Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2018
1 Brevik, Lisbeth M.; Davies, Chris.
Digital Technologies: the Lives and Learning of Young People. Subject seminar: Social sciences; 2018-02-08 - 2018-02-08
UiO Untitled
 
2 Hall, Jeffrey Brooks.
Processes of reforming: The case of the Norwegian state school inspection policy frameworks. Education Inquiry 2018
UiO Untitled
 
3 Klette, Kirsti; Hammerness, Karen; Canrinus, Esther Tamara; Jenset, Inga Staal; Goh Swee Cho, Pauline.
An international comparative study of vision, coherence and opportunities to learn in practice. Annual meeting of the American Educational Research Association; 2018-04-13 - 2018-04-17
UIA UiO Untitled
 
4 Ottestad, Geir; Gudmundsdottir, Greta Björk.
ICT Policy in Primary and Secondary Education in Europe. I: Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. Springer 2018 ISBN 978-3-319-71053-2. s. -
UiO Untitled
 
5 Radišić, Jelena; Baucal, Aleksandar.
TEACHERS' REFLECTION ON PISA ITEMS AND WHY THEY ARE SO HARD FOR STUDENTS IN SERBIA. European Journal of Psychology of Education 2018
UiO Untitled
 
6 Radišić, Jelena; Videnović, Marina; Baucal, Aleksandar.
Distinguishing successful students in mathematics: A comparison across European countries. Psihologija 2018
UiO Untitled
 
7 Scherer, Ronny; Tondeur, Jo; Siddiq, Fazilat; Baran, Evrim.
The importance of attitudes toward technology for pre-service teachers' technological, pedagogical, and content knowledge: Comparing structural equation modelling approaches. Computers in Human Behavior 2018
UiO Untitled
 
8 Sjøberg, Svein.
Orakelet i PISA. Faktafeil fra Torbjørn Røe-Isaksen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
UiO Untitled
 
2017
9 Aagaard, Toril; Halvorsen, Håvar Uhre; Lanestedt, Jon; Lund, Andreas; Ramberg, Kirsti Rye; Lee Solheim, Luna; Swanberg, Anne Berit.
Digitalisering for utdanningskvalitet. Status i norsk høyere utdanning.. Tromsø: Norgesuniversitetet 2017 44 s.
BI HSN NTNU UiO UiT Untitled
 
10 Aamli, Kari; Tellefsen, Helga Kufaas; Hole, Arne.
Læreverket Nummer matematikkverk for ungdomstrinnet. HiOA [Internett] 2017-06-07
HIOA UiO Untitled
 
11 Aas, Marit.
Leaders as learners: developing new leadership practices. Professional Development in Education 2017 ;Volum 43.(3) s. 439-453
UiO Untitled
 
12 Aas, Marit.
Skolelederes læring: Gruppecoaching som verktøy. I: Ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8. s. 317-332
UiO Untitled
 
13 Aas, Marit.
Understanding leadership and change in schools: expansive learning and tensions. International Journal of Leadership in Education 2017 ;Volum 20.(3) s. 278-296
UiO Untitled
 
14 Aas, Marit; Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok.
Ledelse i utfordrende omgivelser. I: Ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8. s. 171-191
HIOA HSN UiO Untitled
 
15 Aas, Marit; Blom, Thomas.
Benchlearning as Professional Development of School Leaders in Norway and Sweden. Professional Development in Education 2017
UiO Untitled
 
16 Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok.
Ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2016-8) 391 s.
HIOA UiO Untitled
 
17 Aas, Marit; Paulsen, Jan Merok.
Å lede i fremtidens skole. I: Ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8. s. 13-30
HIOA UiO Untitled
 
18 Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Bakken, Jonas.
Kulturmøter og kulturkonflikter i norsklærebøker. I: Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-03022-7. s. 18-31
HIOA UiO Untitled
 
19 Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern; Kvinge, Stig Erlend.
Kaleido 7 Lærerens bok. Cappelen Damm AS 2017 (ISBN 9788202542849) 245 s.
UiO Untitled
 
20 Araos, Andres; Damsa, Crina I..
Araos, A. & Damsa, C., (2017, May). The university's third mission - aspects of community engagement. A Norwegian case. Presentation in C. Cress, Intercultural Differences in Community Engagement: Perspectives on Definitions, Pedagogical Strategies & Programmatic Approaches, Panel session at the Intercultural Horizons Conference, Rijeka, Croatia.. Intercultural Horizons Conference; 2017-05-17 - 2017-06-18
UiO Untitled
 
21 Arnesen, Thomas; Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
Antecedents of youth’s beliefs about agency and online learning. Digital Culture and Education 2017 ;Volum 9.(2) s. 98-117
UiB UiO Untitled
 
22 Arnesen, Thomas; Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
Comparing Instructional Factors Related to Students’ Academic Self-Discipline in Norway and Finland. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2017 ;Volum 1.(1) s. 18-35
UiO Untitled
 
23 Arnesen, Thomas; Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas.
How Finnish and Swedish learners’ academic self-control relates to time spent online in class, perceptions of educator qualities, and school appreciation: A cross-sectional comparison. Education Sciences 2017 ;Volum 7. s. 1-12
HVL UiO Untitled
 
24 Askew, Mike; Nortvedt, Guri A..
Research should not inform teaching. Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education 2017
UiO Untitled
 
25 Bakken, Jonas.
The Integration of Rhetoric into Existing School Subjects. Rhetorical Education and the Democratic Mission of the School: Preparing Students for Academic and Civic Life; 2017-10-24 - 2017-10-26
UiO Untitled
 
26 Bakken, Jonas.
Å vokse ved å kjempe en håpløs kamp. Om norske ungdommers erfaringer med den globale urettferdigheten i Kristín A. Sandbergs og Simon Strangers ungdomsromaner. I: Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-03022-7. s. 65-80
UiO Untitled
 
27 Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd.
Lærebøkene bryt med læreplanen. Dag og tid [Avis] 2017-06-09
HIOA UiO Untitled
 
28 Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd.
Norsklærebøkene følgjer ikkje med i tida. Apollon [Fagblad] 2017-05-24
HIOA UiO Untitled
 
29 Bakken, Jonas; Oxfeldt, Elisabeth.
Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. I: Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-03022-7. s. 9-17
UiO Untitled
 
30 Bakken, Jonas; Oxfeldt, Elisabeth.
Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-03022-7) 233 s.
UiO Untitled
 
31 Baustad, Anne Grethe; Bjørnestad, Elisabeth; Os, Ellen.
GoBaN blikk på kvalitet i norske barnehager. Hva finner vi når det gjelder 1-3 åringene?. Fagdag ansatte i SiB barnehager; 2017-02-03 - 2017-02-03
NORD HIOA UiO Untitled
 
32 Bentsen, Lisa.
MA thesis: To teach, or not to teach grammar? Teachers' approaches to grammar teaching in lower secondary school. Universitetet i Oslo 2017 98 s.
UiO Untitled
 
33 Berge, Kjell Lars; Blikstad-Balas, Marte.
Skolens viktigste fag. Det gamle norskfaget er dødt – leve det nye norskfaget!. Morgenbladet 2017
UiO Untitled
 
34 Bjørkvold, Tuva; Blikstad-Balas, Marte.
Students as Researchers. What and Why 7th grade Students Write when Investigating their own Research Question.. Science Education 2017 s. -
HIOA UiO Untitled
 
35 Blikstad-Balas, Marte.
Det digitale klasserommet. I: Didaktisk praksis 5.-10.trinn. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500617. s. 139-152
UiO Untitled
 
36 Blikstad-Balas, Marte.
Hva skjer med en tekst når den kommer inn i klasserommet?. UBlogg 2017
UiO Untitled
 
37 Blikstad-Balas, Marte.
Key challenges of using video when investigating social practices in education: contextualization, magnification, and representation. International Journal of Research and Method in Education 2017 ;Volum 40.(5) s. 511-523
UiO Untitled
 
38 Blikstad-Balas, Marte.
Kronikk:Når ble forskningsbasert argumentasjon en hersketeknikk?. Dagbladet 2017
UiO Untitled
 
39 Blikstad-Balas, Marte.
Math instruction in Norway and Finland – what typical discourses and technologies are prominent in the classrooms?. Nordic Education in Focus: Is there a Common Ground?; 2017-02-06 - 2017-02-07
UiO Untitled
 
40 Blikstad-Balas, Marte.
"NRK Ytring: Folkemøte på Parkteatetret -Hva er galt med norskfaget?". NRK2 [TV] 2017-03-01
UiO Untitled
 
41 Blikstad-Balas, Marte; Davies, Chris.
Assessing the educational value of one-to-one devices: have we been asking the right questions?. Oxford Review of Education 2017 ;Volum 43.(3) s. 311-331
UiO Untitled
 
42 Blikstad-Balas, Marte; Foldvik, Marte Caroline.
Kritisk literacy i norskfaget - hva legger elever vekt på når de vurderer tekster fra internett?. Norsklæreren 2017 (4) s. 28-39
UiO Untitled
 
43 Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti; Roe, Astrid.
Student surveys as measures of instructional quality. EARLI; 2017-08-27 - 2017-09-02
UiO Untitled
 
44 Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti; Roe, Astrid.
What opportunities do students have to engage in writing during their language arts lessons?. EARLI; 2017-08-27 - 2017-09-02
UiO Untitled
 
45 Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid.
Hvor ofte får elevene anledning til å skrive i norsktimene på ungdomskolen – og hva skriver de?. Skriv!Les!; 2017-05-09 - 2017-05-11
UiO Untitled
 
46 Blikstad-Balas, Marte; Tengberg, Michael.
Text Based Interaction in Norway and Sweden: What Opportunities do Students have to Talk about Texts?. ECER; 2017-08-22 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
47 Borge, Inger Christin; Hole, Arne.
Et universitetsperspektiv på matematikk i TIMSS Advanced. I: Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-58528-0. s. 239-256
UiO Untitled
 
48 Brandmo, Christian; Aas, Marit.
Med skråblikk på ledelsesmodeller: «instructional» og «transformational» ledelse i norsk kontekst.. I: Ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8. s. 53-72
UiO Untitled
 
49 Brandmo, Christian; Bråten, Ivar; Strømsø, Helge Ivar.
Modeling relations between epistemic cognition, interest, and science knowledge across gender.. The17th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI); 2017-08-29 - 2017-09-02
UiO Untitled
 
50 Brandmo, Christian; Nesje, Katrine.
Factors motivating students to become secondary school teachers: Evidence from Norway. I: Global perspectives on teacher motivation. Cambridge University Press 2017 ISBN 978-1-107-10498-3. s. 94-124
UiO Untitled
 
    Vis neste liste