Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2020
1 Aagaard, Toril; Lund, Andreas.
What is pofessional digital competence?. NERA 2020; 2020-03-03
USN UiO Untitled
 
2 Aarre, Ane Krogsæter; Bjerkestrand, Mimi; Bjørklund, Bjørn Håvard; Engelsen, Knut Steinar; Fjørtoft, Henning; Larsen, Marius Andre Leie barnehage; Lund, Andreas; Olsson, Joakim; Prøitz, Tine Sophie; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Skrøvset, Siw; Tollefsrud, Mette.
Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag. Delrapport 1. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2020
HVL OSLOMET NTNU UiO UIS UiT USN Untitled
 
3 Andersson-Bakken, Emilia; Jegstad, Kirsti Marie; Bakken, Jonas.
Textbook tasks in the Norwegian school subject natural sciences: what views of science do they mediate?. International Journal of Science Education 2020
OSLOMET UiO Untitled
 
4 Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti.
Still a long way to go Narrow and transmissive use of technology in the classroom. Nordic Journal of Digital Literacy 2020 ;Volum 15.(1) s. 55-68
UiO Untitled
 
5 Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid.
Hva foregår i norsktimene? Utfordringer og muligheter i norskfaget på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215033068) 221 s.
UiO Untitled
 
6 Brevik, Lisbeth M..
Conference paper (peer reviewed): Emergent Multiphase Design: A Fully Integrated Approach in the Context of Language Research in Education. AERA 2020; 2020-04-15 - 2020-04-21
UiO Untitled
 
7 Brevik, Lisbeth M..
Invited talk: Tensions and problematic situations when securing informed consent​ in and outside of school (postponed due to Covid19). eVIR conference: Video data between Open Access and Ethics Requirements; 2020-03-11 - 2020-03-11
UiO Untitled
 
8 Brevik, Lisbeth M..
Invitert kommentar: Nordisk perspektiv på faglighet i engelsk (utsatt pga Covid19). Faglighed i gymnasiet; 2020-03-23 - 2020-03-23
UiO Untitled
 
9 Brevik, Lisbeth M.; Brantmeier, Cindy; Pearson, P David.
Strategic readers of English: Gradual release of responsibility. I: Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032283. s. 137-160
UiO Untitled
 
10 Brevik, Lisbeth M.; Flognfeldt, Mona Evelyn; Beiler, Ingrid Rodrick.
Livsmestring, mangfold, relevans. Engelskfaget etter fagfornyelsen. Bedre Skole 2020 ;Volum 1. s. 46-51
OSLOMET UiO Untitled
 
11 Brevik, Lisbeth M.; Flognfeldt, Mona Evelyn; Ronæs, Mary Ann; Bech, Kristin; Ahmadian, Shilan; Holm, Thea.
Invitert innlegg: Faglig frokost. Hva er nytt i det nye engelskfaget? Livsmestring - Mangfold - Relevans. Faglig Frokost; 2020-02-14 - 2020-02-14
OSLOMET UiO Untitled
 
12 Brevik, Lisbeth M.; Garvoll, Katharina Køber; Ahmadian, Shilan.
English use outside of school: Gamers, Surfers and Social Media Users. I: Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032283. s. 190-216
UiO Untitled
 
13 Brevik, Lisbeth M.; Larsen, Christiane Jordheim; Stang, Bendik; Wetås, Åse.
Dataspel er ei engelskspråkleg verd. Dag og Tid [Avis] 2020-05-22
HINN UiO Untitled
 
14 Brevik, Lisbeth M.; Lund, Andreas; Skarpaas, Kaja Granum; Røkenes, Fredrik Mørk.
Language and technology: Digital competence in English. I: Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032283. s. 43-64
NTNU UiO Untitled
 
15 Brevik, Lisbeth M.; Lyngstad, Marit Elise.
The role of literature in the English classroom. I: Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032283. s. 163-189
HINN UiO Untitled
 
16 Brevik, Lisbeth M.; Myhre, Torunn.
Språkbruk i engelsktimer. NRK Språkteigen [Radio] 2020-04-12
UiO Untitled
 
17 Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth.
Det kan være bra å bruke flere språk i engelsktimene. www.forskning.no 2020
UiO Untitled
 
18 Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth.
Language Use in the Classroom: Balancing Target Language Exposure with the Need for Other Languages. TESOL Quarterly (Print) 2020
UiO Untitled
 
19 Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth.
Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215032283) 244 s.
UiO Untitled
 
20 Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth; Beiler, Ingrid Rodrick.
Language use in English lessons: Monolingual, bilingual and multilingual approaches. I: Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032283. s. 92-116
UiO Untitled
 
21 Brevik, Lisbeth M.; Skarpaas, Kaja Granum; Isaksen, Anja Ramfjord.
Vocational English. Building vocational orientation and relevance. I: Teaching English in Norwegian classrooms: From research to practice. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032283. s. 65-90
UiO Untitled
 
22 Brevik, Lisbeth M.; Sundqvist, Pia.
Conference paper (peer reviewed): Traversing intramural and extramural settings for language learning. A comparison of observed and self-reported L1 and L2 use among gamers. World Congress of Applied Linguistics, AILA 2020; 2020-08-09 - 2020-08-14
UiO Untitled
 
23 Brevik, Lisbeth M.; Sylvén, Liss Kerstin.
Key note: CLIL in Norway and Sweden - commonalities, differences, state-of-the-art research, and ways forward. J-CLIL Teacher Education Seminar; 2020-08-24 - 2020-08-28
UiO Untitled
 
24 Camphuijsen, Marjolein; Møller, Jorunn; Skedsmo, Guri.
Test-based accountability in the Norwegian context: exploring drivers, expectations and strategies. Journal of Education Policy 2020
UiO Untitled
 
25 Carlsten, Tone Cecilie; Throndsen, Inger; Björnsson, Julius Kristjan.
TALIS 2018 - Flere hovedfunn fra ungdomstrinnet. : Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) 2020 38 s.
NIFU UiO Untitled
 
26 Dalland, Cecilie; Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti; Roe, Astrid.
De minste elevene hadde minst kontakt med lærerne i tiden med hjemmeskole. Forskning.no [Internett] 2020-05-13
OSLOMET UiO Untitled
 
27 Dalland, Cecilie; Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid; Klette, Kirsti.
Noen snakket med læreren en gang i løpet av flere uker. Aftenposten [Avis] 2020-05-11
OSLOMET UiO Untitled
 
28 Damsa, Crina I.; Jornet, Alfredo.
The unit of analysis in learning research: Approaches for imagining a transformative agenda. Learning, Culture and Social Interaction 2020 s. 1-3
UiO Untitled
 
29 Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre.
Multicultural School Festival as a Creative Space for Identity Construction – From a Minority Parent Perspective. Intercultural Education 2020
HINN UiO Untitled
 
30 Elstad, Eyvind.
Framtidens lærerutdanning: trender og mulige scenarioer. I: Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03514-7. s. 317-344
UiO Untitled
 
31 Elstad, Eyvind.
Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 978-82-15-03514-7) 349 s.
UiO Untitled
 
32 Elstad, Eyvind.
Lærerutdanninger i nordiske land. I: Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03514-7. s. 17-66
UiO Untitled
 
33 Elstad, Eyvind.
Målinger av kvalitet i lærerutdanning og politiske prosesser. I: Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03514-7. s. 179-196
UiO Untitled
 
34 Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas; Turmo, Are.
Hvorfor tenker nordiske lærerstudenter på å slutte i studiet?. I: Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03514-7. s. 221-240
UiO Untitled
 
35 Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas; Turmo, Are.
Nordiske lærerstudenters tidsbruk i studiet.. I: Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03514-7. s. 210-220
UiO Untitled
 
36 Elstad, Eyvind; Christophersen, Knut-Andreas; Turmo, Are.
Nordiske lærerstudenters vurderinger av pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. I: Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03514-7. s. 197-209
UiO Untitled
 
37 Engeness, Irina; Lund, Andreas.
The contribution of Piotr Galperin to the cultural-historical theory and implications for contemporary educational research and practice. Learning, Culture and Social Interaction 2020
HIOF UiO Untitled
 
38 Erdal, Silje Førland.
Demokratisk medborgerskap i mangfoldige samfunn - Skolen som arena for å forebygge diskriminering og gruppefiendtlighet. Forelesning; 2020-02-18 - 2020-02-18
UiO Untitled
 
39 Erdal, Silje Førland.
“Flukt” – meningsmotstand, perspektivtaking og dialog. Nettressurs for lærerutdanning.. dembra.no Oslo 2020
UiO Untitled
 
40 Erdal, Silje Førland; Westersjø, Martin; Hove, Olav; Hellerud, Synnøve; Johnsen, Ida Molstad.
Arena 8 Samfunnsfag. Aschehoug & Co 2020 (ISBN 9788203404436) 256 s.
UIA UiO Untitled
 
41 Fodstad, Lars August; Minken, Martin; Norendal, Audhild; Magnusson, Camilla G.; Lånke, May; Østmoe, Tor Ivar; Blikstad-Balas, Marte; Hjortland, Ole Thomassen; Antonsen, Pål Fjeldvig.
Moment. Norsk for studieforberedende. VG1. Cappelen Damm AS 2020 (ISBN 9788202597337) 463 s.
USN NTNU UiB UiO Untitled
 
42 Gabrielsen, Ida Lodding; Blikstad-Balas, Marte.
Hvilken litteratur møter elevene i norskfaget? En analyse av hvilke skjønnlitterære verk som inngår i 178 norsktimer på åttende trinn. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2020
UiO Untitled
 
43 Gudmundsdottir, Greta Björk; Gassó, Héctor Hernández; Rubio, Juan Carlos Colomer; Hatlevik, Ove Edvard.
Student teachers’ responsible use of ICT: Examining two samples in Spain and Norway. Computers & Education 2020 ;Volum 152.(July 2020)
OSLOMET UiO Untitled
 
44 Gudmundsdottir, Greta Björk; Hathaway, Dawn.
“We Always Make It Work”: Teachers’ Agency in the Time of Crisis. Journal of Information Technology and Teacher Education 2020 ;Volum 28.(2) s. -
UiO Untitled
 
45 Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Ledelse av fagfornyelsen i institusjonsskoler - forhandling om mening, makt og posisjonering.. Årskonferanse for ledere i FLIS -Foreningen for ledere i institusjonssskoler; 2020-02-13 - 2020-02-13
UiO Untitled
 
46 Guttormsen, Julie; Remmen, Kari Beate.
Teaching and learning Plate tectonics in school science – a research design. The 34th Nordic Geological Winter Meeting; 2020-01-08 - 2020-01-10
USN UiO Untitled
 
47 Hall, Jeffrey Brooks.
Lærerprofesjonen – styring og skjønn [The teaching profession: governance and discretion].. Gjesteforelesning; 2020-02-05
UiO Untitled
 
48 Hall, Jeffrey Brooks.
Styring handler ikke bare om kontroll og sanksjoner. utdanningsnytt.no [Fagblad] 2020-01-30
UiO Untitled
 
49 Hall, Jeffrey Brooks; Johansson, Lotta.
School Environment Regulation in Transition: Strengthening Individual Rights?. International Congress of Qualitative Inquiry (ICQI, Cancelled conference); 2020-05-20 - 2020-05-23
UiO OSLOMET Untitled
 
50 Hammerness, Karen; Klette, Kirsti; Jenset, Inga Staal; Canrinus, Esther Tamara.
Opportunities to study, practice and rehearse teaching in teacher preparation: An international perspective.. Teachers College Record (TCR) 2020
UIA UiO Untitled
 
    Vis neste liste