Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 86 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Involvering av barn og unge i lovgivningsprosesser: noen refleksjoner i anledning Opplæringslovutvalgets arbeid. I: Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3300-7. s. 455-467
UiO Untitled
 
2019
2 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Bachelorprogrammet Klart språk – et samarbeid mellom HF og JUS. Lovkonferansen; 2019-05-04 - 2019-05-05
UiO Untitled
 
3 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Bedre regulering? Årsak-virkningsanalyser i norsk reguleringsprosess. Gyldendal Juridisk 2019 (ISBN 9788205511347) 654 s.
UiO Untitled
 
4 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Hvordan kan vi teste om lovspråket er godt?. Språk och rätt i forskning, utbildning och praktik; 2019-10-16 - 2019-10-17
UiO Untitled
 
5 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Ikke til å misforstå - Juridisk klarspråkforsker jon Christian fløysvik nordrum i samtale med Bår Stenvik.. Forskerforum [Fagblad] 2019-02-10
UiO Untitled
 
6 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Innledende betraktninger (teori/forskning). Oppstartsseminar; 2019-09-20 - 2019-09-20
UiO Untitled
 
7 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Klarspråk og lovgivningslære – hvordan skrive regler og andre juridiske tekster slik at folk forstår det. Storsamling for NAV Klageinstans; 2019-04-03 - 2019-04-03
UiO Untitled
 
8 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Kommentar til foredrag om digitalisering i NAV. NAV-konferansen; 2019-11-27 - 2019-11-27
UiO Untitled
 
9 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Lovgivning i det 21. århundre. Regelverksforum (HMS-regelverket i petroleumsvirksomheten); 2019-12-04 - 2019-12-04
UiO Untitled
 
10 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Lovgivning og lovspråk i det 21. århundre. Lovkonferansen; 2019-06-04 - 2019-06-05
UiO Untitled
 
11 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. Oslo: Kunnskapsdepartementet 2019 (ISBN 9788258314278) ;Volum 2019.806 s. NOU - Norges offentlige utredninger(23)
UiO Untitled
 
12 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Om klarspråk, rettsinformasjon og rettshjelp. Foredrag for nyansatte i Juridisk rådgivning for kvinner; 2019-01-14 - 2019-01-14
UiO Untitled
 
13 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Om lovgivningslære, digitalisering og klarspråk.. Hovedstyremøte Norges Juristforbund; 2019-08-22 - 2019-08-22
UiO Untitled
 
14 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Plain Language for Democracy and Inclusion. Plain Language Association International (Plain) Conference; 2019-09-25 - 2019-09-26
UiO Untitled
 
15 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Plain Language for Justice and Democracy. Plain Language Association International (Plain) Conference; 2019-09-26 - 2019-09-26
UiO Untitled
 
16 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Presentasjon av satsingen på klart språk. Fakultetsstyre; 2019-10-25 - 2019-10-25
UiO Untitled
 
17 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Presentasjon for regelrådet. Samling for Regelrådet; 2019-09-25 - 2019-09-25
UiO Untitled
 
18 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Rettigheter til barn og unge med funksjonsnedsettelser i skole og barnehage. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202592059. s. 91-106
UiO Untitled
 
19 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
The Future of Law Making in Europe. 11th OECD Conference on Measuring Regulatory Performance; 2019-07-13 - 2019-07-14
UiO Untitled
 
20 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Utforming av lovtekster på tvangsforvaltningsområdene. Faglunsj; 2019-11-28 - 2019-11-28
UiO Untitled
 
21 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
What’s law got to do with it: Lovutvikling og digitale løsninger. Offentlig myndighetsutøvelse. Kommunikasjon av lover og regler.. Forum for informasjonsforvaltning og –arkitektur; 2019-04-05 - 2019-04-05
UiO Untitled
 
2018
22 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Barnehageretten og skoleretten: Noen utfordringer. Barnehageavdelingens avslutningsseminar; 2018-02-15 - 2018-02-15
UiO Untitled
 
23 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Bemanningsnormer som regulering og kvalitetstiltak. Politisk seminar; 2018-02-12 - 2018-02-12
UiO Untitled
 
24 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Elevens kollektive og individuelle medvirkning. Det årlige utdanningsrettskurset; 2018-11-07 - 2018-11-08
UiO Untitled
 
25 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Hva er faget lovgivningslære og hvordan kan lovgivningslære hjelpe oss med å utforme gode lover?. Lovforum; 2018-06-19
UiO Untitled
 
26 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Hvordan lage forståelige regler i opplæringslova som samtidig åpner for skjønn – bruk av språkundersøkelser i praktisk lovgivningsarbeid. Klart språk og medborgerskap – Skandinavisk forskningskonferanse om Klarspråk; 2018-05-22 - 2018-05-23
UiO Untitled
 
27 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Kan klarspråkarbeidet bidra til lover som lett forstås, og som samtidig varetar juridiske hensyn?. Humanioradagene 2018; 2018-10-30 - 2018-10-30
UiO Untitled
 
28 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Om klarspråksatsingen og klart lovspråk. Lunsjforedrag; 2018-11-01 - 2018-11-01
UiO Untitled
 
29 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Om opplæringsloven, juss og skole. Lederkonferanse; 2018-04-23 - 2018-04-23
UiO Untitled
 
30 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Opplæringslovutvalgets problemanalyse. Det årlige utdanningsrettskurset; 2018-11-07 - 2018-11-08
UiO Untitled
 
31 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Opposisjon, lydighet eller taushet: Rettsforskeres bidrag til kunnskapsbasert politikk og forvaltning. Instituttseminar; 2018-10-11 - 2018-10-12
UiO Untitled
 
32 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Opposisjon, lydighet eller taushet: Rettsforskeres bidrag til kunnskapsbasert politikk og forvaltning. Instituttseminar; 2018-09-06 - 2018-09-07
UiO Untitled
 
33 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Reguleringer som virker - er den nordiske reguleringsmodellen liv laga?. Faglunsj - Helserettsavdelingen; 2018-04-12 - 2018-04-12
UiO Untitled
 
34 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Reguleringer som virker - er den nordiske reguleringsmodellen liv laga?. Nyttårsforedrag, Det nordiske administrative forbund, den norske avdeling; 2018-01-17 - 2018-01-17
UiO Untitled
 
35 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Satsingen på klart lovspråk. Innledning for Nasjonal gruppe for norsk medisinsk fagspråk; 2018-09-03 - 2018-09-03
UiO Untitled
 
36 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
The Norwegian Approach to Ex Ante and Ex Post Evaluaton of Legislation. Eksperthøring; 2018-03-14 - 2018-03-15
UiO Untitled
 
37 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Trender og rettsutvikling innen utdanningsretten. Det årlige utdanningsrettskurset; 2018-11-07 - 2018-11-08
UiO Untitled
 
38 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Using vague language in laws and regulations to facilitate interaction with professional judgement.. Fourth European Symposium on the Comprehensibility; 2018-11-15 - 2018-11-16
UiO Untitled
 
2017
39 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Bedre regulering? Årsak-virkningsanalyser i norsk reguleringsprosess – med eksempler fra miljøregulering av næringsvirksomhet?. Oslo: Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet 2017 574 s.
UiO Untitled
 
2015
40 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Juridiske sider ved forslaget om klimalov. Høringsmøte om klimalov; 2015-01-12 - 2015-01-12
UiO Untitled
 
41 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Juridiske sider ved forslaget om klimalov. Lunsjmøte; 2015-01-14 - 2015-01-14
UiO Untitled
 
2014
42 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Adgangen til å si opp barnehageplass som følge av betalingsmislighold. Arbeids- og sosialrettslunsj; 2014-10-02 - 2014-10-02
UiO Untitled
 
43 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Administrative sanksjoner og reaksjoner. Internseminar; 2014-06-19 - 2014-06-19
UiO Untitled
 
44 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Hva betyr loven for styrerne?. Styrerkonferansen 2014; 2014-11-04 - 2014-11-04
UiO Untitled
 
45 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
«Hvordan påvirker offentligrettslig regulering atferd og virkelighet - modeller, systemer, tendenser og mekanismer.». Workshop: Den offentlige rettens utvikling og metodiske og teoretiske utfordringer; 2014-10-29 - 2014-10-29
UiO Untitled
 
46 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Hvorfor skal næringslivets interesser gå fremfor staters rett til å regulere i Bilaterale Investeringsavtaler (BIT)?. Jubileumsfest: Handelskampanjen 10 år; 2014-03-31
UiO Untitled
 
47 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Konsekvensutredning og kost-nytte analyse av lov- og forskriftsforslag. Internseminar; 2014-05-20 - 2014-05-20
UiO Untitled
 
48 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Lovgivers kunnskapsgrunnlag og utfordringer ved evaluering. Nettverksmøte; 2014-03-25 - 2014-03-25
UiO Untitled
 
49 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Overordnet om forvaltningssanksjoner, fremvekst og utvikling. Alumnikonferansen; 2014-10-31 - 2014-10-31
UiO Untitled
 
50 Nordrum, Jon Christian Fløysvik.
Presentasjon av doktorgradsprosjekt. Naturressursgruppelunsj; 2014-01-17 - 2014-01-17
UiO Untitled
 
    Vis neste liste