Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2021
1 Arnesen, Daniel.
Digital innsamling som fenomen. Dagens, NRK P1 [Radio] 2021-02-22
ISF Untitled
 
2 Arnesen, Daniel.
Forsøk med fritidskortordninger: Muligheter og utfordringer i innføringen av fritidskort. Bli Med - aktiv fritid for alle; 2021-03-15 - 2021-03-15
ISF Untitled
 
3 Arnesen, Daniel.
Frivillig i krisetid - veien videre. Frivillighetskonferansen 2021; 2021-04-27 - 2021-04-27
ISF Untitled
 
4 Arnesen, Daniel.
Frivillighetens beredskap – i krise og «fredstid», samtale mellom Ingrid Stenstadvold Ross og Daniel Arnesen. Webinar: Helseberedskap i frivilligheten; 2021-05-05 - 2021-05-05
ISF Untitled
 
5 Arnesen, Daniel.
Pengegaver og innsamling under koronakrisen. Innsiktsdagen 2021; 2021-03-11 - 2021-03-11
ISF Untitled
 
6 Arnesen, Daniel.
Regional frivillighet som politikkområde: Innspill og refleksjoner. Workshop temaplan Frivillighet i Viken fylke; 2021-06-09 - 2021-06-09
ISF Untitled
 
7 Arnesen, Daniel.
Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Seminar om helhetlig ungdomsplan; 2021-03-09 - 2021-03-09
ISF Untitled
 
8 Arnesen, Daniel.
Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Dialogmøte om tilskuddsordningen Inkludering i kulturlivet; 2021-04-15 - 2021-04-15
ISF Untitled
 
9 Arnesen, Daniel.
Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Digital samling faglig nettverk Skattkammer; 2021-05-11 - 2021-05-11
ISF Untitled
 
10 Arnesen, Daniel.
Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Webinar: Hvordan får vi med alle barna?; 2021-03-23 - 2021-03-23
ISF Untitled
 
11 Arnesen, Daniel.
Sylvia Jacobsen møter samfunnsforsker Daniel Arnesen.. Dritt'n i Midt'n (podcast) [Radio] 2021-01-26
ISF Untitled
 
12 Arnesen, Daniel.
Utviklingstrekk i norsk frivillighet. Frokostmøte: Hvorfor frivillighet?; 2021-03-25 - 2021-03-25
ISF Untitled
 
13 Arnesen, Daniel; Grødem, Anne Skevik; Ervik, Rune; Eimhjellen, Ivar.
Delrapport: Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Erfaringer fra forsøkskommunenes innføring av Fritidskortet. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2021 (ISBN 978-82-7763-697-9) 74 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2021:2)
ISF NORCE Untitled
 
14 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Frivillighet og koronakrisen. Befolkningens frivillige innsats og frivillige organisasjoners rolle, aktiviteter og økonomi under koronakrisen i Norge. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2021 (ISBN 978-82-7763-695-5) 82 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2021:02)
ISF Untitled
 
15 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Konsekvenser av koronakrisen for frivillig sektor - på kort og lang sikt. Forum for ideell sektor; 2021-02-03 - 2021-02-03
ISF Untitled
 
16 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Koronakrisen og den norske frivilligheten. Lanseringsseminar; 2021-03-24 - 2021-03-24
ISF Untitled
 
17 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Norsk frivillighet og koronakrisen. Samling for beredskapskontakter i Røde Kors; 2021-06-17 - 2021-06-17
ISF Untitled
 
18 Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Aardal, Bernt.
Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy 2021 ;Volum 7.
ISF NORCE UiO Untitled
 
19 Barth, Erling; Østbakken, Kjersti Misje.
Fortsatt polarisering i det norske arbeidsmarkedet?. Søkelys på arbeidslivet 2021 ;Volum 38.(1) s. 23-40
ISF Untitled
 
20 Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje.
Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid. Bonn: IZA Institute of labor economics 2021 46 s. IZA Discussion Papers(14530)
ISF Untitled
 
21 Barth, Erling; Finseraas, Henning; Kjelsrud, Anders Grøn; Moene, Karl Ove (Kalle).
Does the Rise of China Lead to the Fall of European Welfare States?. Bonn: IZA Institute of Labor Economics 2021 44 s. IZA Discussion Papers(14063)
ISF NTNU UiO Untitled
 
22 Barth, Erling; Kerr, Sari Pekkala; Olivetti, Claudia.
The dynamics of gender earnings differentials: Evidence from establishment data. European Economic Review 2021 ;Volum 134. s. -
ISF Untitled
 
23 Barth, Erling; Moene, Karl Ove (Kalle); Pedersen, Axel West.
Rising Inequality in the Egalitarian Nordics. I: Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality. Oxford University Press 2021 ISBN 019754570X. s. 219-246
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
24 Barth, Erling; Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald; Østbakken, Kjersti Misje.
The rise and fall - labor demand during COVID-19. The 43rd Meeting of the Norwegian Association of Economists; 2021-01-07 - 2021-01-08
ISF Untitled
 
25 Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West.
The age profile of European welfare states. A source of intergenerational conflict?. I: Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. Routledge 2021 ISBN 978-0-367-65471-9. s. 38-58
OSLOMET ISF Untitled
 
26 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Holmås, Tor Helge.
Field experiments in voter mobilization among immigrants in the Norwegian 2017 parliamentary election. MPSA Virtual Conference; 2021-04-14 - 2021-04-18
NORCE ISF UiB Untitled
 
27 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Holmås, Tor Helge.
Mobiliseringsvalget 2019: Hadde kommunereformen noen betydning?. I: Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202727840. s. 87-115
ISF NORCE Untitled
 
28 Bergh, Johannes; Rommetvedt, Hilmar; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock.
Hva kan vi lære av valget i 2019?. Kommunal Rapport 2021
ISF NORCE Untitled
 
29 Bergh, Johannes; Saglie, Jo.
Passive innmeldte: Om hjemmesitterne ved sametingsvalg. I: Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202697051. s. 165-179
ISF Untitled
 
30 Bergh, Johannes; Saglie, Jo.
Politisk avstand ved sametingsvalg: En kartlegging av det samiske ideologiske landskapet i Norge. I: Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202697051. s. 181-204
ISF Untitled
 
31 Berg-Nordlie, Mikkel; Saglie, Jo.
Sametingsvalget 2017: Velgere, kretser, partier og politikk. I: Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202697051. s. 11-40
OSLOMET ISF Untitled
 
32 Beyer, Audun; Knudsen, Erik; Andersen, Kim; Shehata, Adam.
Political media effects in a Nordic perspective. I: Power, communication, and politics in the Nordic countries. Nordicom 2021 ISBN 978-91-88855-28-2.
UiB ISF Untitled
 
33 Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun.
Everyone wants to leave. Examining possible effects of social media campaigns on migrants in transit.. 6th Meeting of the OECD Network of Communication Officers on Migration (NETCOM); 2021-01-18 - 2021-01-18
HK OSLOMET ISF Untitled
 
34 Brekke, Jan-Paul; Paasche, Erlend; Espegren, Astrid; Sandvik, Kristin Bergtora.
Selection Criteria in Refugee Resettlement. Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2021 (ISBN 978-82-7763-702-0) 128 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2021:3)
UiO ISF NORCE Untitled
 
35 Christensen, Dag Arne; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock.
Lokalvalget 2019: Et fremoverskuende valg?. I: Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202727840. s. 9-25
ISF NORCE Untitled
 
36 Cools, Sara; Finseraas, Henning; Rogeberg, Ole.
Local Immigration and Support for Anti-Immigration Parties: A Meta-Analysis. American Journal of Political Science (AJPS) 2021 s. 1-19
ISF NTNU FRISCH Untitled
 
37 Dale-Olsen, Harald.
Firms’ mark-up, trade strategies and pay. EEA-ESEM 2021; 2021-08-23 - 2021-08-27
ISF Untitled
 
38 Eggebø, Helga; Aasen Lundberg, Aase Kristine; Teigen, Mari.
Norsk klimapolitikk - er kjønnsperspektiver relevant?. Foredrag for Kulturdepartementet; 2021-09-22 - 2021-09-22
NF ISF Untitled
 
39 Eichhorn, Jan; Bergh, Johannes.
Lowering the Voting Age to 16 in Practice: Processes and Outcomes Compared. Parliamentary Affairs 2021
ISF Untitled
 
40 Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege.
Den "uferdige" revolusjonen: Hva betyr utdanning for fedres familiearbeid?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2021 ;Volum 62.(1) s. 27-50
ISF UiO Untitled
 
41 Enjolras, Bernard; Loga, Jill Merethe; Kobro, Lars Ueland; Hauge, Hans A..
Social Enterprises in Norway: Models and Institutional Trajectories. I: Social Enterprise in Western Europe Theory, Models and Practice. Routledge 2021 ISBN 9780367151188.
USN ISF UiB UiT Untitled
 
42 Enjolras, Bernard Louis.
Explaining the Varieties of Volunteering in Europe: A Capability Approach. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2021
ISF Untitled
 
43 Enjolras, Bernard; Lundgaar Andersen, Linda; Gawell, Malin; Loga, Jill Merethe.
Between Coercive and Mimetic Institutional Isomorphism: Social Enterprise and the Universal Scandinavian Welfare State. I: Social Enterprise in Western Europe Theory, Models and Practice. Routledge 2021 ISBN 9780367151188.
ISF UiB Untitled
 
44 Enstad, Johannes Due.
Documenting Contemporary Antisemitism.
ISF Untitled
 
45 Enstad, Johannes Due.
Kari Aga Myklebost, Jens Petter Nielsen og Andrei Rogatchevski (red.): The Russian Revolutions of 1917: The Northern Impact and beyond. Historisk Tidsskrift (Norge) 2021 ;Volum 100.(2) s. 191-193
ISF Untitled
 
46 Enstad, Johannes Due.
On the ideological and cultural diversity of current antisemitism. Right Now! 2021
ISF Untitled
 
47 Erdal, Marta Bivand; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
‘Birthplace unknown’: on the symbolic value of the passport for identity-construction among naturalised citizens. Identities: Global Studies in Culture and Power 2021
ISF PRIO Untitled
 
48 Fibbi, Rosita; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Simon, Patrick.
Migration and Discrimination. Springer 2021 (ISBN 9783030672812) IMISCOE Research Series(2021:9)
ISF Untitled
 
49 Finseraas, Henning; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Det er en lav andel kvinnelige professorer i Norge. Er diskriminering forklaringen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021
ISF NTNU UiO Untitled
 
50 Finseraas, Henning; Strøm, Marte.
Voter responses to refugee arrivals: Effects of settlement policy. European Journal of Political Research 2021
ISF NTNU Untitled
 
    Vis neste liste