Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-8 av 8

2019
1 Hauge, Kari Johanne Westad; Bakken, Hege; Brask, Ole David; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Are Norwegian mentors failing to fail nursing students?. Nurse Education in Practice 2019 ;Volum 36. s. 64-70
HIM Untitled
 
2 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Gutteberg, Anne; Heggdal, Wenche Mongstad; Julnes, Signe Gunn; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte?. Klinisk Sygepleje 2019 ;Volum 33.(1) s. 23-39
HIM Untitled
 
3 Malones, Bente Dale.
Har den teoretisk svake sykepleiestudenten mulighet til å øke kunnskapstilfanget i praksis? : vitenskapelig essay fra ph.d.-kurs: Strukturelle vilkår for profesjonsutdanning. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2019 (ISBN 978-82-7962-256-7) 12 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2019:2)
HIM Untitled
 
4 Malones, Bente Dale.
Hvilke muligheter har praksisveileder til å veilede den teoretisk svake sykepleiestudenten fram til bestått/ikke bestått, i et helsevesen som er styrt av effektivisering og resultatstyring? : vitenskapelig essay fra ph.d.-kurs: Vitenskapsteori og etikk. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2019 (ISBN 978-82-7962-258-1) 13 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2019:3)
HIM Untitled
 
2017
5 Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Bachmann, Liv; Julnes, Signe Gunn; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth.
Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?. Fjordkonferansen 2017; 2017-06-20 - 2017-06-21
HIM NTNU Untitled
 
6 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Gutteberg, Anne; Inderhaug, Hans; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?. Fagkonferanse : kvalitet i sykepleierutdanningen; 2017-05-10 - 2017-05-11
HIM Untitled
 
7 Malones, Bente Dale; Måløy, Elfrid.
Hvordan teste kunnskapen? : digital eksamen : pilotprosjekt. Nasjonal konferanse i medikamentregning og legemiddelhåndtering; 2017-04-25 - 2017-04-26
HIM Untitled
 
2016
8 Malones, Bente Dale; Gutteberg, Anne.
Unnlater vi å gi ikke bestått i praksisstudier? : en pilotstudie. Sykepleierkongressen 2016; 2016-09-26 - 2016-09-28
HIM Untitled