Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2018
1 Strand, Vibeke Blaker.
Plikt til å utføre arbeid og religionsfrihet. Nordisk Juristmøte; 2018-08-25
UiO Untitled
 
2017
2 Langford, Malcolm; Behn, Daniel Friedrich.
Managing Backlash: The Evolving Investment Treaty Arbitrator?. European journal of international law 2017
UiO Untitled
 
3 Arnesen, Lars.
Bør retten anerkjenne mer enn to kjønn? - Retten til egen kjønnsidentitet og diskrimineringsvern på bakgrunn av lov om endring av juridisk kjønn. Kritisk juss 2017 (2) s. 84-112
UiO Untitled
 
4 Bailliet, Cecilia Marcela.
Challenges regarding Protection of Human Rights of Refugees. AHRI Conference 2017; 2017-04-27 - 2017-04-28
UiO Untitled
 
5 Bailliet, Cecilia Marcela.
Contemporary Challenges within Refugee Law and Human Rights Law. XIII Winter Course on International Law; 2017-07-10 - 2017-07-15
UiO Untitled
 
6 Bailliet, Cecilia Marcela.
Counter-terrorism, Human Rights, and Refugee Law. Human Rights Under Pressure; 2017-04-04 - 2017-04-04
UiO Untitled
 
7 Bailliet, Cecilia Marcela.
Feminist International Law. Presentation; 2017-03-14 - 2017-03-14
UiO Untitled
 
8 Bailliet, Cecilia Marcela.
Peace is the fundamental value that international law exists to serve. American Society of International Law Annual Meeting 2017; 2017-04-12 - 2017-04-15
UiO Untitled
 
9 Bailliet, Cecilia Marcela.
Power Dynamics, the Exclusion of Women on the International Judiciary and the Dilemmas of Pluralist Feminist Theory. 2017 ICON Annual Conference; 2017-07-05 - 2017-07-07
UiO Untitled
 
10 Bailliet, Cecilia Marcela.
Protection Dilemmas Arising from the Application of Internal Flight Alternative to Adolescents. UNE Årlig konferanse; 2017-05-30 - 2017-05-30
UiO Untitled
 
11 Bailliet, Cecilia Marcela.
Protection of Refugees, Returnees, and Internally Displaced Persons against Racism and Discriminatory Practices. 9th Session of the UN Ad Hoc Committee on the Elaboration of Complementary Standards; 2017-04-26 - 2017-04-26
UiO Untitled
 
12 Bailliet, Cecilia Marcela.
Rejection of Advisory Opinions: Strategic Prudence by the Inter-American Court of Human Rights. The Role of the Inter-American Court of Human Rights: Jurisprudential advances and new responses” Workshop – 15 May 2017; 2017-05-15 - 2017-05-15
UiO Untitled
 
13 Bailliet, Cecilia Marcela.
Strategic Prudence by the Inter-American Court of Human Rights. ICON Annual Conference; 2017-07-05 - 2017-07-07
UiO Untitled
 
14 Bailliet, Cecilia Marcela.
The Alienation of Adjudication and the Weakening of Procedural Rule of Law within the Context of Asylum in Europe. ESIL Annual Conference 2017; 2017-09-06 - 2017-09-09
UiO Untitled
 
15 Behn, Daniel Friedrich; Berge, Tarald Laudal; Langford, Malcolm.
Poor States or Poor Governance? Testing Claims of Bias in Investment Treaty Arbitration'. Northwestern Journal of International Law and Business 2017
UiO Untitled
 
16 Behn, Daniel Friedrich; Langford, Malcolm.
Trumping the Environment: Empirical Perspectives on Investment Treaty Arbitration. Journal of World Investment and Trade 2017 s. 8-55
UiO Untitled
 
17 Behn, Daniel Friedrich; Letourneau-Tremblay, Laura; Fauchald, Ole Kristian.
Promoting Renewable Energy in the EU: Shifting Trends in Member State Policy Space. European Business Law Review 2017 ;Volum 28.(2) s. 217-243
UiO Untitled
 
18 Boucht, Per Johan Petersson.
(A) Nordic Criminal Model(s)?. Nordic Branding, Kick-Off Conference; 2017-06-12 - 2017-06-13
UiO Untitled
 
19 Boucht, Per Johan Petersson.
Den finlandssvenska humorn går inte riktigt hem i Norge. www.vasabladet.fi; www.hbl.fi [Internett] 2017-08-04
UiO Untitled
 
20 Boucht, Per Johan Petersson.
Extended Confiscation: Criminal Assets or Criminal Owners?. I: Chasing Criminal Money. Challenges and Perspectives On Asset Recovery in the EU. Hart Publishing Ltd 2017 ISBN 9781509912070. s. -
UiO Untitled
 
21 Boucht, Per Johan Petersson.
Finlandssvensk humor slår fel i Norge. Österbottens Tidning [Internett] 2017-08-04
UiO Untitled
 
22 Boucht, Per Johan Petersson.
Finsk polis och s.k. riktade dödsskott. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland 2017 s. -
UiO Untitled
 
23 Boucht, Per Johan Petersson.
Forsett, forsøk og medvirkning - noen nordiske betraktelser. Slirå seminaret; 2017-03-24 - 2017-03-26
UiO Untitled
 
24 Boucht, Per Johan Petersson.
Hög tröskel för polisen att ta till maktmedel. Svenska Yle, Finland [Internett] 2017-07-20
UiO Untitled
 
25 Boucht, Per Johan Petersson.
Om elektroshockvåpen. NRK Morgennytt [Radio] 2017-09-21
UiO Untitled
 
26 Boucht, Per Johan Petersson.
Polisiär våldsanvändning. En straff- och offentligrättslig undersökning. Iustus förlag 2017 (ISBN 978-91-7737-0130) 512 s.
UiO Untitled
 
27 Boucht, Per Johan Petersson.
Professor Johan Boucht om polisiär våldsanvändning. Radio Vega, Vega eftermiddag [Radio] 2017-07-21
UiO Untitled
 
28 Boucht, Per Johan Petersson.
The Limits of Asset Confiscation. On the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds. Hart Publishing Ltd 2017 (ISBN 9781509907076) 251 s.
UiO Untitled
 
29 Bulmer, Jane; Higham, Andrew; Klein, Daniel; Carazzo, Pia; Voigt, Christina.
Paris Climate Agreement - A commentary. Oxford University Press 2017 (ISBN 9780198789338)
UiO Untitled
 
30 Dugard, Jackie; Langford, Malcolm; Anderson, Edward.
Determining progress on access to water and sanitation: The case of South Africa. I: The Human Right to Water: Theory, Practice and Prospects. Cambridge University Press 2017 ISBN 9781107010703. s. 225-275
UiO Untitled
 
31 Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga; Hellum, Anne.
Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. København: Karnov Group 2017 (ISBN 978-87-619-3854-1) 415 s.
UiO Untitled
 
32 Hayashi, Nobuo; Bailliet, Cecilia Marcela.
The Legitimacy of International Criminal Tribunals. Cambridge University Press 2017 (ISBN 978-1-107-14617-4) 502 s.
UiO Untitled
 
33 Hellum, Anne.
Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Routledge 2017 (ISBN 978-1138698505) 132 s.
UiO Untitled
 
34 Hellum, Anne.
Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. I: Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Routledge 2017 ISBN 978-1138698505. s. 1-3
UiO Untitled
 
35 Hellum, Anne; Strand, Vibeke Blaker.
Felles lov raserer vernet. Dagbladet 2017 s. 30-31
UiO Untitled
 
36 Hellum, Anne; Strand, Vibeke Blaker.
Solberg-regjeringens forslag til reformer på diskrimineringsfeltet: Uniformering, individualisering, privatisering og avrettsliggjøring. Kritisk juss 2017 ;Volum 43.(1) s. 4-34
UiO Untitled
 
37 Hjort, Maria Astrup.
Behov for reformering av tvistelovens bevissikringsregler. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2017 ;Volum 56.(3) s. 131-158
UiO Untitled
 
38 Hjort, Maria Astrup.
Sorteringsprosessen i bevissikringssaker og ved beslag inneholdende taushetsbelagt informasjon. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2017 ;Volum 56.(3) s. 178-192
UiO Untitled
 
39 Huang, Xiaoqing.
Automatic Exchange of Information and BRICS: Why and How Does it Affect Emerging Economies?. Asia Pacific Tax Bulletin 2017 ;Volum 23.(4)
UiO Untitled
 
40 Høgberg, Alf Petter; Eskeland, Ståle.
Strafferett. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 9788202534530) 616 s.
UiO Untitled
 
41 Høgberg, Benedikte Moltumyr.
Betydningen av internasjonale rettskilder i norsk statsforfatningsrett. I: Menneskerettighetene og Norge. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02212-3. s. 215-228
UiO Untitled
 
42 Ikdahl, Ingunn; Strand, Vibeke Blaker.
Blikket fra oven. Om rettsvitenskapen som observatør og tegner. I: Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. København: Karnov Group 2017 ISBN 978-87-619-3854-1. s. 250-260
UiO Untitled
 
43 Langford, Malcolm.
Interdisciplinarity and Human Rights. I: Research Methods in Human Rights : a Handbook. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 9781785367793.
UiO Untitled
 
44 Langford, Malcolm.
Oslo kommune bør opprette flere sengeplasser for tilreisende bostedsløse. Vårt Oslo 2017
UiO Untitled
 
45 Langford, Malcolm.
Privatisation and the Right to Water. I: The Human Right to Water: Theory, Practice and Prospects. Cambridge University Press 2017 ISBN 9781107010703. s. 461-500
UiO Untitled
 
46 Langford, Malcolm.
Same-Sex Marriage in Polarised Times: Revisiting Joslin v New Zealand. I: Integrated Human Rights in Practice: Rewriting Human Rights Decisions. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 978 1 78643 379 4.
UiO Untitled
 
47 Langford, Malcolm.
The Norwegian welfare state and social rights. I: Social Rights in the Welfare State: Origins and Transformations. Routledge 2017 ISBN 9781138693944. s. 35-57
UiO Untitled
 
48 Langford, Malcolm.
Trumps innreiseforbud kan ha en sjanse i Høyesterett. TV2.no 2017
UiO Untitled
 
49 Langford, Malcolm; Bartram, Jamie; Roaf, Virginia.
The Human Right to Sanitation. I: The Human Right to Water: Theory, Practice and Prospects. Cambridge University Press 2017 ISBN 9781107010703. s. 345-395
UiO Untitled
 
50 Langford, Malcolm; Behn, Daniel Friedrich; Lie, Runar.
The Revolving Door in In International Investment Arbitration. Journal of international economic law (Oxford) 2017 ;Volum 20.(2) s. 301-331
CMI UiB UiO Untitled
 
    Vis neste liste