Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
Surname: Vangen   First name: Odd   All publishing channels

Showing results 1-50 of 501 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    Next >>

2020
1 Vangen, Odd.
Avl i små populasjoner. Årsmøte; 2020-01-24 - 2020-01-24
NMBU Untitled
 
2 Vangen, Odd.
Epigenetikk; Ny kunnskap om miljøets påvirkning på genene våre. Må vi korrigere det vi har lært om arv og miljø?. Møte Oslo Rotary; 2020-11-12 - 2020-11-12
NMBU Untitled
 
3 Vangen, Odd.
Hesteav, hvilke etiske og bærekraftige utfordringer har vi.. Privat bokutgivelse "Fornemmelse for hest"; 2020-12-01 - 2020-12-01
NMBU Untitled
 
4 Vangen, Odd.
Oversikt over husdyravlen før og nå.. Besøk av studneter fra Hvam videreående skole; 2020-03-02 - 2020-03-02
NMBU Untitled
 
5 Wetlesen, Marit Smith; Åby, Bente Aspeholen; Vangen, Odd; Aass, Laila.
Estimation of breed and heterosis effects for cow productivity, carcass traits and income in beef × beef and dairy × beef crosses in commercial suckler cow production. Acta agriculturæ Scandinavica. Section A, Animal science 2020 ;Volume 69.(3) p. 137-151
NORD NMBU Untitled
 
6 Wetlesen, Marit Smith; Åby, Bente Aspeholen; Vangen, Odd; Aass, Laila.
Simulations of feed intake, production output, and economic result within extensive and intensive suckler cow beef production systems. Livestock Science 2020 ;Volume 241. p. -
NORD NMBU Untitled
 
7 Wetlesen, Marit Smith; Åby, Bente Aspeholen; Vangen, Odd; Aass, Laila.
Suckler cow efficiency – breed by environment interactions in commercial herds under various natural production conditions. Acta agriculturæ Scandinavica. Section A, Animal science 2020 ;Volume 68.(4) p. 161-173
NORD NMBU Untitled
 
2019
8 Vangen, Odd.
Bidrag til Store Norske Leksikon 2019: 46 oppdaterte artikler, endret 64974 tegn. Ansvarlig for 225 artikler lest 82963 ganger..
NMBU Untitled
 
9 Vangen, Odd.
Dette bør du vite om ekstremavl. Hundeavl.. Drammens tidende 2019 p. 30-31
NMBU Untitled
 
10 Vangen, Odd.
Dette bør du vite om ekstremavl. Hundeavl.. Østlandets Blad 2019 p. 20-21
NMBU Untitled
 
11 Vangen, Odd.
Dyr i genetisk krise-dagens hundeavl i etisk lys. Årlig seminar, Rådet for dyreetikk; 2019-11-21 - 2019-11-21
NMBU Untitled
 
12 Vangen, Odd.
Dyr i genetisk krise-om ekstrem eksteriøravl på hund. Dyrebeskyttelsens 160års jubileum; 2019-10-03 - 2019-10-04
NMBU Untitled
 
13 Vangen, Odd.
Etisk hundeavl. Møte i Oslo Rotary; 2019-08-08 - 2019-08-08
NMBU Untitled
 
14 Vangen, Odd.
Etisk hundeavl. Samling av studneter; 2019-10-30 - 2019-10-30
NMBU Untitled
 
15 Vangen, Odd.
Generelt avlsarbeid på ammeku. Biffakademiet; 2019-02-12 - 2019-02-12
NMBU Untitled
 
16 Vangen, Odd.
Historisk tilbakeblikk på kjøttfeavlen i Norge; det viktige 90-tallet. Del 1.. TYRmagasinet 2019 (1) p. 46-48
NMBU Untitled
 
17 Vangen, Odd.
Historisk tilbakeblikk på kjøttfeavlen i Norge; det viktige 90-tallet. Del 2.. TYRmagasinet 2019 (2) p. 12-14
NMBU Untitled
 
18 Vangen, Odd.
Sustainable animal breeding: Past and future. THE PAST.. Forum for samarbeid avlsforskning og -industri; Soria-Moria møtet.; 2019-01-31 - 2019-02-01
NMBU Untitled
 
19 Vangen, Odd.
Using non-invasive techniques in animal breeding and nutrition to improve quantity and quality of animal products. 3rd World Conference on innovative animal nutrition and feeding.; 2019-11-09 - 2019-11-11
NMBU Untitled
 
2018
20 Eriksen, Elise; Olsen, Dan; Andersen-Ranberg, Ina M.; Vangen, Odd.
Effects of changes in breeding goal on genetic improvements for maternal traits in landrace pigs.. Annual meeting, European Federation for Animal Science (EAAP); 2018-08-27 - 2018-08-31
NMBU Untitled
 
21 Eriksen, Elise; Olsen, Dan; Andersen-Ranberg, Ina M.; Vangen, Odd.
Effects of changes in breeding goal on genetic improvements for maternal traits in landrace pigs.. Book of abstracts EAAP 2018 ;Volume 24. p. -
NMBU Untitled
 
22 Stock, Kathrin F.; Cervantes, Isabel; Richard, Anne Birgitte; Christiansen, Karina; Vangen, Odd; Janssens, Steven.
The role of Interstallion in supporting international sport horse breeding by improved transparency.. Book of abstracts EAAP 2018 ;Volume 24. p. -
NMBU Untitled
 
23 Stock, Kathrin F.; Viklund, Åsa; Cervantes, Isabel; Richard, Anne Birgitte; Christiansen, Karina; Vangen, Odd; Janssens, Steven.
The role of Interstallion in supporting international sport horse breeding by improved transparency.. Annual meeting, European Federation for Animal Science (EAAP); 2018-08-27 - 2018-08-31
NMBU Untitled
 
24 Vangen, Odd.
«Avlsarbeid på hund- avlsmål, egenskaper og avlstiltak». Avlssseminar; 2018-03-10 - 2018-03-10
NMBU Untitled
 
25 Vangen, Odd.
Avlsstrategier og anvendt avlsarbeid i en brukshundrase.. Avlssseminar; 2018-03-21 - 2018-03-21
NMBU Untitled
 
26 Vangen, Odd.
En oversikt over husdyravlen før og nå.. Besøk til IHA; 2018-04-06 - 2018-04-06
NMBU Untitled
 
27 Vangen, Odd.
Husdyravl med norske fortrinn. http://www.nationen.no/kronikk/husdyravl-med-norske-fortrinn [Newspaper] 2018-03-06
NMBU Untitled
 
28 Vangen, Odd.
Hva er bærekraftig husdyravl. Studentuka i Ås- Bærekraftdagen; 2018-10-18 - 2018-10-18
NMBU Untitled
 
29 Vangen, Odd.
Hva er etisk hundeavl?. Fagseminar Etisk Hundeavl; 2018-03-20 - 2018-03-20
NMBU Untitled
 
30 Vangen, Odd.
Hva er etisk hundeavl?. Fagdag Etisk hundeavl; 2018-04-13 - 2018-04-14
NMBU Untitled
 
31 Vangen, Odd.
HVA ER ETISK OG BÆREKRAFTIG HUNDEAVL? HVA SKILLER HUNDEAVLEN FRA HUSDYRAVLEN NÅR DET GJELDER Å BENYTTE AVLSTEORI I SITT ARBEID.. Avlssseminar; 2018-10-02 - 2018-10-28
NMBU Untitled
 
32 Vangen, Odd.
Noen tanker om hanhundbruk, innavl og slektskap i hundeavlen.Genbanker for hund.. Avlssseminar; 2018-10-27 - 2018-10-28
NMBU Untitled
 
33 Vangen, Odd.
Om utvikling av husdyravl og husdyrraser. Møte i Lions; 2018-10-02 - 2018-10-02
NMBU Untitled
 
34 Viklund, Åsa; Furre, Siri; Philipsson, Jan; Vangen, Odd.
Experiences from the Nordic Interstallion project.. Annual meeting, European Federation for Animal Science (EAAP); 2018-08-27 - 2018-08-31
NMBU Untitled
 
35 Viklund, Åsa; Furre, Siri; Philipsson, Jan; Vangen, Odd.
Experiences from the Nordic Interstallion project.. Book of abstracts EAAP 2018 ;Volume 24. p. -
NMBU Untitled
 
36 Wetten, Marte; Aasmundstad, Torunn; Vangen, Odd.
Genetic analyses of hunting traits in leashed and non-leashed test systems in Norwegian Elkhound. Acta agriculturæ Scandinavica. Section A, Animal science 2018 p. -
NMBU Untitled
 
2017
37 Furre, Siri; Vangen, Odd.
Factors affecting foaling rate in three native Norwegian horse breeds. 68th Annual Meeting; 2017-08-27 - 2017-09-01
NMBU Untitled
 
38 Furre, Siri; Vangen, Odd.
Factors affecting foaling rates in three native Norwegian horse breeds. Book of abstracts EAAP 2017 ;Volume 23.
NMBU Untitled
 
39 Vangen, Odd.
Avlsarbeid på hund; Avlsmål, egenskaper og avlstiltak. Avlsseminar Norsk Pomeranianklubb; 2017-04-01 - 2017-04-01
NMBU Untitled
 
40 Vangen, Odd.
Avlsstrategier og anvendt avlsarbeid i en brukshundrase. Avlsseminar; 2017-11-14 - 2017-11-14
NMBU Untitled
 
41 Vangen, Odd.
En oversikt over husdyravlen før og nå. Besøk NMBU; 2017-02-03 - 2017-02-03
NMBU Untitled
 
42 Vangen, Odd.
Hundeavl. Avlsseminar Norsk Siberian Husky Klubb; 2017-06-17 - 2018-06-17
NMBU Untitled
 
43 Vangen, Odd.
Husdyravl før og nå. Besøk NMBU; 2017-09-11 - 2017-09-11
NMBU Untitled
 
44 Vangen, Odd.
Hva er etisk og bærekraftig hundeavl? Hva skiller hundeavlen fra husdyravlen når det gjelder å benytte avlsteorien i sitt arbeid?. Hundeavlsseminar NMBU; 2017-05-11 - 2017-05-11
NMBU Untitled
 
45 Vangen, Odd; Sæther, Nina Alvilde Hovden.
Gamle husdyrraser under press. Moss Avis 2017 p. -
NIBIO NMBU Untitled
 
46 Vangen, Odd; Sæther, Nina Alvilde Hovden.
28 av 38 husdyrraser er truet. Aftenposten Vitenskap 2017 p. 12-13
NIBIO NMBU Untitled
 
47 Vangen, Odd; Sæther, Nina Alvilde Hovden.
28 av 38 husdyrraser truet. Bondebladet 2017 ;Volume 44.(38) p. 20-21
NIBIO NMBU Untitled
 
48 Vangen, Odd; Åby, Bente Aspeholen; Olesen, Ingrid; Meås, Atle.
Fatty acid composition in milk of local versus main high producing cattle breeds. 68th Annual Meeting; 2017-08-27 - 2017-09-01
NMBU Untitled
 
49 Vangen, Odd; Åby, Bente Aspeholen; Olesen, Ingrid; Meås, Atle.
Fatty acid composition in milk of local versus main igh producing cattle breeds. Book of abstracts EAAP 2017 ;Volume 23.
NMBU Untitled
 
2016
50 Furre, Siri; Viklund, Åsa; Philipsson, Jan; Heringstad, Bjørg; Vangen, Odd.
Genetic composition of Nordic riding horse populations and joint breeding values of stallions.. 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science; 2016-08-29 - 2016-09-02
NMBU Untitled
 
    Show next list