Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2019
1 Blikstad-Balas, Marte.
Digital teknologi i klasserommet – noen sentrale utfordringer. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 51-64
UiO Untitled
 
2 Brevik, Lisbeth M..
PhD revisited: How teachers teach and readers read. Developing reading comprehension in English in Norwegian upper secondary school. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030746.
UiO Untitled
 
3 Brevik, Lisbeth M.; Rindal, Ulrikke Elisabeth.
What is English?. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215032283) 200 s.
UiO Untitled
 
4 Canrinus, Esther Tamara; Klette, Kirsti; Hammerness, Karen.
Perceptions of coherence; The research-practice gap?. the Annual meeting of the American Educational Research Association (AERA); 2019-04-05 - 2019-04-09
UIA UiO Untitled
 
5 Canrinus, Esther Tamara; Klette, Kirsti; Hammerness, Karen.
Searching for the missing link in coherence. Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI); 2019-08-12 - 2019-08-16
UIA UiO Untitled
 
6 Dalland, Cecilie; Klette, Kirsti; Svenkerud, Sigrun.
Video studies and the challenge of selecting time scales. International Journal of Research & Method in Education 2019 s. 1-13
OSLOMET USN UiO Untitled
 
7 Dewilde, Joke.
Ethnography. I: Practical Research Methods in Education: An Early Researcher’s Critical Guide. Routledge 2019 ISBN 0815393563.
UiO Untitled
 
8 Doetjes, Gerke.
Fransk, spansk og tysk i ungdomsskolen etter Kunnskapsløftet: styrket eller ikke?. Nordic Journal of Modern Language Methodology 2019 ;Volum 2018.(2) s. 28-56
UiO Untitled
 
9 Ekstrom, Linda; Brevik, Lisbeth M.; Tengberg, Michael; Bergman, Eva; Bergman, Maria.
Läsförståelse och undervisning om lässtrategier. Stockholm: Skolforskningsinstitutet 2019 85 s.
UiO Untitled
 
10 Gilje, Øystein.
Multimodality, moving images and aesthetics. I: Multimodality and Aesthetics. Routledge 2019 ISBN 9781138103511. s. 237-249
UiO Untitled
 
11 Hall, Jeffrey Brooks; Lindgren, Joakim; Sowada, Moritz.
Inspectors as information-seekers. I: Inspectors and Enforcement at the Front Line of Government. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-04057-4. s. 35-58
UiO Untitled
 
12 Hellekjær, Glenn Ole.
PhD revisited: The Acid Test. Does Upper Secondary EFL Instruction Effectively Prepare Norwegian Students for the Reading of English Textbooks at Colleges and Universities?. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030746.
UiO Untitled
 
13 Henry, Alastair; Sundqvist, Pia; Thorsen, Cecilia.
Motivational Practice: Insights from the Classroom. Studentlitteratur AB 2019 (ISBN 978-91-44-11848-2) 329 s.
UiO Untitled
 
14 Jornet, Alfredo.
Experience as Emerging Concept in Contemporary Learning Sciences. I: Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Springer 2019 ISBN 978-981-287-532-7. s. 1-5
UiO Untitled
 
15 Korbøl, Karsten.
Historiefaget, fagfornyelse og vurdering. Internseminar historielærere; 2019-01-08 - 2019-01-08
UiO Untitled
 
16 Lund, Andreas.
PhD revisited: The Teacher as Interface. Teachers of EFL in ICT-Rich Environments. Beliefs, Practices, Appropriation. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030746.
UiO Untitled
 
17 Moe, Mette; Siljan, Henriette Hogga.
Nettbrett og novelle i norskfaget. Om nettbrett som ditigalt redskap i litteraturundervisningen. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 79-96
UiO USN Untitled
 
18 Nortvedt, Guri A.; Wiese, Eline F.; Skedsmo, Guri; Nayir, Funda; Gloppen, Silje Kristin; Brown, Martin D.; Burns, Denise; McNamara, Gerry; O'Hara, Joe.
Assessment with and for Migration Background Students-Cases from Europe. Eurasian Journal of Educational Research 2019 (79) s. 39-69
UiO Untitled
 
19 Rindal, Ulrikke Elisabeth.
PhD revisited: Meaning in English. L2 attitudes, choices and pronunciation in Norway. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030746.
UiO Untitled
 
20 Rindal, Ulrikke Elisabeth; Brevik, Lisbeth M..
English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215030746) 400 s.
UiO Untitled
 
21 Rindal, Ulrikke Elisabeth; Brevik, Lisbeth M..
Introduction. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030746.
UiO Untitled
 
22 Rindal, Ulrikke Elisabeth; Brevik, Lisbeth M..
State-of-the-art: English didactics in Norway. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030746.
UiO Untitled
 
23 Roås, Sissel E.; Siljan, Henriette Hogga.
Skrive- og leseopplæring i det digitale klasserommet. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 125-146
UiO USN Untitled
 
24 Scherer, Ronny; Siddiq, Fazilat; Tondeur, Jo.
The technology acceptance model (TAM): A meta-analytic structural equation modeling approach to explaining teachers’ adoption of digital technology in education. Computers & Education 2019 ;Volum 128. s. 13-35
USN UiO Untitled
 
25 Simensen, Aud Marit.
PhD revisited: English in compulsory school. Aims and content. I: English didactics in Norway - 30 years of doctoral research. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030746.
UiO Untitled
 
26 Sjøberg, Svein.
Fremtidens skole: Muligheter og utfordringer. Norsk skole i et internasjonalt perspektiv. Semesteråpning PPU-studenter, USN; 2019-01-10
UiO Untitled
 
27 Sjøberg, Svein.
Global Educational Governance by standardization, rankings, comparisons and “successful” examples. I: Handbuch Educational Governance Theorien. Springer 2019 ISBN 9783658222369. s. 653-690
UiO Untitled
 
28 Sjøberg, Svein.
Global influences on education in general and science education in particular. ALLEA Working Group for Science Education; 2019-01-28 - 2019-01-29
UiO Untitled
 
29 Sjøberg, Svein.
Markedet beholder grepet. PISA som globalt styringsverktøy. Nei til EUs Utdanningskonferanse; 2019-01-07
UiO Untitled
 
30 Sjøberg, Svein.
Resultatjegeren -- Portrettintervju. Klassekampen 2019
UiO Untitled
 
31 Sundqvist, Pia.
Commercial-off-the-shelf games in the digital wild and L2 learner vocabulary. Language Learning & Technology 2019 ;Volum 23.(1) s. 87-113
UiO Untitled
 
32 Svenkerud, Sigrun; Klette, Kirsti.
Video studies and the challenge of selecting time scales.. International Journal of Research & Method in Education 2019
USN UiO Untitled
 
33 Throndsen, Inger; Hatlevik, Ove Edvard.
Elevenes skoleprestasjoner sett i lys av IKT-bruk på fritiden. Nordic Studies in Education 2019 ;Volum 39.(1) s. 5-23
UiO OSLOMET Untitled
 
34 Wølner, Tor Arne; Kverndokken, Kåre; Moe, Mette; Siljan, Henriette Hogga.
101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245025354) 381 s.
USN UiO Untitled
 
2018
35 Aagaard, Toril; Lund, Andreas; Lanestedt, Jon; Ramberg, Kirsti Rye; Swanberg, Anne Berit.
Sammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet - innspill og utspill.. UNIPED 2018 ;Volum 41.(3) s. 289-303
BI USN NTNU UiO Untitled
 
36 Aas, Marit; Brandmo, Christian.
Assessment results for transforming practice: School leaders’ role.. Nordic Studies in Education 2018 ;Volum 38.(2) s. 174-193
UiO Untitled
 
37 Aashamar, Peter; Mathé, Nora Elise Hesby; Brevik, Lisbeth M..
Diskusjon som flerfaglig demokratisk ferdighet. Bedre Skole 2018 (3) s. 31-35
UiO Untitled
 
38 Ahmadian, Shilan.
MA thesis: Girls in vocational studies: The academic voices in the classroom. A comparison of vocational girls’ use of English in and out of school. Oslo: Universitetet i Oslo 2018 101 s.
UiO Untitled
 
39 Bakken, Jonas.
Hvorfor og hvordan skal elever gjøre retoriske analyser i norskfaget?. I: 101 litteraturdidaktiske grep: om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2382-4. s. 89-105
UiO Untitled
 
40 Bakken, Jonas.
Máret Ánne Saras Mellom verdener og utdanning for bærekraftig utvikling. I: Fantastisk litteratur for barn og unge. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2296-4. s. 231-253
UiO Untitled
 
41 Bakken, Jonas.
Norskfaget i fagfornyelsen. Det nye norskfaget – i undervisning og forsking; 2018-09-27
UiO Untitled
 
42 Bakken, Jonas.
Norskfaget i fagfornyelsens støpeskje. Faglig-pedagogisk dag; 2018-11-01
UiO Untitled
 
43 Bakken, Jonas.
Prosessen og utvikling av ny læreplan for norskfaget. Ny læreplan i norskfaget; 2018-11-05
UiO Untitled
 
44 Beiler, Ingrid Miriam Rodrick.
Flerspråklige praksiser i engelsk skriveundervisning for nyankomne elever. CSL-dagen; 2018-05-31
UiO Untitled
 
45 Beiler, Ingrid Miriam Rodrick.
Multilingualism as a Resource in English Writing Instruction: Methodological Presentation. L'hétérogénéité linguistique: Questions de méthodologie, outils d'analyses et contextualisation; 2018-06-29 - 2018-06-30
UiO Untitled
 
46 Beiler, Ingrid Miriam Rodrick.
Negotiating Multilingual Practices in English Writing Instruction. Multilingualism and Education: Interdisciplinary and International Perspectives; 2018-05-07 - 2018-05-08
UiO Untitled
 
47 Beiler, Ingrid Miriam Rodrick.
Negotiating multilingual resources in English writing instruction for newly arrived students in lower secondary school (Forhandling om flerspråklige ressurser i engelsk skriveundervisning for nyankomne elever på ungdomstrinnet). Møte i forskergruppen Språkdidaktikk; 2018-12-04 - 2018-12-04
UiO Untitled
 
48 Beiler, Ingrid Miriam Rodrick; Dewilde, Joke.
Translation as translingual writing practice in English as an additional language. International Conference on Mulitilingualism and Third Language Acquisition; 2018-09-12 - 2018-09-15
UiO Untitled
 
49 Beiler, Ingrid Rodrick.
Ressources linguistiques personnelles et expression écrite des élèves en contexte multilingue. Møte i forskergruppen Groupe d'études sur le plurilinguisme européen; 2018-12-07 - 2018-12-07
UiO Untitled
 
50 Bergem, Ole Kristian.
Undervisningskvalitet i norsk skole: status, trender og utfordringer. Analyser basert på data fra PISA og TIMSS i perioden 2000-2015.. I: Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03006-7. s. 199-218
UiO Untitled
 
    Vis neste liste