Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter og -resultater for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren.

For å søke etter informasjon i CRIStin-systemet, velg kategori i venstremenyen. Du søker etter resultater/publikasjoner under «Forskningsresultater/NVI».
Har du problemer med å få logget på, se vår FAQ eller ta kontakt med din lokale superbruker.

To search for information in the CRIStin-system, choose a category in the menu on the left. You search for results/publications under “Research results/NVI».
If you have problems signing in contact your local super user.

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren. Norsk vitenskapsindeks (en del av Forskningsresultatmodulen i Cristin) skal benyttes for rapportering av publikasjonsdata til DBH.

I tillegg til å legge til rette for at forskning i flere sektorer sees i sammenheng skal systemet Cristin innhente og sammenstille informasjon ut fra prinsippet om åpen tilgang til kvalitetssikrede data om vitenskapelig publisering. Cristin skal bidra til å øke andelen åpent tilgjengelige vitenskapelige artikler gjennom koblingen mellom Cristin-systemet og åpne vitenarkiv ved institusjonene.

Cristin er både navnet til datasystemet og et forvaltningsorgan i forbindelse med forskningsadministrasjon. Samarbeidstiltaket Cristin er opprettet som et § 1-4 nr 4 organ etter universitets- og høyskoleloven med eget styre. Styret har det faglige ansvaret for virksomheten. Universitetet i Oslo er vertsorganisasjon, det vil si at universitetet bistår med administrative tjenester.