Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-41 of 41

2019
1 Caspersen, Joakim; Ekmann, Lisa; Sletterød, Niels Arvid; Wendelborg, Christian.
Når utsida skal inn. Samhandling mellom de interne og eksterne skolesystemene. I: Skolen vår!. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-49597-5. p. 203-228
NTNU SAMFORSK TFoU Untitled
 
2 Sletterød, Niels Arvid; Lysø, Roald; Ekmann, Lisa.
Entreprenørskap som pedagogisk praksis i skolen - lærdom fra Verdal. I: Skolen vår!. Gyldendal Akademisk 2019 ISBN 978-82-05-49597-5. p. 149-176
TFoU Untitled
 
2018
3 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Akset kultur- og skolesamfunn. Følgeforskning med fokus på betingelser for klok samledelse, samstyring og samskaping. TFoU-rapport 2018:14. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-278-0)
TFoU Untitled
 
4 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Evaluering av Newton-rommet i Steinkjer. En viktig og annerledes arena for læring! TFoU-rapport 2018:13. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-277-3)
TFoU Untitled
 
5 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Reisevaneundersøkelse Guldbergaunet. Ansatte og elever ved ungdomsskole og videregående skole. TFoU-rapport 2018:12. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-276-6)
TFoU Untitled
 
2017
6 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Evaluering av Smøla Nærings- og kultursenter KF. TFoU-rapport 2017:05. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-254-4)
TFoU Untitled
 
7 Mathisen, Line; Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Sámi Identity and Visions of Preferred Futures: Experiences among Youth in Finnmark and Trøndelag, Norway. Northern Review 2017 ;Volume 45. p. 113-139
NORCE TFoU Untitled
 
8 Nygaard, Vigdis; Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser. Tidsskriftet Utmark 2017 (2)
NORCE TFoU Untitled
 
2016
9 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Smarte offentlige anskaffelser. Følgeevaluering av læringsnettverk. TFoU-rapport 2016:15. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-242-1)
TFoU Untitled
 
10 Sletterød, Niels Arvid; Lysø, Roald; Ekmann, Lisa.
Evaluering av to satsinger i regi av oppvekstprogrammet. Læring av næring & forsterket skolehelsetjeneste. TFoU-rapport 2016:17. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-244-5)
TFoU Untitled
 
2015
11 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid; Haugset, Anne Sigrid.
Den gode skoleeier og barnehagemyndighet - Evaluering av programmet i Nord-Trøndelag. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-223-0)
TFoU Untitled
 
12 Sletterød, Niels Arvid.
Blues og Lederskap "From good to great" - Verdibasert og skaperkraftig ledelse. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-220-9)
TFoU Untitled
 
2014
13 Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Festivaler og vertskommune. Trønder-avisa 2014
TFoU Untitled
 
14 Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Inkubasjon av kulturbedrifter i Nord-Trøndelag. I: Forskning Trøndelag 2013. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1756-4. p. 175-203
TFoU Untitled
 
15 Sletterød, Niels Arvid.
Blues og ledelse. God ettermiddag Trøndelag [Radio] 2014-04-03
TFoU Untitled
 
16 Sletterød, Niels Arvid.
Hva betyr forskjellig og hva innebærer vår forståelse av forskjellighet for å bedrive forskjellig ledelse?. I: Forskellig ledelse. DJØF Forlag 2014 ISBN 9788757433678.
TFoU Untitled
 
17 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Barn og unges medvirkning.. Avisa Nordland 2014
TFoU Untitled
 
18 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Festivalsponsing. Trønder-avisa 2014
TFoU Untitled
 
19 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Nettverksentreprenørskap i VRI Trøndelag. I: Forskning Trøndelag 2013. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1756-4. p. 143-174
TFoU Untitled
 
20 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Ungdom og medvirkning. Trønder-avisa 2014
TFoU Untitled
 
21 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen; Kleiven, Hanne H.; Sivertsen, Håkon.
Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid: Å slippe til og bli sluppet løs er to sider av samme sak. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 (ISBN 978-82-7732-197-4)
TFoU Untitled
 
22 Sletterød, Niels Arvid; Haugan, Paula.
Utforskning av forskjeller og likheter mellom motiverende intervju og protreptikk. I: Forskning Trøndelag 2013. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1756-4. p. 75-122
NORD TFoU Untitled
 
2013
23 Carlsson, Espen; Kleiven, Hanne Merete Hestvik; Sivertsen, Håkon; Sletterød, Niels Arvid.
Evaluering av ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82–7732–180–6) 69 p.
TFoU Untitled
 
24 Sletterød, Niels Arvid.
Et trygt samfunn 2012. Status og erfaringer etter to år. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-178-3) 50 p.
TFoU Untitled
 
25 Sletterød, Niels Arvid.
Evaluering av "A-Å" Trondheim. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-181-3) 50 p.
TFoU Untitled
 
26 Sletterød, Niels Arvid.
Evaluering "A-Å" Trondheim. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 9788277321813) 55 p.
TFoU Untitled
 
27 Sletterød, Niels Arvid; Haugan, Paula; Rohde, Sigrid.
Evaluering av "A-Å Trondheim" : erfaringer fra et samhandlingsprosjekt om rusbehandling/rehabilitering. Steinkjer: Trøndelag forskning og utvikling 2013 (ISBN 978-82-7732-181-3) 60 p.
NORD TFoU Untitled
 
2012
28 Ljunggren, Elin Birgitte; Sletterød, Niels Arvid.
Styrerskolen i Midt-Norge. Følgeevaluering av et utdanningsprogram for barnehagestyrere. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 55 p.
TFoU Untitled
 
29 Sletterød, Niels Arvid.
Ansats til en begivenhetsfilosofisk utlegging av opplevelsens fenomenologi og ontologi. I: Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2729-1. p. 175-210
TFoU Untitled
 
30 Sletterød, Niels Arvid.
En kritisk eksplorering av opplevelsesøkonomiens forståelse av fenomenet kontrastert med en begivenhetsfilosofisk forståelseshorisont. I: Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2729-1. p. 149-173
TFoU Untitled
 
31 Sletterød, Niels Arvid.
Følgeevaluering/følgeforskning av prosjektet "A-Å Namsos" - et samhandlingsprosjekt om rusbehandling/rehabilitering. Erfaringer og konklusjoner etter 2 år. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-155-4) 98 p.
TFoU Untitled
 
32 Sletterød, Niels Arvid.
Prosjektet "Et trygt samfunn". Status og erfaringer etter et år. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-157-8) 63 p.
TFoU Untitled
 
33 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen; Bye, Robert.
Blues in Hell 2011. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 54 p.
NORD TFoU Untitled
 
34 Sletterød, Niels Arvid; Lysø, Roald.
Brukerorientert evaluering av Vitensenteret i Nord-Trøndelag. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 (ISBN 978-82-7732-171-4) 56 p.
TFoU Untitled
 
35 Sletterød, Niels Arvid; Solbakk, Nina; Carlsson, Espen; Stene, Morten.
Selskapers regionale engasjement-sponsorering, samfunnsansvar og samfunnsroller- en eksplorering. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 29 p.
TFoU Untitled
 
36 Stene, Morten; Sletterød, Niels Arvid.
Innledning. I: Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2729-1. p. 9-15
TFoU Untitled
 
2011
37 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid.
Aglo videregående skole -På søken etter Aglokulturen. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2011 (ISBN 978-82-7732-150-9) 189 p.
TFoU Untitled
 
38 Sletterød, Niels Arvid.
Blues in Business.
TFoU Untitled
 
39 Sletterød, Niels Arvid.
Skapermotet og skapergleden er skaperkraftens betingelser. I: Forskning Trøndelag 2011. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2824-3. p. 199-223
TFoU Untitled
 
2010
40 Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
En utforskende teoretisering av virkemiddelet nettverksentreprenør i VRI-Trøndelag. I: Forskning Trøndelag 2010. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2589-1. p. 121-144
NTNU TFoU Untitled
 
41 Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Næring og forskning. Trønder-avisa 2010
TFoU Untitled