Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 166 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2019
1 Damman, Sigrid; Ruud, Audun; Sandberg, Eli; Halvorsen, Trond; Pisciella, Paolo; Rosenberg, Eva; Graabak, Ingeborg; Johansen, Ulf.
Exploring the transistion potential of H2 production in Norway. International Conference on Hydrogen Production 2019; 2019-05-15 - 2019-05-17
IFE NINA NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
2 Köhler, Berit; Aas, Øystein; Ruud, Audun.
Hva kan vi lære fra gjennomførte vilkårsrevisjoner av vannkraftkonsesjoner i Norge? En dokumentanalyse av resultater, prosess og kunnskapsgrunnlag. Kart og plan 2019 ;Volume 79.(1-2019) p. 65-102
NINA Untitled
 
3 Köhler, Berit; Ruud, Audun.
How are environmental measures realized in European hydropower?. Trondheim: HydroCen 2019 (ISBN 978‐82‐93602‐05‐7) 78 p. Hydrocen rapport(6)
NINA Untitled
 
4 Köhler, Berit; Ruud, Audun; Aas, Øystein; Barton, David Nicholas.
Decision making for sustainable natural resource management under political constraints – the case of revising hydropower licenses in Norwegian watercourses. Civil Engineering and Environmental Systems 2019 ;Volume 36.(1) p. 17-31
NINA Untitled
 
5 Skogen, Ketil; Ruud, Audun; Krange, Olve.
Den skjulte styringen. I: Interessekonflikter i forskning. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-58817-5. p. 91-105
NINA Untitled
 
6 Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Thomassen, Jørn; Andersen, Roy; Rauset, Geir Rune; Romtveit, Lena; Mossing, Anders; Bøthun, Siri; Ruud, Audun.
GPS villreinprosjektet i Setesdal-Ryfylke – avbøtende tiltak. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3188-6) 111 p. NINA rapport(1457)
NINA Untitled
 
2018
7 Köhler, Berit; Barton, David Nicholas; Ruud, Audun; Aas, Øystein.
Decision making for sustainable natural resource management under political constraints – the case of watercourses with hydropower production in Norway. IFED Konferanse "New challenges in decision making"; 2018-05-06 - 2018-05-09
NINA NMBU Untitled
 
8 Ruud, Audun; Kaltenborn, Bjørn Petter.
Villrein og vannkraft: Kan regionale planprosesser gjøre en forskjell?. Kart og plan 2018 ;Volume 78, årg. 111.(3) p. 286-303
NINA Untitled
 
9 Ruud, Audun; Köhler, Berit; Aas, Øystein.
Prosjekt 4.1: Realizing value added environmental solutions Funn fra deprosjekt 4.1.1: How are environmental measures realized in European hydropower?. HydroCen Fagutvalgsmøte; 2018-09-19 - 2018-09-19
NINA NMBU Untitled
 
10 Ruud, Audun; Köhler, Berit; Zinke, Peggy; Nesheim, Ingrid; Harby, Atle.
Sustainable governance of river basins with Hydropower production - hva er det og hvordan kan det skapes?. Brukermøtet SusWater prosjekt (CEDREN); 2018-06-07 - 2018-06-07
ENERGISINT NINA NIVA NTNU Untitled
 
2017
11 Aas, Øystein; Qvenild, Marte; Wold, Line Camilla; Jacobsen, Gerd Blindheim; Ruud, Audun.
Local opposition against high-voltage grids: public responses to agency-caused science policy trolls. Journal of Environmental Policy and Planning 2017 ;Volume 19.(4) p. 347-359
ENERGISINT NINA Untitled
 
12 Damman, Sigrid; Ruud, Audun; Fodstad, Marte; Espegren, Kari Aamodt; Midthun, Kjetil Trovik.
Norwegian Energy Road Map 2050: Hvilke tiltak og virkemidler bør belyses? Resultater fra arbeidspakke 1 som innspill til videre analyser.. Trondheim: SINTEF Technology and Society 2017 91 p. SINTEF Rapport(STFA28123)
ENERGISINT IFE NINA SINTEF Untitled
 
13 Devine-Wright, Patrick; Batel, Susana; Aas, Øystein; Sovacool, Benjamin K.; Labelle, Michael Carnegie; Ruud, Audun.
A conceptual framework for understanding the social acceptance of energy infrastructure: Insights from energy storage. Energy Policy 2017 ;Volume 107. p. 27-31
NINA Untitled
 
14 Harby, Atle; Forseth, Torbjørn; Bakken, Tor Haakon; Ruud, Audun.
Socio-environmental integration of hydropower facilities. La houille blanche 2017 (2) p. 5-8
ENERGISINT NINA NTNU Untitled
 
15 Harby, Atle; Ruud, Audun.
Vannforvaltningsplaner i Norge – opp som en løve, ned som en skinnfell?.
NINA ENERGISINT Untitled
 
16 Harby, Atle; Ruud, Audun.
Whose Hydropower?From Conflictual Management into an Era of Reconciling Environmental Concerns through Win-Win governance?.
NINA ENERGISINT Untitled
 
17 Köhler, Berit; Aas, Øystein; Ruud, Audun.
Beslutningsstøtte for samlet vurdering av flerbruksinteresser i vilkårsrevisjoner. Brukermøtet SusWater prosjekt (CEDREN); 2017-12-05 - 2017-12-05
NINA NMBU Untitled
 
18 Köhler, Berit; Ruud, Audun; Aas, Øystein.
A sustainable future of regulated rivers and lakes? What can we learn from the revision of hydropower licenses in Norway?. ALTERNET conference "Nature and society: synergiers, conflicts, tradeoffs"; 2017-05-02 - 2017-05-04
NINA NMBU Untitled
 
19 Köhler, Berit; Ruud, Audun; Aas, Øystein.
River basin management for regulated rivers and lakes - what can we learn from the revision of hydropower licenses in Norway?. SDEWES conference; 2017-10-04 - 2017-10-08
NINA NMBU Untitled
 
20 Lindstöm, Andreas; Ruud, Audun.
Whose Hydropower? From Conflictual Management into an Era of Reconciling Environmental Concerns; A Retake of Hydropower Governance towards Win-Win Solutions?. Sustainability 2017 ;Volume 9. p. 1-18
NINA Untitled
 
21 Panzacchi, Manuela; Strand, Olav; Ruud, Audun; Thomassen, Jørn; Kaltenborn, Bjørn Petter; Van Moorter, Bram; Næss, Camilla; L'Abee-Lund, Jan Henning; Grimsby, Per Øyvind; Bjørneraas, Kari; Jaren, Vemund; Lund, Erik; Paulsen, Kåre; Bøthun, Siri; Mossing, Anders; Singsaas, Marianne; Romtveit, Lena.
RenewableReindeer. Villreinen 2017 p. 66-69
NINA Untitled
 
22 Ruud, Audun; Aas, Øystein.
Vannforvaltningsplaner i Norge – opp som en løve, ned som en skinn-fell? En dokumentanalyse av prosessen i regulerte vassdrag med vannkraftproduksjon etter regjeringens godkjenninger i 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017 (ISBN 978-82-426-3059-9) ;Volume 1351.57 p. NINA rapport(1351)
NINA Untitled
 
2016
23 Aas, Øystein; Andersen, Oddgeir; Ruud, Audun.
Community acceptance of Hydro balancing: Insights from the case of Tyin, Norway. The Role of Social Sciences in a Low-Carbon Energy Mix; 2016-05-13 - 2016-05-16
NINA Untitled
 
24 Abazaj, Jonida; Moen, Øystein; Ruud, Audun.
Striking the balance between renewable energy generation and water status protection: hydropower in the context of the European Renewable Energy Directive and Water Framework Directive. Environmental Policy and Governance 2016 ;Volume 26.(5) p. 409-421
ENERGISINT NTNU Untitled
 
25 Helland, Ingeborg Palm; Forseth, Torbjørn; Ruud, Audun; Thorstad, Eva Bonsak.
Laks og vannkraft - Hva vet vi og hvilke krav bør stilles?. Villaksfaglig seminar; 2016-05-24 - 2016-05-24
NINA UiT Untitled
 
26 Köhler, Berit; Aas, Øystein; Ruud, Audun; Barton, David Nicholas.
Beslutningstaking for ferdiger revisjoner. SusWater Referansegruppemøte Hordaland; 2016-09-24 - 2016-09-24
NINA NMBU Untitled
 
27 Köhler, Berit; Aas, Øystein; Ruud, Audun; Barton, David Nicholas.
Erfaringer fra gjennomførte vilkårsrevisjoner & behov for bedre beslutningsstøtte. Informasjon om arbeid i Suswater WP 4. Brukermøtet SusWater prosjekt (CEDREN); 2016-11-10 - 2016-11-10
NINA NMBU Untitled
 
28 Köhler, Berit; Barton, David Nicholas; Ruud, Audun; Aas, Øystein.
Beslutningstaking i ferdige konsesjonsrevisjoner og veien videre. Informasjon om arbeid i Suswater WP 4.. SusWater Referansegruppemøte Agder; 2016-06-17 - 2016-06-17
NINA NMBU Untitled
 
29 Nesheim, Ingrid; Ruud, Audun.
En kunnskaps og dialogbasert tilnærming for å styrke forvaltningspraksis i vassdrag med vannkraftproduksjon, SusWater prosjektet. Kraftverkshydrologi og miljøforhold; 2016-03-17 - 2016-03-18
ENERGISINT NIVA Untitled
 
30 Ruud, Audun.
Forvaltning av energi og miljø - uforenlig med dagens system?. CEDRENs avslutningsseminar 25.oktober 2016; 2016-10-25
ENERGISINT NINA Untitled
 
31 Ruud, Audun; Wold, Line Camilla; Aas, Øystein.
Økt samfunnsaksept for fornybar energi. Hvordan redusere konflikter under planlegging, utbygging og drift?. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2960-9) 55 p. NINA temahefte(68)
NINA Untitled
 
32 Zinke, Peggy; Ruud, Audun; Nesheim, Ingrid; Köhler, Berit.
Techno-ecological indicators for a better description and management of water bodies in Norway. NVKS-CEDREN-Seminar; 2016-04-06
NINA NIVA NTNU Untitled
 
2015
33 Aas, Øystein; Ruud, Audun.
På nett? Nettpolitikk, planlegging og konflikter om strømnett i Norge, Storbritannia og Sverige. Tiltak og virkemidler for mer bærekraftig nettutvikling. Populærfaglig oppsummering av prosjektet SusGrid.. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2730-8) 40 p. NINA temahefte(59)
ENERGISINT NINA Untitled
 
34 Qvenild, Marte; Ruud, Audun.
Kraftlinjer og bærekraftig nettutvikling (SusGrid). CEDREN Status og Resultater; 2015-04-15 - 2015-04-15
ENERGISINT Untitled
 
35 Ruud, Audun.
Bærekraftig vannkraft krever mer fleksible og omforente politiske grep.
ENERGISINT Untitled
 
36 Ruud, Audun; Fjeldstad, Hans-Petter.
Vannforskriften og norsk vannkraftproduksjon. Kan miljødesign og funksjonsmål gi bedre planprosesser?. Vann 2015 ;Volume 50.(2) p. 152-162
ENERGISINT Untitled
 
37 Ruud, Audun; Qvenild, Marte.
Tre råd for å unngå konflikter om kraftnettutbygging. http://www.nina.no/ [Internet] 2015-02-04
ENERGISINT Untitled
 
38 Sand, Kjell; Aam, Sverre; Ruud, Audun; Samdal, Knut.
Kraftnettet - nervesystemet i det moderne samfunn. I: Energi, teknologi og klima - utfordringer og handlingsrom. Museumsforlaget AS 2015 ISBN 9788283050240. p. 99-112
ENERGISINT NTNU Untitled
 
2014
39 Aas, Øystein; Devine-Wright, Patrick; Tangeland, Torvald; Batel, Susana; Ruud, Audun.
Public beliefs about high-voltage powerlines in Norway, Sweden and the United Kingdom: A comparative survey. Energy Research & Social Science 2014 ;Volume 2. p. 30-37
ENERGISINT OSLOMET NINA Untitled
 
40 Bakken, Bjørn Harald; Dalen, Kari; Graabak, Ingeborg; Knudsen, Jørgen Kjetil; Ruud, Audun; Warland, Leif; Wolfgang, Ove; Doorman, Gerard L.; Skar, Christian; Tomasgard, Asgeir; Valdes, Gerardo Alfredo Perez.
Linking Global and Regional Energy Strategies (LinkS). Trondheim: SINTEF Energi AS 2014 (ISBN 978-82-594-3570-5) 170 p. SINTEF Energi. Rapport(TR A7352)
ENERGISINT NTNU Untitled
 
41 Ruud, Audun.
Forvirring rundt vanndirektivet i forhold til fornybar energi. wwwv.wanyt.no [Internet] 2014-11-18
ENERGISINT Untitled
 
42 Ruud, Audun.
Hva blir miljøtiltakene i Sira-Kvina vannområde?. Trondheim: SINTEF Energi 2014 (ISBN 978-82-594-3596-5) 42 p. SINTEF Energi. Rapport(TR A7427)
ENERGISINT Untitled
 
43 Ruud, Audun.
Smart strømnett - Google og Apple vil ta inntektene fra kraftbransjen. Teknisk ukeblad [Internet] 2014-10-29
ENERGISINT Untitled
 
44 Ruud, Audun.
Uklart om vanndirektivet. Energiteknikk s.5 [Business/trade/industry journal] 2014-12-04
ENERGISINT Untitled
 
45 Ruud, Audun.
Vil landet nå bygges? Noen kommentarer på Nettmeldingen (Meld. St.14) basert på erfaringer og observasjoner fra relevante prosjekt.. Trondheim: SINTEF Energi 2014 30 p.
ENERGISINT Untitled
 
46 Ruud, Audun; Knudsen, Jørgen Kjetil.
Veier til styrket forankring og aksept av det glemte regionalnettet. Trondheim: SINTEF Energi 2014 27 p.
ENERGISINT Untitled
 
2013
47 Jacobsen, Gerd Blindheim; Egeland, Helene; Nordgård, Dag Eirik; Ruud, Audun.
Challenges in the distribution grid development regime for DG integration - the need for predictable plans and arenas for communication. I: CIRED 2013 Electricity Distribution Systems for a Sustainable Future. CIRED - Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution 2013 ISBN 9781849197328.
ENERGISINT Untitled
 
48 Knudsen, Jørgen Kjetil; Egeland, Helene; Jacobsen, Gerd Blindheim; Ruud, Audun.
Norsk vannkraft og «den doble miljøutfordringen». Kart og plan 2013 ;Volume 73. p. 345-354
ENERGISINT Untitled
 
49 Ruud, Audun.
Hvor går den fornybare energidebatten? På vei mot en avklaring av sammenhengen mellom energi- og miljøpolitiske hensyn? Funn og anbefalinger fra GOVREP-prosjektet. Trondheim: SINTEF Energi AS 2013 (ISBN 9788259435682) 46 p. SINTEF Energi. Rapport(TR A7342)
ENERGISINT Untitled
 
50 Ruud, Audun; Aas, Øystein.
Hvor er monsteret begravet? Kronikk 27.11.2013. Nationen 2013 p. 19-19
NINA SINTEF Untitled
 
    Show next list