Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
From: 2010   To: 2017   Reporting year   Unit: Department of Visual and Performing Arts Education (USN)   sub-category: Academic article   sub-category: Academic literature review   sub-category: Academic monograph   sub-category: Academic chapter/article/Conference paper   All publishing channels

Showing results 1-50 of 81 << Previous 1 2    Next >>

2017
1 Amsrud, Arve; Amundsen, Marie-Lisbet; Bunting, Mette; Engh, Knut Roar; Garmannslund, Per Einar.
Teacher students in the Norwegian practical pedagogical education course. EDULEARN proceedings 2017 p. 7110-7114
USN UIA Untitled
 
2 Amsrud, Arve; Amundsen, Marie-Lisbet; Garmannslund, Per Einar.
Postponement behaviour and learning habits in higher education students. EDULEARN proceedings 2017 p. 7121-7127
USN UIA Untitled
 
3 Birkeland, Ingvild M; Krosshus, Tone Cronblad.
Stedsspesifikk dramapedagogikk og demokratisk danning. I: Drama, teater og demokrati : Antologi I : I barnehage, skole, museum og høyere utdanning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2143-1. p. 239-254
USN Untitled
 
4 Bjørnsrud, Halvor; Rønningen, Anders.
Forskende partnerskap som grunnlag for fagplanhøring og utviklingsprosesser i kulturskolen - erfaringer når kulturskoler vurderer innhold i den nye læreplanen. I: Forskning og utvikling i kulturskolefeltet: IRIS - den doble regnbuen. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202550028. p. 185-206
USN Untitled
 
5 Fredriksen, Biljana Culibrk.
Fagkompetanse i et tverrfaglig helhetsperspektiv: mellom teori, erfaringer og praksis. I: Praksisbarnehagen: En arena for læring. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491830. p. 107-122
USN Untitled
 
6 Gulliksen, Marte Sørebø.
Making matters? Unpacking the role of practical aesthetic making activities in the general education through the theoretical lens of embodied learning. Cogent Education 2017 ;Volume 4.(1) p. -
USN Untitled
 
7 Halvorsen, Else Marie.
Kulturarven i skolen: Felleskultur og elevmangfold. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215028507) 205 p.
USN Untitled
 
8 Halvorsen, Else Marie.
Kulturarvens ulike ansikt. Techne Series 2017 ;Volume 24.(1) p. -
USN Untitled
 
9 Lindstøl, Fride.
Fra tekst til episoder - en dramaturgisk analyse av lærerens undervisning. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 145-169
USN Untitled
 
10 Lindstøl, Fride.
Mellom risiko og kontroll - en studie av eksplisitte modelleringsformer i norsk grunnskolelærerutdanning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2017 ;Volume 3.(1) p. -
USN Untitled
 
11 Nordbø, Anne Lise.
Sceniske lekerom med små barn. Sanselig språk, affekt og ideen om å bli demokratisk. I: Drama, teater og demokrati : Antologi I : I barnehage, skole, museum og høyere utdanning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2143-1. p. 109-124
USN Untitled
 
12 Rønningen, Anders.
The Norwegian municipal music and art schools in the light of community music. International Journal of Community Music 2017 ;Volume 10.(1) p. 33-43
USN Untitled
 
13 Solberg, Anne.
Setting the scene. The development of formal frameworks for doctorates in Europe. I: Perspectives on Research Assessment in Architecture, Music and the Arts: Discussing Doctorateness. Routledge 2017 ISBN 9781138695573. p. 33-48
USN Untitled
 
14 Toft, Solveig; Holte, Kari.
Det skapende rom - betydningen av det ikke-målbare. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2017 ;Volume 10.(3) p. -
HIOF USN Untitled
 
2016
15 Fredriksen, Biljana Culibrk.
Attention on the edge: Ability to notice as necessity of learning, teaching and survival. Visual Inquiry: Learning & Teaching Art 2016 ;Volume 5.(1) p. 105-114
USN Untitled
 
16 Fredriksen, Biljana Culibrk.
Learning to learn: What can be learned from first- hand experience with materials?. Proceedings of DRS 2016
USN Untitled
 
17 Fredriksen, Biljana Culibrk; Nordbø, Anne Lise; Cruz, Fatima.
Trust Me, You Will Learn Something! Challenge and Confidence in Teaching Improvisation. I: Education as Jazz: Interdisciplinary Sketches on a New Metaphor. Cambridge Scholars Publishing 2016 ISBN 9781443890700. p. 139-158
USN Untitled
 
18 Gulliksen, Marte Sørebø.
Embodied Making, Creative Cognition and Memory. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2016 ;Volume 9.(1) p. -
USN Untitled
 
19 Gulliksen, Marte Sørebø.
Why making matters — developing an interdisciplinary research project on how embodied making may contribute to learning. Proceedings of DRS 2016 ;Volume 7. p. 2925-2939
USN Untitled
 
20 Krosshus, Tone Cronblad.
Teater og kjønn - En analyse av hvordan Mary Lennox kommuniseres i Den hemmelege hagen. Tidsskrift for kjønnsforskning 2016 ;Volume 40.(1) p. 62-75
USN Untitled
 
21 Lindstøl, Fride.
Tenk hvis: om fiksjonserfaringer som utgangspunkt for refleksjon i lærerutdanningen. Acta didactica Norden 2016 ;Volume 10.(3) p. 21-
USN Untitled
 
2015
22 Aasen, Gunnar; Sanna, Thor Kristen.
Pedagogisk arbeid i en annerledes kontekst: erfaringer fra praksis i barnehager og skoler i Esteli i Nicaragua. I: Flerkulturelt verksted: Ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold. Portal forlag 2015 ISBN 9788283140637. p. 157-174
USN Untitled
 
23 Carlsen, Kari.
Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur. Åbo Akademis Förlag 2015 (ISBN 9789517657822) 438 p.
USN Untitled
 
24 Fredriksen, Biljana Culibrk.
Förstå med kroppen: barns erfarenheter som grund för allt lärande. Liber 2015 (ISBN 978-91-47-11491-7) 366 p.
USN Untitled
 
25 Hondzel, Catharine Dishke; Gulliksen, Marte Sørebø.
Culture and Creativity: Examining Variations in Divergent Thinking Within Norwegian and Canadian Communities. Sage Open 2015 (October-December) p. -
USN Untitled
 
26 Illeris, Helene.
The friendly eye: encounters with artworks as visual events. I: Edge : 20 essays on contemporary art education. Multivers 2015 ISBN 9788779173866. p. 221-232
USN UIA Untitled
 
27 Illeris, Helene; Thrane, Kirstine Jo; Göthlund, Anette.
Introduction / Background: The CAVIC network. I: Edge : 20 essays on contemporary art education. Multivers 2015 ISBN 9788779173866. p. 19-26
USN UIA Untitled
 
28 Ohrvik, Ane.
A Hidden Magical Universe? Exploring the Secrets of Secrecy in Early Modern Manuscripts. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2015 ;Volume 70. p. 101-124
USN Untitled
 
29 Ohrvik, Ane; Guðmundsdóttir, Aðalheiður.
Magic and Texts: An Introduction. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2015 ;Volume 70. p. 7-14
USN Untitled
 
30 Runsjø, Pål.
Musisk samhandling - musikkfremføring og relasjoner. UNIPED 2015 ;Volume 38.(1) p. 92-107
USN Untitled
 
31 Salvesen, Geir Sigvard.
Musikkulturelt mangfold - didaktiske perspektiver. I: Flerkulturelt verksted: Ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold. Portal forlag 2015 ISBN 9788283140637. p. 175-187
USN Untitled
 
32 Thorsteinsson, Gisli; Olafsson, Brynjar.
Piloting technological understanding and reasoning in Icelandic schools. International Journal of Technology and Design Education 2015 p. -
USN Untitled
 
33 Thrane, Kirstine W.; Thrane, Lissi W..
The art of performing social constructions: socially constructed norms as learning content n art education. I: Edge : 20 essays on contemporary art education. Multivers 2015 ISBN 9788779173866. p. 295-316
USN Untitled
 
2014
34 Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin; Søndenå, Kari; Hjardemaal, Finn R..
Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning?. UNIPED 2014 ;Volume 37.(4) p. 19-31
USN Untitled
 
35 Fauske, Laila Belinda.
Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø. Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2014 ;Volume 7.(5) p. -
USN Untitled
 
36 Framgard, Erling.
Fagtradisjoner, faglige synteser og fagdiskurs. Techne Series 2014 ;Volume 21.(1) p. 70-86
USN Untitled
 
37 Framgard, Erling.
Undersøkende praksis - tema- og prosjektorientert bildeundervisning. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2014 ;Volume 7.(2) p. -
USN Untitled
 
38 Gulliksen, Marte Sørebø.
Beredskapskunnskap – navet i Lærerutdanning i Kunst og håndverk. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk 2014 ;Volume 7.(5) p. -
USN Untitled
 
39 Gulliksen, Marte Sørebø; Hjardemaal, Finn R..
Choosing Content and Methods: Focus Group Interviews with Faculty Teachers in Norwegian Pre-Service Subject Teacher Education in Design, Art, and Crafts. Scandinavian Journal of Educational Research 2014 p. -
USN UiO Untitled
 
40 Halvorsen, Else Marie.
Fagpreferanser i skolen med vekt på kjønn og intelligens. Et bidrag til faghistorien i kunst og håndverk. Techne Series 2014 ;Volume 21.(1) p. -
USN Untitled
 
41 Lindstøl, Fride.
Dramaturgiske og kunnskapsteoretiske implikasjoner til en pragmatisk estetikk. InFormation - Nordic Journal of Art and Research 2014 ;Volume 3.(2) p. 110-128
USN Untitled
 
42 Ohrvik, Ane.
Et forsøk på portrett av en svarteboksamler i Norsk Folkeminnesamling. I: "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-772-5. p. 207-218
USN Untitled
 
43 Salvesen, Geir.
Nye rammeplaner i en ny tid. I: Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-46280-9. p. 26-38
USN Untitled
 
2013
44 Carlsen, Kari.
”Å skape forbindelser”. Atelierets plass og atelieristens kompetanse i barnehagene i Reggio Emilia. Techne Series 2013 ;Volume 20.(1) p. 13-39
USN Untitled
 
45 Dagsland, Torunn Paulsen.
Eleven som aktør i dialog med kunst. Ungdoms erfaring med kunstundervisningens innhold og metode i faget kunst og håndverk i norsk grunnskole. Åbo Akademis Förlag 2013 (ISBN 978-951-765-684-9) 321 p.
USN UIS Untitled
 
46 Fauske, Laila Belinda.
Making scholarship: Describing the field of inquiry and the research approach. I: Proceedings of the 2nd International Conference for Design Education Researchers 14-17 May 2013, Oslo, Norway. ABM-media AS 2013 ISBN 978-82-93298-00-7. p. 508-517
USN Untitled
 
47 Fredriksen, Biljana C.
Begripe med kroppen : barns erfaringer som grunnlag for all læring. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02101-0) 332 p.
USN Untitled
 
48 Halvorsen, Else Marie.
Danning: kultur, kunst, kreativitet. I: Danning i barnehagen : perspektiver og muligheter. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-36860-9. p. 205-226
USN Untitled
 
49 Halvorsen, Else Marie.
En drøfting av forholdet mellom humanistisk og samfunnsvitenskapelig tilnærming til kultur. Eksempler på likheter og forskjeller fra nyere forskning. Techne Series 2013 ;Volume 20.(1) p. 1-12
USN Untitled
 
50 Hjardemaal, Finn R..
Åndsvitenskapelig pedagogikk og den nye individualismen - en umulig dialog?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2013 ;Volume 97.(3) p. 199-210
USN UiO Untitled
 
    Show next list