Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
From: 2019   To: 2019   Unit: Centre for the Study of Professions (OSLOMET)   sub-category: Academic article   sub-category: Academic literature review   sub-category: Academic anthology/Conference proceedings   sub-category: Academic monograph   sub-category: Report   sub-category: Doctoral dissertation   sub-category: Academic chapter/article/Conference paper   sub-category: Chapter   All publishing channels

Showing results 1-50 of 81 << Previous 1 2    Next >>

Book
Academic anthology/Conference proceedings
1 Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale; Terum, Lars Inge.
Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 (ISBN 978-82-05-50231-4) 370 p.
OSLOMET ISF Untitled
 
2 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Mangset, Marte; Larsen, Eirinn; Schwach, Vera.
Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 978-82-450-2132-5) 688 p.
OSLOMET NIFU NTNU UiO Untitled
 
3 Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte; Teigen, Mari.
Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited 2019 (ISBN 978-1-83867-916-3) Comparative Social Research(Vol. 34)
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
Part of a book/report
Academic chapter/article/Conference paper
4 Andreassen, Tone Alm.
Complex Problems in Need of Inter-Organizational Coordination: The Importance of Connective and Collaborative Professionalism within an Organizational Field of Rehabilitation. I: New dynamics of disability and rehabilitation: Interdisciplinary perspectives. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-981-13-7345-9. p. 225-249
OSLOMET Untitled
 
5 Andreassen, Tone Alm.
Tilnærminger i forskning om samordning og samarbeid. I: Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-63183-3. p. 19-46
OSLOMET Untitled
 
6 Andreassen, Tone Alm; Romsland, Grace Inga; Sveen, Unni; Søberg, Helene Lundgaard.
Mellom empowerment og forskningsnytte? Refleksjoner over formål og form for brukermedvirkning i et rehabiliteringsprosjekt. I: Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031668. p. 36-55
OSLOMET OUS SUNNAAS Untitled
 
7 Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West; Terum, Lars Inge.
Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. p. 13-32
OSLOMET ISF Untitled
 
8 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte; Schwach, Vera.
En paradoksal historie - konkluderende merknader. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. p. 595-608
OSLOMET NIFU NTNU UiO Untitled
 
9 Brandt, Thomas; Ingulstad, Mats; Larsen, Eirinn; Mangset, Marte; Schwach, Vera.
Kapittel 1. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. p. 19-42
OSLOMET NIFU NTNU UiO Untitled
 
10 Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve Jens; Mangset, Marte; Teigen, Mari.
Elites and People: Challenges to Democracy. I: Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited 2019 ISBN 978-1-83867-916-3. p. 1-13
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
11 Flemmen, Magne; Jarness, Vegard; Rosenlund, Lennart.
Class, Lifestyles and Politics: Homologies of Social Position, Taste and Political Stances. I: Empirical Investigations of Social Space. Springer 2019 ISBN 9783030153861. p. 155-174
OSLOMET UiO UIS Untitled
 
12 Gjersøe, Heidi Moen.
Profesjoner. I: Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-52217-6. p. 41-61
OSLOMET Untitled
 
13 Grødem, Anne Skevik; Terum, Lars Inge.
Kommunal inntektssikring. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. p. 251-268
OSLOMET ISF Untitled
 
14 Grødem, Anne Skevik; Vilhena, Susana.
Samhandling i frontlinjen på NAV-kontoret. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. p. 294-310
OSLOMET ISF Untitled
 
15 Haug, Peder; Mausethagen, Sølvi.
Å være lærer. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56723-1. p. 17-45
OSLOMET HVO Untitled
 
16 Haug, Peder; Mausethagen, Sølvi.
Å være lærer. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-62201-5. p. 17-46
OSLOMET HVO Untitled
 
17 Heggen, Kåre.
Skjønn og evidens. Både-og eller enten-eller?. I: Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket. Abstrakt forlag 2019 ISBN 978-82-7935-394-2. p. 203-220
OSLOMET HVO Untitled
 
18 Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi.
Nye lærer- og lederroller. Nye vilkår for skoleutvikling?. I: Nye lærer- og lederroller i skolen. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03407-2. p. 13-28
OSLOMET UiO Untitled
 
19 Holst, Cathrine; Molander, Anders.
Epistemic Worries about Economic Expertise. I: Towards a Segmented European Political Order. The European Union's Post-crises Conundrum. Routledge 2019 ISBN 9781138495333. p. 72-92
OSLOMET UiO Untitled
 
20 Holst, Cathrine; Molander, Anders.
Jon Elster. I: SAGE Research Methods Foundations. Sage Publications 2019 ISBN 9781473965003.
OSLOMET UiO Untitled
 
21 Mangset, Marte.
Fondsforvaltning i praksis - profesjonaliseringens utilsiktede konsekvenser. I: Avhengig av forskning - De norske forskningsrådenes historie. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2132-5. p. 551-594
OSLOMET NTNU Untitled
 
22 Mangset, Marte; Engelstad, Fredrik; Teigen, Mari; Gulbrandsen, Trygve Jens.
The Populist Elite Paradox: Using Elite Theory to Elucidate the Shapes and Stakes of Populist Elite Critiques. I: Elites and people: Challenges to democracy. Emerald Group Publishing Limited 2019 ISBN 978-1-83867-916-3. p. 203-222
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
23 Mausethagen, Sølvi; Helstad, Kristin.
Utviklingsarbeid i skolen - et kritisk blikk på en positiv diskurs. I: Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60554-4. p. 111-128
OSLOMET UiO Untitled
 
24 Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri; Prøitz, Tine Sophie.
Hva slags utvikling? Elevresultater som utgangspunkt for utviklingsarbeid. I: Nye lærer- og lederroller i skolen. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03407-2. p. 53-69
OSLOMET USN UiO Untitled
 
25 Molander, Anders; Terum, Lars Inge.
Aktivering. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. p. 85-114
OSLOMET Untitled
 
26 Molander, Anders; Terum, Lars Inge.
Skjønnsutøvelse. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. p. 347-359
OSLOMET Untitled
 
27 Sadeghi, Talieh; Terum, Lars Inge.
Kompetanse. I: Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-50231-4. p. 325-346
OSLOMET Untitled
 
28 Strømme, Thea Bertnes.
School Misconduct in a Unified System: Norwegian 10th Graders in Bergen. I: Resisting Education: A Cross-National Study on Systems and School Effects. Springer 2019 ISBN 978-3-030-04227-1. p. 103-116
OSLOMET Untitled
 
29 Thomas, Paul; Seehawer, Maren; Fylkesnes, Sandra.
Arenas of Empowerment? Case Study of a ‘Multicultural’ High School in Oslo, Norway. I: Youth, Place and Theories of Belonging (1st Ed.). Routledge 2019 ISBN 9781138559622. p. 134-146
OSLOMET USN Untitled
 
Report/thesis
Doctoral dissertation
30 Madsen, Aleksander Årnes.
Interrupted careers: A study of social divisions in long-term sickness absence and work attrition. Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet 2019 (ISBN 9788283641752) 158 p.
OSLOMET Untitled
 
31 Rasmussen, Erik Børve.
Knowledge and ambiguity: How GPs manage tensions between systemic biomedical ideals and medically unexplained symptoms. Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet 2019 (ISBN 978-82-8364-163-9) 208 p.
OSLOMET Untitled
 
32 Strømme, Thea Bertnes.
Educational Decision-Making The Significance of Class and Context. Oslo: OsloMet – storbyuniversitetet 2019 (ISBN 978-82-8364-141-7) 205 p.
OSLOMET Untitled
 
Report
33 Børhaug, Kjetil; Bøe, Marit; Brennås, Helene Berntsen; Fimreite, Hege; Havnes, Anton; Hornslien, Øivind; Moen, Kari Hoås; Moser, Thomas; Myrstad, Anne; Steinnes, Gerd Sylvi.
Barnehagelærerrollen - I dag og i fremtiden (kort versjon). : Universitetet i Sørøst-Norge 2019 31 p.
DMMH HVL OSLOMET USN HVO UiB UiT Untitled
 
34 Føleide, Marie.
Høringsuttalelse til Barne- og familiedepartementets forslag til ny barnevernlov 2019. Oslo: OsloMet 2019 5 p.
OSLOMET Untitled
 
35 Mausethagen, Sølvi; Shavard, Galina; Knudsmoen, Hege; Lorentzen, Marte; Osland, Oddgeir.
Regelverksetterlevelse i grunnopplæringen. Oslo: Senter for profesjonsstudier 2019 133 p.
HINN OSLOMET Untitled
 
36 Myklebust, Runa Brandal; Afdal, Hilde Wågsås; Mausethagen, Sølvi; Risan, Maiken; Tangen, Truls Nilsen; Wernø, Ida Lyngstad.
Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7. Oslo: OsloMet 2019 (ISBN 978-82-8364-196-7) 137 p.
HINN OSLOMET NTNU Untitled
 
37 Sønneland, Anne Margrethe; Gjersøe, Heidi Moen.
Komplekse vurderinger i førstelinjen: Arbeidsevnevurdering som aktiveringspolitisk virkemiddel, i: Alle skal med? Om likhet, arbeidslinje og alles rett til velferd i et samfunn i endring. : VID vitenskapelige høgskole 2019 35 p. VID Rapport(7)
VID OSLOMET Untitled
 
38 Terum, Lars Inge; Sadeghi, Talieh.
Medarbeidernes kompetanse ved NAV-kontorene: Endringer i utdanningsbakgrunn, læring på arbeidsplassen og kompetanse, 2011-2018. Oslo: Skriftserien - OsloMet 2019 (ISBN 978-82-8364-192-9) 106 p.
OSLOMET Untitled
 
39 Wernø, Ida Lyngstad; Risan, Maiken; Myklebust, Runa Brandal; Tangen, Truls Nilsen; Uthus, Marit; Skaalvik, Einar Melgren.
Motivasjon for utdanningsvalg blant lærerstudenter og elever i videregåendeskole (s. 74-94). Oslo: OsloMet 2019 (ISBN 978-82-8364-197-4) 20 p.
OSLOMET NTNU Untitled
 
Journal publication
Academic article
40 Abrahamsen, Bente.
A longitudinal study of nurses’ career choices: The importance of career expectations on employment in care of older people. Journal of Advanced Nursing 2019 ;Volume 75.(2) p. 348-356
OSLOMET Untitled
 
41 Abrahamsen, Bente; Storvik, Aagoth Elise Lossius.
Nursing Students' Career Expectations: Gender differences and Supply side Explanations. Nursing Research and Practice 2019 ;Volume 3.(1) p. 16-20
OSLOMET Untitled
 
42 Alecu, Andreea Ioana.
Putting a Face to Institutions: Professionals and Generalized Trust. Professions and Professionalism 2019 ;Volume 9.(2)
OSLOMET Untitled
 
43 Alecu, Andreea Ioana.
Which doctors do we trust? A vignette experiment of how gender and ethnicity influence trust. Ethnicities 2019 p. 1-20
OSLOMET Untitled
 
44 Alecu, Andreea Ioana; Drange, Ida.
Barriers to Access? Immigrant Origin and Occupational Regulation. Nordic Journal of Migration Research 2019 ;Volume 9.(1) p. 37-59
OSLOMET Untitled
 
45 Andreassen, Tone Alm.
Measures of accountability and delegated discretion in activation work: lessons from the Norwegian Labour and Welfare Service. European Journal of Social Work 2019 ;Volume 22.(4) p. 664-675
OSLOMET Untitled
 
46 Askvik, Tanja; Drange, Ida.
Etnisk mangfold i akademia. Søkelys på arbeidslivet 2019 ;Volume 36.(3) p. 194-210
OSLOMET Untitled
 
47 Bie-Drivdal, Arnhild.
Tillitsvalgtes oppfatninger om egen rolle i faglig utviklingsarbeid: En studie av rolleforståelse blant arbeidsplasstillitsvalgte i offentlig sektor. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volume 60.(3) p. 228-249
OSLOMET Untitled
 
48 Bærøe, Kristine; Gundersen, Torbjørn.
Social impact under severe uncertainty: The role of neuroethicists at the intersection of neuroscience, AI, ethics, and policy-making. AJOB Neuroscience 2019 ;Volume 10.(3) p. 117-119
OSLOMET UiB Untitled
 
49 Føleide, Marie; Ulvik, Oddbjørg Skjær.
Dilemmas and Contradictions in Hearing Children in Care Proceedings Conceptions of Children’s Views in an Indirect Participation Arrangement. The International Journal of Children's Rights 2019 ;Volume 27.(4) p. 602-630
OSLOMET Untitled
 
50 Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne; Vilhena, Susana.
Frontline implementation of welfare conditionality in Norway: A maternalistic practice. Social Policy & Administration 2019 ;Volume 54.(3) p. 491-504
VID OSLOMET Untitled
 
    Show next list