Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-35 of 35

2019
1 Brobakk, Jostein Tapper; Frisvoll, Svein; Blekesaune, Arild.
Innbyggermedvirkning i sammenslåtte kommuner. Trondheim: Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning 2019 58 p. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(3/2019)
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2 Frisvoll, Svein.
Aquaculture and its need for social legitimacy. Ocean Week; 2019-05-06 - 2019-05-09
BYGDEFORSK Untitled
 
2018
3 Flemsæter, Frode; Frisvoll, Svein.
Exploring the making of a rights system for marine bioprospecting in Norway. Society and the Sea; 2018-09-05 - 2018-09-07
BYGDEFORSK Untitled
 
4 Flemsæter, Frode; Frisvoll, Svein.
Rettigheter – en kritisk faktor i bioøkonomien. Nibiokonferansen 2018; 2018-02-13 - 2018-02-14
BYGDEFORSK Untitled
 
2017
5 Flemsæter, Frode; Frisvoll, Svein.
Hvem eier den blå åkeren?. Adresseavisen 2017
BYGDEFORSK Untitled
 
6 Flemsæter, Frode; Frisvoll, Svein.
Mare Nullius? The moral seascapes of marine bioprospecting. A discourse analysis. NTNU Sustainability Science Conference; 2017-10-18 - 2017-10-20
BYGDEFORSK Untitled
 
7 Frisvoll, Svein; Brobakk, Jostein Tapper; Gjertsen, Arild.
Samme spørsmål, ulikt svar. Dagens næringsliv 2017
BYGDEFORSK NF NTNU Untitled
 
8 Frisvoll, Svein; Farstad, Maja; Sivertsvik, Rita Moseng.
Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen. Hvordan organisere styring og ledelse i vertskommunesamarbeid?. : Ruralis 2017 79 p. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(2/17)
BYGDEFORSK Untitled
 
9 Frisvoll, Svein; Gjertsen, Arild; Farstad, Maja.
Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen. Hvordan organisere styring og ledelse i vertskommunesamarbeid?. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2017 79 p. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(2/2017)
BYGDEFORSK NF Untitled
 
10 Frisvoll, Svein; Thanem, Alexander.
Utviklingen på hjemstedet går i riktig retning - også på landet. Adresseavisen [Newspaper] 2017-08-23
BYGDEFORSK Untitled
 
11 Gjertsen, Arild; Frisvoll, Svein; Brobakk, Jostein Tapper; Gustavsen, Annelin; Lindeløv, Bjarne; Sivertsvik, Rita.
Innbyggermedvirkning i kommunereformen. Erfaringer med bruk av folkeavstemninger og spørreundersøkelser. Bodø: Nordlandsforskning 2017 (ISBN 978-82-7321-718-9) ;Volume 2017.146 p. Nordlandsforskning rapport(9)
BYGDEFORSK NF Untitled
 
2016
12 Frisvoll, Svein.
Når døde grenser våkner. Kommunen som lokalsamfunn i asynkron regionalisering. I: Lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202514310. p. 235-259
BYGDEFORSK Untitled
 
13 Frisvoll, Svein; Forbord, Magnar; Blekesaune, Arild.
An Empirical Investigation of Tourists' Consumption of Local Food in Rural Tourism. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2016 ;Volume 16.(1) p. 76-93
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2015
14 Frisvoll, Svein.
Korleis analytisk fange staddanning mellom meining, makt, materialitet og menneske?. I: Med sans for sted. Nyere teorier. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779. p. 133-147
BYGDEFORSK Untitled
 
15 Frisvoll, Svein; Storstad, Oddveig; Villa, Mariann; Flø, Bjørn Egil; Almås, Reidar.
Kommunereformen og øykommuner uten landfast forbindelse. : Norsk senter for bygdeforskning 2015 176 p. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(1/2015)
BYGDEFORSK Untitled
 
2014
16 Forbord, Magnar; Borch, Trude Kristin; Frisvoll, Svein Johan; Iversen, Audun.
«Vinn-vinn»: Samarbeid og utvikling i kystturismen. Forskningsglimt 1/2014. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2014 (ISBN 978-82-991199-3-1) 12 p.
BYGDEFORSK NOFIMA NTNU UiT Untitled
 
17 Frisvoll, Svein; Farstad, Maja; Flø, Bjørn Egil; Vik, Jostein.
Kommunefloka-skjer det noe uten tvang.. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (2) p. 10-15
BYGDEFORSK Untitled
 
18 Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Torsethaugen, Knut; Sunde, Leif Magne; Rønningen, Katrina; Frisvoll, Svein Johan; Karlsen, Kine Mari.
Havbruksnæringen lokalitetstilgang i et samfunnsperspektiv. Programkonferansen HAVBRUK 2014; 2014-03-31 - 2014-04-02
BYGDEFORSK OCEAN NOFIMA UiT Untitled
 
19 Torsethaugen, Knut; Rønningen, Katrina; Frisvoll, Svein Johan; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Sunde, Leif Magne; Karlsen, Kine Mari.
Arealmangel eller fordelingskrise i havbruksnæringa?. Norsk Fiskeoppdrett 2014 (4) p. 46-48
BYGDEFORSK OCEAN NOFIMA UiT Untitled
 
2013
20 Frisvoll, Svein; Flemsæter, Frode; Rønningen, Katrina.
Conservation management in limbo between incompatible ideals: Managing the static and dynamic, the protected and used. NGM 2013 - 5th Nordic Geographers’ Meeting; 2013-06-11 - 2013-06-14
BYGDEFORSK Untitled
 
21 Frisvoll, Svein Johan.
CONCEPTUALISING AUTHENTICATION OF RURALNESS. Annals of Tourism Research 2013 ;Volume 43. p. 272-296
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2012
22 Forbord, Magnar; Daugstad, Karoline; Frisvoll, Svein Johan; Kvam, Gunn-Turid.
Mat- og kulturbasert turisme i bygdene. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2012 (ISBN 978-82-991199-3-1) 11 p.
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
23 Forbord, Magnar; Frisvoll, Svein Johan; Blekesaune, Arild.
Turisters forbruk av lokal mat - noen sammenhenger og implikasjoner. I: Turisme i distriktene. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2860-1. p. 137-163
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
24 Frisvoll, Svein Johan.
Power in the production of spaces transformed by rural tourism. Journal of Rural Studies 2012 ;Volume 28.(4) p. 447-457
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
25 Frisvoll, Svein Johan; Rønningen, Katrina.
Å ro uten årer. Om fylkeskommunens nye rolle i kystsoneforvaltningen. I: Kampen om plass på kysten : interesser og utviklingstrekk i kystsoneplanleggingen. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020242. p. 121-137
BYGDEFORSK Untitled
 
26 Torsethaugen, Knut; Størkersen, Kristine Vedal; Uglem, Ingebrigt; Ellingsen, Ingrid H.; Rønningen, Katrina; Frisvoll, Svein Johan; Longva, Oddvar.
Hvordan kan gigantanlegg for lakseoppdrett på eksponerte lokaliteter gi mer effektiv arealbruk?. I: Kampen om plass på kysten : interesser og utviklingstrekk i kystsoneplanleggingen. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020242. p. 241-260
BYGDEFORSK OCEAN NGU NINA SAMFORSK Untitled
 
2011
27 Daugstad, Karoline; Kvam, Gunn-Turid; Frisvoll, Svein Johan.
Merverdi i lokale kvaliteter? Erfaringer fra regionalt utviklingsarbeid i Valdres. I: Rurale brytninger. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2708-6. p. 309-331
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2010
28 Auken, Paul M. Van; Frisvoll, Svein Johan; Stewart, Susan I..
Visualising community: using participant-driven photo-elicitation for research and application. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability 2010 ;Volume 15.(4) p. 373-388
BYGDEFORSK Untitled
 
29 Frisvoll, Svein Johan; Rønningen, Katrina.
Et demokratisk problem. Klassekampen 2010
BYGDEFORSK Untitled
 
30 Storstad, Oddveig; Frisvoll, Svein Johan.
Om limbøtter og kommunestruktur. Adresseavisen 2010
BYGDEFORSK Untitled
 
31 Storstad, Oddveig; Frisvoll, Svein Johan; Holm, Frank Egil.
For tidlig med tvang. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010
BYGDEFORSK Untitled
 
2009
32 Frisvoll, Svein Johan; Rye, Johan Fredrik.
Elite discourses of regional identity in a new regionalism development scheme: The case of the 'Mountain Region' in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift 2009 ;Volume 63.(3) p. 175-190
BYGDEFORSK Untitled
 
33 Frisvoll, Svein Johan; Rønningen, Katrina.
Froan-jubileum med bismak. Adresseavisen 2009
BYGDEFORSK Untitled
 
2005
34 Frisvoll, Svein; Almås, Reidar; Rye, Johan Fredrik.
Om arbeidsinnvandring til det norske landbruket etter EU-utvidelsen. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2005 100 p. Bygdeforskningsrapport(6/05)
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2004
35 Frisvoll, Svein; Almås, Reidar.
Kommunestruktur mellom fornuft og følelser. Betydningen av tilhørighet og identitet i spørsmål om kommunesammenslutning. Trondheim: Norsk senter for bygdeforskning 2004 50 p.
BYGDEFORSK NTNU Untitled