Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2000   Institusjon: VID vitenskapelige høgskole   Hovedkategori: Bok   Hovedkategori: Rapport/avhandling   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Fagartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2020
1 Aadnanes, Margrete.
Vold mot barn og unge i nære relasjonar. Barnevernfagleg kunnskap. Gyldendal Akademisk 2020 (ISBN 9788205518322) 160 s.
VID OSLOMET Untitled
 
2 Abudayya, Abdallah; Goth, Ursula-Georgine Småland; Asadi-Azarbaijani, Babak; Gullhav, Inga; Jacobsen, Evelyn.
Simulering som didaktisk tilnærming: å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester for innvandrerpasienter med kommunikasjonsutfordring. UNIPED 2020
HK VID UiT Untitled
 
3 Bonsaksen, Tore; Breen-Franklin, Adele.
An Evaluation of the Factor Structure and Internal Consistency of the ‘Conceptions of Learning’ and ‘Preferences for Teaching’ Measures in American Occupational Therapy Students. Journal of Occupational Therapy Education 2020 ;Volum 4.(1) s. 1-13
VID OSLOMET Untitled
 
4 Bonsaksen, Tore; Brown, Ted; Lim, Hua Beng; Fong, Kenneth; Småstuen, Milada Cvancarova.
Associations Between Occupational Therapy Students’ Approaches to Studying and Their Academic Grade Results: A Cross-Sectional and Cross-Cultural Study. Journal of Occupational Therapy Education 2020 ;Volum 4.(1) s. 1-15
VID OSLOMET Untitled
 
5 Brente, Trine Lise; Goth, Ursula-Georgine Småland.
Pårørende i psykisk helsevern:et helsefremmende perspektiv. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2020
HK VID Untitled
 
6 Fan, Chia-Wei; Carstensen, Tove; Småstuen, Milada Cvancarova; Yazdani, Farzaneh; Ellingham, Brian; Bonsaksen, Tore.
Occupational therapy students’ self-efficacy for therapeutic use of self: Development and associated factors. Journal of Occupational Therapy Education 2020 ;Volum 4.(1) s. 1-15
VID OSLOMET NTNU Untitled
 
7 Leer-Helgesen, Arnhild.
Negotiating Religion and Development. Identity Construction and Contention in Bolivia.. Routledge 2020 (ISBN 978-1-138-39232-8) 151 s.
VID UIA Untitled
 
8 Lid, Inger Marie.
Universell utforming og samfunnsdeltakelse. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 978-82-02-65121-3) 176 s.
VID Untitled
 
9 Lingaas, Carola; Haugland, Bergit; Skjeggestad, Erik.
Menn utsatt for tvangsarbeid i Norge: en rapport om deres erfaringer og juridiske situasjon. Oslo: VID vitenskapelige høgskole 2020 (ISBN 978-82-93490-47-0) 116 s. VID Rapport(2019/1)
VID Untitled
 
10 Lingaas, Carola; Haugland, Bergit; Skjeggestad, Erik.
Menn utsatt for tvangsarbeid i Norge. En rapport om deres situasjon og erfaringer. Oslo: VID vitenskapelige høgskole 2020 (ISBN 978-82-93490-47-0) 116 s.
VID Untitled
 
11 Nautvik, Kjellaug Tvedt; Røykenes, Kari.
Sykepleiestudenters opplevelse av deltakelse i prosjekt legemiddelhåndtering under praksisstudiet. UNIPED 2020
VID Untitled
 
12 Solevåg, Anna Rebecca.
Gender und Disability in den Petrusakten: Die apostolische Macht, Menschen zu lähmen. I: Antike christliche Apokryfen: Marginalisierte Texte des frühen Christentums. W. Kohlhammer GmbH 2020 ISBN 9783170344457. s. 161-176
VID Untitled
 
13 Strøm, Benedicte Sørensen; Engedal, Knut; Rokstad, Anne Marie Mork.
Engagement in Everyday Activities among People Living in Indian Nursing Homes. The Association with Person-Centredness. Dementia and geriatric cognitive disorders extra 2020 ;Volum 10. s. 13-26
VID HIM SIV Untitled
 
2019
14 Aadland, Einar; Eide, Tom.
Den lille etikkveilederen. Oslo: KS 2019 (ISBN 978-82-93100-40-9) 24 s.
VID USN Untitled
 
15 Aarskog, Nina Karin; Hunskår, Irene; Bruvik, Frøydis Kristine.
Animal-Assisted Interventions With Dogs and Robotic Animals for Residents With Dementia in Nursing Homes: A Systematic Review. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics 2019 ;Volum 37.(2) s. 77-93
VID HVprivate UiB Untitled
 
16 Aarstad, Hans Jørgen; Østhus, Arild Andre; Aarstad, Helene Hersvik; Lybak, Stein; Aarstad, Anne Kari Hersvik.
EORTC Quality of Life Questionnaire Head and Neck (H&N)-35 scores from H&N squamous cell carcinoma patients obtained at diagnosis and at 6, 9 and 12 months following diagnosis predict 10-year overall survival. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 2019 ;Volum 276.(12) s. 3495-3505
VID HAUKELAND OUS UiB Untitled
 
17 Aasgaard, Reidar; Kartveit, Magnar; Sagrusten, Hans Johan.
Overlevering og oversettelse av bibeltekstene. I: Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag 2019 ISBN 9788254108734. s. 1231-1234
VID UiO Untitled
 
18 Aaslund, Håvard.
Fra «Brukermedvirkning» til «Demokrati» – språkets betydning i deltakende aksjonsforskning. I: Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031668. s. 111-129
VID OSLOMET Untitled
 
19 Aksnes, Siri Yde; Olsvold, Nina.
Collaboration and trust: expanding the concept of ruling relations. I: Institutional Ethnography in the Nordic Region. Routledge 2019 ISBN 9780429019999. s. 138-150
VID OSLOMET Untitled
 
20 Alexander, Jan; Bains, Karen Eline Stensby; Becher, Rune; Brinchmann, Bendik Christian; Carlsen, Kai-Håkon; Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Grimsrud, Tom Kristian; Kreyberg, Ina; Lødrup Carlsen, Karin C; Nordhagen, Live Solveig; Rukke, Håkon Valen; Underland, Vigdis; Vist, Gunn Elisabeth.
Helserisiko ved bruk av svensk snus hos gravid: svangerskapsutfall. I: Helserisiko ved snus. Oslo: Folkehelseinstituttet 2019 ISBN 978-82-8406-041-5. s. 174-186
VID FHI KREFTREG OUS Untitled
 
21 Alfsvåg, Knut.
'Disse ting skjedde som eksempel for oss': Om den teologiske og økumeniske betydning av det lutherske prinsipp Sola Scriptura. I: Klassisk tro - kirke i endring. FBB ved 100-årsjubileet. Efrem Forlag 2019 ISBN 978-82-92922-60-6. s. 13-32-
VID Untitled
 
22 Alfsvåg, Knut.
Er dåpen nødvendig til frelse? Om forholdet mellom dåpsforståelse og samtidskontekst. Teologisk Tidsskrift 2019 ;Volum 8.(3) s. 172|-182
VID Untitled
 
23 Alfsvåg, Knut.
FBB og diskusjonen om kvinnelige prester. I: Klassisk tro - kirke i endring. FBB ved 100-årsjubileet. Efrem Forlag 2019 ISBN 978-82-92922-60-6. s. 161--187
VID Untitled
 
24 Alfsvåg, Knut.
«For jøde først»: Om kristen misjon til jøder og hedninger. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2019 ;Volum 73.(3-4) s. 5-15
VID Untitled
 
25 Alfsvåg, Knut.
Guds allmakt og korset: Hva betyr Jesu død for vår forståelse av første trosartikkel?. I: Fra Wittenberg til verden: Martin Luther dengang og i dag. Forlaget Kolon 2019 ISBN 978-87-87737-88-3. s. 211-225
VID Untitled
 
26 Alfsvåg, Knut.
Guds uerkjennbarhet som teologi- og religionskritikk. Theofilos 2019 ;Volum 10. s. 133-144
VID Untitled
 
27 Alfsvåg, Knut.
Hur kunde du, Luther? Om Martin Luther, islam och judarna.. I: Den mångfacetterade reformationen. Församlingsförlaget 2019 ISBN 978-91-7271-072-6. s. 233-244
VID Untitled
 
28 Alfsvåg, Knut.
Imagination and Critique in the Work of Johann Georg Hamann. Mishkan : a Forum on the Gospel and the Jewish People 2019 ;Volum 80. s. 68-80-
VID Untitled
 
29 Alfsvåg, Knut.
Skal kvinnene tie: En vurdering av kvinneprestdebattens klassiske argumenter.. I: Skal kvinnene tie? Om ordinasjon av kvinner til prestetjeneste. Efrem Forlag 2019 ISBN 978-82-92922-57-6. s. 9-30
VID Untitled
 
30 Alfsvåg, Knut.
Tysk helt eller økumenisk kirkelærer? Hovedtrekk fra 250 års Luther-forskning. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2019 ;Volum 46. s. 5-19
VID Untitled
 
31 Alfsvåg, Knut.
Unknowability and Incarnation: Creation and Christology as Philosophy of Science in the Work of Nicholas Cusanus.. International Journal of Systematic Theology 2019 ;Volum 21.(2) s. 141-156
VID Untitled
 
32 Alfsvåg, Knut; Danbolt, Alf; Hermansen, Boe Johannes; Okkels, Erik A. H..
Skal kvinnene tie? Om ordinasjon av kvinner til prestetjeneste. Efrem Forlag 2019 (ISBN 978-82-92922-57-6)
VID Untitled
 
33 Alpers, Lise-Merete.
Hospital food: When nurses’ and ethnic minority patients’ understanding of Islamic dietary needs differ. Nursing Open 2019 s. 1-9
VID LDS Untitled
 
34 Alvsvåg, Herdis; Aadland, Einar.
Profesjonsetikk i sjukepleie. Det Norske Samlaget 2019 (ISBN 978-82-521-9475-3) 221 s.
VID Untitled
 
35 Alvsvåg, Herdis; Takvam, Britt.
Å forbli rusfri - relasjoners betydning. I: Verdier og visjoner. Profesjonalitet i endring.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202613396. s. 143-160
VID Untitled
 
36 Ames, Margaret; Calvert, Dave; Glørstad, Vibeke; Maguire-Rosier, Kate; McCaffrey, Tony; Schmidt, Yvonne.
Responding to Per.Art's Dis-Sylphide: Six voices from IFTR's performance and disability working group. Theatre research international 2019 ;Volum 44.(1) s. 82-101
VID Untitled
 
37 Arntzen, Cathrine; Sveen, Unni; Hagby, Cathrine; Bonsaksen, Tore; Dolva, Anne-Stine; Horghagen, Sissel.
Community-based occupational therapy in Norway: Content, dilemmas, and priorities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2019
VID HINN OSLOMET NTNU OUS UiT UNN Untitled
 
38 Asadi-Azarbaijani, Babak; Braber, Saskia; van Duursen, Majorie B.M.; Jahnukainen, Kirsi; Dos Santos, Regiane Rodrigues; Oskam, Irma Caroline.
Imatinib mesylate does not counteract ovarian tissue fibrosis in postnatal rat ovary. Reproductive Biology and Endocrinology 2019 s. -
VID NMBU Untitled
 
39 Askeland, Harald; Espedal, Gry; Sirris, Stephen.
Values as Vessels of Religion? The Role of Values in Everyday Work at Faith-Based Organizations. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice 2019 ;Volum 10.(1) s. 27-49
VID Untitled
 
40 Askheim, Ole Petter; Lid, Inger Marie; Østensjø, Sigrid.
Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215031668) 247 s.
VID HINN OSLOMET Untitled
 
41 Askheim, Ole Petter; Lid, Inger Marie; Østensjø, Sigrid.
Samproduksjon i forskning - hva er det, og hva innebærer det?. I: Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031668. s. 13-35
VID HINN OSLOMET Untitled
 
42 Austnaberg, Hans.
Dåpssamlingar i Den norske kyrkja. Tidsskrift for praktisk teologi 2019 ;Volum 35.(2) s. 51-61
VID Untitled
 
43 Austnaberg, Hans.
Fearing God and evil spirits: The preaching of Malagasy shepherds. Homiletic 2019 ;Volum 44.(1) s. 3-12
VID Untitled
 
44 Bakker, Lars-Petter; Eriksen, Siren; Reichelt, Jon Gerhard; Grov, Ellen Karine.
The experiences of dealing with consequences of an avalanche – surviving soldiers’ perspectives. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2019 ;Volum 14.(1)
VID OSLOMET SIV Untitled
 
45 Bartlett, Ruth; Brannelly, Tula.
On Being Outdoors: How People With dementia experience and deal with vulnerabilities. Social Science and Medicine 2019
VID Untitled
 
46 Bartlett, Ruth; Brannelly, Tula; Topo, Päivi.
Using GPS Technologies with People with Dementia. Tidsskrift for omsorgsforskning 2019 s. 84-98
VID Untitled
 
47 Bartoszko, Aleksandra.
Fallen Agents: Negotiations of Patient Agency in Norwegian Opioid Substitution Treatment. Ethnologia Polona 2019 ;Volum 40. s. 125-146
VID Untitled
 
48 Bartoszko, Aleksandra.
Graphic Possibilities: Ethnographic Comic Book about Hepatitis C and Injecting Drug Use. Irish Journal of Anthropology (IJA) 2019 ;Volum 22.(1)
VID Untitled
 
49 Bartoszko, Aleksandra.
Patient Is the New Black: Treatmentality and Resistance Toward Patientization. Journal of Extreme Anthropology 2019 ;Volum 3.(2) s. 141-149
VID Untitled
 
50 Bartoszko, Aleksandra.
Polluting pharmaceutical atmospheres: Compulsion, resistance, and symbolism of buprenorphine in Norway. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2019 ;Volum 36.(3) s. 267-285
VID Untitled
 
    Vis neste liste