Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 73 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Kjus, Yngvar; Hagen, Anja Nylund; Torvund, Olav; Maasø, Arnt.
Musikk, opphavsrett og internett. Avsluttingsseminar for MUSEC-prosjektet; 2021-01-28
UiO Untitled
 
2 Torvund, Olav.
Det er på tide å pensjonere gjeldsbrevloven. Lov og Rett 2021 ;Volum 60.(7) s. 439-446
UiO Untitled
 
2020
3 Torvund, Olav.
Ytringsfrihet og medieregulering. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 978-82-15-03295-5) 408 s.
UiO Untitled
 
2019
4 Torvund, Olav.
Opphavsrett for begynnere, 2. utg.. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-03294-8) 246 s.
UiO Untitled
 
2018
5 Torvund, Olav.
Commercial Law in the Information Age. Scandinavian Studies in Law 2018 ;Volum 65. s. 57-79
UiO Untitled
 
2017
6 Stordalen, Terje; Torvund, Olav.
Plagiat. Store Norske Leksikon, www.snl.no; 2017-05-08 - 2017-05-08
UiO Untitled
 
7 Torvund, Olav.
Innledning til jusstudiet. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215023953) 360 s.
UiO Untitled
 
8 Torvund, Olav.
Opphavsrett. I: Digital Dømmekraft. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491809. s. 28-42
UiO Untitled
 
9 Torvund, Olav.
Personvern. I: Digital Dømmekraft. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491809. s. 80-89
UiO Untitled
 
10 Torvund, Olav.
Ytringsfrihet. I: Digital Dømmekraft. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491809. s. 137-145
UiO Untitled
 
2016
11 Torvund, Olav.
Bør vi ha en restaureringsrett for lyd- og filmopptak?. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd 2016 ;Volum 85.(2) s. 190-196
UiO Untitled
 
12 Torvund, Olav.
Foreldelse når et krav trekkes fra et tvisteløsningsorgan. Lov og Rett 2016 ;Volum 55.(10) s. 646-649
UiO Untitled
 
13 Torvund, Olav.
Kan tre like toner utgjøre et åndsverk?. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd 2016 ;Volum 85.(3) s. 281-290
UiO Untitled
 
2014
14 Torvund, Olav.
Kulturnytt: Om Vigelands kunst, opphavsrett og varemerke. NRK Norge [Radio] 2014-01-02
UiO Untitled
 
15 Torvund, Olav.
Om Vigelands kunst, opphavsrett og varemerke (Dagsrevyen). Norge [TV] 2014-01-02
UiO Untitled
 
16 Torvund, Olav.
Tøvete å søke om enerett på Sinnataggen. NRK.no Norge [Internett] 2014-01-02
UiO Untitled
 
17 Torvund, Olav.
Vi må åpne de svarte boksene. I: Jon Bing: En Hyllest/A Tribute. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2014 ISBN 9788205468504. s. 414-425
UiO Untitled
 
2013
18 Torvund, Olav.
Hvor fri er fri programvare?. Lov & Data 2013 ;Volum 114. s. -
UiO Untitled
 
19 Torvund, Olav.
Opphavsrett for begynnere. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 9788215022611) 240 s.
UiO Untitled
 
2012
20 Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon; Colbjørnsen, Terje.
En boklov for distriktene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012
UiO Untitled
 
21 Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon; Colbjørnsen, Terje.
Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa. : Kulturdepartementet 2012 189 s.
UiO Untitled
 
22 Rønning, Helge; Slaatta, Tore; Torvund, Olav; Larsen, Håkon; Colbjørnsen, Terje.
Til orientering. Dagens næringsliv 2012
UiO Untitled
 
23 Torvund, Olav.
Dette er ikke for amatører. Internasjonale forbrukeravtaler, Netflix og Amazon.. Lov & Data 2012 ;Volum 112. s. -
UiO Untitled
 
2010
24 Torvund, Olav.
Da aksjebrevene forsvant. I: Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40066-5. s. 312-317
UiO Untitled
 
25 Torvund, Olav.
Merverdiavgift og elektroniske tjenester levert fra utlandet. Lov & Data 2010 ;Volum 104. s. 22-24
UiO Untitled
 
2008
26 Torvund, Olav.
A contract lawyer's perspective on contract management. IT Regulations and policies. XXIII Nordiska konferënsen i rettsinformatik; 2008-11-17 - 2009-11-19
UiO Untitled
 
27 Torvund, Olav.
Challenges for the lawyers of tomorrow. Avslutningsarrangement for masterprogram, keynote; 2008-11-12
UiO Untitled
 
28 Torvund, Olav.
Deltakelse i "ikveld" NRK2 21.02.2008 om nettlevereandørers "sensur". NRK2 [TV] 2008-02-21
UiO Untitled
 
29 Torvund, Olav.
Drep meg herre konge, men ikke med standardkontrakter. SSA-konferansen 2008; 2008-01-31 - 2008-02-01
UiO Untitled
 
30 Torvund, Olav.
Er det frelse i Open Access?. Fagkveld om Open Access; 2008-11-10
UiO Untitled
 
31 Torvund, Olav.
EUs forslag til forlenget vernetid for utøvende kunstnere. Medlemsmøte, Norsk forening for opphavsrett; 2008-10-04
UiO Untitled
 
32 Torvund, Olav.
Nasjonal rettighetspolitikk. Forskerforum 2008 (7) s. 40-40
UiO Untitled
 
33 Torvund, Olav.
Opphavsrett: Forutsetning for fri kunst, skranke for skapende sjeler eller respirator for dinosaurer?. Opphavsretter i en digital hverdag; 2008-11-06
UiO Untitled
 
34 Torvund, Olav.
Opphavsrett og akademisk frihet. Opphavsrett – med fokus på undervisning og forskning; 2008-10-15
UiO Untitled
 
35 Torvund, Olav.
Regulating the Information Society. IT Regulations and policies. XXIII Nordiska konferënsen i rettsinformatik; 2008-11-17 - 2008-11-19
UiO Untitled
 
36 Torvund, Olav.
Vitenskapelig ansattes opphavsrett. Opphavsrett og akademisk frihet; 2008-04-28
UiO Untitled
 
37 Torvund, Olav.
Enerett til lenking - en keiser uten klær?. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd 2008 (5) s. 417-443
UiO Untitled
 
2007
38 Torvund, Olav; Rønning, Helge.
Tvungne publiseringskanaler - et angrep på den akademiske frihet. Forskerforum 2007 (9-2007) s. 36-37
UiO Untitled
 
2006
39 Torvund, Olav; Pettersen, Kirsti.
Yulex 2006. Unipub forlag 2006 (ISBN 82-7226-100-6) ;Volum 2006.175 s. Yulex(1)
UiO Untitled
 
2004
40 Torvund, Olav.
Forbrukerkjøpslovens anvendelse ved levering av digitale ytelser. Oslo: Justis- og politidepartementet 2004 (ISBN 82-90974-38-8) 50 s.
UiO Untitled
 
41 Torvund, Olav.
Kan forbrukerkjøpslovens regler anvendes for digitale ytelser?. I: Yulex 2004. Oslo: Institutt for rettsinformatikk 2004 ISBN 82-7226-085-9. s. 25-29
UiO Untitled
 
2003
42 Torvund, Olav.
Av spill og veddemål oppstår ingen forpliktelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2003 ;Volum 11-03. s. -
UiO Untitled
 
43 Torvund, Olav.
Finansiering av utenlandsstudier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2003 ;Volum 27-10. s. -
UiO Untitled
 
44 Torvund, Olav.
IT-sikkherhet. Internseminar om IT-sikkerhet; 2003-12-09 - 2003-12-09
UiO Untitled
 
45 Torvund, Olav.
På vei mot bruksregulering i opphavsretten?. Nordisk konferanse i rettsinformatikk; 2003-10-20 - 2003-10-21
UiO Untitled
 
46 Torvund, Olav.
Kamuflering av PIN-koder: noen refleksjoner om Borgarting lagmannsretts dom i RG-2002-1273 og senere praksis fra Bankklagenemnda. Lov & Data 2003 ;Volum 75. s. 1-3
UiO Untitled
 
2002
47 Bjerke, Øivind Storm; Bjørkås, Svein; Torvund, Olav.
Kultur-produksjon,distribusjon og konsumsjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2002 (ISBN 82-7634-390-2) -85109 s.
UiO Untitled
 
48 Torvund, Olav.
Opphavsrettslige utfordringer i informasjonssamfunnet. I: Kultur - produksjon, distribusjon og konsum. : Høyskoleforlaget, Norges forskningsråd 2002 ISBN 82-7634-390-2. s. 135-144
UiO Untitled
 
49 Torvund, Olav.
Selvregulering. I: Yulex 2002. : Institutt for rettsinformatikk 2002 ISBN 82-7226-066-2. s. 7-14
UiO Untitled
 
2001
50 Torvund, Olav.
E-handel og personvern. IKT og samfunn; 2001-03-23
UiO Untitled
 
    Vis neste liste