Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2019
1 Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo; Østerud, Øyvind.
Makt og opposisjon. De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-03431-7) 267 s.
ISF UiO Untitled
 
2 Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo; Østerud, Øyvind.
Politiske partier som demokratisk paradoks. I: Makt og opposisjon. De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03431-7. s. 13-25
ISF UiO Untitled
 
3 Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge.
Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 978-82-05-50231-4) 370 s.
OSLOMET ISF Untitled
 
4 Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West; Terum, Lars Inge.
Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 13-32
OSLOMET ISF Untitled
 
5 Bay, Ann-Helén; Hellevik, Tale; Koren, Charlotte; Pedersen, Axel West.
Demografi og økonomi. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 48-67
OSLOMET ISF Untitled
 
6 Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Rogstad, Jon.
Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology 2019 ;Volum 70.(1) s. 241-260
FAFO OSLOMET ISF UiO Untitled
 
7 Blekesaune, Morten; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Pedersen, Axel West.
Helsesvikt og arbeidsuførhet. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 176-201
OSLOMET ISF UIA Untitled
 
8 Borchgrevink, Tordis.
Stor ståhei for ingenting?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(1) s. 77-80
ISF Untitled
 
9 Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun.
“Everyone wants to leave”: Transit migration from Khartoum — The role of information and social media campaigns. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-634-4) 56 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:11)
ISF Untitled
 
10 Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun; Enjolras, Bernard.
Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge: Kjennetegn, avsendere og motvirkning. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-625-2) 102 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:5)
ISF Untitled
 
11 Brekke, Jan-Paul; Birkvad, Simon Roland; Erdal, Marta Bivand.
Losing the Right to Stay: Revocation of immigrant residence permits and citizenship in Norway — Experiences and effects. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-631-3) 96 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:9)
ISF PRIO UiO Untitled
 
12 Bryson, Alex; Dale-Olsen, Harald.
The Role of Employer-Provided Sick Pay in Norway and Britain. Research in Labor Economics 2019
ISF Untitled
 
13 Bryson, Alex; Dale-Olsen, Harald; Nergaard, Kristine.
Gender Differences in the Union Wage Premium? A Comparative Case Study. European journal of industrial relations 2019
FAFO ISF Untitled
 
14 Cools, Sara; Schøne, Pål.
Overgang fra utdanning til arbeid blant høyt utdannede etterkommere av innvandrere. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(2) s. 140-165
ISF Untitled
 
15 Finseraas, Henning; Hanson, Torbjørn; Johnsen, Åshild Auglænd; Kotsadam, Andreas; Torsvik, Gaute.
Trust, ethnic diversity, and personal contact: A field experiment. Journal of Public Economics 2019 ;Volum 173. s. 72-84
FFI FRISCH ISF UiO NMBU Untitled
 
16 Finseraas, Henning; Skorge, Øyvind Søraas.
“The Miracle Tablet Maybe”: Legalization of the Pill and Women’s Childbearing and Career Decisions. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society 2019
ISF Untitled
 
17 Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Sveinung.
Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2019 (ISBN 978-82-7763-621-4) 52 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2019:1)
ISF UiB Untitled
 
18 Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan; Birkvad, Simon Roland.
Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-623-8) 115 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:4)
ISF Untitled
 
19 Goerres, Achim; Kumlin, Staffan; Karlsen, Rune.
Pressure without Pain: What Politicians (Don’t) Tell You about Welfare State Change. Journal of Social Policy 2019
ISF UiO Untitled
 
20 Grødem, Anne Skevik.
Befolkningens kunnskap om pensjonssystemet. Frokostseminar for fagpressen; 2019-03-20
ISF Untitled
 
21 Grødem, Anne Skevik.
Familier og barn. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 160-175
ISF Untitled
 
22 Grødem, Anne Skevik.
Har befolkningen tillit til pensjonssystemet?. Lanseringsseminar, PensjonsLAB; 2019-03-14
ISF Untitled
 
23 Grødem, Anne Skevik.
Hvordan få flere i arbeid i Norge?. Agenda akademi; 2019-01-27 - 2019-01-27
ISF Untitled
 
24 Grødem, Anne Skevik.
Kunnskapsstatus: Hva sier tidligere studier om folks kunnskap om pensjon?. Fafo frokost; 2019-01-31
ISF Untitled
 
25 Grødem, Anne Skevik.
Likelønn i Norge og tiltak mot lønnsdiskriminering. Lønnskonferansen 2019; 2019-04-05
ISF Untitled
 
26 Grødem, Anne Skevik; Brochmann, Grete.
Absorption Capacity as Means for Assessing Sustainable Immigration. EMN Norway Occasional Paper. Oslo: European Migration Network Norway 2019 31 s.
ISF UiO Untitled
 
27 Grødem, Anne Skevik; Vilhena, Susana.
Samhandling i frontlinjen på NAV-kontoret. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 294-310
OSLOMET ISF Untitled
 
28 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Elites in an egalitarian society, Support for the Nordic model. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan 2019 (ISBN 9783319959849) 207 s.
ISF Untitled
 
29 Halrynjo, Sigtona; Blair-Loy, Mary.
Gender inequality in business careers in the U.S. and Norway: How regulatory and moral logics compete within the liberal economic logic of global capitalism.. MaxPo SCOOPS seminar; 2019-06-06 - 2019-06-06
ISF Untitled
 
30 Halrynjo, Sigtona; Kjos, Hannah Løke; Torjussen, Sahra Ali Abdullahi.
Kvinner og karriere i finans: Får ikke, kan ikke eller vil ikke?. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-628-3) 69 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:7)
ISF Untitled
 
31 Hardoy, Ines; Hyggen, Christer; Schøne, Pål.
Arbeidsledighet. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 202-225
OSLOMET ISF Untitled
 
32 Hardoy, Ines; Zhang, Tao.
Fra flukt til etablering i det norske arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet 2019
FRISCH ISF Untitled
 
33 Haugsgjerd, Atle.
Moderation or radicalisation? How executive power affects right-wing populists’ satisfaction with democracy. Electoral Studies 2019 ;Volum 57. s. 31-45
ISF UiO Untitled
 
34 Haugsgjerd, Atle; Kumlin, Staffan.
Downbound spiral? Economic grievances, perceived social protection and political distrust. West European Politics 2019
ISF UiO Untitled
 
35 Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar; Østbakken, Kjersti Misje.
Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær. Søkelys på arbeidslivet 2019 ;Volum 36.(1-2) s. 79-99
OSLOMET ISF Untitled
 
36 Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar; Østbakken, Kjersti Misje.
Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær.. Lanseringsseminar for nytt nummer av Søkelys på arbeidslivet; 2019-05-07 - 2019-05-07
OSLOMET ISF Untitled
 
37 Hippe, Jon Mathias; Pedersen, Axel West.
Etter pensjonsreformen - politiske veivalg. Oslo: Fafo 2019 39 s. Fafo-notat(2019:7)
ISF FAFO Untitled
 
38 Holst, Cathrine; Skjeie, Hege; Teigen, Mari.
Likestillingspolitikk og europeisk integrasjon. I: Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-42704-4. s. 11-34
ISF UiO Untitled
 
39 Jegermalm, Magnus; Hermansen, Jonathan; Fladmoe, Audun.
Beyond Voluntary Organizations and the Welfare State: Patterns of Informal Helping in the Scandinavian Countries. I: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-98716-3. s. 95-111
ISF Untitled
 
40 Knutsen, Carl Henrik; Rasmussen, Magnus Bergli.
Majoritarian systems, rural groups, and (arrested) welfare state development. International Political Science Review 2019
ISF UiO Untitled
 
41 Koren, Charlotte; Pedersen, Axel West.
Kapittel 12: Inntektssikring i alderdommen. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 226-250
ISF Untitled
 
42 Krumsvik, Arne H.; Milan, Stefania; Ni Bhroin, Niamh; Storsul, Tanja.
Making (Sense of) Media Innovations. I: Making Media: Production, Practices, and Professions. Amsterdam University Press 2019 ISBN 9789462988118. s. 193-205
HK ISF UiO Untitled
 
43 Lidén, Hilde.
Asylum. I: Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031422. s. 332-360
ISF Untitled
 
44 Lidén, Hilde.
Unaccompanied minors in the Nordic countries. I: Unaccompanied Young Migrants. Identity, Care and Justice. Policy Press 2019 ISBN 978-1447331889. s. -
ISF Untitled
 
45 Lidén, Hilde; Kitterød, Ragni Hege.
Delt bosted: Barns perspektiver og utfyllende kunnskap. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-615-3) 241 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:3)
ISF Untitled
 
46 Lidén, Hilde; Trætteberg, Håkon Solbu.
Aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp: Delrapport 1. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-636-8) 114 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:12)
ISF Untitled
 
47 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Dual Citizenship in an Era of Securitisation: The Case of Denmark. Nordic Journal of Migration Research 2019
ISF Untitled
 
48 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
No longer the ‘last man standing’: Norway decides to allow dual citizenship. Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Blog 2019
ISF Untitled
 
49 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Pedersen, Axel West.
Ubehaget i migrasjonsforskningen. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(1) s. 74-76
ISF Untitled
 
50 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Teigen, Mari.
Verdipolarisering i norsk kontekst? Avstand mellom elite og befolkning i holdninger til innvandring og likestilling. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab 2019
ISF Untitled
 
    Vis neste liste