Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-45 av 45

2021
1 Maasø, Arnt; Brevik, Lisbeth M.; Vasbø, Kristin Beate; Breivik, Jarle; Lerheim, Birgitte; Malthe-Sørenssen, Anders; Hjorth-Jensen, Morten.
Dette må bli læringsmiljøets år. Khrono.no 2021
UiO Untitled
 
2019
2 Vasbø, Kristin Beate; Hegna, Kristinn.
Feeling close, disclosing feelings – Practices of intimacy in youth-parent relations across three generations. 14th European Sociological Conference; 2019-08-20 - 2019-08-23
UiO Untitled
 
2018
3 Gudmundsdottir, Greta Björk; Sæther, Elin; Vasbø, Kristin Beate.
Conference paper: Expanding student teachers’ understanding of diversity in Norwegian classrooms. NERA 2018; 2018-03-08 - 2018-03-10
UiO Untitled
 
4 Gudmundsdottir, Greta Björk; Vasbø, Kristin Beate.
Seminar: Erfaringer med Canvas. Hvordan har vi jobbet i lærerutdanningen ved UiO?. Lektorseminar; 2018-01-08 - 2018-01-08
UiO Untitled
 
5 Vasbø, Kristin Beate; Gudmundsdottir, Greta Björk.
Conference paper: The Benefits of Flipped Learning in a Teacher Education Program in Norway. AERA; 2018-04-13 - 2018-04-17
UiO Untitled
 
6 Vasbø, Kristin Beate; Hegna, Kristinn.
Solidarity, separation and closeness. Three generations of youth’s narratives of parental relations. XVII Annual Conference of Youth Studies 2018 Youth Cultures and Well-Being; 2018-11-05 - 2018-11-06
UiO Untitled
 
7 Vasbø, Kristin Beate; Hegna, Kristinn.
The changing role of intimacy and belonging in the making of youth-parent relationships across three generations in Norway.. ESA Midterm conference RN30 Youth and generation: (Being) Young in context.; 2018-09-13 - 2018-09-16
UiO Untitled
 
8 Vasbø, Kristin Beate; Sæther, Elin; Gudmundsdottir, Greta Björk.
Conference paper: Exploring student teachers’ understanding of diversity in Norwegian classrooms. Teacher Education and Diversity Conference; 2018-12-03 - 2018-12-04
UiO Untitled
 
2017
9 Gudmundsdottir, Greta Björk; Vasbø, Kristin Beate.
Conference paper: Toward Improved Professional Digital Competence: The Use of Blended Learning in Teacher Education in Norway. Society for Information Technology & Teacher Education; 2017-03-05 - 2017-03-10
UiO Untitled
 
10 Gudmundsdottir, Greta Björk; Vasbø, Kristin Beate.
Toward Improved Professional Digital Competence: The Use of Blended Learning in Teacher Education in Norway.. I: SITE 2017. Society for Information Technology and Teacher Education. Association for the Advancement of Computing in Education 2017 ISBN 978-1-939797-27-8. s. 499-509
UiO Untitled
 
11 Vasbø, Kristin Beate; Gudmundsdottir, Greta Björk.
Seminar: Erfaringer med Canvas i lærerutdanningen ved UiO.. Inspirasjonsseminar for Canvas pilotmiljøer ved UiO; 2017-12-12 - 2017-12-12
UiO Untitled
 
12 Vasbø, Kristin Beate; Gudmundsdottir, Greta Björk.
The use of flipped learning in teacher education program in Norway. Nordic comparative and international education society (NOCIES); 2017-03-22 - 2017-03-22
UiO Untitled
 
2016
13 Gudmundsdottir, Greta Björk; Vasbø, Kristin Beate.
Conference paper: Towards improved Professional Digital Competence in Teacher Education in Norway. World Congress of Comparative Education Societies. Dialectics of Education: Comparative Perspectives; 2016-08-22 - 2016-08-26
UiO Untitled
 
14 Vasbø, Kristin Beate.
Den emosjonelle vendingen: et generasjonsperspektiv på ungdoms relasjoner til foreldre.. Ungdomsseminaret i Trondheim 2016; 2016-09-22 - 2016-09-22
UiO Untitled
 
15 Vasbø, Kristin Beate.
Kunnskapsssamfunnets pedagogiske ungdomsprosjekt. I: Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202494667. s. 293-306
UiO Untitled
 
16 Vasbø, Kristin Beate.
The role of agency in young people`s educational choices/ orientations across generations. XVI World Congress of Comparative Education Societies; 2016-08-22 - 2016-08-22
UiO Untitled
 
2014
17 Gudmundsdottir, Greta Bjørk; Vasbø, Kristin Beate.
Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education. Sense Publishers 2014 (ISBN 978-94-6209-736-0) 156 s.
UiO Untitled
 
18 Vasbø, Kristin Beate; Gudmundsdottir, Greta Bjørk.
Methodological Challenges When Exploring New Learnings Sites In Education. I: Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education. Sense Publishers 2014 ISBN 978-94-6209-736-0. s. 1-9
UiO Untitled
 
19 Gudmundsdottir, Greta Bjørk; Vasbø, Kristin Beate.
Methodological challenges when exploring digital learning spaces in education. Sense Publishers 2014 (ISBN 9789462097353) 164 s. New Research - New Voices(2)
UiO Untitled
 
20 Vasbø, Kristin Beate.
Interkulturelt ungdomsarbeid: Gamle og nye forestillinger om kultur, likhet og forskjell,. Fagseminar om ungdomskultur og generasjonskløften som forsvant.; 2014-09-16 - 2014-09-16
UiO Untitled
 
21 Vasbø, Kristin Beate.
Interkulturelt Ungdomsarbeid i Spennet Mellom Gamle og Nye Forestillinger om Kultur, Likhet og Forskjell. Tidsskrift for ungdomsforskning 2014 ;Volum 14.(1) s. 1-31
UiO Untitled
 
22 Vasbø, Kristin Beate; Gudmundsdottir, Greta Björk.
Methodological challenges when exploring new learning sites in educational research. I: Methodological challenges when exploring digital learning spaces in education. Brill|Sense 2014 ISBN 9789462097353. s. 1-13
UiO Untitled
 
23 Vasbø, Kristin Beate; Silseth, Kenneth; Erstad, Ola.
Being a Learner Using Social Media in School: The Case of Space2cre8. Scandinavian Journal of Educational Research 2014 ;Volum 58.(1) s. 110-126
UiO Untitled
 
2013
24 Vasbø, Kristin Beate.
Intercultural Learning Across Contexts. International Electronic Journal of Elementary Education 2013 ;Volum 6.(1) s. 83-94
UiO Untitled
 
25 Vasbø, Kristin Beate.
Wake up and smell the Culture!. International Conference of the European Platform on Learning Mobility in the Youth Field; 2013-03-20 - 2013-03-22
UiO Untitled
 
2012
26 Silseth, Kenneth; Vasbø, Kristin Beate; Erstad, Ola.
Sosiale medier i undervisningen: Space2cre8 i et multietnisk klasserom. I: Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-0236438-0. s. 156-178
UiO Untitled
 
27 Vasbø, Kristin Beate.
What kinds of processes of learning and identification are activated through participation in international youth exchange programs?. ECER Conference Cadiz 2012; 2012-09-18 - 2012-09-21
UiO Untitled
 
2011
28 Erstad, Ola; Silseth, Kenneth; Vasbø, Kristin Beate.
Negotiating cultural identity in school: When a social networking site enters a multiethnic classroom. ISCAR Congress Rome; 2011-09-05 - 2011-09-10
UiO Untitled
 
29 Erstad, Ola; Silseth, Kenneth; Vasbø, Kristin Beate.
Sosiale medier, flerkulturell ungdom og læring - Brukerstyrt medieproduksjon og navigering med 'Space2cre8'. Oslo: Medietilsynet 2011 46 s.
UiO Untitled
 
30 Vasbø, Kristin Beate.
Det interkulturelle ungdomsmøtet som læringsarena. En etnografisk studie av læring mellom formelle og uformelle kontekster. Unipub forlag 2011 278 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(139)
UiO Untitled
 
31 Vasbø, Kristin Beate.
Det interrkulturelle ungdomsmøtet som læringsarena. Aktiv Ungdom seminar; 2011-11-10 - 2011-11-10
UiO Untitled
 
32 Vasbø, Kristin Beate.
Med ungdom på reise - bruk av visuelle metoder i fortolkningen av unges lære- og identitetsprosesser. Kvalitativt metodeforum for vitenskapelige ved HIO; 2011-09-14 - 2011-09-14
UiO Untitled
 
2010
33 Silseth, Kenneth; Vasbø, Kristin Beate.
Bruk av nettsamfunnet Space2cre8 i norsk skole. Presentation at a public seminar with presentation of research results from the Mediatized Stories project.; 2010-04-14 - 2010-04-14
UiO Untitled
 
34 Silseth, Kenneth; Vasbø, Kristin Beate; Erstad, Ola.
Space2cre8: Sosiale medier i klasserommet. www.uio.no [Internett] 2010-11-16
UiO Untitled
 
35 Silseth, Kenneth; Vasbø, Kristin Beate; Erstad, Ola.
The Multiple Voices of Space2cre8: Negotiating Cultural Identity in the Classroom. ICA Conference: Matters of Communication: Political, Cultural, and Technological Change; 2010-06-22 - 2010-06-26
UiO Untitled
 
2009
36 Erstad, Ola; Gilje, Øystein; Sefton-Green, Julian; Vasbø, Kristin Beate.
Exploring ‘learning lives’: community, identity, literacy and meaning. Literacy 2009 ;Volum 43.(2) s. 100-106
UiO Untitled
 
2008
37 Vasbø, Kristin Beate.
Med ungdom på reise - bruk av video som del av Metodetriangulering. PhD kurs ”Tradisjon og fornyelse i ungdomsforskningen – teoretiske utforskninger og metodologiske implikasjoner”.; 2008-03-03 - 2008-03-04
UiO Untitled
 
2007
38 Vasbø, Kristin Beate.
Hva er samfunnsvitenskapelig forskningsmetode?. Veiledning av Unge som forsker på Unge, Holbergprisen i skolens konkurranse; 2007-04-05 - 2007-04-05
UiO Untitled
 
39 Vasbø, Kristin Beate.
International youth exchange an arena for intercultural learning?. The NERA 35th Congress; 2007-03-15 - 2007-03-17
UiO Untitled
 
40 Vasbø, Kristin Beate.
International youth exchange as a learning site. “8th Conference of the European Sociological Association. Conflict, Citizenship and Civil Society”; 2007-09-03 - 2007-09-06
UiO Untitled
 
41 Vasbø, Kristin Beate.
Methodological reflections on how researcher and informants interact with a hand-held video camera in a project based om participant observation research. PhD course "Video Analyses – Classroom observation and analyses through video recordings- methodological, analytical and conceptual challenge"; 2007-05-18 - 2007-05-19
UiO Untitled
 
42 Vasbø, Kristin Beate.
Ungdomsutveksling – en reise i møte med likheter og forskjeller. Åpen dag ved Universitetet i Oslo; 2007-03-08 - 2007-03-08
UiO Untitled
 
2006
43 Vasbø, Kristin Beate.
Hvordan utfordres den formelle utdanningen av kunnskapssamfunnets utvidede forståelse av hva begrepene kunnskap og læring innebærer?. Forskarutbildningskursen "Ungdom, generation och ungdomskultur"; 2006-09-04 - 2006-12-12
UiO Untitled
 
2005
44 Vasbø, Kristin Beate.
Intercultural learning in non-formal education. Konferansen "Childhoods 2005 Oslo"; 2005-06-27 - 2005-07-03
UiO Untitled
 
2003
45 Vasbø, Kristin Beate.
Interkulturell handlingskompetanse. Universitetet i Oslo 2003 95 s.
UiO Untitled