Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter og -resultater for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren.

For å søke etter informasjon i CRIStin-systemet, velg kategori i venstremenyen. Du søker etter resultater/publikasjoner under «Forskningsresultater/NVI».
Har du problemer med å få logget på, se vår FAQ eller ta kontakt med din lokale superbruker.

To search for information in the CRIStin-system, choose a category in the menu on the left. You search for results/publications under “Research results/NVI».
If you have problems signing in contact your local super user.

Sjekk Innsida med informasjon om Cristin ved NTNU

Informasjon om systemet Cristin finner du hos Cristins utviklingsavdeling

All vitenskapelig publisering og formidling skal registreres i modulen "Forskningsresultater/NVI". Modulen "Årsrapportering" skal brukes for bl.a. å registrere forskningsopphold av minst en ukes varighet ved utenlandsk institusjon.

Ved NTNUs årlige rapportering til DBH gir disse publikasjonstypene uttelling:

  • Vitenskapelig monografi
  • Vitenskapelig kommentarutgave
  • Kapitler i vitenskapelig antologi
  • Vitenskapelige tidsskriftsartikler og oversiktsartikler

Publiserer du i tidsskrifter eller på forlag som du mener bør gi uttelling? Hos DBH kan du foreslå nye.

EU og Forskningsrådet stiller krav om åpen tilgang til publikasjoner som mottar støtte derfra. Avlevering av vitenskapelige dokumenter til NTNUs institusjonelle arkiv er en grei måte å sikre åpen publisering. Det kan du gjøre ved å laste opp siste fagfellevurderte versjon som du sendte til tidsskriftet via funksjonen "Lever fulltekstdokument" som du finner nederst i skjermbildet når du har registrert vitenskapelige artikler, monografier, kapitler eller rapporter i CRIStin.