Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
From: 2017   To: 2017   Reporting year   Unit: Department of Visual and Performing Arts Education (USN)   sub-category: Academic article   sub-category: Academic literature review   sub-category: Academic monograph   sub-category: Academic chapter/article/Conference paper   All publishing channels

Showing results 1-14 of 14

Book
Academic monograph
1 Halvorsen, Else Marie.
Kulturarven i skolen: Felleskultur og elevmangfold. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215028507) 205 p.
USN Untitled
 
Part of a book/report
Academic chapter/article/Conference paper
2 Birkeland, Ingvild M; Krosshus, Tone Cronblad.
Stedsspesifikk dramapedagogikk og demokratisk danning. I: Drama, teater og demokrati : Antologi I : I barnehage, skole, museum og høyere utdanning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2143-1. p. 239-254
USN Untitled
 
3 Bjørnsrud, Halvor; Rønningen, Anders.
Forskende partnerskap som grunnlag for fagplanhøring og utviklingsprosesser i kulturskolen - erfaringer når kulturskoler vurderer innhold i den nye læreplanen. I: Forskning og utvikling i kulturskolefeltet: IRIS - den doble regnbuen. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202550028. p. 185-206
USN Untitled
 
4 Fredriksen, Biljana Culibrk.
Fagkompetanse i et tverrfaglig helhetsperspektiv: mellom teori, erfaringer og praksis. I: Praksisbarnehagen: En arena for læring. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491830. p. 107-122
USN Untitled
 
5 Lindstøl, Fride.
Fra tekst til episoder - en dramaturgisk analyse av lærerens undervisning. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 145-169
USN Untitled
 
6 Nordbø, Anne Lise.
Sceniske lekerom med små barn. Sanselig språk, affekt og ideen om å bli demokratisk. I: Drama, teater og demokrati : Antologi I : I barnehage, skole, museum og høyere utdanning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2143-1. p. 109-124
USN Untitled
 
7 Solberg, Anne.
Setting the scene. The development of formal frameworks for doctorates in Europe. I: Perspectives on Research Assessment in Architecture, Music and the Arts: Discussing Doctorateness. Routledge 2017 ISBN 9781138695573. p. 33-48
USN Untitled
 
Journal publication
Academic article
8 Amsrud, Arve; Amundsen, Marie-Lisbet; Bunting, Mette; Engh, Knut Roar; Garmannslund, Per Einar.
Teacher students in the Norwegian practical pedagogical education course. EDULEARN proceedings 2017 p. 7110-7114
USN UIA Untitled
 
9 Amsrud, Arve; Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar.
Postponement behaviour and learning habits in higher education students. EDULEARN proceedings 2017 p. 7121-7127
USN UIA Untitled
 
10 Gulliksen, Marte Sørebø.
Making matters? Unpacking the role of practical aesthetic making activities in the general education through the theoretical lens of embodied learning. Cogent Education 2017 ;Volume 4.(1) p. -
USN Untitled
 
11 Halvorsen, Else Marie.
Kulturarvens ulike ansikt. Techne Series 2017 ;Volume 24.(1) p. -
USN Untitled
 
12 Lindstøl, Fride.
Mellom risiko og kontroll - en studie av eksplisitte modelleringsformer i norsk grunnskolelærerutdanning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2017 ;Volume 3.(1) p. -
USN Untitled
 
13 Rønningen, Anders.
The Norwegian municipal music and art schools in the light of community music. International Journal of Community Music 2017 ;Volume 10.(1) p. 33-43
USN Untitled
 
14 Toft, Solveig; Holte, Kari.
Det skapende rom - betydningen av det ikke-målbare. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2017 ;Volume 10.(3) p. -
HIOF USN Untitled