Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 1975   Enhet: Institutt for pedagogikk (USN)   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

1 Alvestad, Marit; Johansson, Jan-Erik; Moser, Thomas; Søbstad, Frode.
Utfordringer i norsk barnehageforskning. Fou i Praksis; 2008-04-17 - 2008-04-18
HIOA HSN Untitled
 
2 Kalsnes, Signe; Espeland, Magne; Meek, Anne; Samuelsen, Arne Marius; Strobelt, Michael.
Arts based 4 year programme in teacher education : a better approach to teaching the aesthetics?. isme 2002, 25th biennial conference in music education and music festival; 2002-08-11 - 2002-08-16
HVL NORD USN NMH UiT Untitled
 
3 Martinsen, Egil W.; Moser, Thomas.
Corporeality, exercise, mental health and mental disorders. I: Learning Bodies. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2008 ISBN 978-87-7684-217-8. s. 165-191
AHUS HSN NIH Untitled
 
4 Moser, Thomas; Röthle, Monica.
Ny rammeplan: Ny barnehagepedagogikk?. Universitetsforlaget 2007 (ISBN 978-82-15-010793) 201 s.
HSN Untitled
 
5 Ohrem, Sigurd; Weiss, Michael.
Myndig medborgerskap. Dialog og danning i folkehøyskolen.. Oslo: Folkehøgskoleforbundet 2019 (ISBN 9788299611251) 80 s.
USN Untitled
 
6 Weiss, Michael.
Philosophical Practice as Didactical Framework for Conferences. Philosophical Practice: Journal of the APPA 2019 ;Volum 14.(1) s. 2292-2304
USN Untitled
 
7 Aagaard, Toril.
Assessing technology mediated learning: When assessment events don’t play by traditional rules. NERA 2011; 2011-03-10 - 2011-03-12
HSN Untitled
 
8 Aagaard, Toril.
Assessment in Technology Rich Environments. NATED Research Conference 2010 PhD Days; 2010-10-18 - 2010-10-20
HSN Untitled
 
9 Aagaard, Toril.
Assessment in technology rich environments: When educational events don’t play by the rules. ISCAR Congress 2011; 2011-09-05
HSN Untitled
 
10 Aagaard, Toril.
Assessment of technology mediated learning - the need for task development. NATED Research Conference 2010 PhD Days; 2010-10-18 - 2010-10-20
HSN Untitled
 
11 Aagaard, Toril.
Equipped with Laptops. Expanding the Context for Assessment in High School. ECER 2010; 2010-08-25 - 2010-08-27
HSN Untitled
 
12 Aagaard, Toril.
Når teknologi møter fagtradisjoner i norsk og mediefag på videregående skole. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2015 ;Volum 9.(1) s. -
USN UiO Untitled
 
13 Aagaard, Toril.
Teachers' approaches to digital stories - tensions between new genres and established assessment criteria. Nordic Journal of Digital Literacy 2014 ;Volum 2014.(3) s. 194-215
HSN Untitled
 
14 Aagaard, Toril.
Technology vs. traditions? A study of how teachers of Norwegian and Media approach technology-mediated affordances and constraints. ECER 2015, Education and Transition; 2015-09-07 - 2015-09-11
HSN Untitled
 
15 Aagaard, Toril; Breivik, June; Erikson, Inger Carin; Hjukse, Hjørdis; Swanberg, Anne Berit; Steen-Utheim, Anna Therese; Tveiten, Oddgeir.
Teknologi og nye undervisningspraksiser: Videofortellinger som redskap for pedagogisk refleksjon. UNIPED 2018 ;Volum 41.(2) s. 133-146
BI USN UIA Untitled
 
16 Aagaard, Toril; Halvorsen, Håvar Uhre; Lanestedt, Jon; Lund, Andreas; Ramberg, Kirsti Rye; Lee Solheim, Luna; Swanberg, Anne Berit.
Digitalisering for utdanningskvalitet. Status i norsk høyere utdanning.. Tromsø: Norgesuniversitetet 2017 44 s.
BI USN NTNU UiO UiT Untitled
 
17 Aagaard, Toril; Hjukse, Hjørdis.
Digital narratives: a tool for promoting reflections on actions? ECER; 2016- 08- 23 – 2016-08-26. ECER; 2016-08-23 - 2016-08-26
HSN Untitled
 
18 Aagaard, Toril; Lund, Andreas.
Mind the Gap: Divergent Objects of Assessment in Technology-rich Learning Environments. Nordic Journal of Digital Literacy 2013 (4) s. 225-243
USN UiO Untitled
 
19 Aagaard, Toril.
Teknologi mot tradisjon? En studie av læreres tilnærming til teknologiutløste muligheter og utfordringer i norsk og mediefag. Oslo: Akademika Forlag 2015 168 s.
USN UiB UiO Untitled
 
20 Aagaard, Toril; Lund, Andreas; Lanestedt, Jon; Ramberg, Kirsti Rye; Swanberg, Anne Berit.
Sammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet - innspill og utspill.. UNIPED 2018 ;Volum 41.(3) s. 289-303
BI USN NTNU UiO Untitled
 
21 Aagaard, Toril; Silseth, Kenneth.
Teachers’ assessment of digital stories: challenges and dilemmas. Nordic Studies in Education 2017 ;Volum 37.(3-4) s. 231-242
HSN Untitled
 
22 Aagre, Willy.
Anna Sethne og faget "hjemstedslære" - en undersøkelse av pedagogisk grunnforståelse og konfliktlinjer i et sentralt kulturfag i årene 1915-1933. I: Norsk lærebokhistorie III - en kultur- og danningshistorie. Novus Forlag 2011 ISBN 9788270996254. s. 222-240
HSN Untitled
 
23 Aagre, Willy.
Anna Sethne og Sageneforsøkene. Fra pugg til arbeidsskole - Anna Sethne og reformpedagogikken; 2013-03-17
HSN Untitled
 
24 Aagre, Willy.
Anna Sethne og Vilhelm Rasmussen - to giganter i nordisk reformpedagogikk. Norsk pedagogisk tidsskrift 2016 ;Volum 100.(4) s. 293-293
HSN Untitled
 
25 Aagre, Willy.
Anna Sethne og 1920-tallets sosialpedagogiske utviklingsprosjekter. Norsk lærebokhistorie - en kultur- og danningshistorie; 2009-10-12 - 2009-10-13
HSN Untitled
 
26 Aagre, Willy.
Barn og unge som kulturskapere. utenTitteltekst; 2005-11-21 - 2005-11-22
HSN Untitled
 
27 Aagre, Willy.
Barnas interesser som drivkraft i pedagogisk arbeid. I: Marionetteskolen. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202569518. s. 153-168
USN Untitled
 
28 Aagre, Willy.
Barnets språklighet slik det framstilles av pedagoger og foreldre. FoU i Praksis. Nordisk konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanningen; 2008-04-17 - 2008-04-18
HSN Untitled
 
29 Aagre, Willy.
Boka - en taper på ungdomsrommet? : noen betraktninger om ungdommens interesser basert på nordiske undersøkelser. Utdanningskonferansen 2003. Leseopplæring, lesestimulering, leselyst; 2003-11-12 - 2003-11-13
HSN Untitled
 
30 Aagre, Willy.
Bukke, nikke, neie. Utdanningsnytt.no 2010 (17) s. 46-47
HSN Untitled
 
31 Aagre, Willy.
Collaborative Dialogue: A Bridge between Jazz and Progressive Education?. I: Education as Jazz: Interdisciplinary Sketches on a New Metaphor. Cambridge Scholars Publishing 2016 ISBN 9781443890700. s. 101-116
HSN Untitled
 
32 Aagre, Willy.
En privat nøkkel til ungdomskulturen : ungdomsværelsene som speiling av ungdomskulturen. I: Time-out! : bilder fra nye pedagogiske landskap. Fagbokforlaget 1998 s. 22-
HSN Untitled
 
33 Aagre, Willy.
Epilog. I: Lærerutdanning for ungdomstrinnet. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39543-5. s. 227-230
HSN Untitled
 
34 Aagre, Willy.
Eventyrland. I: Sang i Norge. Oslo: Sang i Norge : Musikk i skolen 2008 s. 437-438
HSN Untitled
 
35 Aagre, Willy.
Fleksible kjønn i barnehagen? : senmoderne kjønnssosialisering blant våre yngste. Menn i barnehagen; 2005-11-07 - 2005-11-07
HSN Untitled
 
36 Aagre, Willy.
Folkeopplyseren: Anna Sethne og den norske reformpedagogikken. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1702-1) 243 s.
HSN Untitled
 
37 Aagre, Willy.
Folkets forfatterjubilant. Dagsavisen 2010
HSN Untitled
 
38 Aagre, Willy.
Folkets forfatterjubilant.. Margrethe Munthe (1860-1931). Dagsavisen 2010
HSN Untitled
 
39 Aagre, Willy.
Forfatter, pedagog eller folkeopplyser?. Nasjonalbibliotekets jubileumsmarkering av Margrethe Munthe; 2010-09-04 - 2010-09-04
HSN Untitled
 
40 Aagre, Willy.
Fra myter om ungdom til forskningsbasert kunnskap: opplysningens didaktiske fornuft?. Ungdomsforskningen - relevans og nytte for opplæring og utdanningspolitikk; 2009-10-07 - 2009-10-07
HSN Untitled
 
41 Aagre, Willy.
Frøknene Margrethe Munthe og Tilla Valstad. utenTitteltekst; 2010-10-24 - 2010-10-24
HSN Untitled
 
42 Aagre, Willy.
Hurra for deg, Margrethe Munthe. Sanger, liv og samtid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010 (ISBN 9788276348620) 158 s.
HSN Untitled
 
43 Aagre, Willy.
Hva er spesielt med det å være ungdom i dagens samfunn?. utenTitteltekst; 2003-09-19 - 2003-09-19
HSN Untitled
 
44 Aagre, Willy.
Hva slags innsikt om barnets språk formidles i foreldresamtaler?. I: Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk 2011 ISBN 9788202341862. s. 176-201
HSN Untitled
 
45 Aagre, Willy.
Hva slags kunnskaper om barnets språk vokser fram i en foreldresamtale?. Forskningsdagene 2009; 2009-09-21 - 2009-09-22
HSN Untitled
 
46 Aagre, Willy.
Hva vil det si å forske på og om ungdom?. utenTitteltekst; 2005-09-26 - 2005-09-26
HSN Untitled
 
47 Aagre, Willy.
Hvem er de unge idag? : utfordringer med ungdom i skole og fritid. Holdninger og verdier i lokalsamfunn og skole; 2003-04-01 - 2003-04-01
HSN Untitled
 
48 Aagre, Willy.
Hvordan kan Margrethe Munthes gjennombrudd som norsk barnesangforfatter forklares?. NOTERAT Svenskt visarkiv 2012 ;Volum 20. s. 23-30
HSN Untitled
 
49 Aagre, Willy.
Identitet og meningsskaping i ungdomskulturen. Ung 3.0 - Ungdom og medieliv; 2007-10-10 - 2007-10-10
HSN Untitled
 
50 Aagre, Willy.
Is it all written on the wall? : posters and pictures as identity signs in the teenager´s bedroom. The 9th Nordic Youth Research Information Symposium : NYRIS 9 Landscapes of Youth; 2006-01-12 - 2006-01-14
HSN Untitled
 
    Vis neste liste