Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 660 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    Next >>

2020
1 Sjøberg, Svein.
Clemets skolesuksess?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
UiO Untitled
 
2 Sjøberg, Svein.
Didaktikk og Fagdidaktikk i norsk lærerutdanning -- forsøk på en avklaring. Fagmøte NOKUT; 2020-03-11
UiO Untitled
 
3 Sjøberg, Svein.
Hvis leseevnene svekkes, måles de neppe av Pisa. Klassekampen 2020
UiO Untitled
 
4 Sjøberg, Svein.
Naturvitenskap i norsk skole og samfunn: En suksesshistorie?. Naturfagdidaktikk for lærerutdannere (NATDID4901V); 2020-02-11
UiO Untitled
 
5 Sjøberg, Svein.
Synsing...? Om kritisk lesing av Pisa. Klassekampen 2020
UiO Untitled
 
6 Sjøberg, Svein.
The Universe and Space Science: On top of Children’s interest. Selected results from the ROSE-project. 30 Years of Pale Blue Dot; 2020-02-14
UiO Untitled
 
7 Sjøberg, Svein.
Vitenskap, fusk og fakta -- i forskning og i media. Senioruniversitetet, Lillestrøm; 2020-09-17
UiO Untitled
 
8 Sjøberg, Svein; Jenkins, Edgar.
PISA: a political project and a research agenda. Studies in science education 2020
UiO Untitled
 
2019
9 Sjøberg, Svein.
Demokrati -- ikke noe for skolens naturfag?. Dagsavisen 2019
UiO Untitled
 
10 Sjøberg, Svein.
Fremtidens skole: Muligheter og utfordringer. Norsk skole i et internasjonalt perspektiv. Semesteråpning PPU-studenter, USN; 2019-01-10
UiO Untitled
 
11 Sjøberg, Svein.
Global Educational Governance by standardization, rankings, comparisons and “successful” examples. I: Handbuch Educational Governance Theorien. Springer 2019 ISBN 9783658222369. p. 653-690
UiO Untitled
 
12 Sjøberg, Svein.
Global influences on education in general and science education in particular. ALLEA Working Group for Science Education; 2019-01-28 - 2019-01-29
UiO Untitled
 
13 Sjøberg, Svein.
Justismordet i Osloskolen -- om "Søgnengate". Klassekampen 2019
UiO Untitled
 
14 Sjøberg, Svein.
Kritisk tenkning og kreativitet -- i testingens tidsalder. Konferanse om Fagfornyelsen; 2019-11-27
UiO Untitled
 
15 Sjøberg, Svein.
Lojalitet, budsjettbalanse og vitenskapelige idealer("Based on a true story"). Konferanse om markedsstyring og demokrati ved universiteter og høgskoler; 2019-12-09
UiO Untitled
 
16 Sjøberg, Svein.
Markedet beholder grepet. PISA som globalt styringsverktøy. Nei til EUs Utdanningskonferanse; 2019-01-07
UiO Untitled
 
17 Sjøberg, Svein.
Mirakelet i skolen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
UiO Untitled
 
18 Sjøberg, Svein.
Osloskolen: Mastergrad etter bestilling?. Klassekampen 2019
UiO Untitled
 
19 Sjøberg, Svein.
Pisa: når ekskludering blir "fritak". Klassekampen 2019
UiO Untitled
 
20 Sjøberg, Svein.
Pisa-resultatene er stabile, men noe annet endrer seg -- dramatisk. Bak "Pisa-sjokket". Klassekampen 2019
UiO Untitled
 
21 Sjøberg, Svein.
Pisa-syndromet -- er det bedring i sikte?. FORM 2019 (2) p. 14-16
UiO Untitled
 
22 Sjøberg, Svein.
Resultatjegeren -- Portrettintervju. Klassekampen 2019
UiO Untitled
 
23 Sjøberg, Svein.
Teacher Training and IBSE Practice in Europe – A European Schoolnet overview. Brussels: European Schoolnet, Brussels 2019 (ISBN 9789492913845) 32 p.
UiO Untitled
 
24 Sjøberg, Svein.
The PISA-syndrome – How the OECD has hijacked the way we perceive pupils, schools and education. Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics 2019 ;Volume 7.(1) p. 12-65
UiO Untitled
 
25 Sjøberg, Svein.
Uten mål kan man ikke gå seg vill -- men når målene erstattes av målinger, kan man havne på feil sted.. Filosofisk Hjørne; 2019-10-20
UiO Untitled
 
26 Sjøberg, Svein.
Å tro at store kvantitative studier er verdifrie, og ikke verdibaserte, er i beste fall naivt -- en kritikk av Thomas Nordahl. Utdanningsnytt.no 2019
UiO Untitled
 
2018
27 Sjøberg, Svein.
Clemets alternative skolehistorie. Kronikk. Klassekampen 2018
UiO Untitled
 
28 Sjøberg, Svein.
Merkelig BI-rapport om Osloskolen. Morgenbladet 2018
UiO Untitled
 
29 Sjøberg, Svein.
Orakelet i PISA. Faktafeil fra Torbjørn Røe-Isaksen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
UiO Untitled
 
30 Sjøberg, Svein.
Osloskolen trenger en sannhetskommisjon. Debatten om BI-rapporten. Morgenbladet 2018
UiO Untitled
 
31 Sjøberg, Svein.
PISA - oraklet i Paris? Global styring af skole og uddannelse. I: Fremtidsparat? Hinsides PISA - nordiske perspektiver på uddannelse. Hans Reitzels Forlag 2018 ISBN 978-87-412-7164-4. p. 73-106
UiO Untitled
 
32 Sjøberg, Svein.
Pisa, skolen og Clemet. Klassekampen 2018
UiO Untitled
 
33 Sjøberg, Svein.
Skoleforskning på bachelor-nivå. Om BI-rapporten om Oslo-skolen.. Morgenbladet 2018
UiO Untitled
 
34 Sjøberg, Svein.
The importance of Inquiry-Based Science Education: Nurturing motivation, joy and interest in science – or improving standardized test scores?. Scientix 3, European SchoolNet, Brussels; 2018-05-04 - 2018-05-06
UiO Untitled
 
35 Sjøberg, Svein.
The Legacy of IOSTE– and two Competing Visions for Science and Technology Education. I: Future Educational Challenges from Science and Technology Perspectives. XVIII IOSTE Symposium Book of Proceeding. Malmö: Malmö University 2018 ISBN 978-91-7104-971-1. p. 278-287
UiO Untitled
 
36 Sjøberg, Svein.
The power and paradoxes of PISA: Should Inquiry-Based Science Education be sacrificed to climb on the rankings?. Nordic Studies in Science Education 2018 ;Volume 14.(2) p. 186-202
UiO Untitled
 
37 Sjøberg, Svein.
Vi som traff planken. Tilbakeblikk ved 75-års dagen. Kronikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
UiO Untitled
 
2017
38 Sjøberg, Svein.
Høyres store skolebløff: Er det sant at "elever lærer mer"?. Klassekampen 2017
UiO Untitled
 
39 Sjøberg, Svein.
Ja – nå ble det stille jammen stille her! (Ungdom og demokrati: Ikke interessant?). Klassekampen 2017
UiO Untitled
 
40 Sjøberg, Svein.
Kutt ut målingene! Om tellekanter, forskning og Frank Aarebrot.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
UiO Untitled
 
41 Sjøberg, Svein.
Kutt ut tellekantene. Ikke la målinger erstatte målene.. Khrono.no 2017
UiO Untitled
 
42 Sjøberg, Svein.
Norske elever: Vinnere eller sinker?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
UiO Untitled
 
43 Sjøberg, Svein.
Null poeng til Frank Aarebrot? Kronikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
UiO Untitled
 
44 Sjøberg, Svein.
Når målinger erstatter målene: PISAfisering av skolen -- et globalt fenomen. DASERA, København. Dansk Naturfagdidaktiker-konferanse "DASERA"; 2017-10-12
UiO Untitled
 
45 Sjøberg, Svein.
O-faget ga ikke hjerneskade. Klassekampen 2017
UiO Untitled
 
46 Sjøberg, Svein.
"O-fagssyndromet" En historie om et skolefags vekst og fall i norsk skole.. Klassekampen 2017
UiO Untitled
 
47 Sjøberg, Svein.
"O-fagssyndromet": Et skolefags vekst og fall. I: Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202566265. p. 471-508
UiO Untitled
 
48 Sjøberg, Svein.
Paradoxes from the OECD PISA-project: Should we sacrifice Inquiry-Based Science Education (IBSE) in order to climb on the rankings?. African European Mediterranean Academies for Science Education; 2017-10-02 - 2017-10-04
UiO Untitled
 
49 Sjøberg, Svein.
PISA as a Challenge for Science Education: Inherent Problems and Problematic Results from a Global Assessment Regime.. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC) 2017 (17) p. 327-263
UiO Untitled
 
50 Sjøberg, Svein.
Pisa testing: A global educational race?. EurophysicsNews 2017 ;Volume 48.(4) p. 17-20
UiO Untitled
 
    Show next list