Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-13 of 13

2019
1 Kvalsund, Ragnvald; Roald, Gunhild Marie.
Sjølvinnsikt i eit relasjonsperspektiv. I: Selvinnsikt og profesjonalitet. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025194. p. 185-208
NTNU Untitled
 
2018
2 Gabrielsen, Ida Malén; Roald, Gunhild Marie.
Giving and receiving feedback - how hard can it be?. Its21; 2018-06-20 - 2018-06-21
NTNU Untitled
 
3 Wallin, Patric; Roald, Gunhild Marie; Hybertsen, Ingunn Dahler; Stenøien, Jorun M.
Exploring students’ perception of relevance in writing activities. Forskning om högre utbildning; 2018-05-15 - 2018-05-16
NTNU Untitled
 
4 Wallin, Patric; Roald, Gunhild Marie; Hybertsen, Ingunn Dahler; Stenøien, Jorun M.
Å lære om å skrive i ulike disiplinære kontekster ved NTNU. Læringsfestivalen; 2018-05-03 - 2018-05-04
NTNU Untitled
 
2016
5 Roald, Gunhild Marie.
When coaching flows into leadership: A phenomenological-hermeneutic study of leaders' lived experience of coaching leadership.. Trondheim: Norwegian University of Technology and Science 2016 330 p.
NTNU Untitled
 
2015
6 Roald, Gunhild Marie.
Coaching leadership - as leaders see it. Konferanse; 2015-06-23 - 2015-06-24
NTNU Untitled
 
7 Roald, Gunhild Marie.
Coaching og coachende lederskap. I: Rådgivningsvitenskap Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk,vekst, utvikling og mangfold. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-321-0357-7. p. 119-143
NTNU Untitled
 
2014
8 Roald, Gunhild Marie.
Coaching leadership - as leaders see it. Presentation at a meeting in "Coaches` catch up group" - a group of current and former master students at the Coaching Psychology Unit, University of Sydney; 2014-06-18 - 2014-06-18
NTNU Untitled
 
2013
9 Roald, Gunhild Marie.
Coachende lederskap - muligheter og begrensninger. Forsker til lunsj; 2013-10-01 - 2013-10-01
NTNU Untitled
 
10 Roald, Gunhild Marie.
Coachende lederskap - muligheter og begrensninger. Forsker til lunsj; 2013-09-27 - 2013-09-27
NTNU Untitled
 
11 Roald, Gunhild Marie.
Hva skjer når sjefen coacher i stedet for å sjefe?. Gemini 2013 ;Volume 2. p. 38-39
NTNU Untitled
 
2009
12 Roald, Gunhild Marie.
Veiskillets metodikk - relasjonen og fellesskapet som grunnmur i boligsosialt arbeid. : Husbanken 2009 61 p.
NTNU Untitled
 
2005
13 Roald, Gunhild Marie.
I fri flyt - en Q-metodologisk studie av flyt i arbeidsgrupper. Trondheim: NTNU 2005 51 p.
NTNU Untitled