Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2019
1 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle.
Politiske stridsspørsmål, ideologiske dimensjoner og stemmegivning. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 44-80
ISF UiO Untitled
 
2 Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strøm, Marte; Vanhala, Pekka.
Better Late than Never? How Late Completion Affects the Early Career of Dropouts. Bonn: IZA Institute of Labor Economics 2019 ;Volum 2019.39 s. IZA Discussion Papers(12560)
ISF Untitled
 
3 Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo; Østerud, Øyvind.
Makt og opposisjon. De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-03431-7) 267 s.
ISF UiO Untitled
 
4 Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo; Østerud, Øyvind.
Politiske partier som demokratisk paradoks. I: Makt og opposisjon. De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03431-7. s. 13-25
ISF UiO Untitled
 
5 Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Aardal, Bernt.
Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2019 ;Volum 35.(2) s. 62-76
ISF NORCE UiB UiO Untitled
 
6 Barth, Erling; Cools, Sara; Strøm, Marte.
Geografisk variasjon i sosial mobilitet: Polarisering i arbeidslivet, fraflyting og mødres yrkesaktivitet. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(3) s. 300-308
ISF Untitled
 
7 Barth, Erling; Keute, Anna Lene; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Steffensen, Kjartan.
NEET Status and Early versus Later Skills among Young Adults: Evidence from linked register-PIAAC data. Scandinavian Journal of Educational Research 2019
ISF SSB Untitled
 
8 Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge.
Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 978-82-05-50231-4) 370 s.
OSLOMET ISF Untitled
 
9 Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West; Terum, Lars Inge.
Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 13-32
OSLOMET ISF Untitled
 
10 Bay, Ann-Helén; Hellevik, Tale; Koren, Charlotte; Pedersen, Axel West.
Demografi og økonomi. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 48-67
OSLOMET ISF Untitled
 
11 Bergh, Johannes.
Sporadiske velgere eller permanente hjemmesittere?. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9.
ISF Untitled
 
12 Bergh, Johannes; Aardal, Bernt.
En samlet modell for stemmegivning. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 237-254
ISF UiO Untitled
 
13 Bergh, Johannes; Aardal, Bernt.
Stortingsvalget 2017 - borgerlig valgseier, men velgerne går mot venstre. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 11-26
ISF UiO Untitled
 
14 Bergh, Johannes; Aardal, Bernt.
Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-60971-9) 258 s.
ISF UiO Untitled
 
15 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne.
Sporadiske velgere eller permanente hjemmesittere?. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 223-236
ISF NORCE Untitled
 
16 Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle.
Regjeringsvalget 2017 – politisk polarisering i synet på regjeringen. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 178-200
ISF Untitled
 
17 Bergh, Johannes; Karlsen, Rune.
Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017.. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 27-44
ISF UiO Untitled
 
18 Beyer, Audun; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari.
News Habits Die Hard, but Die. A Longitudinal Study of Total News Avoidance in the transition from low to high-Choice Media Environments 1997-2016. 69th Annual Conference, Communication Beyond Boundaries; 2019-05-24 - 2019-05-28
ISF UiO Untitled
 
19 Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Rogstad, Jon.
Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology 2019 ;Volum 70.(1) s. 241-260
FAFO OSLOMET ISF UiO Untitled
 
20 Bjørklund, Tor; Bergh, Johannes.
Når kjempene faller: om svekkelsen av sosialdemokratiske partier. I: Makt og opposisjon. De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03431-7. s. 86-100
ISF UiO Untitled
 
21 Blekesaune, Morten; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Pedersen, Axel West.
Helsesvikt og arbeidsuførhet. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 176-201
OSLOMET ISF UIA Untitled
 
22 Borchgrevink, Tordis.
Stor ståhei for ingenting?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(1) s. 77-80
ISF Untitled
 
23 Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun.
“Everyone wants to leave”: Transit migration from Khartoum — The role of information and social media campaigns. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-634-4) 56 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:11)
ISF Untitled
 
24 Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun; Enjolras, Bernard.
Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge: Kjennetegn, avsendere og motvirkning. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-625-2) 102 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:5)
ISF Untitled
 
25 Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland; Erdal, Marta Bivand.
Losing the Right to Stay: Revocation of immigrant residence permits and citizenship in Norway — Experiences and effects. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-631-3) 96 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:9)
ISF PRIO UiO Untitled
 
26 Brochmann, Grete; Grødem, Anne Skevik.
Absorption Capacity as Means for Assessing Sustainable Immigration. EMN Norway Occasional Paper. Oslo: European Migration Network Norway 2019 31 s.
ISF UiO Untitled
 
27 Bryson, Alex; Dale-Olsen, Harald.
The Role of Employer-Provided Sick Pay in Norway and Britain. Research in Labor Economics 2019 ;Volum 47. s. 227-252
ISF Untitled
 
28 Bryson, Alex; Dale-Olsen, Harald; Nergaard, Kristine.
Gender differences in the union wage premium? A comparative case study. European journal of industrial relations 2019 s. -
FAFO ISF Untitled
 
29 Cools, Sara; Schøne, Pål.
Overgang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(2) s. 140-165
ISF Untitled
 
30 Cools, Sara; Schøne, Pål.
Utdanningssted forklarer ulikhet på toppen av yrkeshierarkiet. Dagens næringsliv 2019
ISF Untitled
 
31 Dale-Olsen, Harald.
Creative Destruction, Social Security Uptake, and Union Networks. : IZA 2019 34 s. IZA Discussion Papers(12564)
ISF Untitled
 
32 Dale-Olsen, Harald; Finseraas, Henning.
Linguistic Diversity and Workplace Productivity. : IZA 2019 34 s.
ISF Untitled
 
33 Dale-Olsen, Harald; Finseraas, Henning.
Linguistic Proximity and Workplace Productivity. EALE 2019; 2019-09-19 - 2019-09-21
ISF Untitled
 
34 Dale-Olsen, Harald; Finseraas, Henning.
Linguistic proximity and workplace productivity. ESPE 2019; 2019-06-20
ISF Untitled
 
35 Eikenes, Åsmund Husabø; Bratland-Sanda, Solfrid; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Bøhn, Einar Duenger; Snipstad, Sofie; Høgestøl, Sofie A.E.; Knævelsrud, Helene.
Forsker Grand Prix vil forandre forskningen din. Forskerforum.no 2019
USN ISF NTNU UIA UiO Untitled
 
36 Engelstad, Fredrik.
Makt - et rusmiddel (Innledning til teaterstykket "Pang!"; Rogaland Teater, 2019).
ISF Untitled
 
37 Enjolras, Bernard; Gadarian, Shana; Steen-Johnsen, Kari.
Social Media Use and Fear Levels after the Paris 2015 Attacks: A Comparative Study. I: Overcoming Intractable Conflicts : New Approaches to Constructive Transformations. Rowman & Littlefield International 2019 ISBN 978-1786610737.
ISF Untitled
 
38 Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Herreros, Francisco; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte; Gadarian, Shana; Oksanen, Atte.
Does trust prevent fear in the aftermath of terrorist attacks?. Perspectives on Terrorism 2019 ;Volum 13.(4) s. 39-55
ISF UiO Untitled
 
39 Erdal, Marta Bivand; Knutsen, Carl Henrik; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Diskriminering er et reelt problem. Morgenbladet 2019
PRIO ISF UiO Untitled
 
40 Erdal, Marta Bivand; Knutsen, Carl Henrik; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Internasjonalisering, mangfold og diskriminering i norsk akademia. Nytt Norsk Tidsskrift 2019 ;Volum 36.(3) s. 288-295
ISF PRIO UiO Untitled
 
41 Figenschou, Tine Ustad; Fredheim, Nanna Alida.
Interest groups’ media and social media lobbying. International Communication Association Annual Conference; 2019-05-24 - 2019-05-28
OSLOMET ISF Untitled
 
42 Figenschou, Tine Ustad; Fredheim, Nanna Alida.
Interest groups on social media: Four forms of networked advocacy. Journal of Public Affairs 2019
OSLOMET ISF Untitled
 
43 Figenschou, Tine Ustad; Thorbjørnsrud, Kjersti.
Disruptive Media Events: Balancing Editorial Control and Open Dissent in the Aftermath of Terror. Journalism Practice 2019 ;Volum 13.(8) s. 941-945
OSLOMET ISF Untitled
 
44 Finseraas, Henning.
Understanding the education gap in immigration preferences across countries over time: A decomposition approach. Electoral Studies 2019 ;Volum 61. s. 1-12
ISF Untitled
 
45 Finseraas, Henning; Hanson, Torbjørn; Johnsen, Åshild Auglænd; Kotsadam, Andreas; Torsvik, Gaute.
Trust, ethnic diversity, and personal contact: A field experiment. Journal of Public Economics 2019 ;Volum 173. s. 72-84
FFI FRISCH ISF UiO NMBU Untitled
 
46 Finseraas, Henning; Skorge, Øyvind Søraas.
“The Miracle Tablet Maybe”: Legalization of the Pill and Women’s Childbearing and Career Decisions. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society 2019
ISF Untitled
 
47 Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar.
Frivillighetens grunnfjell. Ildsjelene er avgjørende for norsk frivillighet. Avisa Vårt land 2019
ISF UiB Untitled
 
48 Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Sveinung.
Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2019 (ISBN 978-82-7763-621-4) 52 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2019:1)
ISF UiB Untitled
 
49 Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan; Birkvad, Simon Roland.
Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-623-8) 115 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:4)
ISF Untitled
 
50 Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock.
When do consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway. International Political Science Review 2019
HVO ISF UiO Untitled
 
    Vis neste liste