Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2021
1 Arnesen, Daniel; Grødem, Anne Skevik; Ervik, Rune; Eimhjellen, Ivar.
Delrapport: Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Erfaringer fra forsøkskommunenes innføring av Fritidskortet. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2021 (ISBN 978-82-7763-697-9) 74 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2021:2)
ISF NORCE Untitled
 
2 Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Aardal, Bernt.
Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy 2021 ;Volum 7.
ISF NORCE UiB UiO Untitled
 
3 Barth, Erling; Finseraas, Henning; Kjelsrud, Anders Grøn; Moene, Karl Ove (Kalle).
Does the Rise of China Lead to the Fall of European Welfare States?. Bonn: IZA Institute of Labor Economics 2021 44 s. IZA Discussion Papers(14063)
ISF NTNU UiO Untitled
 
4 Barth, Erling; Moene, Karl Ove (Kalle); Pedersen, Axel West.
Rising Inequality in the Egalitarian Nordics. I: Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality. Oxford University Press 2021 ISBN 019754570X. s. 219-246
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
5 Barth, Erling; Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald; Østbakken, Kjersti Misje.
The rise and fall - labor demand during COVID-19. The 43rd Meeting of the Norwegian Association of Economists; 2021-01-07 - 2021-01-08
ISF Untitled
 
6 Beyer, Audun; Knudsen, Erik; Andersen, Kim; Shehata, Adam.
Political media effects in a Nordic perspective. I: Power, communication, and politics in the Nordic countries. Nordicom 2021 ISBN 978-91-88855-28-2.
HK ISF UiB Untitled
 
7 Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun.
Everyone wants to leave. Examining possible effects of social media campaigns on migrants in transit.. 6th Meeting of the OECD Network of Communication Officers on Migration (NETCOM); 2021-01-18 - 2021-01-18
HK OSLOMET ISF Untitled
 
8 Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege.
Den "uferdige" revolusjonen: Hva betyr utdanning for fedres familiearbeid?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2021 ;Volum 62.(1) s. 27-50
UiO ISF Untitled
 
9 Enjolras, Bernard; Loga, Jill Merethe; Kobro, Lars Ueland; Hauge, Hans A..
Social Enterprises in Norway: Models and Institutional Trajectories. I: Social Enterprise in Western Europe Theory, Models and Practice. Routledge 2021 ISBN 9780367151188.
ISF USN UiB UiT Untitled
 
10 Enjolras, Bernard; Lundgaar Andersen, Linda; Gawell, Malin; Loga, Jill Merethe.
Between Coercive and Mimetic Institutional Isomorphism: Social Enterprise and the Universal Scandinavian Welfare State. I: Social Enterprise in Western Europe Theory, Models and Practice. Routledge 2021 ISBN 9780367151188.
ISF UiB Untitled
 
11 Finseraas, Henning; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Det er en lav andel kvinnelige professorer i Norge. Er diskriminering forklaringen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021
ISF NTNU UiO Untitled
 
12 Friberg, Jon Horgen; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Bortskjemte nordmenn og sultne innvandrere. Arbeidsgiverpreferanser og betydningen av etnisitet i norske arbeiderklasseyrker. I: Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202646240.
FAFO ISF UiO Untitled
 
13 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Eliter. I: Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser. Fagbokforlaget 2021 ISBN 978-82-450-3476-9. s. 102-128
ISF Untitled
 
14 Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn.
Arbeiderklassen i Norge - definisjon, sammensetning og endring. I: Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202646240.
ISF UiO Untitled
 
15 Haugsgjerd, Atle; Hesstvedt, Stine; Karlsen, Rune.
Increased Media Choice and Political Knowledge Gaps: A Comparative Longitudinal Study of 18 Established Democracies 1995–2015. Political Communication 2021
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
16 Haugsgjerd, Atle; Thorbjørnsrud, Kjersti.
Innspill til debatten om strukturell rasisme: potensial, utfordringer og kritikk. Tidsskrift for samfunnsforskning 2021 ;Volum 62.(1) s. 78-79
ISF Untitled
 
17 Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Nordø, Åsta Dyrnes; Sletten, Mira Aaboen; Arnesen, Daniel.
Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2021 (ISBN 978-82-7763-693-1) 87 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2021:01)
OSLOMET ISF NORCE Untitled
 
18 Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Sletten, Mira Aaboen; Nordø, Åsta Dyrnes; Arnesen, Daniel.
Fritidsaktiviteter er ikke for «alle». Vårt land 2021
OSLOMET NORCE ISF Untitled
 
19 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Strukturell rasisme i en strukturelt inkluderende velferdsstat?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2021 ;Volum 62.(1) s. 106-115
ISF UiO Untitled
 
20 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Strukturell rasisme på norsk. Klassekampen 2021
ISF UiO Untitled
 
21 Nadim, Marjan; Thorbjørnsrud, Kjersti; Fladmoe, Audun.
Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2021 (ISBN 978-82-7763-691-7) 111 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2021:1)
ISF Untitled
 
22 Orupabo, Julia.
Hverdagsmotstand: den skjulte kampen om anerkjennelse. I: Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202646240.
ISF Untitled
 
23 Orupabo, Julia Kristine B..
Hverdagsmotstand: den skjulte kampen om anerkjennelse. I: Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202646240.
ISF Untitled
 
24 Orupabo, Julia Kristine B..
Spranget fra hvem som er rasist, til når, hvor og hvordan. Tidsskrift for samfunnsforskning 2021
ISF Untitled
 
25 Drange, Ida; Orupabo, Julia Kristine B..
Er norsk akademia egentlig så mangfoldig?. Khrono.no 2021
OSLOMET ISF Untitled
 
26 von Simson, Kristine; Brekke, Idunn; Hardoy, Ines.
The Impact of Mental Health Problems in Adolescence on Educational Attainment. Scandinavian Journal of Educational Research 2021 s. -
FHI OSLOMET ISF Untitled
 
27 Wiepking, Pamala; Handy, Femida; Park, Sohyun; Neumayr, Michaela; Bekkers, Rene; Breeze, Beth; de Wit, Arjen; Einolf, Christopher J.; Gricevic, Zbignev; Scaife, Wendy; Bethmann, Steffen; Breen, Oonagh; Kang, Chulhee; Katz, Hagai; Krasnopolskaya, Irina; Layton, Michael D.; Mersianova, Irina; Lo, Kuang-Ta; Osili, Una; Pessi, Anne Birgitta; Sivesind, Karl Henrik; Yamauchi, Naoto; Yang, Yongzheng.
Global Philanthropy: Does Institutional Context Matter for Charitable Giving?. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 2021
ISF Untitled
 
2020
28 Albertini Früh, Elena; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Lidén, Hilde; Arneton, Mélissa.
Participation sociale de mères immigrées avec des enfants ayant des besoins spéciaux et politiques éducatives. Une étude qualitative norvégienne auprès de parents immigrés. Revue Éducation Comparée 2020 ;Volum 22. s. 111-131
OSLOMET ISF Untitled
 
29 Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strøm, Marte; Vanhala, Pekka.
Bedre sent enn aldri? Hvordan sen fullføring av videregående skole påvirker tidlig karriere. Søkelys på arbeidslivet 2020 ;Volum 37.(01-02) s. 124-141
ISF Untitled
 
30 Allern, Elin Haugsgjerd; Hansen, Vibeke Wøien; Marshall, David; Rasmussen, Anne; Webb, Paul D.
Competition and interaction: Party ties to interest groups in a multidimensional policy space. European Journal of Political Research 2020 s. -
ISF UiB UiO Untitled
 
31 Arnesen, Daniel.
Endrede rammevilkår for frivillig sektor og konsekvenser av koronatiltakene. Innsiktskonferansen 2020; 2020-06-04 - 2020-06-04
ISF Untitled
 
32 Arnesen, Daniel.
Finansiering av frivillighet: Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-658-0) 62 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:6)
ISF Untitled
 
33 Arnesen, Daniel.
Finansiering av frivillighet: Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår. Lanseringsseminar; 2020-02-05 - 2020-02-05
ISF Untitled
 
34 Arnesen, Daniel.
Frivillige organisasjoner i møte med koronapandemien. Frivillighetens dag 2020; 2020-12-03 - 2020-12-03
ISF Untitled
 
35 Arnesen, Daniel.
Frivillighet i en storby: Kommune og frivillig sektor i Oslo. Lanseringsseminar; 2020-09-04 - 2020-09-04
ISF Untitled
 
36 Arnesen, Daniel.
Frivillighet i en storby: Kommune og frivillig sektor i Oslo. Bergen/Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 (ISBN 978-82-7763-679-5) 78 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:08)
ISF Untitled
 
37 Arnesen, Daniel.
Født Fri-saken viser problemet med politiske hestehandler om statsstøtte til organisasjoner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
ISF Untitled
 
38 Arnesen, Daniel.
Konsekvenser av koronakrisen for det frivillige kulturlivet. Medlemsmøte i Kulturalliansen; 2020-09-09 - 2020-09-09
ISF Untitled
 
39 Arnesen, Daniel.
Medlemskap, deltakelse, barrierer: Status og trender. Møte i Forum for flerkulturelt friluftsliv; 2020-09-03 - 2020-09-03
ISF Untitled
 
40 Arnesen, Daniel.
Milliardtap for frivilligheten. Avisa Vårt land 2020
ISF Untitled
 
41 Arnesen, Daniel.
Mye frivillig arbeid under korona. Studio 2 [Radio] 2020-12-02
ISF Untitled
 
42 Arnesen, Daniel.
Norsk frivillighet i endring: Indikatorer, trender og utviklingstrekk. Workshop om ny kulturminnepolitikk; 2020-08-20
ISF Untitled
 
43 Arnesen, Daniel.
Om godhetsregime, giverglede og dugnadsånd. Stangelle på Fredag [Radio] 2020-10-16
ISF Untitled
 
44 Arnesen, Daniel.
Organisasjonslandskap i endring: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse?. Seminar i sivilsamfunnsseksjonen i Norec; 2020-12-02 - 2020-12-02
ISF Untitled
 
45 Arnesen, Daniel.
Ung frivillighet og konsekvenser av korona for frivillig sektor. Workshop for arbeidsgruppe om frivillighetspolitikk i LNU; 2020-10-13 - 2020-10-13
ISF Untitled
 
46 Arnesen, Daniel; Hansen, Vibeke Wøien.
Oslos innbyggeres forventninger til kommunens tilrettelegging på tros- og livssynsfeltet. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 (ISBN 978-82-7763-676-4) 68 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2020:7)
ISF Untitled
 
47 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-646-7) 95 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:5)
ISF Untitled
 
48 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik; Enjolras, Bernard.
Regjeringens krisepakke er dårlig tilpasset frivillighetens milliardtap. Forskersonen.no 2020
ISF Untitled
 
49 Barth, Erling; Bryson, Alex; Dale-Olsen, Harald.
Hva betyr skattefradraget for oppslutningen om fagforeninger?. Søkelys på arbeidslivet 2020 ;Volum 37. s. 109-123
ISF Untitled
 
50 Barth, Erling; Bryson, Alex; Dale-Olsen, Harald.
Union Density Effects on Productivity and Wages. Economic Journal 2020 s. 1-39
ISF Untitled
 
    Vis neste liste