Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
Institution: SINTEF AS   Main category: Report/thesis   All publishing channels

Showing results 1-50 of 1000 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Next >>

2020
1 Arnesen, Petter; Seter, Hanne; Foss, Trond; Dahl, Erlend; Lillestøl, Per J; Jenssen, Gunnar.
Geofencing for smart urban mobility. Trondheim: SINTEF AS 2020 (ISBN 9788214063073) 56 p.
SINTEF Untitled
 
2 Bekele, Yared Worku; Sinitsyn, Anatoly.
Impact of Climate Change on Infrastructure in Longyearbyen. Case Study of Pile Foundations on Sloping Terrains. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1658-2) 52 p. SINTEF Notat(36)
SINTEF Untitled
 
3 Bunaziv, Ivan; Akselsen, Odd Magne.
Laser and laser hybrid welding of bridge components: 2nd progress report. : SINTEF AS 2020 46 p.
SINTEF Untitled
 
4 Bunkholt, Nora Schjøth.
Kompakte tak med utvendig nedløp - Varmestrømsberegninger for å vurdere snøsmeltepotensiale. Trondheim: SINTEF Community 2020 Klima 2050 Note(94)
SINTEF Untitled
 
5 Bygballe, Lena Elisabeth; Thomassen, Maria Kristina Kollberg; Riis, Christian.
Temasamling. Samfunnsøkonomiske aspekter ved klimatilpasning. SINTEF akademisk forlag 2020 59 p. Klima 2050 Report(102)
BI SINTEF Untitled
 
6 Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Johansen, Ulf.
Largescale hydrogen production in Norway - possible transition pathways towards 2050. Trondheim: SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06295-3) 100 p. SINTEF Rapport(2020-00179)
IFE NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
7 Danner, Tobias; Belda Revert, Andres; Geiker, Mette Rica.
Field Station Sandnessjøen, Effect of cracks in concrete after 25 years - Data report. Trondheim, NOrway: Statens vegvesen 2020 116 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
8 Denizou, Karine; Nersveen, Jonny; Ludvigsen, Bjørn.
Universell utforming av trygge og sklisikre utearealer. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1647-6) 62 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
9 Fjørtoft, Siw Olsen; Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Midtgård, Trude Mariane; Gjøsund, Gudveig.
Digitalisering i Statped. Sluttrapport fra følgeforskning.. Trondheim: SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06288-5) 132 p.
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
10 Folstad, Marit Buhaug; Ksiazek, Michal Tomasz.
Report of a Si excavation 2019. Trondheim: SINTEF 2020 108 p.
SINTEF NTNU Untitled
 
11 Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sutherland; Aamodt, Per Olaf.
Evaluering av Kompetanseløft 2020. Delrapport II. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06408-7) 67 p. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00383)
OSLOMET NIFU SINTEF Untitled
 
12 Grut, Lisbet; Sandsund, Mariann; Hansen, Nina Vanvik.
Koordinerte brukerforløp og revmatisme. Fra spesialisthelsetjeneste til kommune for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel-/skjelettplager. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06290-8) 36 p. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00337)
SINTEF Untitled
 
13 Grøtan, Tor Olav; Fiskvik, Jannicke; Haro, Peter Halland; Auran, Per Gunnar; Mathisen, Bjørn Magnus; Karlsen, Geir Hågen; Magin, Melanie; Brandtzæg, Petter Bae.
På leting etter utenlandsk informasjonspåvirkning En analyse av det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 (Rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet). Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06304-2) 68 p.
FORSV NTNU SINTEF UiO Untitled
 
14 Haase, Matthias; Lolli, Nicola; Thunshelle, Kari.
Renovation concepts for residential buildings. Research status, challenges and opportunities. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1657-5) 68 p. ZEN Report(19)
SINTEF Untitled
 
15 Helness, Herman; Sivertsen, Edvard.
Thematic meeting. Use of grey-green solutions for rooftops, permeable pavements and rain gardens to manage stormwater at Zeb Laboratoriet. SINTEF akademisk forlag 2020 106 p. Klima 2050 Note(101)
SINTEF Untitled
 
16 Lien, Synne Krekling; Venås, Christoffer.
Energy and Power in Ydalir. Testing of Key Performance Indicators for energy and power in a ZEN pilot during the planning phase. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1653-7) 40 p. ZEN Report(20)
SINTEF Untitled
 
17 Luneng, Raymond.
Thermal Insulation Materials in Aluminum Electrolysis Cells. Trondheim: NTNU 2020 (ISBN 978-82-326-4574-9) 191 p. Doktoravhandlinger ved NTNU(2020:112)
NTNU SINTEF Untitled
 
18 Nuijten, Annemarie; Gustavsen, Arild; Kvellheim, Ann Kristin; Medbø, Eirik Gjelsvik; Tomasgard, Asgeir; Coldevin, Grete Håkonsen; Kjølle, Gerd Hovin; Bergmann-Paulsen, Jonas; Brende, Hege; Claussen, Ingrid Camilla; Røkke, Petter Egil; Størset, Sigmund Østtveit; Mølnvik, Mona J.; Haug, Halvard; Marstein, Erik Stensrud.
Innovasjonsarbeid i FME-ene, mars 2020. Trondheim: NTNU 2020 20 p.
ENERGISINT NTNU SINTEF UiO Untitled
 
19 Ramstad, Lone Sletbakk; Welde, Morten; Flyen, Cecilie; Finne, Håkon; Andersen, Bjørn Sørskot.
Følgeforskning av planprosjektet E18 Dørdal – Grimstad. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2020 137 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
20 Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon.
Datastruktur for dokumentasjon av naturbaserte løsninger – et verktøy. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1648-3) 44 p. Klima 2050 Report(19)
SINTEF Untitled
 
21 Sandberg, Eli; Økland, Andreas; Tyholt, Inger Lise.
Naturskadeforsikrings- og erstatningsordninger i seks land. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1660-5) 70 p. Klima 2050 Report(21)
SINTEF Untitled
 
22 Schäffer, Linn Emelie; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Damman, Sigrid; Espegren, Kari Aamodt; Fodstad, Marte; Graabak, Ingeborg; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Sandberg, Eli; Johansen, Ulf; Seljom, Pernille Merethe Sire; Tomasgard, Asgeir.
Veikart for energi i Norge mot 2050. Trondheim: SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06244-1) 80 p. SINTEF Rapport(2019:01467)
ENERGISINT IFE OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
23 Solheim, Asbjørn; Senanu, Samuel.
Recycling of the Flue Gas from Aluminium Electrolysis Cells. Trondheim: SINTEF Industry 2020 15 p.
SINTEF NTNU Untitled
 
24 Time, Berit.
Forventninger og tiltak til senteret i 2020. Klima 2050. Oslo: SINTEF Community 2020 Klima 2050 Note(97)
SINTEF Untitled
 
25 Time, Berit.
Klima 2050 Annual Report 2019. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1655-1) 39 p. Klima 2050 Report(20)
SINTEF Untitled
 
26 Time, Berit.
KPIer - Key Performance Indicators 2020. Trondheim: SINTEF Community 2020 Klima 2050 Note(95)
SINTEF Untitled
 
27 Time, Berit.
Oppfølging av anbefalingene fra Midtveisevalueringen med tiltak. Trondheim: SINTEF Community 2020 Klima 2050 Note(89)
SINTEF Untitled
 
28 Wennberg, Aina Charlotte; Eikebrokk, Bjørnar; Myrmel, Mette; Hageskal, Gunhild; Hem, Lars.
Vurdering av mikrobiologiske analysemetoder for å dokumentere mikrobiell barriereeffekt i partikkelfjerningstrinnet på vannbehandlingsanlegg. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7227-7) 42 p. NIVA-rapport(7492)
NIVA SINTEF NMBU Untitled
 
29 Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne.
Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser – erfaringer fra norske kommuner. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1656-8) 42 p. SINTEF Fag(64)
SINTEF Untitled
 
30 Øyum, Lisbeth; Nilssen, Tore Geir.
Trepartssamarbeid som drivkraft i kommunal tjenesteutvikling Eksempler på driftsnært utviklingsarbeid i tre kommunale barnehager og sykehjem. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06237-3) 84 p.
SINTEF Untitled
 
31 Ådnanes, Marian; Kaspersen, Silje Lill; Melby, Line; Lassemo, Eva.
Pakkeforløp for psykisk helse og rus - fagfolks erfaringer første året. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06301-1) 87 p.
SINTEF Untitled
 
2019
32 Aarstad, Kari; Petersen, Berit Gudding; Martinez, Cristina Ramos; Gunther, Daniel; Macias, Javier; Mathisen, Lillian Uthus; Fladvad, Marit; Haugen, Marit Kristin; Nålsund, Roar; Danielsen, Svein Willy; Bjøntegaard, Øyvind.
Local use of rock materials – production and utilization State-of-the-art. : SINTEF 2019 105 p.
SINTEF Untitled
 
33 Aasly, Kari Aslaksen; Margreth, Annina; Erichsen, Eyolf; Rise, Torun; Alnæs, Lisbeth-Ingrid.
Forundersøkelser og bruk av kortreist stein. En geologisk veileder. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1645-2) 29 p. SINTEF Fag(62)
NGU SINTEF Untitled
 
34 Ahmadi, Mehdi; Christos, Makropoulos; Archontia Lykou, Dia; Lisa, Zimmermann.
STOP-IT project: Course design for multiple end-users. : European Commission 2019 29 p.
SINTEF Untitled
 
35 Ahmadi, Mehdi; Ugarelli, Rita Maria; Grøtan, Tor Olav; Raspati, Gema Sakti; Selseth, Ingrid; Makropoulos, Christos; Nikolopoulos, Dionysios; Moraitis, Georgios; Karavokiros, George; Bouziotas, Dimitrios; Lykou, Archontia; Tsoukalas, Ioannis.
CYBER – PHYSICAL THREATS STRESS – TESTING PLATFORM - EU H2020 STOP-IT project. : European Commission 2019 153 p.
SINTEF NTNU Untitled
 
36 Almås, Karl Andreas; Barrio, Maria; Fleischer, Vincent; Haugan, Petter M.; Sand, Gunnar.
Nye muligheter for verdiskaping i Norge. : SINTEF 2019 39 p.
OCEAN SINTEF Untitled
 
37 Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Danielsen, Svein Willy; Onnela, Tero; Wigum, Børge Johannes; Hoff, Inge; Barbieri, Diego Maria; Mathisen, Lillian Uthus; Fladvad, Marit; Nålsund, Roar.
Produksjon og bruk av overskuddsmasser - Beste praksis og vegen videre. : SINTEF 2019 51 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
38 Andersen, Allan Dahl; Bugge, Markus; Capasso, Marco; Jolly, Suyash; Klitkou, Antje; Sotarauta, Markku; Steen, Markus; Suvinen, Nina.
Green growth in Nordic regions : Eight case studies. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0389-0) 126 p. NIFU Arbeidsnotat(7)
NIFU SINTEF UiO Untitled
 
39 Andresen, Trond; Senanu, Samuel; Solheim, Asbjørn.
System impact of recycling aluminium electrolysis off-gas. : SINTEF Energi AS 2019 6 p.
SINTEF ENERGISINT NTNU Untitled
 
40 Anette, Tangård.
Analysis of solar thermal systems for domestic hot water production in a nursing home. Ås: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2019 140 p.
SINTEF NMBU Untitled
 
41 Arnesen, Petter; Landmark, Andreas D.; Hjelkrem, Odd Andre; Södersten, Carl-Johan Hugo.
Mobility Analytics - Undersøkelse av mobildata for Ruter AS. : SINTEF 2019 38 p.
SINTEF NTNU Untitled
 
42 Aspnes, Espen Helge; Lippestad, Jan Wilhelm; Halvorsen, Trond; Vis, Anne Carlijn; Øderud, Tone.
Utredning av finansiering og formidling av høreapparater og ortopediske hjelpemidler. Trondheim: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06384-4) 76 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
43 Auth, Jorunn.
Klima 2050 dagen 2019. Trondheim: SINTEF Community 2019 Klima 2050 Note(87)
SINTEF Untitled
 
44 Azrague, Kamal.
Pilot project | FV 505. Trondheim: SINTEF Community 2019 Klima 2050 Note(79)
SINTEF Untitled
 
45 Azrague, Kamal.
Pilot project | Sola Airport. : SINTEF Community 2019 Klima 2050 Note(80)
SINTEF Untitled
 
46 Azrague, Kamal; Sivertsen, Edvard.
Temasamling | Water treatment requirements for stormwater and road run-off. Trondheim: SINTEF Community 2019 Klima 2050 Note(86)
SINTEF Untitled
 
47 Babri, Sahar; Diez Gutierrez, Maria.
SUSTRANS Project: Tourist transportation preferences in Geiranger area Data collection for SUSTRANS project: Questionnaire design and results. : SINTEF Community 2019 (ISBN 978-82-14-06337-0) 51 p.
SINTEF NTNU Untitled
 
48 Backe, Stian; Sørensen, Åse Lekang; Pinel, Dimitri; Clauß, John; Lausselet, Carine; Woods, Ruth.
Consequences of Local Energy Supply in Norway: A case study on the ZEN pilot project Campus Evenstad. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1630-8) ZEN Report(17)
NTNU SINTEF Untitled
 
49 Baer, Daniela.
Tools for stakeholder engagement in ZEN developments. Trondheim: NTNU; SINTEF; SINTEF Akademisk Forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1617-9) 44 p. ZEN Report(13)
SINTEF Untitled
 
50 Bakken, Trond; Johnsen, Stig Ole; Holmstrøm, Sture; Merz, Mariann; Transeth, Aksel Andreas; Grøtli, Esten Ingar; Risholm, Petter; Storvold, Rune.
Bruk av droner i nordområdene. : Petroleumstilsynet 2019 (ISBN 978-82-14-06264-9) 68 p.
NTNU SINTEF UiT Untitled
 
    Show next list