Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 81 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Grut, Lisbet; Lippestad, Jan-W.; Rohde, Tarald.
Implementering av diagnosespesifikke anbefalinger for sykmelding. En kvalitativ følgeevaluering. Oslo: SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06321-9) 54 p.
SINTEF Untitled
 
2 Rohde, Tarald; Bergsdal, Håvard; Hjelkrem, Odd Andre.
Framtidig sykehusstruktur. Helgelandssykehuset Vurdering av alternative plasseringer av sykehus og distriktsmedisinske sentre. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06821-4) 30 p. SINTEF Rapport(2019:00268)
SINTEF Untitled
 
2017
3 Ausen, Dag; Austad, Hanne Opsahl; Svagård, Ingrid Storruste; Landmark, Andreas D.; Tjønnås, Maria Suong; Rohde, Tarald; Halvorsen, Trond; Halvorsen, Marit Røed; Trondsen, Trond; Tomasevic, Tanja.
Utvikling og implementering av digital samhandling og oppgavestøtte på KAD. Et regionalt forsknings- og innovasjonsprosjekt. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06599-2) 51 p. SINTEF Rapport(2017:00881)
SINTEF Untitled
 
4 Grut, Lisbet; Haug, Charlotte Johanne; Lippestad, Jan-W.; Mandal, Roland; Rohde, Tarald.
Implementering av beslutningsstøtte for sykmeldere Første fase i følgeevalueringen. Oslo: SINTEF Digital 2017 35 p.
SINTEF Untitled
 
5 Jære, Lisbeth; Rohde, Tarald; Ausen, Dag.
Millionbesparelser med sykepleiere og leger som it-bestillere. GEMINI [Business/trade/industry journal] 2017-08-30
SINTEF Untitled
 
6 Rohde, Tarald.
A strategic document as a tool for implementing change.. 2nd World Congress on Health Economic Policy and Outcomes Research; 2017-06-29 - 2017-06-30
SINTEF Untitled
 
7 Rohde, Tarald.
Teknologi og nettverksbygging.
SINTEF Untitled
 
8 Rohde, Tarald.
The fragmented hospital, A study of the internal independence in an acute somatic hospital. Konferanse; 2017-03-14 - 2017-03-15
SINTEF Untitled
 
9 Rohde, Tarald; Torvatn, Hans Yngvar.
A strategic document as a tool for implementing change. Lessons from the merger creating the South-East Health region in Norway. Health Policy 2017 ;Volume 121.(5) p. 525-533
SINTEF Untitled
 
2016
10 Dahl, Øyvind; Rohde, Tarald; Øren, Anita.
THE TOTAL COSTS OF WORK-RELATED ILLNESSES AND INJURIES IN NORWAY. Safety 2016, the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion; 2016-09-18 - 2016-09-21
SINTEF Untitled
 
11 Dyrstad, Karin; Halvorsen, Thomas; Hem, Karl-Gerhard; Rohde, Tarald.
Sick of waiting: Does waiting for elective treatment cause sickness absence?. Health Policy 2016 ;Volume 120.(12) p. 1383-1388
SINTEF Untitled
 
12 Hem, Karl-Gerhard; Dahl, Øyvind; Rohde, Tarald; Øren, Anita.
Kostnader ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214059984) 27 p. SINTEF Rapport(A27430)
SINTEF Untitled
 
13 Rohde, Tarald.
Helse Sør-Øst: Strategiarbeid eller omstilling. Evalueringskonferansen; 2016-09-29
SINTEF Untitled
 
14 Rohde, Tarald.
Helse Sør-Øst: Strategiarbeid eller omstilling. Lunsjseminar; 2016-11-16
SINTEF Untitled
 
15 Rohde, Tarald.
Jobbskadar og sjukdom kostar 30 milliardar årleg. Avisa Hordaland [Internet] 2016-04-27
SINTEF Untitled
 
16 Rohde, Tarald.
Liten og snerten eller stor og tung?. Vårt Land [Newspaper] 2016-01-18
SINTEF Untitled
 
17 Rohde, Tarald.
Sykehusplan på feil spor Mening publisert 12.10.16 Tarald Rohde, seniorrådgiver SINTEF Teknologi og samfunn Planen om nytt storsykehus i Oslo åpner for en ørkenvandring som lar ventelisteproblemer og personellmangel leve videre.. Gemini.no [Internet] 2016-10-12
SINTEF Untitled
 
18 Rohde, Tarald.
Sykehusplan på feil spor Planen om nytt storsykehus i Oslo åpner for en ørkenvandring som lar ventelisteproblemer og personellmangel leve videre. Dagens Næringsliv [Newspaper] 2016-10-12
SINTEF Untitled
 
19 Rohde, Tarald.
105.000 skades på jobben hvert år.. VG [Internet] 2016-04-27
SINTEF Untitled
 
20 Rohde, Tarald; Høyland, Karin.
Omsorgsplasser i Vestnes kommune, grunnlag for dimensjonering av ny sjukeheim. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214060478) 21 p. SINTEF Rapport(A27810)
NTNU SINTEF Untitled
 
2015
21 Chyu, Ming-Chien; Austin, Tony; Calisir, Fethi; Chanjaplammootil, Samuel; Davis, Mark J.; Favela, Jesus; Gan, Heng; Gefen, Amit; Haddas, Ram; Hahn-Goldberg, Shoshana; Hornero, Roberto; Jensen, Øystein; Huang, Yu-Li; Jiang, Zhongwei; Katsanis, J.S.; Lee, Jeong-A; Lewis, Gladius; Lovell, Nigel H.; Luebbers, Heinz-Theo; George G., Morales; Matis, Timothy I; Matthews, Judith T.; Mazur, Lukasz; Yin-Kwee Ng, Eddie; Oommen, K.J.; Ormand, Kevin; Rohde, Tarald; Sánchez-Morillo, Daniel; Sanz-Calcedo, Justo García; Sawan, Mohamad; Shen, Chwan-Li; Shieh, Jiann-Shing; Su, Chao-Ton; Sun, Lilly; Sun, Mingui; Sun, Yi; Tewolde, Senay N.; Williams, Eric A.; Yan, Chongjun; Zhang, Jiajie; Zhang, Yuan-Ting.
Healthcare engineering defined: A white paper. Journal of Healthcare Engineering 2015 ;Volume 6.(4) p. 635-648
OUS SINTEF Untitled
 
22 Rohde, Tarald; Dyrstad, Karin; Hem, Karl-Gerhard; Halvorsen, Thomas.
Sykefravær, helseforsikring og ventetider i spesialisthelsetjenesten. Kan sykefraværet reduseres ved å tilby raskere behandling i spesialisthelsetjenesten?. Trondheim: SINTEF A26947 2015 (ISBN 978-82-14-05954-0) 17 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
23 Rohde, Tarald; Martinez, Robert.
Equipment and Energy Usage in a Large Teaching Hospital in Norway. Journal of Healthcare Engineering 2015 ;Volume 6.(3) p. 419-434
SINTEF Untitled
 
24 Rohde, Tarald; Torvatn, Hans Yngvar; Magnussen, Jon; Lippestad, Jan Wilhelm; Kalseth, Birgitte; Martinussen, Pål Erling.
Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst. Oslo, Trondheim: SINTEF 2015 250 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
2014
25 Rohde, Tarald.
Bør lytte til de nye innspillene. Kan denne SINTEF-rapporten brukes til noe som helst?http://www.rbnett.no/meninger/article10083714.ece. rbnett.no [Internet] 2014-09-05
SINTEF Untitled
 
26 Rohde, Tarald.
Fullt hus på folkemøte om nytt sykehushttp://www.tk.no/nyheter/article7562021.ece. tk.no [Internet] 2014-09-02
SINTEF Untitled
 
27 Rohde, Tarald.
Helsetoppene ble grillet av folket om fellessykehusethttp://www.nrk.no/mr/direkte-19.00_-kristiansund-mote-1.11911753. nrk.no/mr [Internet] 2014-09-02
SINTEF Untitled
 
28 Rohde, Tarald.
Ikke hipp som happ hvor sjukehuset plassereshttp://www.rbnett.no/meninger/article10069641.ece. rbnett.no [Internet] 2014-08-29
SINTEF Untitled
 
29 Rohde, Tarald.
Kan vi stole på Sintef?http://panorama.himolde.no/2014/09/03/kan-vi-stole-pa-sintef/. panorama.himolde.no [Internet] 2014-09-03
SINTEF Untitled
 
30 Rohde, Tarald.
Klar beskjed til Eidsvik & co på folkemøte i Gjemnes: - Bare få bygd det sykehusethttp://www.nrk.no/mr/_-bare-fa-bygd-det-sykehuset-1.11913987. nrk.no/mr [Internet] 2014-09-03
SINTEF Untitled
 
31 Rohde, Tarald.
Kompetansemiljøene er avgjørende og må vektlegges. Driva [Newspaper] 2014-11-17
SINTEF Untitled
 
32 Rohde, Tarald.
Konsekvensutredning ett akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214056976) 18 p. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
33 Rohde, Tarald.
Kraftig reduksjon av energibruken i sykehus. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk 2014 (6) p. 18-20
SINTEF Untitled
 
34 Rohde, Tarald.
Lite forskjell på Frei og Hjelsethttp://www.rbnett.no/nyheter/article10054441.ece. rb.nett.no [Internet] 2014-08-25
SINTEF Untitled
 
35 Rohde, Tarald.
Moldes fordeler utliknes. http://www.rbnett.no/nyheter/article10088548.ece. rbnett.no [Internet] 2014-09-04
SINTEF Untitled
 
36 Rohde, Tarald.
Monitoring equipment to reduce Energy Consumption in hospitals. 23RD Congress of the International Federation of Hospital Engineering; 2014-10-12 - 2014-10-16
SINTEF Untitled
 
37 Rohde, Tarald.
Naturligvis Hjelsethttp://www.rbnett.no/nyheter/article10069758.ece#cxrecs_s. rbnett.no [Internet] 2014-08-29
SINTEF Untitled
 
38 Rohde, Tarald.
Positivt ladet sykehusmøte i Kristiansund: - Vi ønsker ikke å snakke drit om naboenhttp://www.nrk.no/mr/_-onsker-ikke-a-snakke-drit-om-nabo-1.11911921. nrk.no/mr [Internet] 2014-09-02
SINTEF Untitled
 
39 Rohde, Tarald.
Rasmus Rasmussens pasientgrunnlag http://www.tk.no/Rasmus_Rasmussens_pasientgrunnlag-5-51-3820.html. tk.no [Internet] 2014-12-01
SINTEF Untitled
 
40 Rohde, Tarald.
Strøm-Erichsens masterplan. Tidens krav [Newspaper] 2014-11-28
SINTEF Untitled
 
41 Rohde, Tarald.
Strøm-Erichsens masterplan. Sunnmørsposten [Newspaper] 2014-11-25
SINTEF Untitled
 
42 Rohde, Tarald.
Så langt har dettte vært mesterskap i egoismehttp://www.rbnett.no/nyheter/sjukehus/article10086890.ece. rbnett.no [Internet] 2014-09-04
SINTEF Untitled
 
43 Rohde, Tarald.
Tror reisetiden kan godtas - ikke sammenheng mellom sykehusstørrelse og rekruttering. Tidens Krav [Newspaper] 2014-05-15
SINTEF Untitled
 
44 Rohde, Tarald.
Vil ha bedre grunnlag for tomtevalghttp://www.rbnett.no/nyheter/article10083562.ece. rbnett.no [Internet] 2014-09-03
SINTEF Untitled
 
45 Rohde, Tarald.
Vista Analyse: - Molde mest attraktivthttp://www.rbnett.no/nyheter/article10083564.ece. rbnett.no [Internet] 2014-09-02
SINTEF Untitled
 
46 Rohde, Tarald.
Øyen til helseforetaket: - Ta til dere rosenhttp://www.rbnett.no/nyheter/article10083776.ece. rbnett.no [Internet] 2014-09-02
SINTEF Untitled
 
47 Rohde, Tarald; Kalseth, Birgitte; Torvatn, Hans Yngvar; Øyum, Lisbeth.
1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHFUtvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Oslo: SINTEF 2014 (ISBN 978-82-14-05607-5) 40 p.
SINTEF Untitled
 
48 Rohde, Tarald; Martinez, Robert.
Hospital Equipment and Energy Usage. Applied Research by the Low Energy Hospitals Project, Norway. : SINTEF 2014 17 p. SINTEF Rapport(A26100)
SINTEF Untitled
 
49 Rohde, Tarald; Martinez, Robert; Mysen, Mads.
Activity modeling for energy-efficient design of new hospitals. International Journal of Facility Management 2014 ;Volume 5.(1)
SINTEF Untitled
 
2013
50 Paulsen, Bård; Rohde, Tarald; Lippestad, Jan Wilhelm.
Samhandling i storby Samhandlingsreformer mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i storbyer. Trondheim: SINTEF 2013 (ISBN 978-82-14-05514-6)
NTNU SINTEF Untitled
 
    Show next list