Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
Surname: steinsholt   First name: håvard   All publishing channels

Showing results 1-50 of 166 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2020
1 Steinsholt, Håvard.
Skihopp og hoppbakker i Ås. Follominne 2020
NMBU Untitled
 
2019
2 Steinsholt, Håvard.
Allemannsrett: rettshistoriske spor og forklaringer. Landbruksfaglig samling; 2019-11-06
NMBU Untitled
 
3 Steinsholt, Håvard.
Allemannsrett i strandsona. Dagbladet [Newspaper] 2019-08-10
NMBU Untitled
 
4 Steinsholt, Håvard.
Allemannsrett i strandsonen. Nrk P1 [Radio] 2019-07-10
NMBU Untitled
 
5 Steinsholt, Håvard.
Allemannsrett og allemannsplikt. regional fagsamling om sti- og løypeplanar; 2019-03-06 - 2019-03-07
NMBU Untitled
 
6 Steinsholt, Håvard.
Allemannsrett og naturbasert reiseliv - handlingsrom og begrensninger. Reiselivstilbud på gård; 2019-03-05 - 2019-03-05
NMBU Untitled
 
7 Steinsholt, Håvard.
Allemannsretten og ulovlige stengsler . Friluftslivskonferansen; 2019-10-09
NMBU Untitled
 
8 Steinsholt, Håvard.
Bølstadbekken - en historisk reise. Ås Rotary; 2019-03-19
NMBU Untitled
 
9 Steinsholt, Håvard.
Freedom to roam - a Nordic perspective. ISLA Conference; 2019-09-08
NMBU Untitled
 
10 Steinsholt, Håvard.
Husmenn og husmannsplasser; historie Hvordan finne husmannsplasser. Frogn historielags medlemsmøte; 2019-11-28
NMBU Untitled
 
11 Steinsholt, Håvard.
Minihus; planrelaterte begrensninger og muligheter. Seminar om minihus; 2019-09-25
NMBU Untitled
 
2018
12 Holden, Stein Terje; Strand, Geir-Harald; Berge, Erling; Sjaastad, Espen Olav; Steinsholt, Håvard.
Regional variasjon i jordleie og bruksstruktur: En studie basert på tre utvalgte kommuner. Kart og plan 2018 ;Volume 78.(3) p. 247-260
NIBIO NMBU Untitled
 
2017
13 Steinsholt, Håvard.
Allemannsrettar. I: Eigedomshistorie : hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02780-7. p. 363-373
NMBU Untitled
 
14 Steinsholt, Håvard.
Eigedom og gamle vegar - eigedomshistoriske synspunkt. Kva er ein eigedom?; 2017-05-30
NMBU Untitled
 
15 Steinsholt, Håvard.
Forholdet mellom grunneierrett og allemannsrett - et eiendomshistorisk utgangspunkt.. Allemannsretten - fra høsting til turistindustri; 2017-05-11
NMBU Untitled
 
16 Steinsholt, Håvard.
Oreigning. I: Eigedomshistorie : hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02780-7. p. 374-382
NMBU Untitled
 
17 Steinsholt, Håvard.
Oreigning. I: Hans Sevatdal - Eigedomshistorie. Hovudliner i norsk eigedomshistorie fra 1600-talet fram mot nåtida. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02920-7. p. 374-382
NMBU Untitled
 
2016
18 Steinsholt, Håvard.
Allemannrett og besøksforvaltning, lover og regler Innspill til verksted: «Norge som OPPLEVELSES-MÅL, potensial og utfordringer». Norsk opplevelseskonferanse 2016; 2016-11-03
NMBU Untitled
 
2015
19 Steinsholt, Håvard.
Allemannsretter prinsipper. Jakt og fiskedagene 2015; 2015-08-07
NMBU Untitled
 
2014
20 Steinsholt, Håvard.
Allemannsrett- og galt: juridiske prinsipp og folkelige forestillinger. Petcha Cutcha om friluftsliv; 2014-09-10 - 2014-09-10
NMBU Untitled
 
21 Steinsholt, Håvard.
Prinipielle betraktninger om grunnerverv og ekspropriasjon ved vegutbygging i Oppland (hadeland og Gudbrandsdalen). NRK Innlandet [Radio] 2014-05-14
NMBU Untitled
 
22 Steinsholt, Håvard.
Problemstillinger ved grunnerverv til privat strømkabel i offentlig gategrunn. Kart og plan 2014 ;Volume 74.(3) p. 233-240
NMBU Untitled
 
23 Steinsholt, Håvard.
På tur i Ås: landet med rekord i få rekorder: aspekter ved lokalt turliv. Ås turlag (DNT), stiftelsesmøte; 2014-01-28 - 2014-01-28
NMBU Untitled
 
24 Steinsholt, Håvard.
Ås Central area; history and historical structures. Comenius student exchange project; 2014-01-25 - 2014-01-25
NMBU Untitled
 
2013
25 Steinsholt, Håvard.
Eiendomsrettens innhold; ”Eiendom” sett med UMB-eiendomsfaglige briller. Skog og tre 2013; 2013-06-05 - 2013-06-05
NMBU Untitled
 
26 Steinsholt, Håvard.
Erverv av strømkabel i offentlig grunn. Grunnervervsdagene; 2013-12-04 - 2013-12-05
NMBU Untitled
 
2012
27 Haveraaen, Oddvar; Steinsholt, Håvard.
Utviklingen i Stor-Oslo innen 2014. Ås avis 2012
NMBU Untitled
 
28 Haveraaen, Oddvar; Steinsholt, Håvard.
Utviklingen i Stor-Oslo innen 2040. Østlandets Blad 2012
NMBU Untitled
 
29 Haveraaen, Oddvar; Steinsholt, Håvard.
Utviklingen i Stor-Oslo innen 2040. Drammens tidende 2012
NMBU Untitled
 
30 Steinsholt, Håvard.
Aktuell tematikk norsk grunnerverv. Fagmøte profesjonelle grunnerververe - studenter; 2012-01-10 - 2012-01-10
NMBU Untitled
 
31 Steinsholt, Håvard.
Departement nekter utbygging i Ås: Firkant-tenkning med sirkel. Østlandets Blad 2012 p. -
NMBU Untitled
 
32 Steinsholt, Håvard.
E18: Skrekk-alternativ for landskap og friluftsliv. Østlandets Blad 2012
NMBU Untitled
 
33 Steinsholt, Håvard.
Historiene og hitorien; kulturminner og det gode liv. Ås kommune - fordragsserie; 2012-11-21 - 2012-11-21
NMBU Untitled
 
34 Steinsholt, Håvard.
Juridiske masteropppgaver i Ekspropriasjon - som ble læreverk. Kart og plan 2012 ;Volume 72.(2) p. 161-163
NMBU Untitled
 
35 Steinsholt, Håvard.
Planutfordringer i vår tid; eksempel Ås sentralområde. Ås eldresenters diskusjonsforum; 2012-03-20 - 2012-03-20
NMBU Untitled
 
2011
36 Steinsholt, Håvard.
Allemannsrett og skogbruk. Skog og friluftsliv; 2011-02-16 - 2011-02-16
NMBU Untitled
 
37 Steinsholt, Håvard.
Egon Olsen: Jeg har en plan. Ungforsk 2012; 2011-09-20 - 2011-09-21
NMBU Untitled
 
38 Steinsholt, Håvard.
Kommuneplanligging slik den bør være. Plan 2011; 2011-11-15 - 2011-11-16
NMBU Untitled
 
39 Steinsholt, Håvard.
Planskygge og grunnerverv. Grunnervervsseminar; 2011-01-12 - 2011-01-12
NMBU Untitled
 
2010
40 Steinsholt, Håvard.
ALLEMANNSRETT og tilrettelegging for- og av friluftsliv / Eiendomsrett, eiendomsutforming og tur-isme - utfordringer og muligheter. utenTitteltekst; 2010-12-03 - 2010-12-03
NMBU Untitled
 
41 Steinsholt, Håvard.
Allemansrett og allmennhetens tilgjengelighet; prinsipp og endring. Göteborgs Universitet: Friluftsforskning 2010; 2010-11-17 - 2010-11-18
NMBU Untitled
 
42 Steinsholt, Håvard.
CHOSEN PRINCIPLES OF PROPERTY ACQUISITION FOR PUBLIC PURPOSE INVESTMENTS ?GERMANY, NORWAY, POLAND COMPARATIVE STUDY. XXIV FIG Congress , 11-16 April 2010; 2010-04-11 - 2010-04-16
NMBU Untitled
 
43 Steinsholt, Håvard.
FIG (Federation International de Geometres) Guidelines for good performance of compulsory purchase. Oslo Universitet, Naturrettsgruppa: Internasjonalt seminar i ekspropriasjonsrett med vekt på teori og rettspolitikk; 2010-08-30 - 2010-08-30
NMBU Untitled
 
44 Steinsholt, Håvard.
Jordvern. utenTitteltekst; 2010-11-15 - 2010-11-15
NMBU Untitled
 
45 Steinsholt, Håvard.
Mener Norge er strandsoneversting. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Newspaper] 2010-07-02
NMBU Untitled
 
46 Steinsholt, Håvard.
Planskygge (property in the shadow of heavy zoning). Oslo Universitet, Naturrettsgruppa: Nordiskseminar i ekspropriasjonsrett med vekt Utviklingstrekk og forskingsutfordringer i ekspropriasjonsretten (?trends and research challenges in takings law?); 2010-08-30 - 2010-08-30
NMBU Untitled
 
47 Steinsholt, Håvard.
Some aspects of Norwegian expropriation. Input to comparative study of chosen expropriation issues: Germany, Norway and Poland. ? 2010 (1) p. 11-
NMBU Untitled
 
48 Steinsholt, Håvard.
Towards compulsory purchase with decency: Elements of Norwegian expropriation. XVIII Conference of Polish Real Estate Society; 2010-03-21 - 2010-03-23
NMBU Untitled
 
49 Steinsholt, Håvard.
Towards compulsory purchase with decency: Elements of Norwegian expropriation. JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY 2010 ;Volume 18.(5) p. 10-
NMBU Untitled
 
50 Steinsholt, Håvard.
Utviklingen av studiene på ILP - UMB. NIF-NJKF: Areal og eiendom 2010; 2010-12-10 - 2010-12-10
NMBU Untitled
 
    Show next list