Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2000   Institusjon: VID vitenskapelige høgskole   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Fagartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2020
1 Leer-Helgesen, Arnhild.
Negotiating Religion and Development. Identity Construction and Contention in Bolivia.. Routledge 2020 (ISBN 978-1-138-39232-8) 151 s.
UIA VID Untitled
 
2 Nautvik, Kjellaug Tvedt; Røykenes, Kari.
Sykepleiestudenters opplevelse av deltakelse i prosjekt legemiddelhåndtering under praksisstudiet. UNIPED 2020
VID Untitled
 
2019
3 Aadland, Einar; Eide, Tom.
Den lille etikkveilederen. Oslo: KS 2019 (ISBN 978-82-93100-40-9) 24 s.
VID USN Untitled
 
4 Aarskog, Nina Karin; Hunskår, Irene; Bruvik, Frøydis Kristine.
Animal-Assisted Interventions With Dogs and Robotic Animals for Residents With Dementia in Nursing Homes: A Systematic Review. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics 2019 ;Volum 37.(2) s. 77-93
VID HVprivate UiB Untitled
 
5 Aasgaard, Reidar; Kartveit, Magnar; Sagrusten, Hans Johan.
Overlevering og oversettelse av bibeltekstene. I: Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag 2019 ISBN 9788254108734. s. 1231-1234
VID UiO Untitled
 
6 Abudayya, Abdallah; Goth, Ursula-Georgine Småland; Asadi-Azarbaijani, Babak; Gullhav, Inga; Jacobsen, Evelyn.
Simulering som didaktisk tilnærming: å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester for innvandrerpasienter med kommunikasjonsutfordring. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 2019
VID UiT Untitled
 
7 Alfsvåg, Knut.
Guds allmakt og korset: Hva betyr Jesu død for vår forståelse av første trosartikkel?. I: Fra Wittenberg til verden: Martin Luther dengang og i dag. Forlaget Kolon 2019 ISBN 978-87-87737-88-3. s. 211-225
VID Untitled
 
8 Alfsvåg, Knut.
Guds uerkjennbarhet som teologi- og religionskritikk. Theofilos 2019 ;Volum 10. s. 133-144
VID Untitled
 
9 Alfsvåg, Knut.
Hur kunde du, Luther? Om Martin Luther, islam och judarna.. I: Den mångfacetterade reformationen. Församlingsförlaget 2019 ISBN 978-91-7271-072-6. s. 233-244
VID Untitled
 
10 Alfsvåg, Knut.
Imagination and Critique in the Work of Johann Georg Hamann. Mishkan : a Forum on the Gospel and the Jewish People 2019 ;Volum 80. s. 68-80-
VID Untitled
 
11 Alfsvåg, Knut.
Tysk helt eller økumenisk kirkelærer? Hovedtrekk fra 250 års Luther-forskning. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2019 ;Volum 46. s. 5-19
VID Untitled
 
12 Alfsvåg, Knut.
Unknowability and Incarnation: Creation and Christology as Philosophy of Science in the Work of Nicholas Cusanus.. International Journal of Systematic Theology 2019 ;Volum 21.(2) s. 141-156
VID Untitled
 
13 Alpers, Lise-Merete.
Hospital food: When nurses’ and ethnic minority patients’ understanding of Islamic dietary needs differ. Nursing Open 2019 s. 1-9
VID LDS Untitled
 
14 Ames, Margaret; Calvert, Dave; Glørstad, Vibeke; Maguire-Rosier, Kate; McCaffrey, Tony; Schmidt, Yvonne.
Responding to Per.Art's Dis-Sylphide: Six voices from IFTR's performance and disability working group. Theatre research international 2019 ;Volum 44.(1) s. 82-101
VID Untitled
 
15 Arntzen, Cathrine; Sveen, Unni; Hagby, Cathrine; Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel.
Community-based occupational therapy in Norway: Content, dilemmas, and priorities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2019
VID HINN OSLOMET NTNU OUS UiT Untitled
 
16 Asadi-Azarbaijani, Babak; Braber, Saskia; van Duursen, Majorie B.M.; Jahnukainen, Kirsi; Dos Santos, Regiane Rodrigues; Oskam, Irma Caroline.
Imatinib mesylate does not counteract ovarian tissue fibrosis in postnatal rat ovary. Reproductive Biology and Endocrinology 2019 s. -
VID NMBU Untitled
 
17 Askheim, Ole Petter; Lid, Inger Marie; Østensjø, Sigrid.
Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215031668) 247 s.
VID HINN OSLOMET Untitled
 
18 Askheim, Ole Petter; Lid, Inger Marie; Østensjø, Sigrid.
Samproduksjon i forskning - hva er det, og hva innebærer det?. I: Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031668. s. 13-35
VID HINN OSLOMET Untitled
 
19 Bartlett, Ruth; Brannelly, Tula.
On Being Outdoors: How People With dementia experience and deal with vulnerabilities. Social Science and Medicine 2019
VID Untitled
 
20 Bartoszko, Aleksandra.
Patient Is the New Black: Treatmentality and Resistance Toward Patientization. Journal of Extreme Anthropology 2019
VID Untitled
 
21 Bartoszko, Aleksandra.
Polluting pharmaceutical atmospheres: Compulsion, resistance, and symbolism of buprenorphine in Norway. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2019 ;Volum 36.(3) s. 267-285
VID Untitled
 
22 Bingen, Hanne Maria S; Steindal, Simen Alexander; Krumsvik, Rune Johan; Tveit, Bodil.
Nursing students studying physiology within a flipped classroom, self-regulation and off-campus activities. Nurse Education in Practice 2019 ;Volum 35. s. 55-62
VID HVO LDH UiB Untitled
 
23 Bingen, Hanne Maria S; Tveit, Bodil; Krumsvik, Rune Johan; Steindal, Simen Alexander.
Nursing students’ experiences with the use of a student response system when learning physiology. Nordic Journal of Digital Literacy 2019 (1-2)
VID LDH UiB Untitled
 
24 Bjelland, Bente; Fagermoen, May Solveig; Lerdal, Anners; Bonsaksen, Tore.
Økt motivasjon for fysisk aktivitet blant personer med sykelig overvekt ett år etter deltakelse på lærings- og mestringskurs. Ergoterapeuten 2019 ;Volum 62.(2) s. 40-50
VID OSLOMET UiO Untitled
 
25 Bonsaksen, Tore; Breen-Franklin, Adele.
The short ASSIST scales: measurement properties in a sample of occupational therapy students in the USA. Journal of Occupational Therapy Education 2019 ;Volum 3.(3) s. 1-16
VID OSLOMET Untitled
 
26 Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Sveen, Unni; Hagby, Cathrine; Arntzen, Cathrine.
Characteristics of community-based occupational therapy: Results of a Norwegian survey. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2019
VID HINN OSLOMET NTNU OUS UiT UNN Untitled
 
27 Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel; Sveen, Unni; Hagby, Cathrine; Arntzen, Cathrine.
Community-Working Occupational Therapists Serving as Fieldwork Supervisors: Characteristics and Associated Factors. The Open Journal of Occupational Therapy 2019 ;Volum 7.(3) s. 1-9
VID HINN OSLOMET NTNU UiT Untitled
 
28 Bonsaksen, Tore; Gramstad, Astrid; Mørk, Gry; Johnson, Susanne Grødem.
Perceptions of assessment in Norwegian occupational therapy students. Journal of Occupational Therapy Education 2019 ;Volum 3.(3) s. 1-13
VID HVL OSLOMET UiT Untitled
 
29 Bonsaksen, Tore; Heir, Trond; Ekeberg, Øivind; Grimholt, Tine Kristin; Lerdal, Anners; Skogstad, Laila; Bredal, Inger Schou.
Self-evaluated anxiety in the Norwegian population: Prevalence and associated factors. Archives of Public Health 2019 ;Volum 77.(10)
VID OSLOMET LDS NKVTS OUS UiO Untitled
 
30 Bonsaksen, Tore; Opseth, Thea Moos; Misund, Aud R.; Geirdal, Amy Østertun; Fekete, Orsolya Reka; Nordli, Hege.
The de Jong Gierveld Loneliness Scale used with Norwegian clubhouse members: Psychometric properties and associated factors. International Journal of Psychosocial Rehabilitation 2019 ;Volum 22.(2) s. 88-100
VID OSLOMET UiB Untitled
 
31 Bonsaksen, Tore; Småstuen, Milada Cvancarova; Thørrisen, Mikkel Magnus; Fong, Kenneth; Lim, Hua Beng; Brown, Ted.
Factor analysis of the Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST) in a cross-cultural sample of undergraduate occupational therapy students. Australian Occupational Therapy Journal 2019 ;Volum 66.(1) s. 33-43
VID OSLOMET Untitled
 
32 Borge, Lisbet; Hummelvoll, Jan Kåre.
Miljøterapi – samspill og læring i helende omgivelser. En oppdatering Milieu therapy – collaboration and learning in healing environments. An update. Klinisk Sygepleje 2019 ;Volum 33.(1) s. 40-54
VID Untitled
 
33 Brodtkorb, Elisabeth; Rugkåsa, Marianne.
Mellom mennesker og samfunn: Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 978-82-05-52217-6) 343 s.
VID OSLOMET Untitled
 
34 Brown, Ted; Bonsaksen, Tore.
An examination of the structural validity of the Physical Self-Description Questionnaire-Short Form (PSDQ–S) using the Rasch Measurement Model. Cogent Education 2019 ;Volum 6. s. 1-28
VID OSLOMET Untitled
 
35 Chalachanova, Anna; Gjermestad, Anita; Lid, Inger Marie.
Involvering av personer med utviklingshemning i forskningssirkler. I: Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031668. s. 76-93
VID Untitled
 
36 de Flon, Halvor.
Hva er familieterapi?. I: Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2790-7. s. 15-23
VID Untitled
 
37 de Flon, Halvor.
Hvordan blir man familieterapeut?. I: Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2790-7. s. 41-47
VID Untitled
 
38 de Flon, Halvor; Eliassen, Helge.
Reflekterende prosesser i familieterapeutisk praksis. I: Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2790-7. s. 95-103
VID Untitled
 
39 Dreyer, Anne; Strøm, Anita.
Involving relatives in consultations for patients with long-term illnesses: Nurses and physicians’ experiences. Nursing Ethics 2019 s. 1-11
VID OSLOMET Untitled
 
40 Eiane, Gunvor Helle; Gjermestad, Anita.
Når personar med utviklingshemming blir eldre, kva utfordringar erfarer kommunale tenesteytarar?. Tidsskriftet aldring og helse 2019 ;Volum 23.(1) s. 40-47
VID SUS Untitled
 
41 Eriksen, Stian Sørlie.
Beyond 'Reverse Mission'? Transnational Religion, Transforming Spirituality, and Transcultural Mission among Migrant Churches in Norway. : VID Specialized University 2019 (ISBN 978-82-93490-35-7) 213 s.
VID Untitled
 
42 Faye-Schjøll, Hege Hovd; Bredal, Inger Schou.
Pessimism predicts anxiety and depression in breast cancer survivors: A 5-year follow-up study. Psycho-Oncology 2019 ;Volum 28.(6) s. 1314-1320
VID OUS UiO Untitled
 
43 Fjetland, Kirsten Jæger.
Rehabiliteringsprosesser som narrativ omsorg. I: Verdier og visjoner. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202613396. s. 17-37
VID Untitled
 
44 Fjetland, Kirsten Jæger; Gjermestad, Anita; Berge, Ulf; Glørstad, Vibeke; Kiær, Elisabeth; Luteberget, Laila.
Forskningssirkler som metode for kunnskaps og kompetanseutvikling i tjenestetilbud til personer med utviklingshemming. Fontene forskning 2019 ;Volum 12.(1) s. 43-57
VID Untitled
 
45 Flinterud, Stine Irene; Moi, Asgjerd Litleré; Gjengedal, Eva; Grenager, Lisbet Narvestad; Muri, Anne-Kristine; Ellingsen, Sidsel.
The creation of meaning : intensive care nurses’ experiences of conducting nurse-led follow-up on intensive care units. Intensive & Critical Care Nursing 2019 ;Volum 53.(August) s. 30-36
AHUS VID HAUKELAND HVL HIM UiB Untitled
 
46 Folkman, Anne Katrine; Tveit, Bodil; Sverdrup, Sidsel Muri.
Leadership in interprofessional collaboration in health care. Journal of Multidisciplinary Healthcare 2019 ;Volum 12. s. 98-107
VID Untitled
 
47 Frank, Arthur W..
Narrative-based Practice in Health and Social Care: Conversations Inviting Change by John Launer, London and New York: Routledge, 2018. Journal of Medical Humanities 2019 s. 1-4
VID Untitled
 
48 Frank, Arthur W..
The Voices that Accompany Me. Journal of Medical Humanities 2019
VID Untitled
 
49 Gjengedal, Eva; Sviland, Randi; Moi, Asgjerd Litleré; Ellingsen, Sidsel; Flinterud, Stine Irene; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Natvik, Eli; Råheim, Målfrid.
Patients’ quest for recognition and continuity in health care: time for a new research agenda?. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2019
VID HAUKELAND HVL UiB Untitled
 
50 Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Midjo, Turid; Witsø, Aud Elisabeth.
Dialogkonferanse som metode for kunnskapsutvikling.. I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 125-135
VID NTNU UiT Untitled
 
    Vis neste liste