Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter og -resultater for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren.

For å søke etter informasjon i CRIStin-systemet, velg kategori i venstremenyen. Du søker etter resultater/publikasjoner under «Forskningsresultater/NVI».
Har du problemer med å få logget på, se vår FAQ eller ta kontakt med din lokale superbruker.

To search for information in the CRIStin-system, choose a category in the menu on the left. You search for results/publications under “Research results/NVI».
If you have problems signing in contact your local super user.

Frist for kontroll og godkjenning av fakultetenes sampublikasjoner i 2019 er 20. februar 2020. Frist for superbrukeres kontroll og godkjenning av enhetenes samlede vitenskapelig publisering i 2019, med godkjenning fra faglig ansvarlig (instuttleder, dekan eller tilsvarende) er 20. mars 2020. Nasjonal frist for rapportering er 1. april 2020.

Ta kontakt med din fakultetssuperbruker for nærmere informasjon, eller supportfunksjon for Cristin ved UiT (steinar.paulsen@uit.no).

Mer om Cristin ved UiT.

Instruks for Rapportering av vitenskapelig publisering helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren.