Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2019
1 Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge.
Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 978-82-05-50231-4) 370 s.
OSLOMET ISF Untitled
 
2 Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West; Terum, Lars Inge.
Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 13-32
ISF OSLOMET Untitled
 
3 Bay, Ann-Helén; Hellevik, Tale; Koren, Charlotte; Pedersen, Axel West.
Demografi og økonomi. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 48-67
OSLOMET ISF Untitled
 
4 Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Rogstad, Jon.
Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments. British Journal of Sociology 2019 ;Volum 70.(1) s. 241-260
FAFO OSLOMET ISF UiO Untitled
 
5 Blekesaune, Morten; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Pedersen, Axel West.
Helsesvikt og arbeidsuførhet. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 176-201
OSLOMET UIA ISF Untitled
 
6 Brekke, Jan-Paul; Beyer, Audun; Enjolras, Bernard.
Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge: Kjennetegn, avsendere og motvirkning. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-625-2) 102 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:5)
ISF Untitled
 
7 Bryson, Alex; Dale-Olsen, Harald.
The Role of Employer-Provided Sick Pay in Norway and Britain. Research in Labor Economics 2019
ISF Untitled
 
8 Finseraas, Henning; Skorge, Øyvind Søraas.
“The Miracle Tablet Maybe”: Legalization of the Pill and Women’s Childbearing and Career Decisions. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society 2019
ISF Untitled
 
9 Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Sveinung.
Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2019 (ISBN 978-82-7763-621-4) 52 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2019:1)
ISF UiB Untitled
 
10 Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan.
Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-623-8) 115 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:4)
ISF Untitled
 
11 Grødem, Anne Skevik.
Befolkningens kunnskap om pensjonssystemet. Frokostseminar for fagpressen; 2019-03-20
ISF Untitled
 
12 Grødem, Anne Skevik.
Familier og barn. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 160-175
ISF Untitled
 
13 Grødem, Anne Skevik.
Har befolkningen tillit til pensjonssystemet?. Lanseringsseminar, PensjonsLAB; 2019-03-14
ISF Untitled
 
14 Grødem, Anne Skevik.
Hvordan få flere i arbeid i Norge?. Agenda akademi; 2019-01-27 - 2019-01-27
ISF Untitled
 
15 Grødem, Anne Skevik.
Kunnskapsstatus: Hva sier tidligere studier om folks kunnskap om pensjon?. Fafo frokost; 2019-01-31
ISF Untitled
 
16 Grødem, Anne Skevik.
Likelønn i Norge og tiltak mot lønnsdiskriminering. Lønnskonferansen 2019; 2019-04-05
ISF Untitled
 
17 Grødem, Anne Skevik; Brochmann, Grete.
Absorption Capacity as Means for Assessing Sustainable Immigration. EMN Norway Occasional Paper. Oslo: European Migration Network Norway 2019 31 s.
ISF UiO Untitled
 
18 Grødem, Anne Skevik; Vilhena, Susana.
Samhandling i frontlinjen på NAV-kontoret. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 294-310
OSLOMET ISF Untitled
 
19 Gulbrandsen, Trygve Jens.
Elites in an egalitarian society, Support for the Nordic model. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan 2019 (ISBN 9783319959849) 207 s.
ISF Untitled
 
20 Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar; Østbakken, Kjersti Misje.
Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær. Søkelys på arbeidslivet 2019 ;Volum 36.(1-2) s. 79-99
OSLOMET ISF Untitled
 
21 Hernæs, Øystein Marianssønn; Markussen, Simen; Røed, Knut.
Television, Cognitive Ability, and High School Completion. The Journal of human resources 2019
FRISCH ISF Untitled
 
22 Hippe, Jon Mathias; Pedersen, Axel West.
Etter pensjonsreformen - politiske veivalg. Oslo: Fafo 2019 39 s. Fafo-notat(2019:7)
ISF FAFO Untitled
 
23 Holst, Cathrine; Skjeie, Hege; Teigen, Mari.
Likestillingspolitikk og europeisk integrasjon. I: Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-42704-4. s. 11-34
ISF UiO Untitled
 
24 Jegermalm, Magnus; Hermansen, Jonathan; Fladmoe, Audun.
Beyond Voluntary Organizations and the Welfare State: Patterns of Informal Helping in the Scandinavian Countries. I: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-98716-3. s. 95-111
ISF Untitled
 
25 Koren, Charlotte; Pedersen, Axel West.
Kapittel 12: Inntektssikring i alderdommen. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 226-250
ISF Untitled
 
26 Krumsvik, Arne H.; Milan, Stefania; Ni Bhroin, Niamh; Storsul, Tanja.
Making (Sense of) Media Innovations. I: Making Media: Production, Practices, and Professions. Amsterdam University Press 2019 ISBN 9789462988118. s. 193-205
HK ISF UiO Untitled
 
27 Lidén, Hilde; Kitterød, Ragni Hege.
Delt bosted: Barns perspektiver og utfyllende kunnskap. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-615-3) 241 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:3)
ISF Untitled
 
28 Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
No longer the ‘last man standing’: Norway decides to allow dual citizenship. Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) Blog 2019
ISF Untitled
 
29 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Pedersen, Axel West.
Ubehaget i migrasjonsforskningen. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(1) s. 74-76
ISF Untitled
 
30 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Teigen, Mari.
Verdipolarisering i norsk kontekst? Avstand mellom elite og befolkning i holdninger til innvandring og likestilling. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab 2019
ISF Untitled
 
31 Pedersen, Axel West.
Kapittel 14: Trygd og inntektsfordeling. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. s. 269-292
ISF Untitled
 
32 Pedersen, Axel West; Grødem, Anne Skevik; Rasmussen, Magnus Bergli; Wagner, Ines.
Inntektssikring for befolkningen i yrkesaktiv alder – en sammenligning av syv nordeuropeiske land. : Institutt for samfunnsforskning 2019 117 s.
ISF FAFO UiO Untitled
 
33 Rasmussen, Magnus Bergli; Knutsen, Carl Henrik.
Majoritarian systems, rural groups, and (arrested) welfare state development. International Political Science Review 2019
ISF UiO Untitled
 
34 Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas; Uvaag, Stian.
Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-627-6) 104 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:6)
ISF Untitled
 
35 Segaard, Signe Bock; Brookes, Nadia; Joachim Benedikt, Pahl.
Tre tolkningar av EU-direktivet om offentlig upphandling: Norge, Tyskland och England. I: Upphandlad. Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg. : Idealistas Förlag 2019 ISBN 978-91-87003-28-8. s. 53-85
ISF Untitled
 
36 Skjeie, Hege; Holst, Cathrine; Teigen, Mari.
Helt isolert? Hvordan Norge påvirkes av - og selv påvirker - EUs likestillingspolitikk. I: Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-42704-4. s. 218-237
ISF UiO Untitled
 
37 Skjeie, Hege; Holst, Cathrine; Teigen, Mari.
Splendid Isolation? On How a Non-member Is Affected by—And Affects—EU Gender Equality Policy. I: Gender and Queer Perspectives on Brexit. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-03122-0. s. 439-461
ISF UiO Untitled
 
38 Solheim, Øyvind Bugge.
Terrorism and Attitudes Toward Out-groups: A Political Perspective. Oslo: University of Oslo 2019 142 s.
ISF UiO Untitled
 
39 Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun.
How wide is the acceptance in the general public to publish religious cartoons in mass media? Evidence from a Norwegian survey experiment. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2019; 2019-01-07 - 2019-01-09
ISF Untitled
 
40 Steen-Johnsen, Kari; Sundet, Vilde Schanke; Enjolras, Bernard.
Theorizing Policy-Industry Processes : A Media Policy Field Approach. European Journal of Communication 2019
HINN ISF Untitled
 
41 Teigen, Mari; Holst, Cathrine; Skjeie, Hege.
Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 978-82-05-42704-4) 249 s.
ISF UiO Untitled
 
42 Teigen, Mari; Skjeie, Hege.
Den nordiske likestillingsmodellen: Statistikk og politikk. I: Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-42704-4. s. 35-56
ISF Untitled
 
43 Trætteberg, Håkon Solbu.
Ideelle organisasjoner i norsk velferd. Foredrag for Fagforbundet; 2019-02-08 - 2019-02-08
ISF Untitled
 
44 Trætteberg, Håkon Solbu.
Trender i frivillighet og frivilliges rolle i profesjonelle organisasjoner. opplæring og utvikling (OU) - konsultasjon; 2019-02-12 - 2019-02-12
ISF Untitled
 
45 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
Active citizenship for all? Evidence from home care services in Oslo, Norway. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2019; 2019-01-07 - 2019-07-09
ISF Untitled
 
46 Umblijs, Janis; von Simson, Kristine; Mohn, Ferdinand A.
Boligens betydning for annen velferd : en gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning. : Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-617-7) 85 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:01)
ISF Untitled
 
47 Vamstad, Johan; Sivesind, Karl Henrik; Boje, Thomas P..
Giving in Scandinavia. I: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-98716-3. s. 113-134
ISF Untitled
 
48 von Simson, Kristine; Umblijs, Janis.
Boforhold og velferd. : Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-619-1) 91 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:02)
ISF Untitled
 
49 Wollebæk, Dag; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard.
Anger, Fear, and Echo Chambers: The Emotional Basis for Online Behavior. Social Media + Society 2019 ;Volum 5.(2)
ISF UiB UiO Untitled
 
2018
50 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes.
Elections in Context : The 2017 Norwegian Election. West European Politics 2018 ;Volum 41.(5) s. 1208-1216
ISF UiO Untitled
 
    Vis neste liste