Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
From: 2000   Institution: VID Specialized University   Main category: Book   Main category: Report/thesis   Main category: Part of a book/report   sub-category: Academic article   sub-category: Academic literature review   sub-category: Article in business/trade/industry journal   All publishing channels

Showing results 1-50 of 1000 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Next >>

2020
1 Leer-Helgesen, Arnhild.
Negotiating Religion and Development. Identity Construction and Contention in Bolivia.. Routledge 2020 (ISBN 978-1-138-39232-8) 151 p.
VID UIA Untitled
 
2 Nautvik, Kjellaug Tvedt; Røykenes, Kari.
Sykepleiestudenters opplevelse av deltakelse i prosjekt legemiddelhåndtering under praksisstudiet. UNIPED 2020
VID Untitled
 
2019
3 Aadland, Einar; Eide, Tom.
Den lille etikkveilederen. Oslo: KS 2019 (ISBN 978-82-93100-40-9) 24 p.
VID USN Untitled
 
4 Aarskog, Nina Karin; Hunskår, Irene; Bruvik, Frøydis Kristine.
Animal-Assisted Interventions With Dogs and Robotic Animals for Residents With Dementia in Nursing Homes: A Systematic Review. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics 2019 ;Volume 37.(2) p. 77-93
VID HVprivate UiB Untitled
 
5 Aasgaard, Reidar; Kartveit, Magnar; Sagrusten, Hans Johan.
Overlevering og oversettelse av bibeltekstene. I: Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag 2019 ISBN 9788254108734. p. 1231-1234
VID UiO Untitled
 
6 Aaslund, Håvard.
Fra «Brukermedvirkning» til «Demokrati» – språkets betydning i deltakende aksjonsforskning. I: Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031668. p. 111-129
VID OSLOMET Untitled
 
7 Abudayya, Abdallah; Goth, Ursula-Georgine Småland; Asadi-Azarbaijani, Babak; Gullhav, Inga; Jacobsen, Evelyn.
Simulering som didaktisk tilnærming: å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester for innvandrerpasienter med kommunikasjonsutfordring. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 2019
HK VID UiT Untitled
 
8 Alfsvåg, Knut.
Guds allmakt og korset: Hva betyr Jesu død for vår forståelse av første trosartikkel?. I: Fra Wittenberg til verden: Martin Luther dengang og i dag. Forlaget Kolon 2019 ISBN 978-87-87737-88-3. p. 211-225
VID Untitled
 
9 Alfsvåg, Knut.
Guds uerkjennbarhet som teologi- og religionskritikk. Theofilos 2019 ;Volume 10. p. 133-144
VID Untitled
 
10 Alfsvåg, Knut.
Hur kunde du, Luther? Om Martin Luther, islam och judarna.. I: Den mångfacetterade reformationen. Församlingsförlaget 2019 ISBN 978-91-7271-072-6. p. 233-244
VID Untitled
 
11 Alfsvåg, Knut.
Imagination and Critique in the Work of Johann Georg Hamann. Mishkan : a Forum on the Gospel and the Jewish People 2019 ;Volume 80. p. 68-80-
VID Untitled
 
12 Alfsvåg, Knut.
Tysk helt eller økumenisk kirkelærer? Hovedtrekk fra 250 års Luther-forskning. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2019 ;Volume 46. p. 5-19
VID Untitled
 
13 Alfsvåg, Knut.
Unknowability and Incarnation: Creation and Christology as Philosophy of Science in the Work of Nicholas Cusanus.. International Journal of Systematic Theology 2019 ;Volume 21.(2) p. 141-156
VID Untitled
 
14 Alpers, Lise-Merete.
Hospital food: When nurses’ and ethnic minority patients’ understanding of Islamic dietary needs differ. Nursing Open 2019 p. 1-9
VID LDS Untitled
 
15 Alvsvåg, Herdis.
Profesjonsetikk i sjukepleie. Det Norske Samlaget 2019 (ISBN 978-82-521-9475-3) 221 p.
VID Untitled
 
16 Alvsvåg, Herdis; Takvam, Britt.
Å forbli rusfri - relasjoners betydning. I: Verdier og visjoner. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202613396. p. 143-160
VID Untitled
 
17 Ames, Margaret; Calvert, Dave; Glørstad, Vibeke; Maguire-Rosier, Kate; McCaffrey, Tony; Schmidt, Yvonne.
Responding to Per.Art's Dis-Sylphide: Six voices from IFTR's performance and disability working group. Theatre research international 2019 ;Volume 44.(1) p. 82-101
VID Untitled
 
18 Arntzen, Cathrine; Sveen, Unni; Hagby, Cathrine; Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel.
Community-based occupational therapy in Norway: Content, dilemmas, and priorities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2019
VID HINN OSLOMET NTNU OUS UiT Untitled
 
19 Asadi-Azarbaijani, Babak; Braber, Saskia; van Duursen, Majorie B.M.; Jahnukainen, Kirsi; Dos Santos, Regiane Rodrigues; Oskam, Irma Caroline.
Imatinib mesylate does not counteract ovarian tissue fibrosis in postnatal rat ovary. Reproductive Biology and Endocrinology 2019 p. -
VID NMBU Untitled
 
20 Askheim, Ole Petter; Lid, Inger Marie; Østensjø, Sigrid.
Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215031668) 247 p.
VID HINN OSLOMET Untitled
 
21 Askheim, Ole Petter; Lid, Inger Marie; Østensjø, Sigrid.
Samproduksjon i forskning - hva er det, og hva innebærer det?. I: Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031668. p. 13-35
VID HINN OSLOMET Untitled
 
22 Austnaberg, Hans.
Dåpssamlingar i Den norske kyrkja. Tidsskrift for praktisk teologi 2019 ;Volume 35.(2) p. 51-61
VID Untitled
 
23 Austnaberg, Hans.
Fearing God and Evil Spirits: The Preaching of Malagasy Shepherds. Homiletic 2019 ;Volume 44.(1) p. 3-12
VID Untitled
 
24 Bartlett, Ruth; Brannelly, Tula.
On Being Outdoors: How People With dementia experience and deal with vulnerabilities. Social Science and Medicine 2019
VID Untitled
 
25 Bartoszko, Aleksandra.
Patient Is the New Black: Treatmentality and Resistance Toward Patientization. Journal of Extreme Anthropology 2019
VID Untitled
 
26 Bartoszko, Aleksandra.
Polluting pharmaceutical atmospheres: Compulsion, resistance, and symbolism of buprenorphine in Norway. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2019 ;Volume 36.(3) p. 267-285
VID Untitled
 
27 Bingen, Hanne Maria S; Steindal, Simen Alexander; Krumsvik, Rune Johan; Tveit, Bodil.
Nursing students studying physiology within a flipped classroom, self-regulation and off-campus activities. Nurse Education in Practice 2019 ;Volume 35. p. 55-62
VID HVO LDH UiB Untitled
 
28 Bingen, Hanne Maria S; Tveit, Bodil; Krumsvik, Rune Johan; Steindal, Simen Alexander.
Nursing students’ experiences with the use of a student response system when learning physiology. Nordic Journal of Digital Literacy 2019 (1-2) p. 37-52
VID LDH UiB Untitled
 
29 Bjelland, Bente; Fagermoen, May Solveig; Lerdal, Anners; Bonsaksen, Tore.
Økt motivasjon for fysisk aktivitet blant personer med sykelig overvekt ett år etter deltakelse på lærings- og mestringskurs. Ergoterapeuten 2019 ;Volume 62.(2) p. 40-50
VID OSLOMET UiO Untitled
 
30 Bonsaksen, Tore; Breen-Franklin, Adele.
An Evaluation of the Factor Structure and Internal Consistency of the ‘Conceptions of Learning’ and ‘Preferences for Teaching’ Measures in American Occupational Therapy Students. Journal of Occupational Therapy Education 2019
VID OSLOMET Untitled
 
31 Bonsaksen, Tore; Breen-Franklin, Adele.
The short ASSIST scales: measurement properties in a sample of occupational therapy students in the USA. Journal of Occupational Therapy Education 2019 ;Volume 3.(3) p. 1-16
VID OSLOMET Untitled
 
32 Bonsaksen, Tore; Brown, Ted; Lim, Hua Beng; Fong, Kenneth; Småstuen, Milada Cvancarova.
Associations Between Occupational Therapy Students’ Approaches to Studying and Their Academic Grade Results: A Cross-Sectional and Cross-Cultural Study. Journal of Occupational Therapy Education 2019
VID OSLOMET Untitled
 
33 Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Sveen, Unni; Hagby, Cathrine; Arntzen, Cathrine.
Characteristics of community-based occupational therapy: Results of a Norwegian survey. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2019
VID HINN OSLOMET NTNU OUS UiT UNN Untitled
 
34 Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Sveen, Unni; Hagby, Cathrine; Arntzen, Cathrine.
Community-Working Occupational Therapists Serving as Fieldwork Supervisors: Characteristics and Associated Factors. The Open Journal of Occupational Therapy 2019 ;Volume 7.(3) p. 1-9
VID HINN OSLOMET NTNU UiT Untitled
 
35 Bonsaksen, Tore; Gramstad, Astrid; Mørk, Gry; Johnson, Susanne Grødem.
Perceptions of assessment in Norwegian occupational therapy students. Journal of Occupational Therapy Education 2019 ;Volume 3.(3) p. 1-13
VID HVL OSLOMET UiT Untitled
 
36 Bonsaksen, Tore; Heir, Trond; Ekeberg, Øivind; Grimholt, Tine Kristin; Lerdal, Anners; Skogstad, Laila; Bredal, Inger Schou.
Self-evaluated anxiety in the Norwegian population: Prevalence and associated factors. Archives of Public Health 2019 ;Volume 77.(10)
VID OSLOMET LDS NKVTS OUS UiO Untitled
 
37 Bonsaksen, Tore; Opseth, Thea Moos; Misund, Aud R.; Geirdal, Amy Østertun; Fekete, Orsolya Reka; Nordli, Hege.
The de Jong Gierveld Loneliness Scale used with Norwegian clubhouse members: Psychometric properties and associated factors. International Journal of Psychosocial Rehabilitation 2019 ;Volume 22.(2) p. 88-100
VID OSLOMET UiB Untitled
 
38 Bonsaksen, Tore; Småstuen, Milada Cvancarova; Thørrisen, Mikkel Magnus; Fong, Kenneth; Lim, Hua Beng; Brown, Ted.
Factor analysis of the Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST) in a cross-cultural sample of undergraduate occupational therapy students. Australian Occupational Therapy Journal 2019 ;Volume 66.(1) p. 33-43
VID OSLOMET Untitled
 
39 Borge, Lisbet; Hummelvoll, Jan Kåre.
Miljøterapi – samspill og læring i helende omgivelser. En oppdatering Milieu therapy – collaboration and learning in healing environments. An update. Klinisk Sygepleje 2019 ;Volume 33.(1) p. 40-54
VID Untitled
 
40 Briseid, Kristin Margrete.
Personorientering i en norsk velferdsstatskontekst :. Tidsskrift for omsorgsforskning 2019 ;Volume 5.(1) p. 1-17
VID Untitled
 
41 Brodtkorb, Elisabeth; Rugkåsa, Marianne.
Mellom mennesker og samfunn: Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 978-82-05-52217-6) 343 p.
VID OSLOMET Untitled
 
42 Brown, Ted; Bonsaksen, Tore.
An examination of the structural validity of the Physical Self-Description Questionnaire-Short Form (PSDQ–S) using the Rasch Measurement Model. Cogent Education 2019 ;Volume 6. p. 1-28
VID OSLOMET Untitled
 
43 Chalachanova, Anna; Gjermestad, Anita; Lid, Inger Marie.
Involvering av personer med utviklingshemning i forskningssirkler. I: Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031668. p. 76-93
VID Untitled
 
44 Dahlberg, Helena; Ellingsen, Sidsel; Martinsen, Bente; Rosberg, Susanne.
Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinavisk perspektiv. Liber 2019 (ISBN 978-91-47-11345-3) 345 p.
VID Untitled
 
45 de Flon, Halvor.
Hva er familieterapi?. I: Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2790-7. p. 15-23
VID Untitled
 
46 de Flon, Halvor.
Hvordan blir man familieterapeut?. I: Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2790-7. p. 41-47
VID Untitled
 
47 de Flon, Halvor; Eliassen, Helge.
Reflekterende prosesser i familieterapeutisk praksis. I: Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2790-7. p. 95-103
VID Untitled
 
48 Dietrich, Stephanie.
Ecclesiology on the Move: Rethinking the Church in a Diaconal Perspective. I: The Diaconal Church. Regnum Books 2019 ISBN 978-1-912343-94-2. p. 15-26
VID Untitled
 
49 Dietrich, Stephanie.
Har vi bruk for bekjennelsesskriftene i en økumenisk kontekst? Luthersk identitet i omskiftelige tider. Luthersk Kirketidende 2019 ;Volume 10. p. 223-226
VID Untitled
 
50 Dietrich, Stephanie.
Risen to a New Life in Christ: Baptismal Perspectives on Diaconal Ecclesiology. I: The Diaconal Church. Regnum Books 2019 ISBN 978-1-912343-94-2. p. 83-96
VID Untitled
 
    Show next list