Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2019
1 Albæk, Ane Ugland; Ekeland, Tor Johan; Sanner, Marit; Grabovac, Glorija.
Er vi på ville veier i våre tjenester til barn som sliter?. Arendalsuka; 2019-08-14
HIM UIA UiB Untitled
 
2 Angel, Sanne.
Adgangen til den andens livsverden. I: Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinavisk perspektiv. Liber 2019 ISBN 978-91-47-11345-3. s. 73-87
HIM Untitled
 
3 Anvik, Cecilie Høj; Bjerkås, Silje; Brodtkorb, Kari; Dubland, Tove Olaug Åsemoen; Fredriksen, Marit; Hagh, Renate; Johnsen, Ragnhild; Kommedahl, Elsa Fagervik; Kristensen, Thea M.; Kulla, Gunilla; Lovring, Iben; Neverdal, Kari Tjemsland; Røli, Kjell Harald; Skaar, Ragnhild; Stenholt, Britta; Undheim, Marie; Vedeler, Janikke Solstad; Waldahl, Ragnhild Holmen; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle.
Hva er et godt sykehjem? : en samling av tekster fra livet i og omkring sykehjem : formidling fra prosjektet Sosial innovasjon i sykehjem. : SIS : Sosial innovasjon i sykehjem 2019 52 s.
NORD HIM NF UIA UIS Untitled
 
4 Bachmann, Liv.
Mechanical and pharmacological restraint in psychiatric wards in Norway. Forskergruppemøte; 2019-05-21 - 2019-05-22
HIM Untitled
 
5 Bachmann, Liv; Grønvik, Cecilie K Utheim; Hauge, Kari Johanne Westad; Julnes, Signe Gunn.
Failing to Fail nursing students among mentors : a confirmatory factor analysis of the Failing to Fail scale. Nursing Open 2019 ;Volum 6.(3) s. 966-973
HIM Untitled
 
6 Bachmann, Liv; Michaelsen, Ragnhild Karen Astad; Vatne, Solfrid.
Professional vulnerability in mental healthcare contexts : a focus group study of milieu‐therapists’ experiences. Nursing Open 2019 ;Volum 6.(3) s. 1076-1087
HIM Untitled
 
7 Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus; Ellingsen, Karl Elling.
Inkluderende forskning i prosjektet "Jeg kan". I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 170-183
HIM HIOF NTNU Untitled
 
8 Berg, Ole Kristian.
Blood flow regulation and cost of muscle contraction during small muscle mass endurance performance. Molde: Molde University College - Specialized University in Logistics 2019 (ISBN 978-82-7962-243-7) 161 s. Ph.d.-avhandlinger i helse- og sosialfag(2019:1)
HIM Untitled
 
9 Bergset, Susan; Nygård, Vibecke Vågøy; Sandbakk, Mari Mørkeset; Eines, Trude Fløystad.
Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere. Sykepleien 2019 ;Volum 107. s. -
HIM Untitled
 
10 Bergum, Inger Elisabeth; Hegdal, Tone.
Tverrprofesjonelt samarbeid i primærhelsetjenesten - etikk, kommunikasjon og jus. NOKLUS - kurs; 2019-03-27 - 2019-03-28
HIM Untitled
 
11 Bjørkly, Stål; Wærstad, Jon Magnus; Selmer, Lars Erik; Wærp, Johnny; Bjørnstad, Martin; Leinslie, John Vegard; Eidhammer, Gunnar; Douglas, Kevin S..
Violence after discharge from forensic units in the safe pilot study : a prospective study with matched pair design. Psychology Research and Behavior Management 2019 ;Volum 12. s. 755-766
HAUKELAND HIM OUS Untitled
 
12 Botslangen, Anne Madeleine; Hauge, Sandra; Myksvoll, Sigrid Kvåle; Aasen, Unni Margrethe Uren; Aalvik, Hilde Olsen.
Turliv på timeplanen. Bergens Tidende [Avis] 2019-02-26
HIM HVL Untitled
 
13 Brevik, Thea Beate; Hagen, Rigmor Sjaastad.
Jenter må være åpne om ambisjoner. Romsdals Budstikke [Avis] 2019-02-21
HIM Untitled
 
14 Brobakken, Mathias F; Nygård, Mona; Taylor, Joshua L; Guzey, Ismail Cuneyt; Morken, Gunnar; Reitan, Solveig Merete Klæbo; Heggelund, Jørn; Vedul-Kjelsås, Einar; Wang, Eivind.
A comprehensive cardiovascular disease risk profile in patients with schizophrenia. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 2019 ;Volum 29.(4) s. 575-585
HIM NTNU STO Untitled
 
15 Dale, Karl Yngvar.
In case of life-limiting illness : what is most important for the public in Norway?. EAPC 2019 : The 16th World Congress of the European Association for Palliative Care; 2019-05-23 - 2019-05-25
HIM Untitled
 
16 Eines, Trude Fløystad.
Mestring av livsstilsendring gjennom deltagelse i frisklivssatsingen i Smøla kommune?. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk Molde 2019 (ISBN 978-82-7962-264-2) 7 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2019:5)
HIM Untitled
 
17 Eines, Trude Fløystad; Angelo, Elin; Vatne, Solfrid.
Discourse analysis of health providers’ experiences using service design. Nursing Open 2019 ;Volum 6.(1) s. 84-92
HIM NTNU Untitled
 
18 Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria.
Har Smøla kommune noe å lære bort?. Sunnmørsposten 2019 s. 16-17
HIM MF Untitled
 
19 Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria.
Innovative helsetjenester – har Smøla noe å lære bort?. Tidens Krav 2019
HIM MF Untitled
 
20 Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria.
Innovative helsetjenester – har Smøla kommune noe å lære bort?. Tidens Krav 2019
HIM MF Untitled
 
21 Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria.
Innovative helsetjenester - har vi noe å lære bort?. Romsdals Budstikke. 2019 s. 40-
HIM MF Untitled
 
22 Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria.
Virtuell Avdeling i Smøla kommune : smartere og bedre samhandling for hjemmeboende multisyke eldre?. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-310-8) 32 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1904)
HIM MF Untitled
 
23 Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord.
Social reintegration of ex-prisoners in England. International Human Science Research Conference : Joy, suffering and death- understanding contrasting existential phenomena in the lifespan; 2019-06-24 - 2019-06-28
HIM Untitled
 
24 Eines, Trude Fløystad; Ødegård, Atle.
Helseinnovasjonssenteret – i sentrum for behovsdrevet innovasjon og samhandling i helsetjenestene. Internasjonal forskersamling; 2019-01-15
HIM Untitled
 
25 Flinterud, Stine Irene; Moi, Asgjerd Litleré; Gjengedal, Eva; Grenager, Lisbet Narvestad; Muri, Anne-Kristine; Ellingsen, Sidsel.
The creation of meaning : intensive care nurses’ experiences of conducting nurse-led follow-up on intensive care units. Intensive & Critical Care Nursing 2019 ;Volum 53.(August) s. 30-36
AHUS VID HAUKELAND HVL HIM UiB Untitled
 
26 Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else.
Kunsterfaring som grunnlag for erkjennelse. I: Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinavisk perspektiv. Liber 2019 ISBN 978-91-47-11345-3. s. 301-316
HIM UiB Untitled
 
27 Grønvik, Cecilie K Utheim.
Hvordan kan syn på kunnskapsbasert praksis påvirke sykepleieres omsorg for pasienter?. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2019 (ISBN 978-82-7962-266-6) 13 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2019:6)
HIM Untitled
 
28 Haavardsen, Heidi Viviann.
Skal utdanne helsesykepleiere i Kristiansund. Tidens Krav [Avis] 2019-07-06
HIM Untitled
 
29 Haavardsen, Heidi Viviann; Feirud, Morten.
Høgskolen fortsetter å satse i Kristiansund : nytt studium klart. Tidens Krav [Avis] 2019-09-03
HIM Untitled
 
30 Haavardsen, Heidi Viviann; Klausen, Ingebjørg; Hagen, Rigmor Sjaastad.
Helt klart behov for dette arrangementet. Romsdals Budstikke [Avis] 2019-02-21
HIM Untitled
 
31 Halse, Ingeborg; Björklöf, Guro Hanevold; Engedal, Knut; Rokstad, Anne Marie Mork; Persson, Karin Ester Torun; Eldholm, Rannveig Sakshaug; Selbæk, Geir; Barca, Maria Lage.
Applicability of the locus of control of behaviour scale for people with dementia. Aging & Mental Health 2019
HIM NTNU OUS SIV STO UiO Untitled
 
32 Hauge, Kari Johanne Westad; Bakken, Hege; Brask, Ole David; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Are Norwegian mentors failing to fail nursing students?. Nurse Education in Practice 2019 ;Volum 36. s. 64-70
HIM Untitled
 
33 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Gutteberg, Anne; Heggdal, Wenche Mongstad; Julnes, Signe Gunn; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte?. Klinisk Sygepleje 2019 ;Volum 33.(1) s. 23-39
HIM Untitled
 
34 Hauvik, Stine; Eines, Trude Fløystad.
Slik kan ny teknologi gi økt trygghet i hjemmet. Tidsskriftet sykepleien 2019 ;Volum 107.
HIM Untitled
 
35 Hoemsnes, Helene; Stokken, Roar.
Historiefortelling som brobygger mellom praksis og høyere utdanning. I: Modeller : Fjordantologien 2019. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03439-3. s. 419-436
HIM HVO Untitled
 
36 Hogstad, Ingrid Johnsen.
“It’s not easy to explain a three-year-old that his dad is going to die” : health professionals making meaning of children anticipating parental death. 1st International Conference on Children and Youth in Everyday Life and Professional Practices; 2019-06-19 - 2019-06-21
HIM Untitled
 
37 Hogstad, Ingrid Johnsen.
Professional support to small children making meaning of life-threatening illness and death. The 14th International Conference on the Social Context of Death, Dying and Disposal; 2019-09-04 - 2019-09-07
HIM Untitled
 
38 Hogstad, Ingrid Johnsen.
Svekking av nærmiljø når små barnehager legges ned. Romsdals Budstikke. 2019 s. 38-
HIM Untitled
 
39 Holmboe, Morten; Leer-Salvesen, Kjartan; Vatnar, Solveig Karin Bø.
Avverging av mishandling i nære relasjoner : en flerfaglig tilnærming : del I. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2019 ;Volum 17.(2) s. 114-130
HIM HVO OUS PHS Untitled
 
40 Holmboe, Morten; Leer-Salvesen, Kjartan; Vatnar, Solveig Karin Bø.
Avvergingsplikten og mishandling i nære relasjoner - en flerfaglig tilnærming. Del II. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2019 (3)
HIM PHS UIA Untitled
 
41 Inderhaug, Hans Gunder; Bjerkeland, Øystein.
Halverte strykprosenten på sjukepleieeksamen. Romsdals budstikke [Avis] 2019-01-28
HIM Untitled
 
42 Iversen, Hans Petter; Ødegård, Atle.
Digitalisering av menneskelige relasjoner : et vitenskapelig essay om velferdsteknologi inn i framtida. «Tekster i prosess» : forskningsseminar; 2019-03-12
HIM Untitled
 
43 Johansen, Jessica; Ekeberg, Helene; Haavardsen, Heidi Viviann; Feirud, Morten.
Jessica (19) og Helene (18) er blant de første elevene på nytt studie: – Hørt mye bra om skolen. Tidens Krav [Avis] 2019-08-30
HIM Untitled
 
44 Julnes, Signe Gunn; Heiene, Mait; Brunvoll, Bjørn.
Håper solfilm vil hjelpe. Romsdals Budstikke [Avis] 2019-08-06
HIM Untitled
 
45 Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit.
Finding the way forward : the lived experience of people with stroke after participation in a complex psychosocial intervention. Qualitative Health Research 2019 ;Volum 29.(12) s. 1711-1724
NORD HINN HIM OSLOMET OUS UiO UiT Untitled
 
46 Langøy, Emmy Elizabeth; Sørum, Veronika.
Spesialtiltak i skolen hadde motsatt effekt. forskning.no [Avis] 2019-01-31
HIM Untitled
 
47 Langøy, Emmy Elizabeth; Søum, Veronika.
Spesialtiltak i skolen hadde motsatt effekt. gemini.no [Avis] 2019-01-31
HIM Untitled
 
48 Langøy, Emmy Elizabeth; Ålandslid, Vetle; Lie, Daniel; Haug, Peder; Nordahl, Thomas; Fløisbonn, Britt Eva S.; Eid, Anders.
Vetle (19) sliter fortsatt med blikkene han får når han går inn i et klasserom. tv2.no [Internett] 2019-02-24
HIM HVO BI Untitled
 
49 Larsen, Bjørn Kjetil; Hean, Sarah; Ødegård, Atle.
A conceptual model on reintegration after prison in Norway. International Journal of Prisoner Health 2019 ;Volum 15.(3) s. 282-292
HIM UIS Untitled
 
50 Lichtwarck, Bjørn; Myhre, Janne; Selbæk, Geir; Kirkevold, Øyvind; Rokstad, Anne Marie Mork; Saltyte Benth, Jurate; Bergh, Sverre.
TIME to reduce agitation in persons with dementia in nursing homes. A process evaluation of a complex intervention. BMC Health Services Research 2019 ;Volum 19.(1) s. -
AHUS HIM NTNU SI SIV UiO Untitled
 
    Vis neste liste