Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 66 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Denizou, Karine.
Hvordan planlegge trygge og sklisikre utearealer. sintef.no [Internet] 2020-04-20
SINTEF Untitled
 
2 Denizou, Karine; Nersveen, Jonny; Ludvigsen, Bjørn.
Universell utforming av trygge og sklisikre utearealer. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1647-6) 62 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
2019
3 Denizou, Karine.
Atkomst og inngangsparti. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2019
SINTEF Untitled
 
4 Denizou, Karine; Kirkhus, Anders.
Sjekklister for prosjektering av bygninger og utearealer med universell utforming. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2019
SINTEF Untitled
 
5 Denizou, Karine; Venås, Christoffer; Christophersen, Jon; Klinski, Michael.
Nye kriterier for Husbankens grunnlån. Merkostnader og betalingsvilje for livsløpsboliger. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1625-4) 59 p. SINTEF Fag(60)
SINTEF Untitled
 
6 Hauge, Åshild Lappegard; Moe, Ellinor; Denizou, Karine.
Universal design of workplace environments for employees with milder mental disorders. Conference on Environmental Psychology 2019; 2019-11-28 - 2019-11-29
HINN SINTEF Untitled
 
2018
7 Christophersen, Jon; Denizou, Karine.
Boligbygging i bratt terreng. Dialogkonferanse – Universell utforming og bolig.; 2018-11-16
SINTEF Untitled
 
8 Denizou, Karine.
Boligkvaliteter og tilgjengelighet i boliger/boligblokker i borettslag. Dialogkonferanse – Universell utforming og bolig; 2018-11-16
SINTEF Untitled
 
9 Denizou, Karine.
Boligkvaliteter og tilgjengelighet i boliger/boligblokker i borettslag. Konferanse om universell utforming av boliger; 2018-11-16
SINTEF Untitled
 
10 Denizou, Karine.
Lettere å finne fram når lys, farger og kontraster prosjekteres riktig. NTB Info [Internet] 2018-05-18
SINTEF Untitled
 
11 Høyland, Karin; Denizou, Karine; Baer, Daniela; Evensmo, Hilde Finess; Feragen, Pernille Schanche.
Fra universelt utformede bygg til inkluderende områdeutvikling. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1591-2) 144 p. SINTEF Fag(50)
NTNU SINTEF Untitled
 
2017
12 Denizou, Karine.
Lys, farge og luminanskontrast. Erfaringer fra prosjektering og bruk. SINTEF akademisk forlag 2017 (ISBN 978-82-536-1566-0) 62 p. SINTEF Fag(47)
SINTEF Untitled
 
13 Denizou, Karine.
Universell utforming som pådriver for boligkvalitet? Arkitekters praksis og tilnærming. SINTEF akademisk forlag 2017 (ISBN 978-82-536-1533-2) 49 p. SINTEF Fag(41)
SINTEF Untitled
 
14 Denizou, Karine; Mellegård, Sofie Elisabet.
Ettermontering av heis i boligselskaper. Veiledning med eksempler. SINTEF akademisk forlag 2017 (ISBN 978-82-536-1564-6) 52 p. SINTEF Fag(46)
SINTEF Untitled
 
15 Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine.
Energirådgivning gir gode resultater. Kommunal rapport 2017
SINTEF Untitled
 
16 Hauge, Åshild Lappegard; Godbolt, Åsne Lund; Denizou, Karine.
Energirådgivning for boligeiere. Evaluering av energirådgivningstjenesten i Asker og naboeffekten av oppgradering. SINTEF akademisk forlag 2017 (ISBN 978-82-536-1547-9) 59 p. SINTEF Fag(44)
SINTEF Untitled
 
17 Hauge, Åshild Lappegard; Støa, Eli; Denizou, Karine.
Framing Outsidedness – Aspects of Housing Quality in Decentralized Reception Centres for Asylum Seekers in Norway. Housing, Theory and Society 2017 ;Volume 34.(1) p. 1-20
NTNU SINTEF Untitled
 
2016
18 Christophersen, Jon; Denizou, Karine.
Boligbygging i bratt terreng. En veileder. SINTEF akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-536-1521-9) 52 p. SINTEF Fag(36)
SINTEF Untitled
 
19 Denizou, Karine.
Betydningen av bokvalitet på asylmottak. Ikke bare tak over hodet; 2016-05-11
SINTEF Untitled
 
20 Denizou, Karine.
Universal Design as a Booster for Housing Quality and Architectural Practice.. Studies in Health Technology and Informatics 2016 ;Volume 229. p. 111-120
SINTEF Untitled
 
21 Denizou, Karine.
Universal design as a booster for housing quality and architectural practice. UD 2016 York, Learning from the past, designing for the future.; 2016-08-21 - 2016-08-24
SINTEF Untitled
 
22 Denizou, Karine.
Utforming av asylmottak. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2016 (330.172)
SINTEF Untitled
 
23 Denizou, Karine; Kirkhus, Anders.
Sjekklister for prosjektering av universelt utformede bygninger og utearealer. SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien 2016 (220.311)
SINTEF Untitled
 
24 Støa, Eli; Denizou, Karine.
Asylmottakenes arkitektur. Asylomottakenes arkitektur; 2016-06-09
NTNU SINTEF Untitled
 
25 Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine; Thorshaug, Ragne Øwre; Grønseth, Anne Sigfrid.
Bokvalitet i asylmottak - En veileder. Trondheim: NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst 2016 (ISBN 978-82-7551-118-6) 60 p.
HINN NTNU SINTEF Untitled
 
26 Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard; Thorshaug, Ragne Øwre; Denizou, Karine.
Bokvalitet som asylpolitikk. Arkitektur N 2016 ;Volume 98.(2) p. 14-27
NTNU SINTEF Untitled
 
2015
27 Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine.
What buildildings do – asylmottakenes arkitektur. DOGA; 2015-01-15 - 2015-01-17
SINTEF Untitled
 
28 Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine; Støa, Eli.
Bokvalitet på norske asylmottak. SINTEF akademisk forlag 2015 (ISBN 978–82–536–1437–3) 101 p. SINTEF Fag(SINTEF fag 29)
NTNU SINTEF Untitled
 
29 Hauge, Åshild Lappegard; Støa, Eli; Denizou, Karine.
Boliger for vanskeligstilte. Universell utforming som tilrettelegging av fysisk miljø for menneskers ulike psykososiale forutsetninger. I: Universell utforming og omgivelser. Tverrfaglige, kritiske og miljøpsykologiske perspektiver. : Norsk forening for ergonomi og human factors - NEHF 2015 ISBN 978-82-995747-3-0.
NTNU SINTEF Untitled
 
30 Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine.
Bosetting av flyktninger - mer enn tak over hodet. Byggeindustrien 2015
NTNU SINTEF Untitled
 
2014
31 Støa, Eli; Henriksson, Erika; Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine.
In Between - Creating Home in Temporary Dwelling Situations for Asylum Seekers in Norway. I: EDRA45 New Orleans: Building with Change. Conference Proceedings. New Orleans: Environmental Design Research Network 2014 ISBN 9781312090781.
NTNU SINTEF Untitled
 
32 Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine; Støa, Eli.
The meaning of housing quality for asylum seekers. 23rd International Association of People-Environment Studies Conference; 2014-06-25
NTNU SINTEF Untitled
 
33 Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine.
The Meaning Of Housing Quality For Asylum Seekers. European Network for Housing Research Conference : Beyond Globalisation: Remaking housing policy in a complex world : Edinburgh 1 July 2014 - 4 July 2014 : book of abstacts 2014 p. 135-
NTNU SINTEF Untitled
 
34 Støa, Eli; Henriksson, Erika; Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine.
“In Between” – Creating Home in Temporary Dwelling Situations for Asylum Seekers in Norway. Building with change, EDRA45 conference; 2014-05-28 - 2014-05-31
NTNU SINTEF Untitled
 
2013
35 Berg, Berit; Buvik, Karin; Denizou, Karine; Kittang, Dag; Magnus, Eva; Thorshaug, Kristin.
Bakgrunnsrapport i REBO. Bærekraftig oppgradering av boligblokker - med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming. Oslo: SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1352-9) 27 p. SINTEF Notat(7)
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
36 Berg, Berit; Denizou, Karine; Wigenstad, Tore; Buvik, Karin; Hauge, Åshild Lappegard; Kittang, Dag; Magnus, Eva; Thorshaug, Kristin; Øyen, Cecilie Flyen; Knudsen, Wibeke.
Kunnskapsstatus i REBO : Bærekraftig oppgradering av boligblokker – med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming. : SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1353-6) 82 p. SINTEF Notat(8)
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
37 Buvik, Karin; Denizou, Karine; Hauge, Åshild Lappegard; Magnus, Eva; Klinski, Michael; Wigenstad, Tore; Øyen, Cecilie Flyen; Löfström, Erica; Maltha, Mette Maren; Kjølle, Kari.
Presentasjon av casestudier i REBO. SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1351-2) ;Volume 2013.82 p. SINTEF Notat(6)
NTNU SINTEF Untitled
 
38 Denizou, Karine.
Universell utforming i oppgraderingsprosjekter. Universell utforming og miljøvennlig energibruk Tilfeldig rehabilitering eller planmessig oppgradering?; 2013-11-09
SINTEF Untitled
 
39 Denizou, Karine; Bøhlerengen, Trond.
Trinnfri og robust : Overganger mellom ute og inne som oppfyller krav i TEK 10. 978-82-536-1369-7: SINTEF akademisk forlag 2013 64 p. SINTEF Fag(SINTEF Fag 12)
SINTEF Untitled
 
40 Denizou, Karine; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Kjølle, Kari.
Nordahl Bruns gate 2 i Drammen. Et pilotprosjekt i REBO. Blindern, Oslo: SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1345-1) ;Volume 2013.46 p. SINTEF Notat(2)
SINTEF Untitled
 
41 Denizou, Karine; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Kjølle, Kari.
Nordre Gran BL i Groruddalen, Oslo. Et pilotprosjekt i REBO. SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1347-5) ;Volume 2013.36 p. SINTEF Notat(4)
SINTEF Untitled
 
42 Kjølle, Kari; Denizou, Karine; Hauge, Åshild Lappegard; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Skeie, Kristian Stenerud.
REBO - Bærekraftig oppdatering av etterkrigstidens boligblokker: Artikkelsamling fra Husbankens strategiske forskningsprogram REBO 2008-2012. SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1342-0) 53 p. SINTEF Fag(8)
NTNU SINTEF Untitled
 
43 Kjølle, Kari; Denizou, Karine; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Buvik, Karin; Hauge, Åshild Lappegard; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Wigenstad, Tore; Øyen, Cecilie Flyen.
Flerfaglig analyse av casestudier i REBO. Bærekraftig oppgradering av boligblokker. SINTEF akademisk forlag 2013 (ISBN 978-82-536-1357-4) 75 p. SINTEF Fag(10)
NTNU SINTEF Untitled
 
44 Thomsen, Judith; Berker, Thomas; Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine; Wågø, Solvår Irene; Jerkø, Sidsel.
The Interaction between Building and Users in Passive and Zero-Energy Housing and Offices: The Role of Interfaces, Knowledge and User Commitment. Smart and Sustainable Built Environment 2013 ;Volume 2.(1) p. 43-59
NTNU SINTEF Untitled
 
2012
45 Denizou, Karine.
Housing renovation for senior residents in Norway. Abitare 2012 ;Volume 13.(2)
SINTEF Untitled
 
46 Denizou, Karine; Øyen, Cecilie Flyen.
Upgrading existing multi storey housing. UD; 2012-06-11 - 2012-06-13
SINTEF Untitled
 
47 Hauge, Åshild Lappegard; Magnus, Eva; Øyen, Cecilie Flyen; Denizou, Karine.
The Meaning of Rehabilitation of Multi-Storey Housing for the Residents. Housing, Theory and Society 2012 p. 1-24
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
48 Høyland, Karin; Denizou, Karine; Woods, Ruth; Christophersen, Jon.
Med virkeligheten som lærebok : fra tilgjengelighet for rullestolbruker til økt brukskvalitet for alle?. SINTEF akademisk forlag 2012 (ISBN 978-82-536-1287-4) 111 p. SINTEF Byggforsk Prosjektrapport(101)
SINTEF Untitled
 
49 Klinski, Michael; Schild, Peter; Denizou, Karine.
Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo. I: PassivhusNorden 2012. Akademika forlag 2012 ISBN 9788232101733. p. -
SINTEF Untitled
 
50 Strumse, Einar; Grønseth, Anne Sigfrid; Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine.
Planning a Web Survey on the Effect of the Physical Environment on Quality of Life of Asylum Seekers. The 14th conference on social and community psychology; 2012-11-15 - 2012-11-16
HINN NTNU SINTEF Untitled
 
    Show next list