Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 52 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Fagerholt, Randi Ann; Myhr, Arnhild; Stene, Morten; Haugset, Anne Sigrid; Sivertsen, Håkon; Carlsson, Espen; Nilsen, Berit Therese.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2018. Analyse og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til barnehagesektoren. TFoU-rapport 2019:2.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2019 (ISBN 978-82-7732-286-5)
TFoU Untitled
 
2 Lysø, Roald; Carlsson, Espen; Løe, Ida Camilla; Sollid, Torgunn; Sivertsen, Håkon; Sand, Roald.
Brukerundersøkelse Distriktssenteret 2019. Bidrar bruken av Distriktssenteret til at kommunene i målgruppen blir bedre samfunnsutviklere? TFoU-rapport 2019:16.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-301-5)
TFoU Untitled
 
3 Nygaard, Vigdis; Carlsson, Espen; Nilsen, Berit Therese.
Utredning om forholdet mellom sørsamisk språk, kultur og næring. Alta: Norut rapport 3/2019 2019 (ISBN 978-82-7492-423-9) 67 p.
NORCE NTNU TFoU Untitled
 
4 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lysø, Roald.
Nord universitets studiested på Namsos. En undersøkelse av nåsituasjon og regional betydning. TFoU-rapport 2019:7.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2019 (ISBN 978-82-7732-291-9)
TFoU Untitled
 
5 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lysø, Roald.
Nord universitets studiested på Steinkjer. En undersøkelse av fakta om regional betydning. TFoU-rapport 2019:6.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2019 (ISBN 978-82-7732-290-2)
TFoU Untitled
 
2018
6 Bjerkli, Camilla Louise; Carlsson, Espen; Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje.
Kunnskapsgrunnlag bioøkonomi. Eksemplet Namdal. TFoU-rapport 2018:10.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-274-2)
TFoU Untitled
 
7 Sollid, Torgunn; Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lysø, Roald.
Kulturelle økosystemtjenester og bygningsvern. En studie av Sjøgata i Mosjøen. TFoU-rapport 2018:20.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2018 (ISBN 978-82-7732-284-1) 54 p.
TFoU Untitled
 
8 Sörensson, Anna; Dalborg, Cecilia; Grande, Jorunn; Carlsson, Espen.
Entreprenørskap i naturbaserte næringer – faktorer som fremmer og hemmer idéutvikling og sysselsetting. Søkelys på arbeidslivet 2018 ;Volume 35.(3) p. 186-202
NORD TFoU Untitled
 
2017
9 Mathisen, Line; Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Sámi Identity and Visions of Preferred Futures: Experiences among Youth in Finnmark and Trøndelag, Norway. Northern Review 2017 ;Volume 45. p. 113-139
NORCE TFoU Untitled
 
10 Nygaard, Vigdis; Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser. Tidsskriftet Utmark 2017 (2)
NORCE TFoU Untitled
 
11 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Finne, Håkon; Steen, Markus; Vik, Lars Harald.
Kunnskapsgrunnlag for verdiskaping i Trøndelag. TFoU-rapport 2017:10. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-259-9)
SINTEF TFoU Untitled
 
2016
12 Haugum, Margrete Hembre; Mathiesen, Ida Holth; Buland, Trond Hallgeir; Carlsson, Espen.
Mangfold for innovasjon - Om etnisitet og kjønn i videregående opplæring og næringsutvikling i Nord-Trøndelag. Steinkjer: Trøndelag forskning og utvikling 2016 (ISBN 978-82–7732–242-1) 106 p.
NORCE NTNU TFoU Untitled
 
13 Sand, Roald; Carlsson, Espen.
Omstilling i Hyllestad - sluttevaluering av omstillingsprogram. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-230-8)
TFoU Untitled
 
14 Sand, Roald; Carlsson, Espen.
Omstilling i Ytre Namdal - Sluttevaluering av omstillingsprogram. TFoU-rapport 2016:19. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-246-9)
TFoU Untitled
 
15 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Haugum, Margrete Hembre.
Attraktivitet og verdiskaping - om mulige sammenhenger. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-227-8)
TFoU Untitled
 
16 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lund, Per Olav; Nossum, Gunnar; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Meråker bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Meråker kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-232-2)
HINN TF TFoU Untitled
 
17 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Frosta bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Frosta kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-231-5)
HINN TF TFoU Untitled
 
18 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lund, Per Olav; Sivertsen, Håkon; Thorstensen, Audun.
Kan Namdalseid bestå som egen kommune? Kommunereformutredning for Namdalseid kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-233-9)
HINN TF TFoU Untitled
 
19 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten.
Næringsanalyse Namsos kommune. TFoU-rapport 2016:13. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-240-7)
TFoU Untitled
 
20 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten.
Strategisk utviklingsanalyse nye Indre Fosen kommune. TFoU-rapport 2016:12. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-239-1)
TFoU Untitled
 
21 Sand, Roald; Grøttheim, Bjørn Terje; Carlsson, Espen; Stene, Morten; Alnes, Per Kristian.
Konsekvensanalyse - bortfall av arbeidsplasser i Rissa og Leksvik kommuner. TFoU-rapport 2016:11. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-238-4)
HINN TFoU Untitled
 
2015
22 Moe, Arne; Sivertsen, Håkon; Carlsson, Espen.
Brukereffekt av Distriktssenterets kunnskap: Hvilken nytte og anvendelse av kommunene av Distriktssenterets kunnskap?. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 ;Volume 2015.77 p. Rapport / Trøndelag forskning og utvikling(20)
TFoU Untitled
 
23 Sand, Roald; Carlsson, Espen.
Omstilling i Berlevåg - Sluttevaluering av omstillingsprogram. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-213-1)
TFoU Untitled
 
24 Sivertsen, Håkon; Haugset, Anne Sigrid; Haugum, Margrete Hembre; Carlsson, Espen; Nilsen, Randi Dyblie; Nossum, Gunnar.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2014. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-207-0) 116 p.
NTNU TFoU Untitled
 
2014
25 Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Festivaler og vertskommune. Trønder-avisa 2014
TFoU Untitled
 
26 Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Inkubasjon av kulturbedrifter i Nord-Trøndelag. I: Forskning Trøndelag 2013. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1756-4. p. 175-203
TFoU Untitled
 
27 Carlsson, Espen; Steen, Markus; Sand, Roald; Nilsen, Sverre Konrad.
Resilient peripheral regions? The long-term effects of ten Norwegian restructuring programmes. Norsk Geografisk Tidsskrift 2014 ;Volume 68.(2) p. 91-101
NTNU SINTEF TFoU Untitled
 
28 Ryan, Anne Wally; Sand, Roald; Carlsson, Espen; Bye, Robert.
Samfunnsanalyse Namdalsregionen: Samhandlingen mellom Namsos som regionby og omlandet med mål om økt vekstkraft. Høgskolen i Nord-Trøndelag 2014 (ISBN 978-82-7456-726-9) 67 p. Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag(164)
NORD TFoU Untitled
 
29 Sand, Roald; Carlsson, Espen; Lerfald, Merethe; Sivertsen, Håkon.
Samfunnsmessige virkninger av Lierne bakeri. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 (ISBN 9788277322025) 40 p.
HINN TFoU Untitled
 
30 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Barn og unges medvirkning.. Avisa Nordland 2014
TFoU Untitled
 
31 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Festivalsponsing. Trønder-avisa 2014
TFoU Untitled
 
32 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Nettverksentreprenørskap i VRI Trøndelag. I: Forskning Trøndelag 2013. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1756-4. p. 143-174
TFoU Untitled
 
33 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen.
Ungdom og medvirkning. Trønder-avisa 2014
TFoU Untitled
 
34 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen; Kleiven, Hanne H.; Sivertsen, Håkon.
Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid: Å slippe til og bli sluppet løs er to sider av samme sak. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 (ISBN 978-82-7732-197-4)
TFoU Untitled
 
35 Steen, Markus; Carlsson, Espen.
Path formation in single-industry regions: Three cases from Norway. 9th Regional Innovation Policy Conference; 2014-10-16 - 2014-10-17
SINTEF TFoU Untitled
 
2013
36 Carlsson, Espen; Haugum, Margrete Hembre; Aasetre, Jørund.
Lokalt utviklingsarbeid. En vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommune. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-174-5) 119 p.
NTNU TFoU Untitled
 
37 Carlsson, Espen; Kleiven, Hanne Merete Hestvik; Sivertsen, Håkon; Sletterød, Niels Arvid.
Evaluering av ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82–7732–180–6) 69 p.
TFoU Untitled
 
38 Stene, Morten; Carlsson, Espen; Iversen, Jon Marius Vaag.
Filminnspilling Dirk Ohm – lokaløkonomiske effekter, publisitet og bransjebetydning. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2013 (ISBN 978-82-7732-190-5) 56 p.
NORD TFoU Untitled
 
2012
39 Aasetre, Jørund; Carlsson, Espen.
Brudd og kontinuitet? Kultur- og opplevelsesnæringene i Trøndelag. I: Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2729-1. p. 17-36
NTNU TFoU Untitled
 
40 Carlsson, Espen.
Guri Kunna - om utviklingen av et matnettverk i Trøndelag. I: Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2753-6. p. 71-92
TFoU Untitled
 
41 Sletterød, Niels Arvid; Carlsson, Espen; Bye, Robert.
Blues in Hell 2011. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 54 p.
NORD TFoU Untitled
 
42 Sletterød, Niels Arvid; Solbakk, Nina; Carlsson, Espen; Stene, Morten.
Selskapers regionale engasjement-sponsorering, samfunnsansvar og samfunnsroller- en eksplorering. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2012 29 p.
TFoU Untitled
 
2011
43 Carlsson, Espen; Dale, Britt Engan.
Internationalization of knowledge-intensive SMEs: The case of petroleum-related suppliers. Norsk Geografisk Tidsskrift 2011 ;Volume 65.(4) p. 191-201
NTNU TFoU Untitled
 
44 Carlsson, Espen; Haugum, Margrete Hembre.
Effekter av Nord-Trøndelag Fylkeskommunes innsats innenfor stedsutvikling - En vurdering på grunnlag av tre eksempelstudier. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2011 (ISBN 978-82-7732-151-6) 82 p.
TFoU Untitled
 
45 Sand, Roald; Steen, Markus; Carlsson, Espen; Nilsen, Sverre Konrad.
Regional omstilling og langtidseffekter. I: Forskning Trøndelag 2011. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2824-3. p. 9-25
NTNU SINTEF TFoU Untitled
 
2010
46 Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
En utforskende teoretisering av virkemiddelet nettverksentreprenør i VRI-Trøndelag. I: Forskning Trøndelag 2010. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2589-1. p. 121-144
NTNU TFoU Untitled
 
47 Carlsson, Espen; Sletterød, Niels Arvid.
Næring og forskning. Trønder-avisa 2010
TFoU Untitled
 
48 Sand, Roald; Steen, Markus; Carlsson, Espen; Nilsen, Sverre Konrad.
Langtidseffekter av omstillingsprogram. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2010 (ISBN 978-82-7732-148-6) 232 p.
NTNU SINTEF TFoU Untitled
 
2008
49 Carlsson, Espen.
SMB, internasjonalisering og kunnskapsgenerering. En studie av Trondheimsbedrifter i den petroleumsrelaterte leverandørbransjen. Trondheim: Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Geografisk institutt, NTNU 2008 (ISBN 978-82-471-1184-0) ;Volume 2008.267 p. Doktoravhandlinger ved NTNU(246)
TFoU Untitled
 
2007
50 Carlsson, Espen.
Fra Trøndelag til Texas- internasjonalisering av kunnskapsintensive SMB. I: Innovative Trøndelag. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-2142-8. p. 227-252
NTNU Untitled
 
    Show next list