Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 51 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Odberg, Ann-Helen.
Svømme- og livredningsopplæringen i fornyet læreplan 2020. Konsekvenser for skolen og lærerutdanningene?. Kroppsøvingskonferansen; 2019-06-06 - 2019-06-07
HVL Untitled
 
2 Odberg, Ann-Helen; Birkeland, Vegard; Tjellaug, Gisle Vedvik; Tjomsland, Hege Eikeland; Langøy, Amund; Klafstad, Henning.
Evaluering av tilskuddsordningen for svømmeopplæring av nyankomne. Bergen: MHFA, Høgskulen på Vestlandet 2019 22 p.
HVL Untitled
 
3 Tronerud, Geirulf; Odberg, Ann-Helen; Gjølme, Egil Galaaen; Grydeland, May.
Mange skoler får til svømmeopplæring i kaldt vann.. Stavanger Aftenblad 2019
HVL NTNU UIS Untitled
 
4 Tronerud, Geirulf; Odberg, Ann-Helen; Gjølme, Egil Galaaen; Grydeland, May.
Svømmeopplæring OGSÅ utendørs – ifølge fagfornyelsen i skolen!. Stavanger Aftenblad 2019
HVL NTNU UIS Untitled
 
2018
5 Gjølme, Egil Galaaen; Odberg, Ann-Helen.
Kompetanse i vann - en presentasjon av nettportalen "svømmedyktig". Forum for friluftsfag i høyere utdanning; 2018-01-03 - 2018-01-05
HVL NTNU Untitled
 
6 Odberg, Ann-Helen.
Idrett- eller bevegelsesaktivitet? Perspektiver på dybdelæring i det nye kroppsøvingsfaget.. Kroppsøvingskonferansen; 2018-06-07 - 2018-06-08
HVL Untitled
 
7 Odberg, Ann-Helen.
Innlegg på debatt i Bergens tidene 18.november: La barna få være inne i friminuttene. NRK: Her og nå [Radio] 2018-11-19
HVL Untitled
 
8 Odberg, Ann-Helen.
Status Svømmepakken. Årsmøte i nasjonalt fagorgan for idrett og kroppsøving; 2018-09-26 - 2018-09-26
HVL Untitled
 
2017
9 Gjølme, Egil Galaaen; Odberg, Ann-Helen.
Svømmepakken - Regjeringens plan for bedre svømmeopplæring (2016- 2020). Forum for friluftsfag i høyere utdanning; 2017-01-04
HVL NTNU Untitled
 
10 Gjølme, Egil Galaaen; Odberg, Ann-Helen; Grydeland, May; Næss, Borgar; Melbye, Mats.
Regjeringens svømmepakke - Hva nå?. Kroppsøvingskonferansen 2017; 2017-09-07 - 2017-09-09
HVL NTNU Untitled
 
11 Odberg, Ann-Helen.
Lansering av svømmedyktig.no. Nyhetene [TV] 2017-06-08
HVL Untitled
 
12 Odberg, Ann-Helen.
Regjeringens tiltak for bedre svømme- og livredningsopplæringen i skolen. Hvilken oppgave har UH?. Årsmøte i Nasjonalt fagråd for idrett og kroppsøving; 2017-10-16 - 3017-10-16
HVL Untitled
 
13 Odberg, Ann-Helen.
Svømme- og livredningsopplæringen i Norge. Svømmepakken; 2017-09-29 - 2017-09-29
HVL Untitled
 
14 Odberg, Ann-Helen.
Svømme- og livredningsopplæringen i skolen. Svømmepakken; 2017-08-28 - 2017-08-28
HVL Untitled
 
15 Odberg, Ann-Helen.
Svømme-og livredningsopplæringen i Norge. Svømmepakken; 2017-10-13 - 2017-10-13
HVL Untitled
 
16 Odberg, Ann-Helen.
Svømmepakken. Fagseminar UH Norge; 2017-03-09 - 2017-03-09
HVL Untitled
 
17 Odberg, Ann-Helen.
Svømmepakken. Fagseminar UH, erfaringsdeling og veien videre; 2017-11-21
HVL Untitled
 
18 Odberg, Ann-Helen.
Svømmepakken og obligatorisk ferdighetsprøve i svømming. Fagseminar og kurs for UH; 2017-06-12 - 2017-06-13
HVL Untitled
 
19 Odberg, Ann-Helen; Musland, Marte Gausvik.
Svømmedyktig.no.
HVL Untitled
 
20 Røst, Therese Halvorsen; Odberg, Ann-Helen; Leversen, Ingrid.
Skal styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen. Utdanning og jobb [Journal] 2017-11-28
HVL Untitled
 
2016
21 Medgard, Magnhild; Westlie, Knut; Odberg, Ann-Helen; Gausvik, Marte.
Aktivitetskassen.no - Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Høgskolen i Hedmark 2016
HVL HINN Untitled
 
22 Odberg, Ann-Helen.
Fysisk aktivitet. Helsefremmende skoler; 2016-04-13 - 2016-04-13
HVL Untitled
 
23 Odberg, Ann-Helen.
Kva er føremålet med kroppsøving i skulen?. Seminar om fysisk aktivitet og kroppsøving i skulen; 2016-05-25 - 2016-05-25
HVL Untitled
 
24 Odberg, Ann-Helen; Gjølme, Egil Galaaen.
Åpne dører. Sentersamling; 2016-09-14 - 2016-09-15
HVL NTNU Untitled
 
25 Odberg, Ann-Helen; Melbye, Mats.
Keeping school swimming in the curriculum. Nordic seminar on School Swimming:Teaching children to swim in schools; 2016-11-29 - 2016-11-30
HVL Untitled
 
26 Skjåkødegård, Hanna Flækøy; Tjomsland, Hege Eikeland; Odberg, Ann-Helen; Leversen, Ingrid; Øen, Kirsten Gudbjørg.
Kartlegging av forskning og evaluering. Innføring av 76 timer fysisk aktivitet på 5.-7. trinn.. Bergen: Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 2016 42 p.
HVL Untitled
 
27 Tjomsland, Hege Eikeland; Odberg, Ann-Helen; Leversen, Ingrid.
Utprøving og evaluering av modeller for fysisk aktivitet for elever i ungdomsskolen. Erfaringsoversikt. Bergen: Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 2016 25 p.
HVL Untitled
 
2015
28 Hallås, Bjørg Oddrun; Odberg, Ann-Helen.
Glokal uteskole - Et nordisk lærerutdanningssamarbeid. FoU konferanse HiB, AL, 2015 Lærerprofesjonens magfold og muligheter; 2015-04-16 - 2015-04-17
HVL Untitled
 
29 Hallås, Bjørg Oddrun; Odberg, Ann-Helen.
Glokal Uteskole - Nordisk lærerutdanningssamarbeid. FoU-dagen ved Høgskolen i Bergen; 2015-11-11 - 2015-11-11
HVL Untitled
 
30 Hallås, Bjørg Oddrun; Odberg, Ann-Helen.
Glokal uteskole - Nordisk lærerutdanningssamarbeid. Internasjonal uke, Høgskolen i Bergen, 2015; 2015-10-19 - 2015-10-23
HVL Untitled
 
31 Hallås, Bjørg Oddrun; Odberg, Ann-Helen.
Glokal uteskole - Nordisk lærerutdanningssamarbeid. I: Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1555-3. p. 217-232
HVL Untitled
 
32 Odberg, Ann-Helen; Nilsen, Ann-Kristin.
Læring i bevegelse. Fagdag for kroppsøvinglærere i Bergen; 2015-02-11 - 2015-02-11
HVL Untitled
 
2014
33 Odberg, Ann-Helen.
Kroppsøvingsfaget for elever i innføringsklassene i Hordaland Fylkeskommune. Etterutdanning og kursrekke for lærere i videregående skole i Hordaland; 2014-11-19 - 2014-11-19
HVL Untitled
 
34 Odberg, Ann-Helen.
Mullersøvelser for kvinner. Almenndanning gjennom legemsgymnastik. Avdelingsseminar AL; 2014-02-06 - 2014-02-07
HVL Untitled
 
2013
35 Odberg, Ann-Helen.
Gamle barneleker på Laugarvatn. Praktisk foredrag. Lokalt kulturarrangement; 2013-06-01 - 2013-06-01
HVL Untitled
 
36 Odberg, Ann-Helen.
Gymnastikkens historie gjennom 80 år. Gymnastikk- og danseforestilling.. [Artistic or museum-related presentation] 80 års jubileum for idrettsutdannelsen på Island. Islandske universitet; Laugarvetn. 2013-05-26 - 2013-05-26
HVL Untitled
 
2012
37 Odberg, Ann-Helen.
Discovering the Outdoors. Comenius IST seminar x3; 2012-09-23 - 2013-05-23
HVL Untitled
 
2011
38 Odberg, Ann-Helen.
Idrett-, helse- og anleggspolitikk på Island. Nordplus lærerutveksling; 2011-03-07 - 2011-03-11
HVL Untitled
 
39 Odberg, Ann-Helen.
Reynslusaga af notkun handbòkarinnar Virkni i skòlastarfi. Heilsueflandi skòlar; 2011-09-02
HVL Untitled
 
2010
40 Lýðheilsustöð, Islandske helsedirektoratet; Odberg, Ann-Helen.
Virkni i skolastarfi. Reykjavik: Lýðheilsustöð 2010 (ISBN 978-9979-9843-7-5) 130 p.
HVL Untitled
 
41 Odberg, Ann-Helen.
Almennar kennslustundir - Útikennsla. I: Virkni i skolastarfi. Reykjavik: Lýðheilsustöð 2010 ISBN 978-9979-9843-7-5. p. 59-67
HVL Untitled
 
42 Odberg, Ann-Helen.
Hugmyndafræði Dr. Istvan Balyi. Månedlige forelesninger; 2010-01-28 - 2010-10-28
HVL Untitled
 
43 Odberg, Ann-Helen.
Trening av barn og unge. Fagdager; 2010-04-13 - 2010-04-13
HVL Untitled
 
44 Odberg, Ann-Helen.
Upplit.is.
HVL Untitled
 
45 Odberg, Ann-Helen; Gunnarsson, Gunnar; Stefansson, Smari.
Regelmessige friluftsaktiviteter som en del av fedmebehandling. Intervensjon over 6 måneder.. Friluftsforskning; 2010-11-17 - 2010-11-18
HVL Untitled
 
2009
46 Odberg, Ann-Helen.
Bruk av håndkle etter svømming og bad.. Nyhetene [TV] 2009-11-06
HVL Untitled
 
47 Odberg, Ann-Helen.
Outdoor learning within education, health and tourism. Health, physical activity and outdoor learning; 2009-05-18 - 2009-05-18
HVL Untitled
 
48 Odberg, Ann-Helen.
2 Naturstier og billedmateriale. Mullersøvelser og skolehistorie (4 språk). Hufa ehf Laugarvatn 2009
HVL Untitled
 
2008
49 Odberg, Ann-Helen.
Hreyfing, ùtivera, frædsla og afþreying.
HVL Untitled
 
50 Odberg, Ann-Helen.
Hùfa.
HVL Untitled
 
    Show next list