Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 96 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Stavang, Endre.
Ekspropriasjon. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202596811) 916 s.
UiO Untitled
 
2018
2 Stavang, Endre; Eide, Erling.
Rettsøkonomi 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202494971) 655 s.
UiO Untitled
 
3 Stenseth, Geir; Stavang, Endre.
Constitutional Property Law. 6th Annual Private Law Consortium; 2018-05-14 - 2018-05-15
UiO Untitled
 
2016
4 Stavang, Endre; Stenseth, Geir.
Fast eiendoms tingsrett. Gyldendal Juridisk 2016 (ISBN 9788205464568) 316 s.
HINN UiO Untitled
 
5 Stenseth, Geir; Stavang, Endre.
Konstitusjonell kontroll med tomtefesteloven - tre tilfeller. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. s. 443-453
HINN UiO Untitled
 
2015
6 Stavang, Endre.
Ekspropriasjon. Cappelen Damm Akademisk 2015 (ISBN 978-82-02-43820-3) 732 s.
UiO Untitled
 
7 Stavang, Endre; Parchomovsky, Gideon.
The Green Option. Minnesota law review 2015 ;Volum 99.(3) s. 967-1015
UiO Untitled
 
2014
8 Eide, Erling; Lando, Henrik; Stavang, Endre.
Rettsøkonomi i nordiske dommer. Oslo: Institutt for privatrett 2014 (ISBN 978-82-7236-236-1) Skriftserien Institutt for privatrett(197)
UiO Untitled
 
9 Stavang, Endre.
Some thougths on economic reasoning in appellate courts and legal scholarship : with Norwegian illustrations in three legal dimensions. I: Law and economics in Europe : foundations and applications. Springer 2014 ISBN 978-94-007-7109-3. s. 125-148
UiO Untitled
 
10 Stavang, Endre; Parchomovsky, Gideon; Helman, Lital.
Dynamic Regulation and Technological Competition: A New Legal Approach to Carbon Capture and Storage. I: The Law of Energy Underground. Oxford University Press 2014 ISBN 9780198703181. s. 295-308
UiO Untitled
 
2013
11 Hauge, Katrine Broch; Stavang, Endre; Stenseth, Geir.
"Framleis lite innsiktsfullt frå OED". Nationen 2013 s. 19-19
UiO Untitled
 
12 Stavang, Endre.
Ny Jordskiftelov. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2013 ;Volum 15.(4) s. 14-14
UiO Untitled
 
13 Stavang, Endre.
Rettsøkonomi: Domsseminar. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2013 ;Volum 15.(2) s. 25-26
UiO Untitled
 
14 Stavang, Endre; Parchomovsky, Gideon.
Contracting Around Tort Defaults: The Knock-for-Knock Principle and Accident Costs. CREE Working Papers 2013 ;Volum 2013.(14) s. 1-31
UiO Untitled
 
15 Stavang, Endre; Parchomovsky, Gideon.
The Environmental Option. CREE Working Papers 2013 ;Volum 2013.(3) s. 1-42
UiO Untitled
 
16 Stenseth, Geir; Stavang, Endre; Hauge, Katrine Broch.
Svekkje eigedomsvernet?. Nationen 2013
HINN UiO Untitled
 
2012
17 Stavang, Endre.
“DVD-Jon” and the relevance of economic analysis of law. CTIC lunch seminar - Endre Stavang; 2012-01-22 - 2012-02-02
UiO Untitled
 
18 Stavang, Endre.
Economic Reasoning in Courts and Legal Scholarship -- Norwegian Thoughts and Illustrations. Law and Economics in Europe; 2012-04-20 - 2012-04-21
UiO Untitled
 
19 Stavang, Endre.
Economic Reasoning in Three Legal Dimensions. CANADIAN LAW AND ECONOMICS ASSOCIATION; 2012-09-28 - 2012-09-29
UiO Untitled
 
20 Stavang, Endre.
Economics in appellate courts and legal scholarship. Enrichment; 2012-10-18 - 2012-10-18
UiO Untitled
 
21 Stavang, Endre.
HRD 26.10.2011 - uthuling av tomtefestelova § 15 på basis av avtaleloven § 36?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012 (1) s. 16-16
UiO Untitled
 
22 Stavang, Endre.
Noen tanker om samfunnsøkonomiens forhold til domstoler og rettsvitenskap. I: Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01953-6. s. 468-481
UiO Untitled
 
23 Stavang, Endre.
Some Thoughts on Economic Reasoning in Courts and Legal Scholarship -- with Norwegian Illustrations. UiBs Forskerskoleseminar i rettsvitenskap; 2012-05-03 - 2012-05-03
UiO Untitled
 
24 Stavang, Endre.
The Knock for Knock Principle ("k4k"). Enrichment; 2012-10-23 - 2012-10-23
UiO Untitled
 
25 Stavang, Endre.
Tingrettens grense mot obligasjonsrett - eiendomsretten foreldes ikke - Rt. 2012 s.506. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012 (2) s. 15-15
UiO Untitled
 
26 Stavang, Endre.
Tomtefeste - Lindheim-dommen (EMD) av 12. juni 2012. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012 (3) s. 18-18
UiO Untitled
 
27 Stavang, Endre.
UNCLOS, the UN Fish Stocks Agreement, and Fisheries Property Rights –Where to Now? (by Reed Watson) -- A Comment. TACKLING THE GLOBAL FISHERIES CHALLENGE; 2012-11-14 - 2012-11-15
UiO Untitled
 
2011
28 Stavang, Endre.
Fast eiendom. Eiendomsretten i naboforhold. Den nye vindmøllesaken, Høyesteretts dom 27. mai 2011 (HR-2011-01071-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (3)
UiO Untitled
 
29 Stavang, Endre.
Opphør av servitutter. Cappelen Damm Akademisk 2011 (ISBN 978-82-02-30816-2) 210 s.
UiO Untitled
 
2010
30 Stavang, Endre.
Ansvarsgrunnlaget når reguleringsplan griper inn i servitutter :. Kart og plan 2010 ;Volum 70, årg. 103.(3) s. 182-193
UiO Untitled
 
31 Stavang, Endre.
Erling Eide and Economic Analysis of Law. I: Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk 2010 ISBN 978-82-02-33611-0. s. 13-20
UiO Untitled
 
32 Stavang, Endre.
Erstatningsansvar for krenkelser ved "selvtekt" av private rådighetsforbud av typen villaklausuler. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 ;Volum 12.(3) s. 21-23
UiO Untitled
 
33 Stavang, Endre.
Forord. I: Ekspropriasjon - noen sentrale emner. Cappelen Damm Akademisk 2010 ISBN 978-82-02-32949-5. s. -
UiO Untitled
 
34 Stavang, Endre.
Introduksjon. I: Ekspropriasjon - noen sentrale emner. Cappelen Damm Akademisk 2010 ISBN 978-82-02-32949-5. s. 19-21
UiO Untitled
 
35 Stavang, Endre.
Litteratur. Professor Erling Eide 70 år. Law and Economics og samfunnsøkonomiens stilling ved Det juridiske fakultet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 (4) s. 22-22
UiO Untitled
 
36 Stavang, Endre.
Nokre Stavang-ord om Einar Stavang. I: Mål og Rett - Juristmållaget 75 år. Oslo: Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo 2010 ISBN 978-82-7236-207-1. s. 133-139
UiO Untitled
 
37 Stavang, Endre.
Om opphør av servitutter - Til belysning av noen forskningsutfordringer i fast eiendoms rettsforhold ("fastighetsrätt"). I: Forskningsutmaningar för fastighetsrätten. En antologi. Iustus förlag 2010 ISBN 978-91-7678-758-8. s. 169-270
UiO Untitled
 
38 Stavang, Endre.
Professor Erling Eide - 70 år. "Law and Economics" og samfunnsøkonomiens stilling ved Det juridiske fakultet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 ;Volum 12.(4) s. 22-22
UiO Untitled
 
39 Stavang, Endre.
Some (in)consistencies in environmental and natural resources law. I: Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk 2010 ISBN 978-82-02-33611-0. s. 237-256
UiO Untitled
 
40 Stavang, Endre.
Two Challenges for the ECJ when examining the Environmental Liability Directive. Environmental Liability 2010 (5) s. 198-201
UiO Untitled
 
41 Stavang, Endre; Andersen, Ingrid Wang; Eriksen, Johannes A.; Ankerud, Anja Kristin; Johansen, Jan Erik.
Ekspropriasjon - noen sentrale emner. Cappelen Damm Akademisk 2010 (ISBN 978-82-02-32949-5) 511 s.
UiO Untitled
 
42 Stavang, Endre; Reusch, Marianne.
Naturmangfold og privatrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 ;Volum 12.(2) s. 20-22
UiO Untitled
 
43 Stavang, Endre; Røsæg, Erik; Schäfer, Hans-Bernd.
Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk 2010 (ISBN 978-82-02-33611-0) 309 s.
UiO Untitled
 
2009
44 Røsæg, Erik; Stavang, Endre.
Reform av reformene?. Lov og Rett 2009 (5) s. 212-213
UiO Untitled
 
45 Stavang, Endre.
Bør kommuner rå grunnen alene?. Lov og Rett 2009 (1) s. 1-2
UiO Untitled
 
46 Stavang, Endre.
Litteratur. Peter Lødrup, med bistand av Morten Kjelland: Lærrebok i erstatningsrett, 6. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo 2009, 599 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2009 (3) s. 15-15
UiO Untitled
 
47 Stavang, Endre.
Litteratur. Øyvind Ravna: Rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder. En undersøkelse med henblikk på jordskiftelovgivningens virkemidler. Oslo 2008. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2009 (1) s. 30-30
UiO Untitled
 
48 Stavang, Endre.
Markedsrett. Litteratur. Erling Hjelmeng: Offentlig regulering og konkurranseretten. En analyse av "state compulsion"-forsvaret. Fagbokforlaget, Oslo 2009, 157 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2009 (4) s. 13-13
UiO Untitled
 
49 Stavang, Endre.
Om å holde ord. En juridisk kommentar. Nytt Norsk Tidsskrift 2009 ;Volum 26.(1) s. 56-59
UiO Untitled
 
50 Stavang, Endre.
On keeping promises. ISBN 978-82-7553-491-8 (printed) ISBN 978-82-7553-492-5 (online). Norges banks skriftserie 2009 (39) s. 17-22
UiO Untitled
 
    Vis neste liste