Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2020
1 Aune, Helga; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Mælen, Kjell Magne; Søvig, Karl Harald.
NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 2020 (ISBN 978-82-583-1439-1) 468 s. NOU - Norges offentlige utredninger(2020: 3)
UIA UiO UiT UiB Untitled
 
2 Backer, Inge Lorange.
Uavhengige forvaltningsorganer i Norge. I: Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3300-7. s. 37-54
UiO Untitled
 
3 Bailliet, Cecilia Marcela.
Commentary on HR 2019 2286 A. VERDI Faglunsj; 2020-03-03 - 2020-03-03
UiO Untitled
 
4 Bailliet, Cecilia Marcela.
The Construction of the International Law of Peace & Human Rights: The Contribution of the Inter American Court of Human Rights. Seminar Center for Global Constitutionalism, WZB Berlin; 2020-01-20 - 2020-01-20
UiO Untitled
 
5 Bailliet, Cecilia Marcela.
The Right to Peace in Kashmir. Et land bak gliter- Menneskerettighetssituasjonen i Kashmit; 2020-02-05 - 2020-02-05
UiO Untitled
 
6 Bailliet, Cecilia Marcela.
Towards Gendered Peace in Latin America-Challenges to Compliance with Non-Repetition Orders related to a Culture of Peace. Lawyers and Developments in International Law; 2020-02-21 - 2020-02-21
UiO Untitled
 
7 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Debatt i Dagsnytt 18 om smittevern. NRK Dagsnytt 18 [TV] 2020-03-30
UiO Untitled
 
8 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Jussekspert: – Søringkarantene kan være bedre begrunnet enn hytteforbud. NRK [Internett] 2020-03-24
UiO Untitled
 
9 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Kommentar til innholdet i koronaloven og kriseforståelse. Juridika 2020 s. -
UiO Untitled
 
10 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Kommentar til innholdet i Koronaloven og om kriseforetsåelse. Juridika 2020
UiO Untitled
 
11 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Lokale karantener og hytteforbud. Klassekampen [Avis] 2020-03-27
UiO Untitled
 
12 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Opplysning om underliggende sykdom. Dagens medisin [Internett] 2020-04-02
UiO Untitled
 
13 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Overlever personvernet Koronakrisen?. Computerword [Fagblad] 2020-04-08
UiO Untitled
 
14 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Reagerer på manglende åpenhet om Covid-19-dødsfall: - Vi er bekymret. Dagens medisin [Fagblad] 2020-04-01
UiO Untitled
 
15 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Smitteoppsporing på mobil, beskyttelse av befolkningen og forholdsmessighet: Covid-19 epidemien. Dagens medisin 2020
UiO Untitled
 
16 Boe, Erik.
Forsvarlig systeminnretning i forvaltningen. Lov og Rett 2020 ;Volum 80.(3) s. 129-140
UiO Untitled
 
17 Boucht, Per Johan Petersson.
Finsk straffrätt. Grundkurs i straffrättens allmänna läror. Tammerfors, Finland: Polisyrkeshögskolan 2020 (ISBN 978-951-815-375-0) 232 s.
UiO Untitled
 
18 Boucht, Per Johan Petersson.
"Redningsetatenes bistand til politiet". Fagforbundets Brannkonferanse 2020; 2020-03-03 - 2020-03-04
UiO Untitled
 
19 Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Nguyen Duy, Iris; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein; Rasch, Bjørn Erik.
Eivind Smith 70 år. I: Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3300-7. s. 7-9
UIA UiO Untitled
 
20 Eriksen, Christoffer Conrad; Ikdahl, Ingunn.
Det er vanskelig å forstå hva regjeringsadvokaten mener. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
UiO Untitled
 
21 Eriksen, Christoffer Conrad; Ikdahl, Ingunn.
Stortingets innsynsrett i Nav-saken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
UiO Untitled
 
22 Giorgetti, Chiara; Letourneau-Tremblay, Laura; Behn, Daniel; Langford, Malcolm.
Special Issue: Reforming International Investment Arbitration - An Introduction. The Law & Practice of International Courts and Tribunals 2020 ;Volum 18.(3) s. 303-313
UiO Untitled
 
23 Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Sunde, Jørn Øyrehagen; Waltenburg, Eric N..
Proactive and Powerful. Law Clerks and the Institutionalization of the Norwegian Supreme Court. Eleven International Publishing 2020 (ISBN 9789462369788) 203 s.
UiB UiO Untitled
 
24 Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Sunde, Jørn Øyrehagen; Waltenburg, Eric N..
Seminar om utredere i norske domstoler. Advokatforeningen arrangerer i samarbeid med dommerforeningen et seminar om utredere i norske domstoler 23 .januar. fagseminar; 2020-01-23
UiB UiO Untitled
 
25 Hellum, Anne; Sandvik, Kristin Bergtora; Valland, Tatanya; Erdal, Marta Bivand.
Korona, minoritetsvern og statens plikt til å gi helseinformasjon. Rett24.no 2020
PRIO UiO Untitled
 
26 Hellum, Anne; Sandvik, Kristin Bergtora; Valland, Tatanya; Erdal, Marta Bivand.
Whose Needs? Reflections on Health Information and Minorities.
PRIO UiO Untitled
 
27 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Har Sejersted forstått hva granskning innebærer?. Debattinnlegg Aftenposten [Avis] 2020-01-04
UiO Untitled
 
28 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Makt har særlig gode levekår i grenseland mellom rettsstat og demokrati. Morgenbladet 2020
UiO Untitled
 
29 Høgberg, Benedikte Moltumyr; Holmøyvik, Eirik.
Stortingets rett til innsyn. Rett24.no 2020
UiB UiO Untitled
 
30 Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga; Sandberg, Kirsten.
Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 978-82-15-03187-3) 500 s.
FHI UiO Untitled
 
31 Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten; Kjørholt, Elin Saga.
Kan ikke norsk barnevern lenger sette barnet først?. Rett24.no 2020
FHI UiO Untitled
 
32 Ikdahl, Ingunn.
Ein mogleg skandale i skandalen. Dag og Tid [Tidsskrift] 2020-04-24
UiO Untitled
 
33 Ikdahl, Ingunn.
«NAV-skandalen» - hvordan kan vi forstå praksisen som ble utviklet i NAV?. KAI-frokost; 2020-01-15
UiO Untitled
 
34 Ikdahl, Ingunn.
Rettssikkerhet i velferdsstaten. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020 ;Volum 18.(1) s. 3-6
UiO Untitled
 
35 Ikdahl, Ingunn.
Trygderettspraksis som rettskilde. JF-student: Foredrag og arbeidsplasspresentasjon; 2020-01-23
UiO Untitled
 
36 Ikdahl, Ingunn.
"Trygdeskandalen" - Hvordan kan vi forstå den, og hva kan vi lære?. Bruker- og pensjonskonferansen 2020; 2020-01-30
UiO Untitled
 
37 Langford, Malcolm.
Taming the Digital Leviathan: Automated Decision-Making and International Human Rights. American Journal of International Law 2020 ;Volum 114. s. 141-146
UiO Untitled
 
38 Letvik, Tore; Sunde, Jørn Øyrehagen; Grendstad, Gunnar.
Ønsker økt bruk av utredere i domstolene. Juristen [Fagblad] 2020-12-28
UiB UiO Untitled
 
39 Lindholm, Jesper; Sandberg, Kirsten.
Legal Protection of Refugee and Migrant Children. I: Children’s rights. The Convention on the Rights of the Child in Danish Law. DJØF Forlag 2020 ISBN 978-87-574-4488-9. s. 177-214
UiO Untitled
 
40 Lohne, Kjersti.
Om hvordan sivilsamfunnet har bidratt til et sterkere individuelt rettsvern gjennom bruk av domstolene, særlig ved isolasjon.. KROM; 2020-01-09 - 2020-01-12
UiO Untitled
 
41 Lohne, Kjersti; Elken, Mari.
Unge forskere opplever uetisk press. forskning.no [Fagblad] 2020-01-28
UiO Untitled
 
42 Magnussen, Svein; Stridbeck, Ulf.
Vurdering av troverdighet: hva sier forskningen anno 2020?. Tidsskrift for strafferett 2020 ;Volum 20.(1) s. 6-17
UiO Untitled
 
43 Nguyen Duy, Iris; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein; Rasch, Bjørn Erik.
Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 (ISBN 978-82-450-3300-7) 713 s.
UIA UiO Untitled
 
44 Nina, Schmidt; Sunde, Jørn Øyrehagen; Grendstad, Gunnar; Waltenburg, Eric N.; Shaffer, William R..
Mener utredere i domstolene har usynlig makt - foreslår regulering. Advokatbladet [Fagblad] 2020-02-19
UiB UiO Untitled
 
45 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Involvering av barn og unge i lovgivningsprosesser: noen refleksjoner i anledning Opplæringslovutvalgets arbeid. I: Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3300-7. s. 455-467
UiO Untitled
 
46 Ntahiraja, Bernard.
'' Accountability for mass atrocity crimes in Africa: the real meaning of the slogan 'African solutions for African problems'''. SAR in Europe - A series of Lectures; 2020-01-08 - 2020-01-09
UiO Untitled
 
47 Sandvik, Kristin Bergtora; Lohne, Kjersti.
Teaching transitional justice after conflict and terror: Cases of Kosovo and Norway. Leuven Transitional Justice Blog 2020
UiO Untitled
 
48 Schiel, Rebecca; Langford, Malcolm; Wilson, Bruce.
Does it Matter? Constitutionalisation, Democratic Governance, and the Right to Water. Water 2020 ;Volum 12. s. 350-
CMI UiO Untitled
 
49 Stang, Elisabeth Gording; Langford, Malcolm.
Slik gikk den store digitale omstillingen etter koronakrisen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020 s. 34-35
OSLOMET UiO Untitled
 
50 Stridbeck, Ulf.
Coerced-Reactive Confessions: The Case of Thomas Quick. Journal of Forensic Psychology Research and Practice 2020 s. 1-16
UiO Untitled
 
    Vis neste liste