Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2021
1 Arnesen, Daniel; Grødem, Anne Skevik; Ervik, Rune; Eimhjellen, Ivar.
Delrapport: Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Erfaringer fra forsøkskommunenes innføring av Fritidskortet. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2021 (ISBN 978-82-7763-697-9) 74 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2021:2)
ISF NORCE Untitled
 
2 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Frivillighet og koronakrisen. Befolkningens frivillige innsats og frivillige organisasjoners rolle, aktiviteter og økonomi under koronakrisen i Norge. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2021 (ISBN 978-82-7763-695-5) 82 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2021:02)
ISF Untitled
 
3 Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Aardal, Bernt.
Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy 2021 ;Volum 7.
ISF NORCE UiO Untitled
 
4 Barth, Erling; Østbakken, Kjersti Misje.
Fortsatt polarisering i det norske arbeidsmarkedet?. Søkelys på arbeidslivet 2021 ;Volum 38.(1) s. 23-40
ISF Untitled
 
5 Barth, Erling; Finseraas, Henning; Kjelsrud, Anders Grøn; Moene, Karl Ove (Kalle).
Does the Rise of China Lead to the Fall of European Welfare States?. Bonn: IZA Institute of Labor Economics 2021 44 s. IZA Discussion Papers(14063)
ISF NTNU UiO Untitled
 
6 Barth, Erling; Moene, Karl Ove (Kalle); Pedersen, Axel West.
Rising Inequality in the Egalitarian Nordics. I: Europe's Income, Wealth, Consumption, and Inequality. Oxford University Press 2021 ISBN 019754570X. s. 219-246
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
7 Barth, Erling; Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald; Østbakken, Kjersti Misje.
The rise and fall - labor demand during COVID-19. The 43rd Meeting of the Norwegian Association of Economists; 2021-01-07 - 2021-01-08
ISF Untitled
 
8 Beyer, Audun; Knudsen, Erik; Andersen, Kim; Shehata, Adam.
Political media effects in a Nordic perspective. I: Power, communication, and politics in the Nordic countries. Nordicom 2021 ISBN 978-91-88855-28-2.
HK ISF UiB Untitled
 
9 Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun.
Everyone wants to leave. Examining possible effects of social media campaigns on migrants in transit.. 6th Meeting of the OECD Network of Communication Officers on Migration (NETCOM); 2021-01-18 - 2021-01-18
HK OSLOMET ISF Untitled
 
10 Brekke, Jan-Paul; Paasche, Erlend; Espegren, Astrid; Sandvik, Kristin Bergtora.
Selection Criteria in Refugee Resettlement. Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2021 (ISBN 978-82-7763-702-0) 128 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2021:3)
ISF NORCE UiO Untitled
 
11 Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege.
Den "uferdige" revolusjonen: Hva betyr utdanning for fedres familiearbeid?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2021 ;Volum 62.(1) s. 27-50
ISF UiO Untitled
 
12 Enjolras, Bernard; Loga, Jill Merethe; Kobro, Lars Ueland; Hauge, Hans A..
Social Enterprises in Norway: Models and Institutional Trajectories. I: Social Enterprise in Western Europe Theory, Models and Practice. Routledge 2021 ISBN 9780367151188.
USN ISF UiB UiT Untitled
 
13 Enjolras, Bernard Louis.
Explaining the Varieties of Volunteering in Europe: A Capability Approach. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2021
ISF Untitled
 
14 Enjolras, Bernard; Lundgaar Andersen, Linda; Gawell, Malin; Loga, Jill Merethe.
Between Coercive and Mimetic Institutional Isomorphism: Social Enterprise and the Universal Scandinavian Welfare State. I: Social Enterprise in Western Europe Theory, Models and Practice. Routledge 2021 ISBN 9780367151188.
ISF UiB Untitled
 
15 Enstad, Johannes Due.
Kari Aga Myklebost, Jens Petter Nielsen og Andrei Rogatchevski (red.): The Russian Revolutions of 1917. The Northern Impact and Beyond. Historisk Tidsskrift (Norge) 2021
ISF Untitled
 
16 Erdal, Marta Bivand; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
‘Birthplace unknown’: on the symbolic value of the passport for identity-construction among naturalised citizens. Identities: Global Studies in Culture and Power 2021
ISF PRIO Untitled
 
17 Fibbi, Rosita; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Simon, Patrick.
Migration and Discrimination. Springer 2021 (ISBN 9783030672812) IMISCOE Research Series(2021:9)
ISF Untitled
 
18 Finseraas, Henning; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Det er en lav andel kvinnelige professorer i Norge. Er diskriminering forklaringen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021
ISF NTNU UiO Untitled
 
19 Finseraas, Henning; Strøm, Marte.
Voter responses to refugee arrivals: Effects of settlement policy. European Journal of Political Research 2021
ISF NTNU Untitled
 
20 Fladmoe, Audun; Wollebæk, Dag; Steen-Johnsen, Kari; Thorbjørnsrud, Kjersti.
Hva mener befolkningen om ytringsfrihetens grenser?. Oslo: Fritt ord 2021 (ISBN 978-82-996554-6-0) 18 s.
ISF Untitled
 
21 Friberg, Jon Horgen; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Bortskjemte nordmenn og sultne innvandrere. Arbeidsgiverpreferanser og betydningen av etnisitet i norske arbeiderklasseyrker. I: Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202646240.
FAFO ISF UiO Untitled
 
22 Giani, Marco; Hope, David; Skorge, Øyvind Søraas.
Household education gaps and gender role attitudes. Political Science Research and Methods 2021 s. -
BJORKNES ISF Untitled
 
23 Grødem, Anne Skevik; Kitterød, Hege.
Older workers imagining retirement: the collapse of agency, or freedom at last?. Ageing & Society 2021
ISF Untitled
 
24 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Eliter. I: Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser. Fagbokforlaget 2021 ISBN 978-82-450-3476-9. s. 102-128
ISF Untitled
 
25 Halrynjo, Sigtona; Jørgensen, Ruth Eva; Høie Vadla, Ingrid.
Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister. : Institutt for samfunnsforskning 2021 (ISBN 978-82-7763-704-4) 116 s.
ISF UiO Untitled
 
26 Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn.
Arbeiderklassen i Norge - definisjon, sammensetning og endring. I: Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202646240.
ISF UiO Untitled
 
27 Haugsgjerd, Atle; Hesstvedt, Stine; Karlsen, Rune.
Increased media choice and political knowledge gaps: A comparative longitudinal study of 18 established democracies 1995-2015. Political Communication 2021 s. 1-20
ISF UiO Untitled
 
28 Haugsgjerd, Atle; Linde, Jonas.
Vehicles of democratic dissatisfaction? Populist radical right electoral success and satisfaction with democracy in Europe 1976-2019. Politicologenetmaal 2021; 2021-06-03 - 2021-06-04
ISF UiB Untitled
 
29 Haugsgjerd, Atle; Thorbjørnsrud, Kjersti.
Innspill til debatten om strukturell rasisme: potensial, utfordringer og kritikk. Tidsskrift for samfunnsforskning 2021 ;Volum 62.(1) s. 78-79
ISF Untitled
 
30 Hesstvedt, Stine; Christensen, Johan.
Political and administrative control of expert groups—A mixed‐methods study. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions 2021
ISF Untitled
 
31 Hesstvedt, Stine; Christensen, Johan.
Political and administrative control of expert groups—A mixed‐methods study. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions 2021
ISF Untitled
 
32 Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Nordø, Åsta Dyrnes; Sletten, Mira Aaboen; Arnesen, Daniel.
Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2021 (ISBN 978-82-7763-693-1) 87 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2021:01)
OSLOMET ISF NORCE Untitled
 
33 Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Sletten, Mira Aaboen; Nordø, Åsta Dyrnes; Arnesen, Daniel.
Fritidsaktiviteter er ikke for «alle». Vårt land 2021
OSLOMET NORCE ISF Untitled
 
34 Kaakinen, Markus; Oksanen, Atte; Kusher Gadarian, Shana; Solheim, Øyvind Bugge; Herreros, Francisco; Winsvold, Marte Slagsvold; Enjolras, Bernard Louis; Steen-Johnsen, Kari.
Online Hate and Zeitgeist of Fear: A Five-Country Longitudinal Analysis of Hate Exposure and Fear of Terrorism After the Paris Terrorist Attacks in 2015. Political Psychology 2021
ISF UiO Untitled
 
35 Kitterød, Ragni Hege; Grødem, Anne Skevik; Pedersen, Axel West.
Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse?. Tidsskrift for velferdsforskning 2021
OSLOMET ISF Untitled
 
36 Kitterød, Ragni Hege; Teigen, Mari.
Feminisme og holdninger til likestilling – tendenser til polarisering?. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2021 136 s.
ISF Untitled
 
37 Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Thorbjørnsrud, Kjersti; Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun.
Forskerne og offentligheten – om ytringsfrihet i akademia. Oslo: Fritt ord 2021 (ISBN 978-82-692559-0-4) 11 s.
ISF Untitled
 
38 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Strukturell rasisme i en strukturelt inkluderende velferdsstat?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2021 ;Volum 62.(1) s. 106-115
ISF UiO Untitled
 
39 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Strukturell rasisme på norsk. Klassekampen 2021
ISF UiO Untitled
 
40 Nadim, Marjan; Thorbjørnsrud, Kjersti; Fladmoe, Audun.
Gråsoner og grenseoverskridelser på nettet: En studie av deltagere i opphetede og aggressive nettdebatter. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2021 (ISBN 978-82-7763-691-7) 111 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2021:1)
ISF Untitled
 
41 Orupabo, Julia.
Spranget fra hvem som er rasist, til når, hvor og hvordan. Tidsskrift for samfunnsforskning 2021 ;Volum 62.(1) s. 116-120
ISF Untitled
 
42 Orupabo, Julia Kristine B..
Hverdagsmotstand: den skjulte kampen om anerkjennelse. I: Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202646240.
ISF Untitled
 
43 Orupabo, Julia Kristine B..
Spranget fra hvem som er rasist, til når, hvor og hvordan. Tidsskrift for samfunnsforskning 2021 ;Volum 62.(1) s. 116-120
ISF Untitled
 
44 Drange, Ida; Orupabo, Julia Kristine B..
Er norsk akademia egentlig så mangfoldig?. Khrono.no 2021
OSLOMET ISF Untitled
 
45 Schøne, Pål; Strøm, Marte.
International labor market competition and wives’ labor supply responses. Labour Economics 2021
ISF Untitled
 
46 Teigen, Mari; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Karlsen, Rune.
Elites on Equality: Room for Gender Balance and Ethnic Diversity in Leadership Positions?. Acta Sociologica 2021
UiO ISF Untitled
 
47 Trætteberg, Håkon Solbu.
Kvifor frivilligpolitikk i kommunane? Kommunal frivilligheitspolitikk og lokale organisasjonar. Auka samspel gjennom kommunal frivilligpolitikk; 2021-05-28 - 2021-05-28
ISF Untitled
 
48 von Simson, Kristine; Brekke, Idunn; Hardoy, Ines.
The Impact of Mental Health Problems in Adolescence on Educational Attainment. Scandinavian Journal of Educational Research 2021 s. -
FHI OSLOMET ISF Untitled
 
49 Wiepking, Pamala; Handy, Femida; Park, Sohyun; Neumayr, Michaela; Bekkers, Rene; Breeze, Beth; de Wit, Arjen; Einolf, Christopher J.; Gricevic, Zbignev; Scaife, Wendy; Bethmann, Steffen; Breen, Oonagh; Kang, Chulhee; Katz, Hagai; Krasnopolskaya, Irina; Layton, Michael D.; Mersianova, Irina; Lo, Kuang-Ta; Osili, Una; Pessi, Anne Birgitta; Sivesind, Karl Henrik; Yamauchi, Naoto; Yang, Yongzheng.
Global Philanthropy: Does Institutional Context Matter for Charitable Giving?. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 2021
ISF Untitled
 
50 Østbakken, Kjersti Misje; Frisell, Marte Marie.
Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn – hvilken rolle spiller bedriften?. Tidsskrift for kjønnsforskning 2021
ISF Untitled
 
    Vis neste liste