Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2019
1 Almås, Elsa Mari; Heer Aas, Fam Karine; Hennum, Ragnhild Helene; Holter, Øystein Gullvåg; Kjerstad Larsen, Morten; Larsen, Arne Martin; Mathiassen Retterås, Rønnaug; Mortensen, Jørn; Nordbø, Dag; Olsen, Mariann; Reichert, Frank; Sandberg, Anita; Ugland, Ingunn.
Rapport fra Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren (UHRMOT). Universitetet i Agder 2019 44 s.
KHIO UIA UiO Untitled
 
2 Bailliet, Cecilia Marcela.
Book Project: Peace as Jus Commune and the Contribution of the Inter-American Court of Human Rights. Seminar; 2019-05-31 - 2019-05-31
UiO Untitled
 
3 Bailliet, Cecilia Marcela.
Climate change and displacement. Environment Masters Class; 2019-03-11 - 2019-03-11
UiO Untitled
 
4 Bailliet, Cecilia Marcela.
Constructing peace as a principle or meta value as opposed to a right. PRIO lunch; 2019-09-19 - 2019-09-19
UiO Untitled
 
5 Bailliet, Cecilia Marcela.
Creating a Customary Norm of Peace within Latin America. SUM lunch; 2019-10-16 - 2019-10-16
UiO Untitled
 
6 Bailliet, Cecilia Marcela.
Introduction: Researachng International Law and Peace. I: Research Handbook on International Law and Peace. Edward Elgar Publishing 2019 ISBN 9781788117463. s. 1-29
UiO Untitled
 
7 Bailliet, Cecilia Marcela.
La contribución de la Corte Interamericana de derechos humanos a la construccíon de la paz como jus comune. Coloquio Iberoamericano A 60 AÑOS DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Una mirada desde América Latina y Europa; 2019-07-16 - 2019-07-17
UiO Untitled
 
8 Bailliet, Cecilia Marcela.
La Contribucion de la Corte InterAmericana de Derechos Humanos al reconocimiento de la paz como parte del jus comune. VI Seminario Internacional sobre el Impacto Transformador del SIDH en America Latina; 2019-07-15 - 2019-07-17
UiO Untitled
 
9 Bailliet, Cecilia Marcela.
Normative Evolution of the International Law of Peace in a Post-Western Age. I: Research Handbook on International Law and Peace. Edward Elgar Publishing 2019 ISBN 9781788117463. s. 51-82
UiO Untitled
 
10 Bailliet, Cecilia Marcela.
Participation in panel in honor of the Rafto prize, addressing Syrian refugees. RAFTO Prize 2019; 2019-11-06 - 2019-11-06
UiO Untitled
 
11 Bailliet, Cecilia Marcela.
Research Handbook on International Law and Peace. Edward Elgar Publishing 2019 (ISBN 9781788117463) 543 s.
UiO Untitled
 
12 Bailliet, Cecilia Marcela.
Research Questions and Legal Writing for Phd. Phd seminar; 2019-03-24 - 2019-03-24
UiO Untitled
 
13 Bailliet, Cecilia Marcela.
The Construction of Positive Peace Policies. Fur Menschenenrecht auf Frieden; 2019-06-24 - 2019-06-24
UiO Untitled
 
14 Bailliet, Cecilia Marcela.
The Contribution of the Inter American Court of Human Rights to recognizing peace as part of the jus commune. Guest lecture; 2019-05-27 - 2019-05-27
UiO Untitled
 
15 Bailliet, Cecilia Marcela.
The Contribution of the Inter American Court of Human Rights to the evolution of Peace as part of the jus commune. ICOURTS lunch; 2019-10-03 - 2019-10-03
UiO Untitled
 
16 Bailliet, Cecilia Marcela.
The Contribution of the Inter-American Court of Human Rights to the Construction of the Law of Peace as Jus Commune. Seminar; 2019-03-29 - 2019-03-29
UiO Untitled
 
17 Bailliet, Cecilia Marcela.
The Contribution of the Inter-American Court of Human Rights to the evolution of peace as part of the jus commune. IOR Seminar; 2019-09-03 - 2019-09-03
UiO Untitled
 
18 Bailliet, Cecilia Marcela.
The Right to Peace. Masters Kurs i UPEACE; 2019-04-29 - 2019-05-05
UiO Untitled
 
19 Bailliet, Cecilia Marcela; O'Connor, Simon.
The Good Faith obligation to Maintain International Peace and Security and the Pacific Settlement of Disputes. I: Research Handbook on International Law and Peace. Edward Elgar Publishing 2019 ISBN 9781788117463. s. 83-106
UiO Untitled
 
20 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Behandlingstilbudet til mennesker som rammes av alvorlige og sjeldne sykdommer. Dagens medisin 2019
UiO Untitled
 
21 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Beskyttelse av pasientsikkerhet er overordnet andre hensyn. Aftenposten [Avis] 2019-01-08
UiO Untitled
 
22 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
DN Helsetech: Kampen om fremtidens helsetilbud. Behandling av mennesket og behandling av data - og behovet for lovendringer.. Konferanse; 2019-05-28 - 2019-05-28
UiO Untitled
 
23 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Genetisk kartlegging og kunstig intelligens. Lukket seminar; 2019-05-08 - 2019-05-08
UiO Untitled
 
24 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Genetisk kartlegging som grunnlag for persontilpasset medisin. Integritets- og autonomiperspektiver.. Oslo: Juridisk fakultet, UIO 2019 675 s.
UiO Untitled
 
25 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Genetiske forbrukertester for barn. Rettslige problemstillinger. Rundebordkonferanse; 2019-10-22 - 2019-10-22
UiO Untitled
 
26 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Genetiske undersøkelser og deling av genetiske varianter: utdrag fra doktoravhandlingen.. lukket seminar; 2019-05-14 - 2019-05-14
UiO Untitled
 
27 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Grensesnittet mellom taushetsplikten og behovet for systematisering av kunnskap og læring.. Årsmøte i Trondheim: Nanoteknologi - beredskap - bruk av data; 2019-04-24 - 2019-04-26
UiO Untitled
 
28 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Helsejurist forventer flere pasientklage-saker i fremtiden. Dagens medisin [Internett] 2019-07-17
UiO Untitled
 
29 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Helsepersonelloven. Kommentarutgave.. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245026900)
UiO Untitled
 
30 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Helserett i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk 2019 (ISBN 9788205508712) 110 s.
UiO Untitled
 
31 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Hvilke rettslige problemsstillinger kan reises med persontilpasset medisin?. Årlige helserettskonferansen, Lillehammer; 2019-03-04 - 2019-03-05
UiO Untitled
 
32 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Hvilke rettslige problemsstillinger kan reises med persontilpasset medisin, metodisk og materielt. Høyskolen i Innlandet (tidl Lillehammer); 2019-03-04 - 2019-03-05
UiO Untitled
 
33 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
IKT: Helsevirksomhetens tilretteleggingsplikt og Helsetilsynets funksjon. Dagens medisin 2019 s. -
UiO Untitled
 
34 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Innlegg under Rundebordskonferanse med digitaliseringsministeren. Digitalisering av helsetjenesten og anvendelsen av kunstig intelligens.. Rundebordkonferanse; 2019-04-30 - 2019-04-30
UiO Untitled
 
35 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Law perspectives. Personalized cancer therapy; 2019-02-13 - 2019-02-13
UiO Untitled
 
36 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Meldte ikke om dødsfall - jussekspert reagerer. Dagens medisin, internett og avis [Avis] 2019-03-07
UiO Untitled
 
37 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Pasientrettigheter og EU/EØS. Innholdet i prop. 55 og 80 og Norges forpliktelser. konferanse; 2019-11-08 - 2019-11-08
UiO Untitled
 
38 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Pasientvern og personvern: GDPR i helsetjenesten. innlegg og deltakelse i debatt; 2019-01-17 - 2019-01-17
UiO Untitled
 
39 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Persontilpasset medisin, Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk 2019 (ISBN 9788205514164) 711 s.
UiO Untitled
 
40 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Politiet henla mirakelsak: Predikanten hevder etterforskeren ba om bønn. VG [Internett] 2019-07-14
UiO Untitled
 
41 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Påstanden om "dødelig" personvern. Faktiske tilstander og rettsregler med innføringen av GDPR. Pasientsikkerhetskonferansen; 2019-09-27 - 2019-09-27
UiO Untitled
 
42 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Redaktøransvaret: Helserett i et nøtteskall. Gyldendal Juridisk 2019 (ISBN 9788205508712) 320 s.
UiO Untitled
 
43 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Rettslige dilemmaer og utfordringer ved innføring av persontilpasset medisin. Norsk sykehus- og helsetjenesteforening; 2019-02-06 - 2019-02-06
UiO Untitled
 
44 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Snevert solidaritetsbegrep. Dagens medisin 2019
UiO Untitled
 
45 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Strafferettslige sanksjoner overfor helsepersonell: forbudet mot dobbeltstraff, grensen mot systemansvar og vurderinger av fakta. Riksadvokaten og Kripos: Nasjonal fagdag om helse; 2019-02-07 - 2019-02-07
UiO Untitled
 
46 Befring, Anne Kjersti Cecelia.
Tillitsvalgte jrever slutt på dialogmøter. Dagens medisin 2019
UiO Untitled
 
47 Befring, Anne Kjersti Cecelia; Ohnstad, Bente Marie.
Kommentarer til helsepersonelloven. Norsk Lovkommentar 2019 s. 1-82
HINN UiO Untitled
 
48 Boucht, Per Johan Petersson.
Asset Confiscation in Europe - past, present, and future challenges. Journal of Financial Crime 2019 ;Volum 26.(2) s. 526-548
UiO Untitled
 
49 Boucht, Per Johan Petersson.
For unge til å bestemme selv, gamle nok til straff. Forum for opplæring innenfor kriminalomsorgen; 2019-10-30 - 2019-11-01
UiO Untitled
 
50 Boucht, Per Johan Petersson.
Förundersökning av cybercrime - nytt från Finland. Nordic Cybercrime Conference; 2019-10-24 - 2019-10-25
UiO Untitled
 
    Vis neste liste