Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2019
1 Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Sveinung.
Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2019 (ISBN 978-82-7763-621-4) 52 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2019:1)
ISF UiB Untitled
 
2 Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan.
Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-623-8) 115 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:4)
ISF Untitled
 
3 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Elites in an egalitarian society, Support for the Nordic model. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan 2019 (ISBN 9783319959849) 207 s.
ISF Untitled
 
4 Hernæs, Øystein Marianssønn; Markussen, Simen; Røed, Knut.
Television, Cognitive Ability, and High School Completion. The Journal of human resources 2019
FRISCH ISF Untitled
 
5 Jegermalm, Magnus; Hermansen, Jonathan; Fladmoe, Audun.
Beyond Voluntary Organizations and the Welfare State: Patterns of Informal Helping in the Scandinavian Countries. I: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-98716-3. s. 95-111
ISF Untitled
 
6 Krumsvik, Arne H.; Milan, Stefania; Ni Bhroin, Niamh; Storsul, Tanja.
Making (Sense of) Media Innovations. I: Making Media: Production, Practices, and Professions. Amsterdam University Press 2019 ISBN 9789462988118. s. 193-205
HK ISF UiO Untitled
 
7 Lidén, Hilde; Kitterød, Ragni Hege.
Delt bosted: Barns perspektiver og utfyllende kunnskap. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-615-3) 241 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:3)
ISF Untitled
 
8 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
No longer the ‘last man standing’: Norway decides to allow dual citizenship. Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Blog 2019
ISF Untitled
 
9 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Pedersen, Axel West.
Ubehaget i migrasjonsforskningen. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(1) s. 74-76
ISF Untitled
 
10 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Teigen, Mari.
Verdipolarisering i norsk kontekst? Avstand mellom elite og befolkning i holdninger til innvandring og likestilling. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab 2019
ISF Untitled
 
11 Rasmussen, Magnus Bergli; Knutsen, Carl Henrik.
Majoritarian systems, rural groups, and (arrested) welfare state development. International Political Science Review 2019
ISF UiO Untitled
 
12 Skjeie, Hege; Holst, Cathrine; Teigen, Mari.
Splendid Isolation? On How a Non-member Is Affected by—And Affects—EU Gender Equality Policy. I: Gender and Queer Perspectives on Brexit. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-03122-0. s. 439-461
ISF UiO Untitled
 
13 Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun.
How wide is the acceptance in the general public to publish religious cartoons in mass media? Evidence from a Norwegian survey experiment. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2019; 2019-01-07 - 2019-01-09
ISF Untitled
 
14 Trætteberg, Håkon Solbu.
Ideelle organisasjoner i norsk velferd. Foredrag for Fagforbundet; 2019-02-08 - 2019-02-08
ISF Untitled
 
15 Trætteberg, Håkon Solbu.
Trender i frivillighet og frivilliges rolle i profesjonelle organisasjoner. opplæring og utvikling (OU) - konsultasjon; 2019-02-12 - 2019-02-12
ISF Untitled
 
16 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
Active citizenship for all? Evidence from home care services in Oslo, Norway. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2019; 2019-01-07 - 2019-07-09
ISF Untitled
 
17 Umblijs, Janis; von Simson, Kristine; Mohn, Ferdinand A.
Boligens betydning for annen velferd : en gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning. : Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-617-7) 85 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:01)
ISF Untitled
 
18 Vamstad, Johan; Sivesind, Karl Henrik; Boje, Thomas P..
Giving in Scandinavia. I: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-98716-3. s. 113-134
ISF Untitled
 
19 von Simson, Kristine; Umblijs, Janis.
Boforhold og velferd. : Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-619-1) 91 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:02)
ISF Untitled
 
2018
20 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes.
Elections in Context : The 2017 Norwegian Election. West European Politics 2018 ;Volum 41.(5) s. 1208-1216
ISF UiO Untitled
 
21 Arnesen, Daniel.
Mellom organisering, politikk og forvaltning : en studie av nasjonale paraplyorganisasjoner i Norge. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2018 (ISBN 978-82-7763-593-4) 96 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2018-01)
ISF Untitled
 
22 Askim, Jostein; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer.
The spy who loved me? Cross-partisans in the core executive. Public Administration 2018 ;Volum 96.(2) s. 243-258
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
23 Axelsdottir, Laufey; Halrynjo, Sigtona.
Gender Balance in Executive Management: Top-Managers' Understanding of Barriers and Solutions from the Demand-Supply Perspective. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society 2018 ;Volum 25.(2) s. 287-314
ISF Untitled
 
24 Barth, Erling; Davis, James Creece; Freeman, Richard.
Augmenting the Human Capital Earnings Equation With Measures of Where People Work. Journal of Labor Economics 2018 ;Volum 36. Suppl. S1 s. S71-S97
ISF Untitled
 
25 Barth, Erling; Ognedal, Tone.
Tax evasion in firms. Labour 2018 ;Volum 32.(1) s. 23-44
ISF UiO Untitled
 
26 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard.
Voter Mobilisation in a High-Turnout Context: Get Out the Vote Experiments in the 2017 Norwegian Parliamentary Election. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-598-9) 44 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:7)
ISF NORCE Untitled
 
27 Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf; Saglie, Jo.
Participation in indigenous democracy: Voter turnout in Sámi parliamentary elections in Norway and Sweden. Scandinavian Political Studies 2018 ;Volum 41.(4) s. 263-287
ISF UiB Untitled
 
28 Bergh, Johannes; Saglie, Jo.
Personvalg ved stortingsvalg: Konsekvenser av ulike valgordninger. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 18 s.
ISF Untitled
 
29 Beyer, Audun; Figenschou, Tine Ustad.
Media hypes and public opinion: Human interest frames and hype fatigue. I: From Media Hype to Twitter Storm. News Explosions and Their Impact on Issues, Crises and Public Opinion. Amsterdam University Press 2018 ISBN 9789462982178. s. 249-266
OSLOMET ISF Untitled
 
30 Beyer, Audun; Steen-Johnsen, Kari.
Nasjonale organisasjoners bruk av sosiale medier. Muligheter og barrierer for bruk. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420. s. 235-270
ISF Untitled
 
31 Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Rogstad, Jon.
Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology 2018
FAFO OSLOMET ISF UiO Untitled
 
32 Brekke, Jan-Paul; Grønningsæter, Andrea Gustafsson; Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Tilbakekall: Rettssikkerhet og kontroll ved tilbakekall av tillatelser etter søknad om beskyttelse. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-591-0) 64 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:6)
ISF UiB Untitled
 
33 Brekke, Jan-Paul; Mohn, Ferdinand A.
Holdninger til innvandring og integrering i Norge: Integreringsbarometeret 2018. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-596-5) 133 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:8)
ISF Untitled
 
34 Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Corrigendum: Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows [Migration Studies, 5, 1, (2017) (65-96)] doi: 10.1093/migration/mnw028. Migration Studies 2018 ;Volum 6.(1) s. 160-
ISF Untitled
 
35 Brekke, Jan-Paul; Staver, Anne Balke.
The renationalisation of migration policies in times of crisis: the case of Norway. Journal of ethnic and migration studies 2018 ;Volum 44.(13) s. 2163-2181
ISF Untitled
 
36 Brekke, Jan-Paul; Thorbjørnsrud, Kjersti.
Communicating borders - Governments deterring asylum seekers through social media campaigns. Migration Studies 2018 s. -
ISF Untitled
 
37 Bryson, Alex; Dale-Olsen, Harald.
The Role of Employer-Provided Sick Pay in Norway and Britain. Research in Labor Economics 2018
ISF Untitled
 
38 Cools, Sara; Hardoy, Ines; von Simson, Kristine.
Sosial bakgrunn, utdanning, arbeid og stønader til personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-605-4) 96 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:12)
ISF Untitled
 
39 Cools, Sara; Strøm, Marte.
Mellom arbeidsliv og familieliv: Hvilken betydning har arbeidsmarkedssituasjonen for om menn og kvinner velger å få barn?. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-607-8) 90 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:13)
ISF Untitled
 
40 Dale-Olsen, Harald.
Sykefravær og inntektskompensasjon ved sykefravær. Søkelys på arbeidslivet 2018 ;Volum 35.(1/2) s. 77-95
ISF Untitled
 
41 Dale-Olsen, Harald.
Sykelønns-kutt rammer ulikt. Aftenposten Viten 2018
ISF Untitled
 
42 Dale-Olsen, Harald.
Wages, Creative Destruction, and Union Networks. EEA-ESEM 2018; 2018-08-26 - 3018-08-30
ISF Untitled
 
43 Dale-Olsen, Harald.
Økte ulikheter med sykelønnskutt?. Magasinet Velferd 2018 ;Volum 107.(5) s. 40-41
ISF Untitled
 
44 Dale-Olsen, Harald; Godøy, Anna Aasen.
Kollegaens fastlege påvirker ditt sykefravær. Aftenposten Viten 2018 s. 12-13
ISF Untitled
 
45 Dale-Olsen, Harald; Strøm, Marte; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling.
Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-590-3) 136 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:5)
ISF Untitled
 
46 Drange, Ida; Orupabo, Julia.
Lær meg å bli ansettbar : Refortolkninger av etnisitet i et karrierekurs. Norsk sosiologisk tidsskrift 2018 ;Volum 2.(2) s. 111-126
OSLOMET ISF Untitled
 
47 Eggebø, Helga; Brekke, Jan-Paul.
Family migration and integration: a literature review. Bodø: Nordlandsforskning 2018 (ISBN 978-82-7321-739-4) 82 s.
NF ISF Untitled
 
48 Eggebø, Helga; Brekke, Jan-Paul.
Flukt, splittelse, konsekvenser. Vi har gjennomgått internasjonal og norsk forskning på familieinnvandring. Dette er hva vi fant.. Aftenposten 2018
ISF NF Untitled
 
49 Eide, Ketil; Lidén, Hilde; Haugland, Bergit; Fladstad, Torunn; Hauge, Hans A..
Trajectories of ambivalence and trust: experiences of unaccompanied refugee minors resettling in Norway. European Journal of Social Work 2018 s. -
USN ISF Untitled
 
50 Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Folkestad, Bjarte; Ødegård, Guro.
Changing patterns of volunteering and participation. I: Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer 2018 ISBN 9783319772639. s. 25-65
OSLOMET ISF NORCE Untitled
 
    Vis neste liste