Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2019
1 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Elites in an egalitarian society, Support for the Nordic model. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan 2019 (ISBN 9783319959849) 207 s.
ISF Untitled
 
2 Jegermalm, Magnus; Hermansen, Jonathan; Fladmoe, Audun.
Beyond Voluntary Organizations and the Welfare State: Patterns of Informal Helping in the Scandinavian Countries. I: Civic Engagement in Scandinavia. Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-98716-3. s. 95-111
ISF Untitled
 
3 Krumsvik, Arne H.; Milan, Stefania; Ni Bhroin, Niamh; Storsul, Tanja.
Making (Sense of) Media Innovations. I: Making Media: Production, Practices, and Professions. Amsterdam University Press 2019 ISBN 9789462988118.
HK ISF UiO Untitled
 
4 Vamstad, Johan; Sivesind, Karl Henrik; Boje, Thomas P..
Giving in Scandinavia. I: Civic Engagement in Scandinavia. Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-98716-3. s. 113-134
ISF Untitled
 
2018
5 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes.
Elections in Context : The 2017 Norwegian Election. West European Politics 2018 ;Volum 41.(5) s. 1208-1216
ISF UiO Untitled
 
6 Arnesen, Daniel.
Mellom organisering, politikk og forvaltning : en studie av nasjonale paraplyorganisasjoner i Norge. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2018 (ISBN 978-82-7763-593-4) 96 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2018-01)
ISF Untitled
 
7 Askim, Jostein; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer.
The spy who loved me? Cross-partisans in the core executive. Public Administration 2018 ;Volum 96.(2) s. 243-258
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
8 Axelsdottir, Laufey; Halrynjo, Sigtona.
Gender Balance in Executive Management: Top-Managers' Understanding of Barriers and Solutions from the Demand-Supply Perspective. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society 2018 ;Volum 25.(2) s. 287-314
ISF Untitled
 
9 Barth, Erling; Davis, James Creece; Freeman, Richard.
Augmenting the Human Capital Earnings Equation With Measures of Where People Work. Journal of Labor Economics 2018 ;Volum 36. Suppl. S1 s. S71-S97
ISF Untitled
 
10 Barth, Erling; Ognedal, Tone.
Tax evasion in firms. Labour 2018 ;Volum 32.(1) s. 23-44
ISF UiO Untitled
 
11 Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard.
Voter Mobilisation in a High-Turnout Context: Get Out the Vote Experiments in the 2017 Norwegian Parliamentary Election. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-598-9) 44 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:7)
ISF UNI Untitled
 
12 Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf; Saglie, Jo.
Participation in Indigenous Democracy: Voter Turnout in Sámi Parliamentary Elections in Norway and Sweden. Scandinavian Political Studies 2018 ;Volum 41.(4) s. 263-287
ISF UiB Untitled
 
13 Beyer, Audun; Figenschou, Tine Ustad.
Media hypes and public opinion. Human interest frames and hype fatigue. I: From Media Hype to Twitter Storm. News Explosions and Their Impact on Issues, Crises and Public Opinion. Amsterdam University Press 2018 ISBN 9789462982178. s. 249-266
OSLOMET ISF Untitled
 
14 Beyer, Audun; Steen-Johnsen, Kari.
Nasjonale organisasjoners bruk av sosiale medier. Muligheter og barrierer for bruk.. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420. s. 235-270
ISF Untitled
 
15 Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Rogstad, Jon.
Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology 2018
FAFO OSLOMET ISF UiO Untitled
 
16 Brekke, Jan-Paul; Grønningsæter, Andrea Gustafsson; Larsen, Kjetil Mujezinovic.
Tilbakekall: Rettssikkerhet og kontroll ved tilbakekall av tillatelser etter søknad om beskyttelse. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-591-0) 64 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:6)
ISF UiB Untitled
 
17 Brekke, Jan-Paul; Mohn, Ferdinand A.
Holdninger til innvandring og integrering i Norge: Integreringsbarometeret 2018. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-596-5) 133 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:8)
ISF Untitled
 
18 Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne; Schøne, Pål.
Corrigendum: Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows [Migration Studies, 5, 1, (2017) (65-96)] doi: 10.1093/migration/mnw028. Migration Studies 2018 ;Volum 6.(1) s. 160-
ISF Untitled
 
19 Brekke, Jan-Paul; Staver, Anne Balke.
The renationalisation of migration policies in times of crisis: the case of Norway. Journal of ethnic and migration studies 2018 ;Volum 44.(13) s. 2163-2181
ISF Untitled
 
20 Brekke, Jan-Paul; Thorbjørnsrud, Kjersti.
Communicating borders - Governments deterring asylum seekers through social media campaigns. Migration Studies 2018 s. -
ISF Untitled
 
21 Bryson, Alex; Dale-Olsen, Harald.
The Role of Employer-Provided Sick Pay in Norway and Britain. Research in Labor Economics 2018
ISF Untitled
 
22 Byrkjeflot, Haldor; Engelstad, Fredrik.
Bureaucracy and Society in Transition (Comparative Social Research, Volume 33). Emerald Group Publishing Limited 2018 (ISBN 978-1-78743-284-0) 308 s.
ISF UiO Untitled
 
23 Cools, Sara; Hardoy, Ines; von Simson, Kristine.
Sosial bakgrunn, utdanning, arbeid og stønader til personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-605-4) 96 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:12)
ISF Untitled
 
24 Cools, Sara; Strøm, Marte.
Mellom arbeidsliv og familieliv: Hvilken betydning har arbeidsmarkedssituasjonen for om menn og kvinner velger å få barn?. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-607-8) 90 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:13)
ISF Untitled
 
25 Dale-Olsen, Harald.
Sykefravær og inntektskompensasjon ved sykefravær. Søkelys på arbeidslivet 2018 ;Volum 35.(1/2) s. 77-95
ISF Untitled
 
26 Dale-Olsen, Harald.
Sykelønns-kutt rammer ulikt. Aftenposten Viten 2018
ISF Untitled
 
27 Dale-Olsen, Harald.
Wages, Creative Destruction, and Union Networks. EEA-ESEM 2018; 2018-08-26 - 3018-08-30
ISF Untitled
 
28 Dale-Olsen, Harald.
Økte ulikheter med sykelønnskutt?. Magasinet Velferd 2018 ;Volum 107.(5) s. 40-41
ISF Untitled
 
29 Dale-Olsen, Harald; Godøy, Anna Aasen.
Kollegaens fastlege påvirker ditt sykefravær. Aftenposten Viten 2018 s. 12-13
ISF Untitled
 
30 Dale-Olsen, Harald; Strøm, Marte; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling.
Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-590-3) 136 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:5)
ISF Untitled
 
31 Drange, Ida; Orupabo, Julia.
Lær meg å bli ansettbar : Refortolkninger av etnisitet i et karrierekurs. Norsk sosiologisk tidsskrift 2018 ;Volum 2.(2) s. 111-126
OSLOMET ISF Untitled
 
32 Eggebø, Helga; Brekke, Jan-Paul.
Family migration and integration: a literature review. Bodø: Nordlandsforskning 2018 (ISBN 978-82-7321-739-4) 82 s.
NF ISF Untitled
 
33 Eggebø, Helga; Brekke, Jan-Paul.
Flukt, splittelse, konsekvenser. Vi har gjennomgått internasjonal og norsk forskning på familieinnvandring. Dette er hva vi fant.. Aftenposten 2018
ISF NF Untitled
 
34 Eide, Ketil; Lidén, Hilde; Haugland, Bergit; Fladstad, Torunn; Hauge, Hans A..
Trajectories of ambivalence and trust: experiences of unaccompanied refugee minors resettling in Norway. European Journal of Social Work 2018 s. -
USN ISF Untitled
 
35 Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Folkestad, Bjarte; Ødegård, Guro.
Changing patterns of volunteering and participation. I: Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer 2018 ISBN 9783319772639. s. 25-65
OSLOMET ISF UNI Untitled
 
36 Engelstad, Fredrik.
Models of elite integration. I: The Palgrave Handbook of Political Elites. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-1-137-51903-0. s. 439-457
ISF UiO Untitled
 
37 Enjolras, Bernard.
Introduction. I: The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-71473-8. s. 1-5
ISF Untitled
 
38 Enjolras, Bernard.
Jostein Gripsrud (red.): Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Tidsskrift for samfunnsforskning 2018 ;Volum 59.(4) s. 414-418
ISF Untitled
 
39 Enjolras, Bernard.
The road ahead: a policy agenda for the third sector in Europe. I: The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-71473-8. s. 161-176
ISF Untitled
 
40 Enjolras, Bernard; Eimhjellen, Ivar.
Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202590420) 302 s.
ISF UNI Untitled
 
41 Enjolras, Bernard; Eimhjellen, Ivar.
Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420. s. 7-30
ISF UNI Untitled
 
42 Enjolras, Bernard; Salamon, Lester; Sivesind, Karl Henrik; Zimmer, Annette.
The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan 2018 (ISBN 978-3-319-71473-8) 196 s.
ISF Untitled
 
43 Enjolras, Bernard; Sivesind, Karl Henrik.
The roles and impacts of the third sector in Europe. I: The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-71473-8. s. 95-124
ISF Untitled
 
44 Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Beyer, Audun.
Forholdet mellom online- og offline-deltakelse i frivillige organisasjoner. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420. s. 101-126
ISF Untitled
 
45 Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin.
Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer 2018 (ISBN 9783319772639) 195 s.
ISF UiB Untitled
 
46 Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin.
The Reconfiguration of the Norwegian Voluntary Sector. I: Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer 2018 ISBN 9783319772639. s. 165-185
ISF UiB Untitled
 
47 Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin.
The Transformation of the Scandinavian Voluntary Sector. I: Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer 2018 ISBN 9783319772639. s. 1-24
ISF UiB Untitled
 
48 Erdal, Marta Bivand; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Det mangfoldige akademiet. Khrono.no 2018
PRIO ISF Untitled
 
49 Figenschou, Tine Ustad; Larsen, Anna M. Grøndahl; Thorbjørnsrud, Kjersti.
Lokal helse og omsorg i mediene: Mediepåvirkning på nært hold. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-595-8) 28 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:9)
OSLOMET ISF Untitled
 
50 Figenschou, Tine Ustad; Thorbjørnsrud, Kjersti.
Mediated Agency, Blame Avoidance and Institutional Responsibility: Government Communication in a Personalised Media Landscape. Scandinavian Political Studies 2018 ;Volum 41.(2) s. 210-232
OSLOMET ISF Untitled
 
    Vis neste liste