Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2020
1 Eichhorn, Jan; Bergh, Johannes.
Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Palgrave Macmillan 2020 (ISBN 978-3-030-32540-4) 245 s.
ISF Untitled
 
2 Eimhjellen, Ivar; Bentsen, Henrik Litleré; Wollebæk, Dag.
Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-652-8) 75 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:2)
ISF NORCE Untitled
 
3 Eimhjellen, Ivar; Fladmoe, Audun.
Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-650-4) 71 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:1)
ISF NORCE Untitled
 
4 Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock.
Local Elections and Voting in Norway. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap. Arbeidsgruppe "Politisk atferd"; 2020-01-06 - 2020-01-08
ISF Untitled
 
5 Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo.
Why Did Young Norwegians Mobilize: External Events or Early Enfranchisement?. I: Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Palgrave Macmillan 2020 ISBN 978-3-030-32540-4. s. 189-210
ISF OSLOMET Untitled
 
2019
6 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle.
Politiske stridsspørsmål, ideologiske dimensjoner og stemmegivning. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 44-80
ISF UiO Untitled
 
7 Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strøm, Marte; Vanhala, Pekka.
Better Late than Never? How Late Completion Affects the Early Career of Dropouts. Bonn: IZA Institute of Labor Economics 2019 ;Volum 2019.39 s. IZA Discussion Papers(12560)
ISF Untitled
 
8 Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo; Østerud, Øyvind.
Makt og opposisjon. De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-03431-7) 267 s.
ISF UiO Untitled
 
9 Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo; Østerud, Øyvind.
Politiske partier som demokratisk paradoks. I: Makt og opposisjon. De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03431-7. s. 13-25
ISF UiO Untitled
 
10 Arnesen, Daniel.
Frivillig sektors samfunnsrolle, organisering og selvforståelse. Frivillig sektor og forskning - påvirkning, medvirkning, involvering og mobilisering; 2019-01-24 - 2019-01-24
ISF Untitled
 
11 Arnesen, Daniel.
Frivillighet i endring: Trender og implikasjoner. Arbeidsseminar i Mental Helse; 2019-10-16 - 2019-10-16
ISF Untitled
 
12 Arnesen, Daniel.
Organisasjonene og det offentlige: Endringer i forholdet mellom frivillig sektor og staten. Seminar om frivillighet og samarbeid med det offentlige; 2019-04-26 - 2019-04-26
ISF Untitled
 
13 Arnesen, Daniel.
Volunteering in Scandinavia: Developments and the Characteristics of Volunteers. Styremøte for Hele Norden ska leva; 2019-10-07 - 2019-10-07
ISF Untitled
 
14 Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Aardal, Bernt.
Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2019 ;Volum 35.(2) s. 62-76
ISF NORCE UiB UiO Untitled
 
15 Barth, Erling; Cools, Sara; Strøm, Marte.
Geografisk variasjon i sosial mobilitet: Polarisering i arbeidslivet, fraflyting og mødres yrkesaktivitet. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(3) s. 300-308
ISF Untitled
 
16 Barth, Erling; Keute, Anna Lene; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Steffensen, Kjartan.
NEET Status and Early versus Later Skills among Young Adults: Evidence from linked register-PIAAC data. Scandinavian Journal of Educational Research 2019
ISF SSB Untitled
 
17 Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge.
Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 978-82-05-50231-4) 370 s.
OSLOMET ISF Untitled
 
18 Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge.
Trygd i aktiveringens tid. KAI-kronikken 2019
OSLOMET ISF Untitled
 
19 Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West; Terum, Lars Inge.
Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 13-32
OSLOMET ISF Untitled
 
20 Bay, Ann-Helén; Hellevik, Tale; Koren, Charlotte; Pedersen, Axel West.
Demografi og økonomi. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 48-67
OSLOMET ISF Untitled
 
21 Bergh, Johannes.
Sporadiske velgere eller permanente hjemmesittere?. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9.
ISF Untitled
 
22 Bergh, Johannes; Aardal, Bernt.
En samlet modell for stemmegivning. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 237-254
ISF UiO Untitled
 
23 Bergh, Johannes; Aardal, Bernt.
Stortingsvalget 2017 - borgerlig valgseier, men velgerne går mot venstre. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 11-26
ISF UiO Untitled
 
24 Bergh, Johannes; Aardal, Bernt.
Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-60971-9) 258 s.
ISF UiO Untitled
 
25 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne.
Sporadiske velgere eller permanente hjemmesittere?. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 223-236
ISF NORCE Untitled
 
26 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard E..
When is a Reminder Enough? Text Message Voter Mobilization in a European Context. Political Behavior 2019 s. -
ISF NORCE Untitled
 
27 Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle.
Regjeringsvalget 2017 – politisk polarisering i synet på regjeringen. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 178-200
ISF Untitled
 
28 Bergh, Johannes; Karlsen, Rune.
Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 27-43
ISF UiO Untitled
 
29 Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege; Wiik, Kenneth Aarskaug.
Parenthood and Couples’ Relative Earnings in Norway. European Sociological Review 2019
ISF SSB Untitled
 
30 Bevelander, Pieter; Erdal, Marta Bivand; Brochmann, Grete; Bech, Emily Cochran; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Mouritsen, Per.
Infödda och invandrade ense om krav för medborgarskap. Dagens nyheter 2019
PRIO ISF UiO Untitled
 
31 Beyer, Audun; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari.
News Habits Die Hard, but Die. A Longitudinal Study of Total News Avoidance in the transition from low to high-Choice Media Environments 1997-2016. 69th Annual Conference, Communication Beyond Boundaries; 2019-05-24 - 2019-05-28
ISF UiO Untitled
 
32 Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Rogstad, Jon.
Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology 2019 ;Volum 70.(1) s. 241-260
FAFO OSLOMET ISF UiO Untitled
 
33 Birkvad, Simon Roland.
Immigrant meanings of citizenship: mobility, stability, and recognition. Citizenship Studies 2019
ISF Untitled
 
34 Bjørklund, Tor; Bergh, Johannes.
Når kjempene faller: om svekkelsen av sosialdemokratiske partier. I: Makt og opposisjon. De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03431-7. s. 86-100
ISF UiO Untitled
 
35 Blekesaune, Morten; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Pedersen, Axel West.
Helsesvikt og arbeidsuførhet. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 176-201
OSLOMET ISF UIA Untitled
 
36 Borchgrevink, Tordis.
Stor ståhei for ingenting?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(1) s. 77-80
ISF Untitled
 
37 Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun.
“Everyone wants to leave”: Transit migration from Khartoum — The role of information and social media campaigns. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-634-4) 56 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:11)
ISF Untitled
 
38 Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun; Enjolras, Bernard.
Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge: Kjennetegn, avsendere og motvirkning. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-625-2) 102 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:5)
ISF Untitled
 
39 Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland; Erdal, Marta Bivand.
Losing the Right to Stay: Revocation of immigrant residence permits and citizenship in Norway — Experiences and effects. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-631-3) 96 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:9)
ISF PRIO UiO Untitled
 
40 Brochmann, Grete; Erdal, Marta Bivand; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Statsborger i Skandinavia – hvem bør få innpass?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
PRIO ISF UiO Untitled
 
41 Brochmann, Grete; Grødem, Anne Skevik.
Absorption Capacity as Means for Assessing Sustainable Immigration. EMN Norway Occasional Paper. Oslo: European Migration Network Norway 2019 31 s.
ISF UiO Untitled
 
42 Bryson, Alex; Dale-Olsen, Harald.
The Role of Employer-Provided Sick Pay in Norway and Britain. Research in Labor Economics 2019 ;Volum 47. s. 227-252
ISF Untitled
 
43 Bryson, Alex; Dale-Olsen, Harald; Nergaard, Kristine.
Gender differences in the union wage premium? A comparative case study. European journal of industrial relations 2019 s. -
FAFO ISF Untitled
 
44 Cools, Sara; Flatø, Martin; Kotsadam, Andreas.
Jobs and Intimate Partner Violence - Evidence from a Field Experiment in Ethiopia. Journal of Peace Research 2019
FHI FRISCH ISF Untitled
 
45 Cools, Sara; Schøne, Pål.
Overgang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(2) s. 140-165
ISF Untitled
 
46 Cools, Sara; Schøne, Pål.
Utdanningssted forklarer ulikhet på toppen av yrkeshierarkiet. Dagens næringsliv 2019
ISF Untitled
 
47 Dale-Olsen, Harald.
Creative Destruction, Social Security Uptake, and Union Networks. : IZA 2019 34 s. IZA Discussion Papers(12564)
ISF Untitled
 
48 Dale-Olsen, Harald; Finseraas, Henning.
Linguistic Diversity and Workplace Productivity. : IZA 2019 34 s.
ISF Untitled
 
49 Dale-Olsen, Harald; Finseraas, Henning.
Linguistic Proximity and Workplace Productivity. EALE 2019; 2019-09-19 - 2019-09-21
ISF Untitled
 
50 Dale-Olsen, Harald; Finseraas, Henning.
Linguistic proximity and workplace productivity. ESPE 2019; 2019-06-20
ISF Untitled
 
    Vis neste liste