Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   Ursula-Georgine Småland Goth

Section of Public health and Manual treatment (Professor) - Kristiania University College

NLA University College (Professor ii) - NLA University College

Faculty of Health Studies (Professor) - VID Specialized University

NLA University College (Forskningskoordinator) - NLA University College

Goth-bilde

Contact information


Høyskolen Kristiania

E-mail

Telephone
95965969

NLA Høgskolen

E-mail

VID vitenskapelige høgskole

E-mail

Telephone
+4795965969

NLA Høgskolen

E-mail

Other

Street address
Kristiania University College, Oslo/Norway.

Private e-mail

Collaborations
NFMH (Nasj. forskningsnettverk for migrasjon og helse), COST (European Cooperation in Science and Technology), NLA høyskolen, Oslo Kommune, Aal kommune, UIB (Universitetet i Bergen), FHI (Folkehelseinstitutt), Innvandrerrådet Oslo, Universitetet i Desujon (Sør Korea); Forskernettverk for tropiske og importerte sykdommer v.OUS (Oslo Universitetssykehus) Universitetet i Gøteborg. EUPHA (European Public Health Association); NOFIK (Norsk forening for interkult. kompetanse);

Academic disciplines

Other health sciences

Other subjects within education

Business

Epidemiology, medical and dental statistics

Preventive medicine

Community medicine, social medicine

Subjects

Work inclusion

Diversity management

GP Scheme

Public Health

Voluntarism

Health literacy

Health promotion

Health services research

Intercultural communication

Diversity management

Migration

Migrant education

Minority health studies

Leadership and organizational theory

Salutogenesis

Country

Bosnia and Herzegovina

Israel

Rwanda

South Korea

Austria

Research ethics declaration

I have read and promise to adhere to the Declaration of Helsinki

I have read and promise to adhere to the ethical guidelines of NENT

I have read and promise to adhere to the ethical guidelines of NESH

Personal Information

Resume


Research visit(s)

Research visits registered in Cristin

Main scientific works

Link to main publications

Projects

Verdier til besvær? Aktuelle didaktiske utfordringer i skole og barnehage.

Professional education: Core values today

Primary health care - 10 years after the introduction of the GP Scheme

Norway: Migrants and mental health

COVID-19 among the Pakistani immigrant population in Northern Europe

Simulering som didaktisk tilnærming: Å tilrettelegge for likeverdige helsetjenester for innvandrerpasienter med kommunikasjonsutfordringer

Folkehelse i et norsk perspektiv

Access to Health and Social Services for Elderly 60 aged in Slovakia: Public Health Perspective

Undervisning og Læring gjennom Zoom

Informal Caregivers and Psychosocial Support: Analysis of European Dementia Policy Documents

Fra frafall til kvalitet - Helhetlig yrkesopplæring – og relevant yrkesfaglærerkompetanse - i samarbeid mellom skole, bedrift og høgskole

Mammografi - adgang og bruk

Simulering som didaktisk tilnærming i helsefaglig opplæring

Fertility-related communication of healthcare professionals with childhood cancer patients

Evaluering av førstegangshelseundersøkelser hos innvandrere med flytningbakgrunn og deres familie

Mangfold i det norske klasserommet. Utfordringer og muligheter i lærerutdanningen

Kvalitet i pedagogisk praksis

Folkehelse og vern av historiske fartøy i Norge

Immigrants use of the General Practitioner Scheme - a mixed method study / Innvandreres bruk av fastlegeordning


Research Groups

Anvendt Folkehelse (AnFo)
Trope og importsykdommer
Operativ pedagogikk


Research centres

Mangfald & Samhandling

Search external library databases

NORART
PUBMED
ORIA