Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-35 of 35

2019
1 Giertsen, Johan.
EU styrer forbrukerkontraktsretten. I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205509436. p. 627-640
UiB Untitled
 
2 Giertsen, Johan.
Kontrakter – ytelse og pris. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-02396-0) 389 p.
UiB Untitled
 
2018
3 Giertsen, Johan.
Forbrukerretten europeiseres. I: Festskrift til Mads Bryde Andersen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2018 ISBN 9788757441130. p. 433-446
UiB Untitled
 
2015
4 Giertsen, Johan.
Avtalelovene – hva nå?. I: Aftaleloven 100 år. DJØF Forlag 2015 ISBN 978-87-574-3321-0. p. 331-348
UiB Untitled
 
2014
5 Giertsen, Johan.
Avtaler. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02290-1) 362 p.
UiB Untitled
 
2012
6 Giertsen, Johan.
Avtale (2. utgave). Universitetsforlaget 2012 (ISBN 978-82-15-01774-7) 330 p.
UiB Untitled
 
2010
7 Giertsen, Johan.
Samarbeidsproblemer som bortfallsgrunn for fusjon. I: Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40066-5. p. 56-61
UiB Untitled
 
2008
8 Giertsen, Johan.
Gransking. Universitetsforlaget 2008 (ISBN 978-82-15-01234-6) 270 p.
UiB Untitled
 
2007
9 Giertsen, Johan.
Gransking. Kritisk juss 2007 (4)
UiB Untitled
 
2006
10 Giertsen, Johan.
Avtaler. Universitetsforlaget 2006 (ISBN 978-82-15-00123-4) 300 p.
UiB Untitled
 
11 Giertsen, Johan.
EU åpner for internasjonale fusjoner. Lov og Rett 2006 p. 371-377
UiB Untitled
 
2003
12 Giertsen, Johan.
Aksjeselskapsretten som obligasjonsrettslig disiplin. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2003 (1) p. 53-69
UiB Untitled
 
13 Giertsen, Johan.
Company Law as a Contract Law Dicipline. I: The Regulation of Comnpanies. A tribute to Paul Krüger Andersen. Forlaget Thomson 2003 ISBN 87-619-0706-5. p. 277-286
UiB Untitled
 
14 Giertsen, Johan.
Selskapsrettslig tilbakeføring og konkursrettslig omstøtelse. Belyst ved dansk og norsk rett. I: Jura & Historie. Festskrift til Inger Dübeck som forsker. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 ISBN 87-574-0831-9.
UiB Untitled
 
15 Giertsen, Johan.
Selskapsrettslige spørsmål som reiser seg når advokater er styremedlemmer i aksje- eller allmennaksjeselskaper, når advokaten har selskapet som klient. www.jus.no/asset/31960/1/31960 2003
UiB Untitled
 
16 Giertsen, Johan.
Triangle Mergers: A Distinctive Norwegian Type of Trasactions. I: Company Law. Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law 2003 ISBN 91-85142-59-X. p. 139-146
UiB Untitled
 
2002
17 Giertsen, Johan.
Har aksjonæravtaler selskapsrettslige virkninger?. I: Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget 2002 ISBN 82-7674-827-9. p. 533-545
UiB Untitled
 
18 Giertsen, Johan.
Skjevdeling av foretak: Avgrensing og verdsettelse av skjevdelingsformuen. I: Bonus Pater Familias Festskrift til Peter Lødrup 70 år. Gyldendal Akademisk 2002 ISBN 82-05-30060-7. p. 301-312
UiB Untitled
 
19 Giertsen, Johan.
Spår trøbbel med statsstyrte sykehus. Nettavis for Universitetet i Bergen www.uib.no/elin/php 2002
UiB Untitled
 
2000
20 Giertsen, Johan.
Trekantfusjon Selskapsrettslige problemer. Tema Faglig utdrag fra 2000-landsmøtet Temahefte nr. 69 2000 p. 7-15
UiB Untitled
 
21 Giertsen, Johan.
Trekantfusjon Selskapsrettslige problemer. Tema Faglig utdrag fra 2000-landsmøtet Temahefte nr. 69 2000 p. 7-15
UiB Untitled
 
1999
22 Giertsen, Johan.
Ugyldighet og forutsetningssvikt ved skifterettslig gjeldsovertagelse. Jussens venner 1999 (4) p. 218-228
UiB Untitled
 
23 Giertsen, Johan.
Fusjon og fisjon. Universitetsforlaget 1999 (ISBN 82-0012738-9) 429 p.
UiB Untitled
 
1998
24 Giertsen, Johan.
Ansvar på privat skifte for forpliktelser pådratt etter dødsfallet. Jussens venner 1998 (5/1998) p. 300-305
UiB Untitled
 
25 Giertsen, Johan.
"Fordringsmodellen" ved trekantfusjon - svekket kreditorvern?. Juristkontakt 1998 (4/98) p. 26-28
UiB Untitled
 
26 Giertsen, Johan.
Fusjon som avtaletype. I: Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. : Alma Mater 1998 ISBN 82-419-0234-4. p. 799-811
UiB Untitled
 
27 Giertsen, Johan.
Overtakelse av deltakeransvar i ansvarlig selskap etter deltakers død. Lov og Rett 1998 (10/1998) p. 617-630
UiB Untitled
 
1997
28 Giertsen, Johan.
Kan en ektefelles omstøtelseskrav gjøres gjeldende mot medkontrahentens godtroende suksessorer?. I: Ånd og rett Festskrift til Birger Stuevold Lassen. Universitetsforlaget 1997 ISBN 82-00-12697-8. p. 345-353
UiB Untitled
 
1995
29 Giertsen, Johan.
Uskifte og lovvalg. Tidsskrift for Rettsvitenskap 1995 (2-3) p. 261-324
UiB Untitled
 
1994
30 Giertsen, Johan.
Revisors erstatningsansvar ved forsømt eller mangelfull kontroll av selskapets økonomiske stilling. Juristkontakt 1994 (3 (apri)
UiB Untitled
 
31 Giertsen, Johan.
Revisors erstatningsansvar ved forsømt eller mangelfull kontroll av selskapets økonomiske stilling. Juristkontakt 1994 (3) p. 2-9
UiB Untitled
 
1993
32 Giertsen, Johan; Morild, Inge.
Påliteligheten av den norske selvmordsstatistikken (The reliability of the Norwegian suicide statistics). Nord Med 1993 ;Volume 108. p. 58-59
UiB Untitled
 
33 Morild, Inge; Gjerdet, N. R.; Giertsen, Johan.
Bone strength in infants. Forensic Science International 1993 ;Volume 60. p. 111-119
UiB Untitled
 
34 Morild, Inge; Gjerdet, N. R.; Giertsen, Johan.
Bone strength in infants. For Sci Int 1993 ;Volume 60. p. 111-119
UiB Untitled
 
1992
35 Søvik, Oddmund; Thordarson, H.; Giertsen, Johan.
Uventet død hos yngre diabetikere. Tidsskrift for Den norske legeforening 1992 p. 926-927
UiB Untitled