Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2000   Til: 2012   Enhet: Institutt for spesialpedagogikk (UiO)   Hovedkategori: Del av bok/rapport   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 373 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8    Neste >>

2012
1 Anmarkrud, Øistein; Bråten, Ivar.
God undervisning i lesestrategier - hva klasseromsforskningen har lært oss. I: Skriv! Les!. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2870-0. s. 193-212
UiO Untitled
 
2 Askildt, Astrid; Johnsen, Berit Helene.
Spesialpedagogiske røtter og fagets utvikling i Norge. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 59-75
HVL UiO Untitled
 
3 Befring, Edvard.
Forebygging - tidlig innsats til barns beste. I: Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 9788202360931. s. 21-36
UiO Untitled
 
4 Befring, Edvard.
Forebygging blant barn og unge i et psykososialt perspektiv. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264.
UiO Untitled
 
5 Befring, Edvard.
Spesialpedagogikk: historisk framvekst, ansvarsoppgaver, forståelsesmåter og nye perspektiver. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264.
UiO Untitled
 
6 Befring, Edvard; Duesund, Liv.
Relasjonsvansker. Psykososial problematferd. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264.
UiO Untitled
 
7 Berge, Kjell Lars; Stray, Janicke Heldal.
Demokratisk medborgerskap - hva handler boka om?. I: Demokratisk medborgerskap i skolen. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1272-9. s. 9-14
UiO Untitled
 
8 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Tidlig innsats i en kultur for læring. I: Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 9788202360931. s. 11-20
USN UiO Untitled
 
9 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Tidlig innsats og framtidige utfordringer i norsk skole. I: Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 9788202360931. s. 153-162
USN UiO Untitled
 
10 Breilid, Nils; Lassen, Liv Margarete.
Elevsamtalen: demokratisk dialog i praksis?. I: Demokratisk medborgerskap i skolen. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1272-9. s. 184-211
UiO Untitled
 
11 Breilid, Nils; Sørensen, Peer Møller.
Skole og læringsbetingelser for ungdom i risiko - revidert og vesentlig omarbeidet kapittel. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 627-644
UiO Untitled
 
12 Buli-Holmberg, Jorun.
Tidlig innsats og forebyggende arbeid i barnehagen. I: Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 9788202360931.
UiO Untitled
 
13 Dalen, Monica.
Cognitive Competence, Academic Achievement, and Educational Attainment Among Intercountry Adoptees: Research Outcomes from the Nordic Countries. I: Intercountry Adoption. Policies, Practices, and Outcomes. Ashgate 2012 ISBN 9781409410546. s. 199-209
UiO Untitled
 
14 Dalen, Monica; Rygvold, Anne-Lise.
Internasjonale adopsjoner i Norge. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 502-521
UiO Untitled
 
15 Falkenberg, Eva-Signe; Kvam, Marit Hoem.
Hørselshemning og audiopedagogikk i et tverrfaglig perspektiv. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 426-447
UiO Untitled
 
16 Frost, Jørgen.
Kvalitetssikring af specialpædagogisk arbejde i et skoleudviklingsperspektiv. I: Dysleksi - en fælles nordisk udfordring. København: Landsforeningen af læsepædagoger 2012 ISBN 9788774730439. s. 22-35
UiO Untitled
 
17 Frost, Jørgen.
Skrivepædagogik fra børnehave til skole. I: Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv. Dansk Psykologisk Forlag 2012 ISBN 9788777067174. s. 157-176
UiO Untitled
 
18 Frost, Jørgen.
Spontanskrivning i et forebyggende perspektiv. I: Skrivelyst i børnehaven. Dansk Psykologisk Forlag 2012 ISBN 9788777067181. s. 209-224
UiO Untitled
 
19 Gomnæs, Ulf Tore; Rognhaug, Berit.
Utviklingshemning - mangfold og lærehemning. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 385-407
UiO Untitled
 
20 Hagtvet, Bente Eriksen.
Skrivelyst og læring i børnehaven?. I: Skrivelyst i børnehaven. Dansk Psykologisk Forlag 2012 ISBN 9788777067181. s. 47-68
UiO Untitled
 
21 Hagtvet, Bente Eriksen.
Skrivelyst og skrivepraksis på elevens præmisser. I: Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv. Dansk Psykologisk Forlag 2012 ISBN 9788777067174. s. 205-229
UiO Untitled
 
22 Hagtvet, Bente Eriksen; Horn, Erna.
Tidlig forebyggende innsats med fokus på språket. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264.
UiO Untitled
 
23 Lassen, Liv Margarete.
Spesialpedagogisk rådgivning. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 170-187
UiO Untitled
 
24 Morken, Ivar.
Migrasjonsrelaterte lærevansker. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 522-539
UiO Untitled
 
25 Morken, Ivar.
Valg av ungdomsskole i Groruddalen. I: Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 9788202386559. s. 90-104
UiO Untitled
 
26 Nilsen, Sven.
Evaluering i opplæringen som grunnlag for tidlig innsats. I: Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 9788202360931. s. 51-69
UiO Untitled
 
27 Nilsen, Sven.
Spesialundervisningens tiltakskjede. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 240-264
UiO Untitled
 
28 Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla.
Tiltakskjeden ved rett til spesialundervisning - regelverk og praksis. I: Utdanningsrettslige emner. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202358822. s. 229-255
UiO Untitled
 
29 Rygvold, Anne-Lise.
Språkvansker hos barn. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 323-340
UiO Untitled
 
30 Skogen, Kjell.
Entreprenøriell skoleledelse – en forutsetning for inkludering. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264.
UiO Untitled
 
31 Skogen, Kjell.
Evnerike barn - en spesialpedagogisk gave. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264.
UiO Untitled
 
32 Skårderud, Finn.
For første gang. Kroppstanker om ungdomsliv/For the first time. Bodily reflections about youth. I: Puberty. Oslo: Orfeus Publishing 2012 ISBN 9788293140092.
UiO Untitled
 
33 Skårderud, Finn.
Mellomværender. En psykiater opplever kunst. I: Høstutstillingens utstillingskatalog. : Norske Billedkunstnere 2012 s. 191-196
OUS UiO Untitled
 
34 Skårderud, Finn.
Selvets portrætter. Refleksioner om selvrefleksioner. I: Selvets portrætter. Refleksioner om selvrefleksioner. Humlebæk: Louisiana Museum of Modern Art 2012 ISBN 9788792877079. s. 16-20
OUS UiO Untitled
 
35 Skårderud, Finn.
Skammen og svelget. I: Hvis jeg forsvinner, ser du meg da?. Aschehoug & Co 2012 ISBN 9788203239908. s. 230-238
UiO Untitled
 
36 Skårderud, Finn.
Spiseforstyrrelser. I: Mat og medisin. Lærebok i generell og klinisk ernæring. 6. utgave. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-7634-967-2. s. 454-466
OUS UiO Untitled
 
37 Skårderud, Finn.
Terapiens essens. Om mentalisering og mentaliseringsbasert terapi. I: Psykoterapi i utvikling. Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-321-0015-6.
OUS UiO Untitled
 
38 Skårderud, Finn.
Ytre kompleksitet og indre kaos. Kroppen som løsning. Historiske refleksjoner om spiseforstyrrelser. I: Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri. Utvikling - forvikling - avvikling. Oslo: Oslo Universitetssykehus HF. Senter for psykisk helse barn o gungdom. Forskningsenheten psykisk helse barn og ungdom. UiO 2012 s. 55-69
OUS UiO Untitled
 
39 Stensæth, Karette; Wold, Elizabeth; Mjelve, Liv Heidi.
"Trygge barn som utfolder seg": De estetiske fagenes funksjon i spesialpedagogisk arbeid. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 303-318
NMH UiO Untitled
 
40 Stray, Janicke Heldal.
Demokratipedagogikk. I: Demokratisk medborgerskap i skolen. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1272-9. s. 17-33
UiO Untitled
 
41 Tangen, Reidun.
Elevers skolelivskvalitet. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 151-169
UiO Untitled
 
42 Tangen, Reidun.
Retten til utdanning for alle. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 108-128
UiO Untitled
 
43 Tangen, Reidun.
Tilnærmingsmåter og temaer i spesialpedagogikk - en introduksjon. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 17-30
UiO Untitled
 
44 Tangen, Reidun.
Veien inn i og gjennom videregående opplæring for ungdom i vanskelige læringssituasjoner. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 645-664
UiO Untitled
 
45 Tangen, Reidun; Dalen, Monica.
Barnehagens og skolens samarbeid med foreldre til barn og unge med spesielle behov. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 220-239
UiO Untitled
 
46 Welstad, Trond-Erik; Herlofsen, Camilla.
Konfliktråd i skolen. I: Utdanningsrettslige emner. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202358822. s. 727-735
UiO Untitled
 
2011
47 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Lærerarbeid for tilpasset opplæring og elevenes læring : avsluttende og samlende perspektiver. I: Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 9788205411609. s. 215-227
USN UiO Untitled
 
48 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Tilpasset opplæring for læring og utvikling. I: Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 9788205411609. s. 11-26
USN UiO Untitled
 
49 Buli-Holmberg, Jorun; Vogt, Grethe.
Lærernes opplevelse av skolens tilrettelegging for tilpasset opplæring - en kvalitativ intervjustudie. I: FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2730-7. s. 497-507
UiO Untitled
 
50 Gomnæs, Ulf Tore.
Entreprenørskap som styringsrasjonalitet og betydning for elever med intellektuell funksjonshemning. I: Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1077-0.
UiO Untitled
 
    Vis neste liste