Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2021
1 Dewilde, Joke; Skrefsrud, Thor Andre.
Revisiting studies of multicultural school events from the perspective of strategic essentialism. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2021
HINN UiO Untitled
 
2 Doetjes, Gerke; Gooskens, Charlotte S..
Deutsch leicht gemacht? Eine Untersuchung zum Einsatz von transparenten Wörtern in einem norwegischen Lehrbuch für DaF-Anfänger.. Deutsch als Fremdsprache 2021
UiO Untitled
 
2020
3 Aagaard, Toril; Lund, Andreas.
What is pofessional digital competence?. NERA 2020; 2020-03-03
USN UiO Untitled
 
4 Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius Andre Leie barnehage; Lund, Andreas; Olsson, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette.
Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2020
HVL OSLOMET USN NTNU UiO UIS UiT Untitled
 
5 Aashamar, Peter Nicolai.
Observing Democratic Citizenship Instruction in Nordic Classrooms. NERA2020; 2020-06-04 - 2020-06-06
UiO Untitled
 
6 Alnæs, Hege; Dewilde, Joke.
FN-dagen i skolen fra et elevperspektiv. Bedre Skole 2020 ;Volum 3. s. 70-74
UiO Untitled
 
7 Andersson-Bakken, Emilia; Jegstad, Kirsti Marie; Bakken, Jonas.
Textbook tasks in the Norwegian school subject natural sciences: what views of science do they mediate?. International Journal of Science Education 2020
OSLOMET UiO Untitled
 
8 Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern; Kvinge, Stig Erlend.
NORSK 5 fra Cappelen Damm. Lærerveiledning. Cappelen Damm AS 2020 (ISBN 9788202638412) 254 s.
UiO Untitled
 
9 Arnesen, Thomas; Arnesen, Trond Egil; Elstad, Eyvind.
Exploring students’ explanations for off-task practices in an innovative learning environment (ILE) using a typology of agency as theoretical framework. Pedagogy, Culture & Society 2020 s. -
HVL UiO Untitled
 
10 Arnesen, Thomas; Arnesen, Trond Egil; Elstad, Eyvind.
Exploring students’ explanations for off-task practices in an innovative learning environment (ILE) using a typology of agency as theoretical framework. Pedagogy, Culture & Society 2020
HVL UiO Untitled
 
11 Bakken, Jonas.
Kapittel 11. Lesing i norskfaget etter fagfornyelsen. Hva kan vi lære av PISA, og hva kan vi ikke lære?. I: Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215040059. s. 250-274
UiO Untitled
 
12 Bakken, Jonas; Brevik, Lisbeth M.; Aashamar, Peter Nicolai.
Myter om læreboka. Utdanningsnytt.no 2020
UiO Untitled
 
13 Beiler, Ingrid Miriam Rodrick; Dewilde, Joke Ingrid.
Translation as Translingual Writing Practice in English as an Additional Language. The Modern Language Journal 2020 ;Volum 104.(3) s. 533-549
UiO Untitled
 
14 Beiler, Ingrid Rodrick.
Marked and Unmarked Translanguaging in Accelerated, Mainstream, and Sheltered English Classrooms. Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation 2020
UiO Untitled
 
15 Beiler, Ingrid Rodrick.
Monitoring Ethical Decision-Making in Classroom Linguistic Ethnography. Explorations in Ethnography, Language and Communication 8; 2020-09-24 - 2020-09-25
UiO Untitled
 
16 Beiler, Ingrid Rodrick.
Negotiating Classroom Language Policy for English Teaching Across Three Instructional Settings. AERA Annual Meeting (avlyst); 2020-04-17 - 2020-04-21
UiO Untitled
 
17 Blikstad-Balas, Marte; Eikenes, Åsmund H..
Hva er forskning? Akademiet for yngre forskere forklarer.. Video publisert på YouTube og AYFs nettsider [TV] 2020-04-01
UiO Untitled
 
18 Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti.
Still a long way to go Narrow and transmissive use of technology in the classroom. Nordic Journal of Digital Literacy 2020 ;Volum 15.(1) s. 55-68
UiO Untitled
 
19 Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid.
Hva foregår i norsktimene? Utfordringer og muligheter i norskfaget på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215033068) 221 s.
UiO Untitled
 
20 Bratland-Sanda, Solfrid; Blikstad-Balas, Marte; Sandtorv, Alexander Harald.
Ukens spørsmål: Hva er den beste isen?. Morgenbladet [Avis] 2020-08-04
USN UiO Untitled
 
21 Brevik, Lisbeth M..
Conference paper (peer reviewed): Emergent Multiphase Design: A Fully Integrated Approach in the Context of Language Research in Education. AERA 2020; 2020-04-15 - 2020-04-21
UiO Untitled
 
22 Brevik, Lisbeth M..
Invited talk: Tensions and problematic situations when securing informed consent​ in and outside of school (postponed due to Covid19). eVIR conference: Video data between Open Access and Ethics Requirements; 2020-03-11 - 2020-03-11
UiO Untitled
 
23 Brevik, Lisbeth M..
Invitert kommentar: Nordisk perspektiv på faglighet i engelsk (utsatt pga Covid19). Faglighed i gymnasiet; 2020-03-23 - 2020-03-23
UiO Untitled
 
24 Brevik, Lisbeth M..
Utdanningsprisen 2020: Studenter som medforskere. Hvordan involvere masterstudenter i forskningsprosjekter og som medforfattere?. Utdanningsprisen 2020; 2020-09-02
UiO Untitled
 
25 Brevik, Lisbeth M.; Brantmeier, Cindy; Pearson, P David.
Strategic readers of English: Gradual release of responsibility. I: Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032283. s. 137-160
UiO Untitled
 
26 Brevik, Lisbeth M.; Flognfeldt, Mona Evelyn; Beiler, Ingrid Rodrick.
Livsmestring, mangfold, relevans. Engelskfaget etter fagfornyelsen. Bedre Skole 2020 ;Volum 1. s. 46-51
OSLOMET UiO Untitled
 
27 Brevik, Lisbeth M.; Flognfeldt, Mona Evelyn; Ronæs, Mary Ann; Bech, Kristin; Ahmadian, Shilan; Holm, Thea.
Invitert innlegg: Faglig frokost. Hva er nytt i det nye engelskfaget? Livsmestring - Mangfold - Relevans. Faglig Frokost; 2020-02-14 - 2020-02-14
OSLOMET UiO Untitled
 
28 Brevik, Lisbeth M.; Garvoll, Katharina Køber; Ahmadian, Shilan.
English use outside of school: Gamers, Surfers and Social Media Users. I: Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032283. s. 190-216
UiO Untitled
 
29 Brevik, Lisbeth M.; Holm, Thea; Christensen, Lina.
Hun lar studentene delta i forskningen: – Svært ettertraktet i arbeidslivet. Forskerforum [Fagblad] 2020-06-23
UiO Untitled
 
30 Brevik, Lisbeth M.; Larsen, Christiane Jordheim; Stang, Bendik; Wetås, Åse.
Dataspel er ei engelskspråkleg verd. Dag og Tid [Avis] 2020-05-22
HINN UiO Untitled
 
31 Brevik, Lisbeth M.; Lund, Andreas; Skarpaas, Kaja Granum; Røkenes, Fredrik Mørk.
Language and technology: Digital competence in English. I: Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032283. s. 43-64
NTNU UiO Untitled
 
32 Brevik, Lisbeth M.; Lyngstad, Marit Elise.
The role of literature in the English classroom. I: Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032283. s. 163-189
HINN UiO Untitled
 
33 Brevik, Lisbeth M.; Myhre, Torunn.
Språkbruk i engelsktimer. NRK Språkteigen [Radio] 2020-04-12
UiO Untitled
 
34 Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth.
Det kan være bra å bruke flere språk i engelsktimene. www.forskning.no 2020
UiO Untitled
 
35 Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth.
Language Use in the Classroom: Balancing Target Language Exposure with the Need for Other Languages. TESOL Quarterly 2020
UiO Untitled
 
36 Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth.
Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215032283) 244 s.
UiO Untitled
 
37 Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth; Beiler, Ingrid Rodrick.
Language use in English lessons: Monolingual, bilingual and multilingual approaches. I: Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032283. s. 92-116
UiO Untitled
 
38 Brevik, Lisbeth M.; Skarpaas, Kaja Granum; Isaksen, Anja Ramfjord.
Vocational English. Building vocational orientation and relevance. I: Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032283. s. 65-90
UiO Untitled
 
39 Buchholtz, Nils.
THE NORWEGIAN STUDY MATH & THE CITY ON MOBILE LEARNING WITH MATH TRAILS. I: Research on Outdoor STEM Education in the digiTal Age Proceedings of the ROSETA Online Conference in June 2020. WTM Verlag 2020 ISBN 978-3-95987-144-0. s. 79-86
UiO Untitled
 
40 Camphuijsen, Marjolein; Møller, Jorunn; Skedsmo, Guri.
Test-based accountability in the Norwegian context: exploring drivers, expectations and strategies. Journal of Education Policy 2020
UiO Untitled
 
41 Carlsten, Tone Cecilie; Throndsen, Inger; Björnsson, Julius Kristjan.
TALIS 2018 - Flere hovedfunn fra ungdomstrinnet. : Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) 2020 38 s.
NIFU UiO Untitled
 
42 Dalland, Cecilie; Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti; Roe, Astrid.
De minste elevene hadde minst kontakt med lærerne i tiden med hjemmeskole. Forskning.no [Internett] 2020-05-13
OSLOMET UiO Untitled
 
43 Dalland, Cecilie; Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid; Klette, Kirsti.
Noen snakket med læreren en gang i løpet av flere uker. Aftenposten [Avis] 2020-05-11
OSLOMET UiO Untitled
 
44 Damsa, Crina I.; Jornet, Alfredo.
The unit of analysis in learning research: Approaches for imagining a transformative agenda. Learning, Culture and Social Interaction 2020 s. 1-3
UiO Untitled
 
45 Dewilde, Joke; Fløgstad, Guro Nore; Tessem, Amalie.
Om norsk romani i samfunn og utdanning. Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO [Radio] 2020-06-18
UiO USN Untitled
 
46 Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre.
Multicultural School Festival as a Creative Space for Identity Construction – From a Minority Parent Perspective. Intercultural Education 2020 s. -
HINN UiO Untitled
 
47 Dversnes, Gunvald; Blikstad-Balas, Marte.
Hva foregår i norsktimene?. Spotify [Internett] 2020-09-14
UiO UIS Untitled
 
48 Elstad, Eyvind.
Framtidens lærerutdanning: trender og mulige scenarioer. I: Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03514-7. s. 317-344
UiO Untitled
 
49 Elstad, Eyvind.
Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 978-82-15-03514-7) 349 s.
UiO Untitled
 
50 Elstad, Eyvind.
Lærerutdanninger i nordiske land. I: Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03514-7. s. 17-66
UiO Untitled
 
    Vis neste liste