Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2021
1 Aashamar, Peter Nicolai; Bakken, Jonas; Brevik, Lisbeth M..
Fri fra lærebokas tøyler. Om bruk av læreboka og andre tekster i norsk, engelsk og samfunnsfag på 9. og 10. trinn. Norsk pedagogisk tidsskrift 2021 ;Volum 3.
UiO Untitled
 
2 Ahmadian, Shilan; Aspfors-Sveen, Ingeborg; Næsmo, Camilla Bruu.
Fortellinger om flukt. Oslo: Universitetsforlaget 2021 (ISBN 9788215047614) 120 s.
UiO Untitled
 
3 Altrichter, Herbert; Herzog-Punzenberger, Barbara; Fulterer, S; Brown, Martin; Burns, Denise; Nortvedt, Guri A.; Skedsmo, Guri; Wiese, Eline; Nayir, Funda; Fellner, Magdalena; McNamara, Gerry; O'Hara, Joe.
Leistungsbeurteilung und kulturelle Vielfalt: Herausforderungen und Bewertungspraktiken in Schulen der Sekundarstufe I in Österreich, Irland, Norwegen und der Türkei. Erziehung & Unterricht 2021 ;Volum 171.(3-4) s. 251-261
UiO Untitled
 
4 Beiler, Ingrid M. Rodrick; Dewilde, Joke Ingrid.
Elevers oversettelsespraksiser. Bedre Skole 2021 ;Volum 33.(1) s. 78-83
OSLOMET UiO Untitled
 
5 Beiler, Ingrid M. Rodrick; Dewilde, Joke Ingrid.
Flerspråklige elevers oversettelsesstrategier og holdninger til oversettelse som ledd i engelsk skriving. Liv i skolen 2021 ;Volum 23.(1) s. 44-53
OSLOMET UiO Untitled
 
6 Beiler, Ingrid Rodrick; Brevik, Lisbeth M.; Christiansen, Torgeir.
Skjermopptak som forskningsmetode i og utenfor klasserommet. I: Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215047508.
UiO Untitled
 
7 Beiler, Ingrid Rodrick.
Multilingualism as a Resource in English Writing Instruction: Opportunities and Obstacles in Five Linguistically Diverse Classrooms in Norway. Oslo: Universitetet i Oslo 2021 212 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(329)
OSLOMET UiO Untitled
 
8 Beiler, Ingrid Rodrick; Dewilde, Joke.
When we see that kind of language, “someone is going to jail”. Ether – Ethics and Aesthetics for Encountering the Other 2021
OSLOMET UiO Untitled
 
9 Björnsson, Julius Kristjan.
Hva kan vi lære av TALIS 2018. Gode relasjoner som grunnlag for læring. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 978-82-02-70898-6) 146 s.
UiO Untitled
 
10 Björnsson, Julius Kristjan.
Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 978-82-02-71880-0) 147 s.
UiO Untitled
 
11 Björnsson, Julius Kristjan; Skar, Gustaf Bernhard Uno.
Sensorreliabilitet på skriftlig eksamen i videregående opplæring. : Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2021 45 s.
NTNU UiO Untitled
 
12 Blikstad-Balas, Marte.
Det store digitaliseringseksperimentet i norsk skole – hvor går veien videre?. Læring i en digital tid 2021; 2021-03-12 - 2021-03-12
UiO Untitled
 
13 Blikstad-Balas, Marte.
Hvordan var hjemmeskolen for foreldrene?. Ett år med pandemi: hva lærte vi?; 2021-03-09 - 2021-03-09
UiO Untitled
 
14 Blikstad-Balas, Marte.
Hvorfor bør elever forske selv? Innlegg på den digitale lærerkonferansen til Nysgjerrigper 2020.. Nysgjerrigper-konferansen; 2021-01-19 - 2021-01-19
UiO Untitled
 
15 Blikstad-Balas, Marte.
Intervju om hva som kjennetegnet hjemmeskolen. NRK EKKO [Radio] 2021-03-15
UiO Untitled
 
16 Blikstad-Balas, Marte.
Stengte skoler - hvilke konsekvenser har det hatt for eleven, læringen og foreldrene?. Nedstengt.Oslo Life Science Konferansen 2021.; 2021-02-16 - 2021-02-16
UiO Untitled
 
17 Blikstad-Balas, Marte.
The effects of school closures on student learning. ITS Volda 2021; 2021-04-20 - 2021-04-21
UiO Untitled
 
18 Bragdø, Magnus Børre; Mathé, Nora Elise Hesby.
Ungdomsskoleelevers demokratiske deltagelse. Bedre Skole 2021 ;Volum 2021.(1) s. 68-72
UIA UiO Untitled
 
19 Brandmo, Christian; Tiplic, Dijana.
Nyutdannede læreres opplevelse av læreryrket. I: Hva kan vi lære av TALIS 2018. Gode relasjoner som grunnlag for læring. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-70898-6. s. 107-122
UiO Untitled
 
20 Brevik, Lisbeth M..
Invited workshop: Mixed methods. JURE 2021; 2021-08-18 - 2021-08-20
UiO Untitled
 
21 Brevik, Lisbeth M..
Key note: Assessment in CLIL. 2021 Annual national CLIL meeting; 2021-03-11 - 2021-03-11
UiO Untitled
 
22 Brevik, Lisbeth M.; Mathé, Nora Elise Hesby.
Mixed methods som forskningsdesign. I: Metoder i klasseromsforskning Forskningsdesign, datainnsamling og analyse. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215047508.
UiO Untitled
 
23 Brevik, Lisbeth M.; Slåen, Åshild.
Om gaming og språkbevissthet. NRK kulturnytt [Radio] 2021-03-17
UiO Untitled
 
24 Brevik, Lisbeth M.; Toraman, Sinem; Smith, Michelle C. Howell; Guetterman, Timothy C.; Johnson, Burke R.; Plano Clark, Vicki L..
Invited mentor: How to Convey the Methodology of Mixed Methods Research in Conference Proposals (invited session). AERA 2021; 2021-04-22 - 2021-04-25
UiO Untitled
 
25 Carson, Lisabeth; Hontvedt, Magnus; Lund, Andreas.
Student teacher podcasting: Agency and change. Learning, Culture and Social Interaction 2021 ;Volum 29. s. 1-13
USN UiO Untitled
 
26 Colbjørnsen, Tor.
Kvalitetsstyring av skoler i Oslo og Akershus i 2008 og 2018 - endringer og tilpasninger til internasjonale føringer for styring av skoler. Norsk pedagogisk tidsskrift 2021 (1-2021) s. 29-41
UiO Untitled
 
27 Daza Ramos, Leidy Viviana; Gudmundsdottir, Greta Bjørk; Lund, Andreas.
Partnerships as third spaces for professional practice in initial teacher education: A scoping review. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2021 ;Volum 102.
UiO Untitled
 
28 Dewilde, Joke; Beiler, Ingrid Rodrick.
Transspråking som pedagogisk strategi i grunnmodul og modul 1. Samling om språk og læring; 2021-04-22
UiO OSLOMET Untitled
 
29 Dewilde, Joke Ingrid.
Mi Lenga: Et studentdrevet FoU-prosjekt som skal styrke flerspråklighet i opplæring ved ILS, UiO. Forskergruppemøte; 2021-02-26 - 2021-02-26
UiO Untitled
 
30 Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre.
Multicultural school festivals as a creative space for identity construction–the perspective of minority parents. Intercultural Education 2021 ;Volum 32. s. 212-229
HINN UiO Untitled
 
31 Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre; Lien, Silje Josten.
Forskerne brukte denne campingvogna ute i felten til sine undersøkelser. Hamar Arbeiderblad [Avis] 2021-05-02
HINN UiO Untitled
 
32 Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre; Sæther, Elin.
Young people’s experiences and meaning-making at a multicultural festival in Norway. Journal of Peace Education 2021
HINN UiO Untitled
 
33 Dewilde, Joke; Skrefsrud, Thor Andre.
Revisiting studies of multicultural school events from the perspective of strategic essentialism. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2021
HINN UiO Untitled
 
34 Doetjes, Gerke; Gooskens, Charlotte S..
Deutsch leicht gemacht? Eine Untersuchung zum Einsatz von transparenten Wörtern in einem norwegischen Lehrbuch für DaF-Anfänger.. Deutsch als Fremdsprache 2021 ;Volum 2021.(1) s. 25-34
UiO Untitled
 
35 Forsbakk, Bente; Nortvedt, Guri A..
Prøven er gjennomført, hva nå? En studie av praksiser i arbeid med nasjonale kartleggingsprøver i regning.. I: Tilpasset opplæring og tidlig innsats i ordinær undervisning og i spesialundervisning. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215034416.
NORD UiO Untitled
 
36 Fransson, Göran; Lejonberg, Eli.
Disruptive innovations in teacher education?. AERA; 2021-04-12
UiO Untitled
 
37 Gilje, Øystein; Fjørtoft, Henning; Tronsmo, Eli; Bjerke, Åslaug; Ørevik, Sigrid.
Assessment practices of multimodal compositions. Multimodality Talks; 2021-01-22 - 2021-01-22
UiB NTNU UiO Untitled
 
38 Gudmundsdatter Magnusson, Camilla.
Reading Literacy Practices in Norwegian Lower- Secondary Classrooms: Examining the Patterns of Teacher Questions. Scandinavian Journal of Educational Research 2021
UiO Untitled
 
39 Gudmundsdottir, Greta Björk; Björnsson, Julius Kristjan.
Hvor godt er lærere forberedt på den digitale hverdagen?. I: Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-71880-0. s. 57-86
UiO Untitled
 
40 Gudmundsdottir, Greta Björk; Sævarsdottir, Margret; Cahill, Camilla.
Sjumilssteget og den digitale transformasjonen (Podcast: Unmuta). https://open.spotify.com/show/6GKxcnkbbThrpbH5gcFlFg?si=NQam [Internett] 2021-01-14
UiO Untitled
 
41 Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Møller, Jorunn.
Production, Transforming and Practicing ‘What Works’ in Education–The Case of Norway. I: What Works in Nordic School Policies?. Springer 2021 ISBN 978-3-030-66629-3. s. 87-102
UiO Untitled
 
42 Hall, Jeffrey Brooks; Lomsdalen, Christian.
LL-325: Jeffrey Hall om utdanningsrett og skoleleders ansvar (Podcast). https://open.spotify.com/episode/1AlYpkMekCs0hlMhAhl8CG [Internett] 2021-12-30
UiO Untitled
 
43 Hall, Jeffrey Brooks; Nielsen, Sandra Rebecca.
ILS er tildelt to nye oppdrag for videreutdanninger.. https://www.uv.uio.no/ils/om/aktuelt/aktuelle-saker/2021/ils [Internett] 2021-03-11
UiO Untitled
 
44 Hartvigsen, Kirsten Marie.
How Readers Envision New Testament Characters: Mental Character Models, Blending, and the Reception of Luke 1:5–2:52. Cognitive Linguistics and New Testament Narrative: Investigating Methodology through Characterization; 2021-01-14 - 2021-01-15
UiO Untitled
 
45 Hartvigsen, Kirsten Marie.
The Complexity of Aseneth's Transformation. I: The Complexity of Conversion. Intersectional Perspectives on Religious Change in Antiquity and Beyond. Equinox Publishing 2021 ISBN 9781781795729.
UiO Untitled
 
46 Hathaway, Dawn; Gudmundsdottir, Greta Bjørk.
Teachers’ online readiness in times of crises: A comparison of Norway and US teachers. Social responsibility within changing context. 65th annual conference of Comparative and International Education Society; 2021-04-25 - 2021-05-02
UiO Untitled
 
47 Hughes, Theo; Kersting, Magdalena.
The invisibility of time dilation. Physics Education 2021
UiO Untitled
 
48 Iversen, Jonas Yassin; Alisaari, Jenni; Daugaard, Line Møller; Dewilde, Joke; Harju-Autti, Raisa; Heikkola, Leena Maria; Kekki, Niina; Pesonen, Sari; Straszer, Boglárka; Reath Warren, Anne; Yli-Jokipii, Maija.
Conceptualising students with a migrant background and their languages in education across the Nordic countries. Multilingualism on My Mind; 2021-03-18 - 2021-03-19
HINN UiO Untitled
 
49 Jensen, Ruth.
Exploring causal relationships qualitatively: An empirical illustration of how causal relationships become visible across episodes and contexts. Journal of educational change 2021
UiO Untitled
 
50 Julia, Woithe; Kersting, Magdalena.
Bend it like dark matter!. Physics Education 2021 ;Volum 56. s. -
UiO Untitled
 
    Vis neste liste