Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 157 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Brandmo, Christian; Bjørnebekk, Gunnar; Mononen, Riikka; Olsen, Rolf Vegar; Slungård, Kristin.
Læring, motivasjon, trivsel og tverrfaglige tema i fagfornyelsen: Teknisk rapport fra utviklingen av spørreskjema til elever og lærere. Universitetet i Oslo 2021 (ISBN 978-82-93847-05-2) 92 s.
UiO Untitled
 
2 Veletic, Jelena; Olsen, Rolf Vegar.
Developing a shared cluster construct of instructional leadership in TALIS. Studies in Educational Evaluation 2021
UiO Untitled
 
3 Veletic, Jelena; Olsen, Rolf Vegar.
Exploring school leadership profiles across the world: a cluster analysis approach to TALIS 2018. International Journal of Leadership in Education 2021
UiO Untitled
 
2020
4 Ræder, Henrik Galligani; Olsen, Rolf Vegar.
Utvikling av nasjonale prøver – rapport 2b: Endelig rapport av vertikalt lenkedesign for de nasjonale prøvene i regning 5.-8. trinn. : Universitetet i Oslo 2020 15 s.
UiO Untitled
 
5 Ræder, Henrik Galligani; Olsen, Rolf Vegar; Andersson, Björn.
Comparing measures of numeracy across grades. NERA 2020; 2020-03-04 - 2020-03-06
UiO Untitled
 
6 Ræder, Henrik Galligani; Olsen, Rolf Vegar; Blömeke, Sigrid.
Large-Scale Assessments in the Norwegian Context. I: Monitoring Student Achievement in the 21st Century. European Policy Perspectives and Assessment Strategies.. Springer Nature 2020 ISBN 978-3-030-38968-0. s. 195-206
UiO Untitled
 
2019
7 Blömeke, Sigrid; Olsen, Rolf Vegar.
Consistency of results regarding teacher effects across subjects, school levels, outcomes and countries. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2019 ;Volum 77. s. 170-182
UiO Untitled
 
8 Kaarstein, Hege; Olsen, Rolf Vegar.
Fakta om norske skole- resultater. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
UiO Untitled
 
9 Ræder, Henrik Galligani; Andersson, Björn; Olsen, Rolf Vegar.
Exploring the unidimensionality of the Norwegian National Numeracy tests. Quantitative Research Methods in Education Annual Conference (QRM 2019); 2019-06-17 - 2019-06-18
UiO Untitled
 
10 Ræder, Henrik Galligani; Tokle, Olav Dalsegg; Olsen, Rolf Vegar.
Utvikling av nasjonale prøver – rapport 1 og 2a: Rapportering av potensielle underdimensjoner og implementering av vertikalt lenkedesign for de nasjonale prøvene i regning. Universitetet i Oslo 2019
NTNU UiO Untitled
 
2018
11 Björnsson, Julius Kristjan; Olsen, Rolf Vegar.
Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-03006-7) 224 s.
UiO Untitled
 
12 Blömeke, Sigrid; Olsen, Rolf Vegar.
På vei mot et sammenhengende nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Acta Didactica Norge 2018 ;Volum 12.(4) s. -
UiO Untitled
 
13 Nilsen, Trude; Björnsson, Julius Kristjan; Olsen, Rolf Vegar.
Hvordan har likeverd i norsk skole endret seg de siste 20 årene?. I: Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03006-7. s. 150-172
UiO Untitled
 
14 Olsen, Rolf Vegar; Björnsson, Julius Kristjan.
Fødselsmåned og skoleprestasjoner. I: Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03006-7. s. 76-93
UiO Untitled
 
15 Olsen, Rolf Vegar; Björnsson, Julius Kristjan.
Tjue år med internasjonale skoleundersøkelser i Norge: Bakgrunn, læringspunkter og veien videre. I: Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03006-7. s. 12-34
UiO Untitled
 
16 Olsen, Rolf Vegar; Blömeke, Sigrid.
Hva forklarer endringer i elevenes matematikkprestasjoner over tid?. I: Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03006-7. s. 128-149
UiO Untitled
 
17 Olsen, Rolf Vegar; Tveit, Sverre; Björnsson, Julius Kristjan.
Nasjonale prøver og eksamener i norsk og svensk grunnopplæring. Acta Didactica Norge 2018 ;Volum 12.(4) s. -
UIA UiO Untitled
 
18 Ræder, Henrik Galligani; Andersson, Björn; Blömeke, Sigrid; Olsen, Rolf Vegar.
Development of Numeracy Proficiency in Primary and Lower Secondary School. Frontiers in Educational Measurement 2018; 2018-09-12 - 2018-09-13
UiO Untitled
 
19 Tveit, Sverre; Olsen, Rolf Vegar.
Eksamens mange roller i sertifisering, styring og støtte av læring og undervisning i norsk grunnopplæring. Acta Didactica Norge 2018 ;Volum 12.(4) s. -
UIA UiO Untitled
 
2017
20 Olsen, Rolf Vegar; Nilsen, Trude.
Standard Setting in PISA and TIMSS and How These Procedures Can Be Used Nationally. I: Standard Setting in Education. The Nordic Countries in an International Perspective.. Springer 2017 ISBN 978-3-319-50855-9. s. 69-84
UiO Untitled
 
2016
21 Blömeke, Sigrid; Olsen, Rolf Vegar; Ute, Suhl.
Relation of Student Achievement to the Quality of Their Teachers and Instructional Quality. I: Teacher Quality, Instructional Quality and Student Outcome. Relationships Across Countries, Cohorts and Time.. Springer 2016 ISBN 978-3-319-41251-1. s. 21-50
UiO Untitled
 
22 Brevik, Lisbeth M.; Olsen, Rolf Vegar; Hellekjær, Glenn Ole.
The Complexity of Second Language Reading: Investigating the L1-L2 Relationship. Reading in a Foreign Language 2016 ;Volum 28.(2) s. 161-182
UiO Untitled
 
23 Olsen, Rolf Vegar.
Mens vi venter på TIMSS og PISA. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016 s. 21-21
UiO Untitled
 
24 Olsen, Rolf Vegar; Blömeke, Sigrid; Suhl, Ute.
Effects Of Teacher Quality And Instructional Quality On Student Achievement. ECER; 2016-08-23 - 2016-08-26
UiO Untitled
 
25 Siddiq, Fazilat; Hatlevik, Ove Edvard; Olsen, Rolf Vegar; Throndsen, Inger; Scherer, Ronny.
Taking a future perspective by learning from the past - A systematic review of assessment instruments that aim to measure primary and secondary school students' ICT literacy. Educational Research Review 2016 ;Volum 19. s. 58-84
UiO Untitled
 
2015
26 Eggen, Per-Odd; Bøe, Maria Vetleseter; Fimland, Nina; Johansen, Astrid; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar; Reitan, Berit; Trudeng, Morten; Tsigaridas, Kristin Glørstad; Urdahl, Henning; Øren, Frode.
Naturfagene i norsk skole Anno 2015. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2015 192 s.
NTNU UiO Untitled
 
27 Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Gudmundsdottir, Greta Bjørk; Olsen, Rolf Vegar.
Oppsummering og veien videre. I: Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02654-1. s. 171-193
UiO Untitled
 
28 Huber, Stephan Gerhard; Olsen, Rolf Vegar; Schwander, Marius; Brandmo, Christian; Höög, Jonas Melker.
Statistical and Social Validation of Leadership Scales. In Symposium "Feedback and Coaching to Promote Professional Reflection and Learning of School Leaders". Annual meeting of the American Educational Research Association (AERA); 2015-04-16 - 2015-04-20
UiO Untitled
 
29 Kleppe, Bård; Olsen, Rolf Vegar.
Mange kulturtilbud i og etter skolen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
TF UiO Untitled
 
30 Olsen, Rolf Vegar; Hatlevik, Ove Edvard; Loi, Massimo.
Digitale skiller. I: Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02654-1. s. 146-170
UiO Untitled
 
2014
31 Thorsen, Hallvard; Boström, Ann-Kristin; Välijärvi, Jouni; Olafsson, Ragnar F.; Aller, Elsebeth; Kavli, Anne Berit; Olsen, Rolf Vegar.
Northern Lights on TIMMS and PIRLS 2011. Nordisk ministerråd 2014 (ISBN 978-92-893-2772-5) 170 s. TemaNord(528)
UiO Untitled
 
2013
32 Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar.
Feiltolkninger av PISA-data. Stavanger Aftenblad 2013
UiO Untitled
 
33 Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar.
Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02323-6) 324 s.
UiO Untitled
 
34 Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar.
PISA 2012 - sentrale funn. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. s. 13-42
UiO Untitled
 
35 Olsen, Rolf Vegar.
Et likeverdig skoletilbud. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. s. 277-295
UiO Untitled
 
36 Olsen, Rolf Vegar.
Ingen trøst å slå svenskene. Dagens næringsliv 2013
UiO Untitled
 
37 Olsen, Rolf Vegar.
Undervisning i matematikk. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. s. 121-155
UiO Untitled
 
38 Olsen, Rolf Vegar.
Viktig tema - mangelfulle analyser. VG : Verdens gang 2013
UiO Untitled
 
39 Olsen, Rolf Vegar; Hopfenbeck, Therese Nerheim; Lillejord, Sølvi.
Elevenes læringssituasjon etter Kunnskapsløftet. Norsk pedagogisk tidsskrift 2013 ;Volum 97.(6) s. 355-369
UiO Untitled
 
2012
40 Olsen, Rolf Vegar; Hopfenbeck, Therese N.; Lillejord, Sølvi; Roe, Astrid.
Elevenes læringssituasjon etter innføringen av ny reform. Synteserapport fra evalueringen av Kunnskapsløftet. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 2012 (ISBN 978-82-90904-98-7) ;Volum 2012.30 s. Acta Didactica Oslo(1)
UiO Untitled
 
41 Hopfenbeck, Therese Nerheim; Kjærnsli, Marit; Olsen, Rolf Vegar.
Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 978-82-15-02004-4) 294 s.
UiO Untitled
 
42 Olsen, Rolf Vegar; Skedsmo, Guri.
Mellom forventninger og faktiske prestasjoner. Om utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer i skolen. I: Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02004-4.
UiO Untitled
 
2011
43 Olsen, Rolf Vegar.
Skolekvalitet og rangering. Dagbladet 2011 s. 50-50
UiO Untitled
 
44 Olsen, Rolf Vegar; Kjærnsli, Marit.
Feilaktig informasjon om Pisa. Klassekampen 2011 s. 25-25
UiO Untitled
 
45 Olsen, Rolf Vegar; Kjærnsli, Marit.
Noen oppgaver må holdes tilbake. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011 s. 5-5
UiO Untitled
 
46 Olsen, Rolf Vegar; Lie, Svein.
Profiles of Students' Interest in Science Issues around the World: Analysis of data from PISA 2006. International Journal of Science Education 2011 ;Volum 33.(1) s. 97-120
UiO Untitled
 
47 Olsen, Rolf Vegar; Mark, Wilson.
Measurement for Learning. Transatlantic Science Week 2011; 2011-10-25 - 2011-11-28
UiO Untitled
 
48 Olsen, Rolf Vegar; Prenzel, Manfred; Martin, Ronald.
Interest in Science: A many-faceted picture painted by data from the OECD PISA study. International Journal of Science Education 2011 ;Volum 33.(1) s. 1-6
UiO Untitled
 
49 Sjetne, Ingeborg Strømseng; Bjertnæs, Øyvind Andresen; Olsen, Rolf Vegar; Iversen, Hilde Hestad; Bukholm, Geir.
The Generic Short Patient Experiences Questionnaire (GS-PEQ): identification of core items from a survey in Norway. BMC Health Services Research 2011 ;Volum 11. s. -
FHI UiO Untitled
 
2010
50 Olsen, Rolf Vegar; Garratt, Andrew Malcolm; Iversen, Hilde Hestad; Bjertnæs, Øyvind Andresen.
Rasch analysis of the Psychiatric Out-Patient Experiences Questionnaire (POPEQ). BMC Health Services Research 2010 ;Volum 10. s. -
FHI UiO Untitled
 
    Vis neste liste