleif Dahls Kulturbibliotek 2016 (ISBN 978-82-03-36083-1) 147 s.
UiO Untitled
 
33 Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone; Strand, Torill.
Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 9788202494667) 428 s.
UiO Untitled
 
34 Kvernbekk, Tone.
Evidence-based Practice in Education. Functions of evidence and causal presuppositions. Routledge 2016 (ISBN 9780415839099) 193 s.
UiO Untitled
 
35 Lauvås, Per; Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar.
Kollegahandledning med kritiska vänner. Lund: Studentlitteratur 2016 (ISBN 9789144114644) 262 s.
UiO Untitled
 
36 Lauvås, Per; Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar.
Kollegaveiledning med kritiske venner. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 9788202480363) 233 s.
HIOF UiO Untitled
 
37 Ludvigsen, Sten Runar; Nortvedt, Guri A.; Petterson, Astrid; Sollerman, Samuel; Olafsson, Ragnar F.; Taajamo, Matti; Caspersen, Joakim; Nyström, Peter; Braeken, Johan.
Northern Lights on PISA and TALIS. Nordisk ministerråd 2016 (ISBN 978-92-893-4521-7) ;Volum 2016.216 s. TemaNord(517)
SAMFORSK UiO Untitled
 
38 Rasmussen, Ingvill.
Microblogging as Partner(s)in Teacher-Student Dialogues. A case Study in the Subject of History. Sense Publishers 2016 (ISBN 978-94-6300-643-9) 20 s.
UiO Untitled
 
39 Smedsrud, Jørgen; Skogen, Kjell.
Evnerike elever og tilpasset opplæring. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 9788245016765) 320 s.
UiO Untitled
 
40 Strømsø, Helge Ivar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Lauvås, Per.
Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 978-82-02-52728-0) 268 s.
UiO Untitled
 
41 Øzerk, Kamil.
Tospråklig oppvekst og læring. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 9788202482466) 234 s.
UiO Untitled
 
2015
42 Babaci-Wilhite, Zehlia.
Local languages as a human right in education: comparative cases from Africa. Sense Publishers 2015 (ISBN 978-94-6209-945-6) 152 s.
UiO Untitled
 
43 Cloete, Nico; Maassen, Peter; Bailey, Tracy.
Knowledge Production and Contradictory Functions in African Higher Education. African Minds 2015 (ISBN 978-1-920677-85-5) 295 s.
UiO Untitled
 
44 Eika, Berit; Wichmann-Hansen, Gitte; Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar.
Vejledning af læger under uddannelse. København: Munksgaard 2015 (ISBN 978-87-628-0419-7) 139 s.
UiO Untitled
 
45 Engelsen, Britt Ulstrup.
Kan læring planlegges? Arbeid med læreplaner - hva, hvordan, hvorfor?. Gyldendal Akademisk 2015 (ISBN 978-82-05-48086-5) 295 s.
UiO Untitled
 
46 Engelsen, Britt Ulstrup.
Skolefag i læreplanreformer 1939 - 2013. Gyldendal Akademisk 2015 (ISBN 978-82-05-48019-3) 221 s.
UiO Untitled
 
47 Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn; Reisel, Liza.
Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited 2015 (ISBN 978-1-78560-347-1) 300 s. Comparative Social Research(31)
ISF UiO Untitled
 
48 Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn; Reisel, Liza.
Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited 2015 (ISBN 978-1-78560-347-1) Comparative Social Research(31)
ISF NTNU UiO Untitled
 
49 Lie, Suzanne Stiver; Malik, Ly; Joe-Cannon, Ilvi; Hinrikus, Rutt.
Estonian History: Carrying Linda's Stones: An Anthology of Estonian Women's Life Stories. 3rd reprint.. Tallin: Estonian Women's Studies and Reource Centre (ENUT) 2015 (ISBN 978-9985-58-667-9) 600 s.
UiO Untitled
 
50 Lindwall, Oskar; Häkkinen, Päivi; Koschman, Timothy; Ludvigsen, Sten Runar.
Exploring the Material Conditions of Learning: Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2015. : International Society of the Learning Sciences (ISLS) 2015 (ISBN 978-0-9903550-6-9) 956 s.
UiO Untitled
 
    Vis neste liste