Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2010   Til: 2017   Rapporteringsår   Enhet: Institutt for matematikk og naturfag (USN)   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Vitenskapelig monografi   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-24 av 24

2017
1 Anderson, David G.; Kvie, Kjersti; Davydov, Vladimir Nikolaevich; Røed, Knut.
Maintaining genetic integrity of coexisting wild and domestic populations: Genetic differentiation between wild and domestic Rangifer with long traditions of intentional interbreeding. Ecology and Evolution 2017 ;Volum 7.(17) s. 6790-6802
USN NMBU Untitled
 
2 Klaveness, Elise.
Du kan, jo! - Om elevers matematiske identitet i klasserommet. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. s. 231-247
USN Untitled
 
3 Mortensen-Buan, Anne-Beathe; Karlsen, Lisbet.
Leseferdighetog tekstoppgaver i matematikk. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. s. 249-267
USN Untitled
 
4 Strande, Anne Lise; Madsen, Janne.
Aktivitetsbasert undervisning og vurdering i naturfag. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202529819. s. 273-291
USN Untitled
 
2016
5 Nyléhn, Jorun.
To broer mellom biologi og læring. Nordic Studies in Science Education 2016 ;Volum 12.(1) s. 107-115
USN Untitled
 
2015
6 Ali, Sikunder.
Critical Mathematical Competence for Active Citizenship within the Modern World. Proceedings of the International Mathematics Education and Society Conference 2015 ;Volum 2. s. 243-254
USN Untitled
 
7 Føsker, Line Ingjerd Rønning.
På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse : et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010. Nordisk Barnehageforskning 2015 ;Volum 10.(4) s. -
USN Untitled
 
8 Nyléhn, Jorun; Biseth, Heidi.
En utvidelse av begrepet "mangfold". Norsk pedagogisk tidsskrift 2015 ;Volum 99.(3-4) s. 307-318
USN Untitled
 
9 Rasmussen, Nils Henry.
Pencils and nets of small degree on curves on smooth, projective surfaces of Picard rank 1 and very ample generator. Archiv der Mathematik 2015 ;Volum 105.(6) s. 557-561
USN Untitled
 
10 Rasmussen, Nils Henry; Zhou, Shengtian.
Pencils of small degree on curves on unnodal Enriques surfaces. Advances in Geometry 2015 ;Volum 15.(3) s. 281-292
USN Untitled
 
2014
11 Imenes, Olav Gravir.
Calculation of Decay Times for Simple Modules. I: Algebra, Geometry and Mathematical Physics. Springer 2014 ISBN 978-3-642-55361-5. s. 639-650
USN Untitled
 
12 Madsen, Janne; Strande, Anne Lise.
Naturfag som læringsarena for demokrati. I: Må vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215022277. s. 202-214
USN Untitled
 
13 Stensrud, Øyvind; Orr, Russell; Reier-Røberg, Kjetil; Schumacher, Trond; Høiland, Klaus.
Phylogenetic relationships in Cortinarius with focus on North European species. Karstenia 2014 ;Volum 54.(2) s. 57-71
USN UiO Untitled
 
2013
14 Buckley, Anita; Reid, Miles; Zhou, Shengtian.
Ice cream and Orbifold Riemann-Roch. Izvestiya: Mathematics 2013 ;Volum 77.(3) s. 461-486
USN Untitled
 
15 Hitching, George Harry.
Geometry of vector bundle extensions and applications to a generalised theta divisor. Mathematica Scandinavica 2013 ;Volum 112.(1) s. 61-77
OSLOMET USN Untitled
 
16 Johnsbråten, Håvard.
Læringsstøttende prøver i matematikk. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2013 ;Volum 24.(1) s. 31-34
USN Untitled
 
17 Klaveness, Elise.
Et matematisk kulturmøte. I: Kultur og matematikk/kultuvra ja matematihkka. Caspar Forlag 2013 ISBN 978-8290898-62-0. s. 79-88
USN Untitled
 
2012
18 Choe, Insong; Hitching, George Harry.
Lagrangian subbundles of symplectic bundles over a curve. Mathematical proceedings of the Cambridge Philosophical Society (Print) 2012 ;Volum 153. s. 193-214
OSLOMET USN Untitled
 
19 Føsker, Line J. R..
Grip rommet! : barns utvikling av romforståelse og barnehagelærerens systematiske arbeid med det. I: Rom for matematikk - i barnehagen. Caspar Forlag 2012 ISBN 978-82-90898-57-6. s. 61-89
USN Untitled
 
20 Rasmussen, Nils Henry; Zhou, Shengtian.
Matematikkundervisning i Kina. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2012 ;Volum 23.(1) s. 29-35
USN Untitled
 
2011
21 Óskarsdóttir, Gunnhildur; Stougaard, Birgitte; Fleischer, Ane; Jeronen, Eila; Lützen, Finnur; Kråkenes, Roar.
Children's ideas about the human body - A Nordic case study. Nordic Studies in Science Education 2011 ;Volum 7.(2) s. 179-188
USN Untitled
 
22 Shalchian-Tabrizi, Kamran; Røberg, Kjetil; Ree, Dan Kristofer; Klaveness, Dag; Bråte, Jon.
Marine-Freshwater Colonizations of Haptophytes Inferred from Phylogeny of Environmental 18S rDNA Sequences. Journal of Eukaryotic Microbiology 2011 ;Volum 58.(4) s. 315-318
USN UiO Untitled
 
2010
23 Choe, Insong; Hitching, George Harry.
Secant varieties and Hirschowitz bound on vector bundles over a curve. Manuscripta mathematica 2010 ;Volum 133.(3-4) s. 465-477
USN Untitled
 
24 Karlsen, Lisbet; Maagerø, Eva.
Lesing av fagtekster i matematikk. I: Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet. Novus Forlag 2010 ISBN 978-82-7099-592-9. s. 217-270
USN Untitled